Dokumentacja pracodawcy, związana ze zwalnianiem pracownika

 

Wszelkie niezbędne dokumenty, pojawiające się na etapie kończenia stosunku pracy z pracownikiem.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – dyscyplinarka – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Propozycja pracodawcy rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Porozumienie – skrócenie okresu wypowiedzenia – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Świadectwo pracy – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Informacja o wygaśnięciu umowy o pracę – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012
 • Odmowa zatrudnienia pracownika po przywróceniu do pracy przez sąd – dokument MS Word do wypełnienia, dodany 05.04.2012

 

Poprzednia strona  |||  Powrót do wykazu dokumentów  |||  Następna strona

Share

Strona używa ciasteczek Google. Więcej w zakładce "O blogu"