Dokumentacja w trakcie wykonywania pracy

Dokumenty niezbędne w trakcie okresu zatrudniania pracownika:

 • Aneks do umowy o pracę – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zmiana umowy o pracę w drodze awansu uzgodnionego z pracownikiem – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy– dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Ogłoszenie o zmianie norm pracy – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Czasowe powierzenie innej pracy – art. 42 kp ( szczególne potrzeby pracodawcy) – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Czasowe powierzenie innej pracy – art. 230 kp (niezdolność do pracy) – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Czasowe powierzenie innej pracy (ciąża i karmienie) – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Informacja o wymierzeniu kary porządkowej – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Polecenie pozostania na dyżurze – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Polecenie pracy w nadgodzinach – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Skierowanie na studia podyplomowe – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Karta stwierdzenia choroby zawodowej – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Rejestr chorób zawodowych – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Imienna karta wyposażenia w odzież roboczą – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Protokół wypadku przy pracy – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Karta urlopowa – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny – pracodawca – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Wykaz stanowisk, na których dozwolone jest używanie własnej odzieży roboczej – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Wystąpienie do związków zawodowych – zapytanie o ochronę – dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej– dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej– dokument MS Word, do wypełnienia, dodany 05.04.2012

Poprzednia strona  |||  Powrót do wykazu dokumentów  |||  Następna strona

Share

Strona używa ciasteczek Google. Więcej w zakładce "O blogu"