O co mogę zapytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna pytania

Jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę, na etapie procesu rekrutacji, przyszły pracodawca (albo kadrowa, jeśli działa w jego imieniu), musi bardzo pilnować tego, by nie narazić się na zarzut złamania zakazu dyskryminacji. Zakaz ten obowiązuje pracodawcę bowiem nie tylko w stosunku do pracowników, ale również i kandydatów. Stosownie bowiem do treści art. 221 kp w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca może, niezależnie od pytań dotyczących danych osobowych potencjalnego pracownika, pytać go o wykształcenie oraz przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. W wyjątkowych sytuacjach może pytać o inne dane, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Przykładowo chcąc zatrudnić kierowcę chcemy wiedzieć, czy nie był on karany i musi on udowodnić, że jego “karta karta”  jest czysta. Tego typu pytania są dopuszczalne, aczkolwiek ich zadawanie winno zmierzać tylko i wyłącznie do uzyskania niezbędnych pracodawcy informacji, a nie np. “nękaniu” kandydata, chcąc udowodnić mu jego niskie kwalifikacje. Jeżeli jednak pracodawca albo kadrowa, która prowadzi rozmowę kwalifikacyjną, zacznie pytać kandydata o bardziej osobiste sprawy, kandydat może uchylić się od odpowiedzi na takie pytanie. Co więcej, w swej odpowiedzi może on skłamać, a kłamstwo to, nawet jeśli wyjdzie na jaw już w trakcie wykonywania pracy przez zatrudnionego, nie może stanowić podstawy do wyciągania w stosunku do niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych. Ważne, aby pamiętać, że niektóre pytania mogą wręcz naruszać dobra osobiste pracownika, jak np. swobodę sumienia (nie powinno się zatem zadawać pytań, związanych z poglądami kandydata w kwestiach religii czy etyki, nie mówiąc już o słynnych pytaniach typu “czy zamierza Pani mieć dziecko?”).


Zaznaczyć wyraźnie należy iż kandydat, który w wyniku nieuprawnionego działania pracodawcy nie zdobył pracy, może z tego tytułu dochodzić odszkodowania w sądzie. Podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie o przyznanie odszkodowania jest dla tego kandydata przepis art. 183b i 183d kodeksu pracy, dotyczące zakazów dyskryminacji, a chroniące – poza pracownikami – również kandydatów do pracy. Jeśli zatem okaże się, że dany kandydat został odrzucony

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

jedynie na podstawie dyskryminującego kryterium, które pojawiło się na etapie procesu rekrutacji, może on złożyć pozew o odszkodowanie (w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę). Oczywiście na kandydacie spoczywa wówczas obowiązek wykazania, że to dyskryminacja była powodem wystąpienia z pozwem, a nie np. nieprzyjęcie do pracy ze względu na faktycznie niskie kwalifikacje.

Więcej informacji odnośnie pytań, które może zadawać pracodawca, znajdziesz tutaj

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • rozmowa kwalifikacyjna na kierowce
  • rozmowa kwalifikacyjna kierowca
  • rozmowa kwalifikacyjna kadry i płace
  • rozmowa kwalifikacyjna kierowca pytania
  • pytania rekrutacyjne na kadrową
  • rozmowa kwalifikacyjna do kadr
  • pytania na kadrowca
  • pytania dla potencjalnego pracownika wydziału kadr
  • pytania na stanowisko specjalisty ds kadr i płac
  • pytania na rozmowie kwalifikacyjnej specjalista kadr i plac
Please wait...