Lista płac i wynagrodzenie minimalne 2017 brutto i netto

UWAGA – W ROKU 2020 MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA – nowe rozliczenia w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2020 netto

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w stosunku pracy wynosi 2000 zł. Kwota ta jest kwotą brutto, dotyczącą oczywiście zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (na pełnym etacie). Przy zatrudnieniu na mniej niż pełnym etacie kwota ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia ma istotne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia zawieranych umów o pracę. Wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wzrost niektórych składników tego wynagrodzenia, np. dodatku za pracę w porze nocnej.

Pracowników jednak dużo bardziej interesuje, ile wynagrodzenie minimalne 2017 brutto pozwoli im zarobić „na rękę” w kwocie netto. Aby to ustalić, rozliczymy na konkretnym przykładzie kwotę wynagrodzenia minimalnego 2017 brutto. Poniższy przykład jest rozliczeniem kompletnym, uwzględniającym zasady rozliczania wynagrodzenia pracownika od brutto do netto i ustalania wysokości składek ZUS i podatków.

Lista płac 2017 od wynagrodzenia minimalnego w kwocie 2000 zł

Załóżmy zatem, że pracownik pracuje na pełnym etacie, jego wynagrodzenie minimalne 2017 wynosi 2000 zł brutto. Stopy procentowe składek są stałe i ustawowe, zmienna jest jedynie stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe (załóżmy stawkę podstawową, czyli 1,80 % podstawy). Zakładamy, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł oraz ulgi podatkowej w kwocie 46,3 zł. Lista płac 2017 wygląda następująco:

 1. Wynagrodzenie brutto (podstawa do składek społecznych); 2000 zł
 2. ZUS pracownika (składki społeczne, finansowane przez pracownika): poz.1+poz.2+poz.3=274,20 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,96 % z poz.1 czyli z 2000 zł = 195,20 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z poz.1 czyli z 2000 zł = 30 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z poz.1 czyli z 2000 zł = 49 zł
 6. Podstawa do składki zdrowotnej: poz.1 – poz.2 = 1725,80 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku dochodowego: poz. 6 – poz.7 (zaokrąglone) = 1615 zł
 9. Podatek: 18 % z poz. 8 = 290,70 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: poz.9 – poz.10 = 244,37 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z poz.6 = 155,32 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne: 7,75 % z poz.6 = 133,75 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu) = poz.11 – poz.13 = 111 zł
 15. Netto do wypłaty z pensji minimalnej w 2017 roku: poz.1 – poz.2 – poz.12 – poz.14 = 1459,48 zł

Z pensji minimalnej w kwocie 2000 zł brutto w 2017 roku pracownik netto na rękę otrzyma 1459,48 zł. Podany wynik może się nieznacznie różnić, jeśli pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (czyli dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości, wówczas koszt uzyskania przychodu wynosi 139,06 zł i taką wartość należy podać w pozycji 10 na liście płac.

Należy pamiętać, że to jeszcze nie koniec. Część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana jest ze środków pracodawcy:

 1. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z poz. 1 = 195,20 zł
 2. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z poz. 1 = 130 zł
 3. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,80 % z poz. 1 = 36 zł
 4. Fundusz Pracy: 2,45 % z poz. 1 = 49 zł
 5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z poz. 1 = 2 zł
 6. ZUS pracodawcy: poz. 16 + poz. 17 + poz.18 + poz. 19 + poz. 20 = 412,20 zł

Pokazana powyżej lista płac 2017 jest oczywiście listą wzorcową, uwzględniającą wynagrodzenie minimalne 2017. W praktyce możliwe są pewne odstępstwa, np. nie w każdym przypadku

lista-plac-2017
lista-plac-2017

obowiązkowo nalicza się składki na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, inna też może być wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

A w tym artykule: ile wynosi pensja minimalna 2021 i jej rozliczenie od brutto do netto, dla różnych przypadków.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *