Czy szkolenie poza godzinami pracy wlicza się do czasu pracy pracownika? Co się należy za szkolenie poza godzinami pracy i w dniu wolnym od pracy?

Niektórzy pracodawcy oddają pracownikom czas wolny za udział w szkoleniu niejako z góry – w dniu, w którym pracownicy mają zaplanowany udział w szkoleniu, skracają im dniówkę pracowniczą. Przykładowo, jeśli wiadomo, że pracownik weźmie udział w popołudniowym szkoleniu, które potrwa 3 godziny, to o te 3 godziny pracownik wychodzi wcześniej z zakładu pracy. To jedno z rozwiązań, które można zastosować. Oczywiście dotyczy to przypadku, gdy pracownik bierze udział w szkoleniu na polecenie pracodawcy.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do udziału w szkoleniu? Polecenie służbowe wzięcia udziału w szkoleniu

A czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu, na które wysyła go pracodawca? Co do zasady nie, aczkolwiek jeśli ma to być szkolenie wyjazdowe, trwające kilka dni i odbywające się z dala od miejsca zamieszkania pracownika, to pracodawca musi mieć na względzie chociażby kwestie uprawnień pracownika, związanych z rodzicielstwem – jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem do lat 4, nie można go w podróż służbową wysłać bez jego zgody (a takie szkolenie wyjazdowe niewątpliwie musiałoby zostać uznane za podróż służbową). Z kolei jeśli ma to być szkolenie kilkugodzinne, związane z wykonywaną przez pracownika pracą, to co do zasady pracownik nie może odmówić wykonania polecenia służbowego i wzięcia udziału w szkoleniu, jeśli ma ono faktycznie podnieść jego kwalifikacje czy jest związane z pracą na zajmowanym stanowisku (więcej o tym: kiedy pracownik może odmówić wykonania pracy w nadgodzinach).

W razie ewentualnych sporów, czy czas szkolenia zalicza się do czasu pracy, kwestę tę rozstrzygnąć może sąd pracy. Pracownik musi do sądu wystąpić ze stosownym pozwem. Jeśli sąd pracy rozstrzygnie na korzyść pracownika, pracodawca musi pracownikowi ten czas szkolenia odpowiednio zrekompensować.

Podsumowując – jeśli pracodawca zobowiązuje pracownika do podniesienia kwalifikacji poprzez wzięcie udziału w określonym szkoleniu, a szkolenie to odbywa się poza godzinami pracy, to czas tego szkolenia powinien zostać zaliczony do czasu pracy (choć przepisy prawa pracy nic na ten temat nie mówią, poza zaliczaniem do czasu pracy udziału w szkoleniu BHP). Z kolei jeśli pracownik bierze udział w szkoleniu z własnej inicjatywy, nawet jeśli jest ono związane z wykonywaną przez niego pracą, ale jedynie za wiedzą pracodawcy, bez jego polecenia, to tu już ewentualne zaliczenie czasu szkolenia do czasu pracy leży w gestii pracodawcy. Jeśli takie szkolenie odbywa się np. w sobotę czy inny dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a pracodawca uznaje czas tego szkolenia za czas pracy, to musi oddać pracownikowi cały dzień wolny za pracę w sobotę nawet, jeśli szkolenie sobotnie trwało np. jedynie 2 godziny.

Należy też pamiętać, że jeśli pracownik bierze udział w szkoleniu z własnej inicjatywy, a czas tego szkolenia pokrywa się z godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać pracownikowi urlopu szkoleniowego. Może natomiast zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy w danym dniu czy danych godzinach (pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia), czy też udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego albo wypoczynkowego, jeśli pracownik wystąpi ze stosownym wnioskiem. Urlop szkoleniowy należy się bowiem pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje na polecenie pracodawcy czy też za zgodą pracodawcy. Wymiar tego urlopu szkoleniowego wynosi 6 albo 21 dni. 6 dni przysługuje na dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego czy dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z kolei 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • rozliczenie czasu udziału w szkoleniu bhp
  • szkolenie poza godzinami pracy

Skomentuj jako pierwszy w "Czy szkolenie poza godzinami pracy wlicza się do czasu pracy pracownika? Co się należy za szkolenie poza godzinami pracy i w dniu wolnym od pracy?"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*