Zwolnienie lekarskie od psychiatry – czy to bezpieczne?

Zwolnienie lekarskie od psychiatry wydaje się być dla wielu pracowników cudownym sposobem na „wykręcenie się” od obowiązków służbowych – wydaje się bezpieczne w razie kontroli i pracodawca nie może go zakwestionować. Tymczasem w rzeczywistości różnie z tym bywa. Omówmy zatem temat zwolnienia lekarskiego od psychiatry szczegółowo.

Ile można dostać zwolnienia od psychiatry?

Nie ma tu żadnych szczególnych przepisów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dwie kwestie – długość trwania zwolnienia lekarskiego i długość okresu, za jaki pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy.

O ile samo zwolnienie lekarskie od psychiatry może teoretycznie trwać „w nieskończoność”, tak z wynagrodzeniem chorobowym albo zasiłkiem chorobowym jest nieco inaczej.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej okres zasiłkowy to co do zasady 182 dni. Wlicza się do niego wszystkie zwolnienia lekarskie, o ile przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (wyjątek – L4 w trakcie ciąży).

Po upływie okresu zasiłkowego pracownikowi może przysługiwać świadczenie rehabilitacyjne – z wnioskiem o jego przyznanie pracownik musi wystąpić odpowiednio wcześniej, składając wniosek ZNp-7. Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca pracodawca albo bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik na zwolnieniu od psychiatry
Pracownik na zwolnieniu od psychiatry. l4 od psychiatry. czy psychiatra moze odmowic l4

W każdym razie – zwolnienie wystawione przez lekarza psychiatrę nie różni się z punktu widzenia przepisów prawa pracy niczym, od np. zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz psychiatra nie ma tu żadnych szczególnych uprawnień.

Kiedy kolejne zwolnienie lekarskie po 182 dniach?

Aby nowy okres zasiłkowy rozpoczął się od nowa, musi wystąpić przerwa 60 dni.

Czy pracodawca wie że mam L4 od psychiatry? zwolnienie od psychiatry

Pracodawca nie widzi, że zwolnienie lekarskie jest wystawione przez psychiatrę. Elektroniczne zwolnienia lekarskie pracodawca widzi na swoim koncie PUE ZUS. Natomiast należy mieć na uwadze, że pracodawca widzi imię i nazwisko oraz numer lekarza, bez jego specjalizacji.

Na tej podstawie może ustalić, że zwolnienie lekarskie wystawił lekarz psychiatra.

Pracownik nie ma obowiązku wyjaśniać pracodawcy skąd ma zwolnienie albo z jakiego powodu je dostał.

Czy zwolnienie od psychiatry jest 100% płatne? l4 od psychiatry a świadczenie chorobowe

Niekoniecznie – co do zasady pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy. Chyba, że zwolnienie lekarskie przypada w okresie ciąży. Tu pisaliśmy szerzej jak się liczy zasiłek chorobowy.

Czego nie wolno na zwolnieniu od psychiatry? Na co psychiatra daje zwolnienie?

Przede wszystkim pracownik będący na zwolnieniu lekarskim nie może podejmować pracy zarobkowej – jest on osobą niezdolną do wykonywania pracy z powodu choroby czy stanu zdrowia.

Natomiast nie ma przepisów, zawierających katalog czynności, jakich pracownikowi nie wolno na zwolnieniu od psychiatry (czytaj także: Fikcyjne zwolnienie lekarskie).

wypowiedzenie umowy pracownikowi na L4 od psychiatry
wypowiedzenie umowy pracownikowi na L4 od psychiatry. jak załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry. co powiedziec u psychiatry zeby dostac zwolnienie

Co więcej – lekarz może w dokumentacji medycznej zalecić pewne aktywności, np. spacery, lekki wysiłek fizyczny itd.

Na co można dostać zwolnienie od psychiatry?

Nie da się jednoznacznie wskazać – lekarz psychiatra wystawi zwolnienie lekarskie, jeśli stwierdzi, że z powodu stanu zdrowia psychicznego pracownik nie może wykonywać pracy. Takim przykładem okoliczności, na którą można dostać zwolnienie lekarskie od psychiatry jest depresja.

Należy jednak pamiętać, że u lekarza psychiatry należy mówić prawdę. Lekarz jako specjalista zauważy od razu, jeśli depresję czy np. jakieś schorzenie psychiczne udajemy.

Przyczyną, dla której lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie mogą być np. traumatyczne przeżycia, spadek nastroju związany z leczeniem fizycznych dolegliwości itd. Lekarz wystawia zwolnienie na podstawie wywiadu.

Czy łatwo dostać zwolnienie od psychiatry? Co mówić u lekarza psychiatry żeby dostać zwolnienie? Jak poprosić psychiatrę o zwolnienie?

Nie. To kolejny mit, który panuje wśród pracowników, którzy potrzebują „załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry”. Lekarze wystawiający zwolnienia lekarskie podlegają kontrolom, żaden lekarz nie będzie ryzykował wystawienia zwolnienia lekarskiego, jeśli nie ma ku temu żadnych podstaw.

Czytaj także: ZUS odbiera zasiek za zdjęcia na Facebooku

ZUS może zakwestionować zwolnienie wystawione bez podstawy. W takim wypadku cofnie pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

prawo do wypłaty zasiłku chorobowego na L4 od psychiatry
prawo do wypłaty zasiłku chorobowego na L4 od psychiatry. psychiatra zwolnienie lekarskie

Warto powiedzieć lekarzowi, dlaczego chcemy dostać zwolnienie lekarskie. Czasem pracownik, źle traktowany w zakładzie pracy, ma po prostu dość, musi chwilę odetchnąć.

Lekarz zrozumie – tym bardziej, jeśli faktycznie pracownik padł ofiarą mobbingu, dyskryminacji, złego traktowania i obiektywnie ma prawo być w gorszym stanie psychicznym.

Zaburzenia psychiczne niekoniecznie muszą być związane ze świadczeniem pracy, ale mogą one skutecznie uniemożliwiać pracownikowi prawidłową realizację obowiązków pracowniczych. Przesłanka do wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarza psychiatrę może być związana z życiem prywatnym pracownika.

Czy ZUS może podważyć zwolnienie od psychiatry? Czy zwolnienie od psychiatry podlega kontroli?

Może – jeśli zwolnienie wystawiono pomimo braku jakichkolwiek przesłanek. ZUS ma prawo podważania zwolnień lekarskich wystawionych wadliwie od strony formalnej, jak również bez podstawy merytorycznej (braku przesłanek do stwierdzenia niezdolności pracownika do pracy – nie występują problemy natury psychicznej).

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na zwolnieniu od psychiatry?

Co do zasady zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

problemy ze zdrowiem psychicznym a L4
problemy ze zdrowiem psychicznym a L4. l4 psychiatra. okres przechowywania zwolnień lekarskich przez lekarza

Zwolnienie lekarskie jest okresem, w którym pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie przed np. dyscyplinarką (osobie przebywającej na L4 nie można wręczyć wypowiedzenia).

Jeśli pracodawca dowie się, że podstawą wystawienia zwolnienia nie był zły stan zdrowia psychicznego, ale pracownik sobie to zwolnienie po prostu kupił czy załatwił, może za to pracownika zwolnić dyscyplinarnie.

Jednocześnie zgodnie z art. 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy po upływie 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Łączny okres pobierania świadczenia – 182 dni okresu zasiłkowego plus 3 miesiące świadczenia i pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Ile jest płatne zwolnienie od psychiatry?

Samo zwolnienie lekarskie jest bezpłatne. Oczywiście kosztować może wizyta u lekarza, jeśli odbywa się prywatnie, ale lekarz nie może pobrać żadnych pieniędzy za sam fakt wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Nie można dostać zwolnienia lekarskiego bez konsultacji lekarskiej, będącej podstawą do ustalenia stanu zdrowia pacjenta. Konsultacja lekarska w prywatnym gabinecie będzie co do zasady płatna.

Czy zwolnienie od psychiatry zostaje w papierach?

Tak, ale tak długo, jak długo przechowywana jest dokumentacja pracownicza. Zresztą – obecnie elektroniczne zwolnienia lekarskie pojawiają się na koncie PUE.

Nie wystawia się ich już praktycznie papierowo. Z kolei jeśli chodzi o potoczny zwrot, czy L4 od psychiatry zostaje w papierach, czyli w historii medycznej pacjenta – tak, zostaje.

pracownik na leczeniu psychiatrycznym
pracownik na leczeniu psychiatrycznym. czy psycholog może wystawić l4 – czy na nerwice mozna dostac l4. nerwica l4

Czy na pierwszej wizycie u psychiatry dostanę L4?

Niekoniecznie. Wszystko zależy od decyzji lekarza. Lekarz może uznać, że pacjent jest zdolny do pracy, a wystarczy np. leczenie farmakologiczne, terapia itd.

Jak udawać depresję i dostać L4? Czy na nerwicę można dostać zwolnienie lekarskie?

Lepiej nie udawać. Lekarz może wystawić L4, jeśli obiektywnie mamy depresję, obniżony nastrój, złe samopoczucie psychiczne czy po prostu nasz stan psychiczny uniemożliwia wykonywanie pracy.

Czy na zwolnieniu lekarskim od psychiatry można wychodzić z domu? zwolnienie lekarskie od psychologa a „Chory może chodzić”

Tak, można. Rzadko zdarza się, aby lekarz psychiatra wystawił L4 z zaleceniem leżenia. Chyba, że leczenie pacjenta wspomagane jest farmakologicznie.

Czytaj także: Zwolnienie pracownika na L4

Co się dzieje po przekroczeniu 182 dni zwolnienia?

Po przekroczeniu 182 dni zwolnienia kończy się tzw. okres zasiłkowy i pracownik może otrzymać świadczenie, zwane świadczeniem rehabilitacyjnym. Może się o nie ubiegać, ale nie musi. Jeśli się nie ubiega, a nadal przebywa na L4, ma nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

Należy pamiętać, że po 30 dniach zwolnienia lekarskiego w ciągłości pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na kontrolne badania lekarskie.

Jeśli po wykonaniu badań kontrolnych lekarz stwierdzi, że pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, pracodawca – jeśli nie ma możliwości zapewnienia pracownikowi innego stanowiska pracy – może wypowiedzieć umowę o pracę.

Ile dni wstecz lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie?

Do 3 dni wstecz, przy czym psychiatra w uzasadnionych przypadkach może wystawić zwolnienie na więcej dni wstecz.

Czy psychiatra może odmówić L4?

Tak, może, jeśli nie ma obiektywnych przesłanek do jego wystawienia.

L4 od psychiatry ile płatne?

To, że zwolnienie lekarskie wystawił lekarz psychiatra nie ma wpływu na wysokość świadczenia – nalicza się je na zasadach ogólnych, czyli co do zasady 80% podstawy wymiaru.

l4 od psychiatry a kontrola zus. Ile psychiatra może dać zwolnienia? Czy zwolnienie lekarskie psychiatryczne liczy się jakoś inaczej?

Zwolnienie lekarskie wystawione przez psychiatrę podlega takim samym zasadom kontroli, jak każde inne. A więc jeśli ZUS uzna, że L4 od psychiatry mogło zostać wystawione bez podstawy faktycznej, może wezwać pracownika na kontrolę. W takim wypadku znaczenie ma np. dotychczasowe leczenie się pracownika, leki, które bierze itd. – jednym słowem, ZUS bada wszelkie okoliczności wystawienia takiego zwolnienia.

Jeśli uzna, że L4 od psychiatry wystawiono bezpodstawnie, może cofnąć zasiłek chorobowy za ten czas.

zwolnienie od psychiatry a kontrola zus
zwolnienie od psychiatry a kontrola zus. co powiedzieć psychiatrze żeby dostać zwolnienie. czy prywatny psychiatra może wystawić l4. czy psycholog moze dac l4. zasiłek rehabilitacyjny po zwolnieniu od psychiatry. pierwsza wizyta u psychiatry zwolnienie

Zwolnienie dyscyplinarne a l4 od psychiatry

Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarką. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest co do zasady chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie rozwiązaniem jej bez wypowiedzenia. A dyscyplinarka to właśnie rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

L4 od psychiatry nie chroni przed dyscyplinarką. Jeśli pracownik dostał zwolnienie lekarskie od psychiatry, a następnie pracodawca wysłał mu np. dyscyplinarkę pocztą, to umowa o pracę i tak się rozwiąże.

Czy prywatny psychiatra może wystawić zwolnienie?

Oczywiście. Jeśli są ku temu uzasadnione przesłanki, czyli psychiczny stan pracownika nie pozwala mu na wykonywanie pracy, prywatny lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie.

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie?

Lepiej nie załatwiać. Jeśli ZUS uzna, że zwolnienie lekarskie zostało „załatwione”, czyli wystawione bezpodstawnie, to cofnie zasiłek za cały okres. Jeśli są podstawy do wystawienia zwolnienia, bo pracownik rzeczywiście jest niezdolny do pracy z powodu choroby, lekarz takie zwolnienie wystawi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *