Podwyżka wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop

Podwyżka wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop. Jak się liczy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po podwyżce wynagrodzenia. Podstawa ekwiwalentu za urlop po podwyżce.

UWAGA – praktyczne omówienie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2018 roku znajdziesz w tym artykule: ekwiwalent za urlop 2018 – jak się liczy. Zapraszamy do lektury. Zasady te nie zmieniły się, omówiliśmy je również tutaj: ekwiwalent za urlop 2021

Prawidłowe ustalenie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy jest niezbędne w celu ustalenia jego wysokości. Jeśli pracujesz w dziale kadr i używasz programu do kadr i płac, to pewnie z ustaleniem podstawy nie będziesz mieć problemu. Programy te pozwalają na ustalenie ekwiwalentu za urlop po podwyżce wynagrodzenia. Dostępne obecnie na rynku programy kadrowo – płacowe posiadają zaimplementowane algorytmy do ustalania podstawy ekwiwalentu, warto jednak wiedzieć, jak ustalić podstawę samodzielnie do wyliczenia ekwiwalentu za urlop.

Stan faktyczny:

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 października 2011 roku na podstawie umowy na czas określony, do dnia 31 grudnia 2012 roku. Stosownie do zapisów umowy, przysługiwało mu wynagrodzenie za pracę w wysokości 2740 zł miesięcznie. Aneksem do umowy z dnia 1 lutego 2012 roku podwyższono wynagrodzenie pracownika i od dnia 1 lutego 2012 roku miał on otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3100 zł miesięcznie. 3 kwietnia 2012 roku rozwiązano jednak z pracownikiem stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Podwyżka wynagrodzenia a ekwiwalent – wyliczenie. Rozwiązanie. Wyliczenie ekwiwalentu za urlop:

Podwyżka wynagrodzenia, która nie wynika ze zmiany wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik wykonuje swoją pracę (czyli np. podwyżka wynikająca z przejścia z połowy etatu na pełny etat), z punktu widzenia ustalania podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jest dla kadrowej bez znaczenia. Nie musi ona bowiem nic obliczać i ustalać. Stosownie bowiem do treści §15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku przy ustalaniu ekwiwalentu, składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Skoro zatem pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w miesiącu

kwietniu, a jego wynagrodzenie za miesiąc kwiecień (stosownie do aneksu do umowy o pracę) miało wynosić 3100 zł, to ta kwota jest właśnie podstawą ekwiwalentu. Zaznaczyć należy, iż to, że pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia, nie świadczy o tym, iż wynagrodzenie to jest zmienne w rozumieniu przepisów powołanego rozporządzenia, nie ma zatem w omawianym przypadku konieczności dokonywania jakichkolwiek obliczeń, w szczególności ustalenia średniej wysokości wynagrodzenia ze składników z ostatnich trzech miesięcy.

Interesuje Cię tematyka urlopów wypoczynkowych? Zajrzyj tutaj: urlopy wypoczynkowe pracowników

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *