Lista płac i wynagrodzenie minimalne 2017 brutto i netto

UWAGA – w tym artykule: Minimalne wynagrodzenie 2019 od brutto do netto

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w stosunku pracy wynosi 2000 zł. Kwota ta jest kwotą brutto, dotyczącą oczywiście zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (na pełnym etacie). Przy zatrudnieniu na mniej niż pełnym etacie kwota ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia ma istotne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia zawieranych umów o pracę. Wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wzrost niektórych składników tego wynagrodzenia, np. dodatku za pracę w porze nocnej.

Pracowników jednak dużo bardziej interesuje, ile wynagrodzenie minimalne 2017 brutto pozwoli im zarobić „na rękę” w kwocie netto. Aby to ustalić, rozliczymy na konkretnym przykładzie kwotę wynagrodzenia minimalnego 2017 brutto. Poniższy przykład jest rozliczeniem kompletnym, uwzględniającym zasady rozliczania wynagrodzenia pracownika od brutto do netto i ustalania wysokości składek ZUS i podatków.

Lista płac 2017 od wynagrodzenia minimalnego w kwocie 2000 zł

Załóżmy zatem, że pracownik pracuje na pełnym etacie, jego wynagrodzenie minimalne 2017 wynosi 2000 zł brutto. Stopy procentowe składek są stałe i ustawowe, zmienna jest jedynie stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe (załóżmy stawkę podstawową, czyli 1,80 % podstawy). Zakładamy, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł oraz ulgi podatkowej w kwocie 46,3 zł. Lista płac 2017 wygląda następująco:

 1. Wynagrodzenie brutto (podstawa do składek społecznych); 2000 zł
 2. ZUS pracownika (składki społeczne, finansowane przez pracownika): poz.1+poz.2+poz.3=274,20 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,96 % z poz.1 czyli z 2000 zł = 195,20 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z poz.1 czyli z 2000 zł = 30 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z poz.1 czyli z 2000 zł = 49 zł
 6. Podstawa do składki zdrowotnej: poz.1 – poz.2 = 1725,80 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku dochodowego: poz. 6 – poz.7 (zaokrąglone) = 1615 zł
 9. Podatek: 18 % z poz. 8 = 290,70 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: poz.9 – poz.10 = 244,37 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z poz.6 = 155,32 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne: 7,75 % z poz.6 = 133,75 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu) = poz.11 – poz.13 = 111 zł
 15. Netto do wypłaty z pensji minimalnej w 2017 roku: poz.1 – poz.2 – poz.12 – poz.14 = 1459,48 zł

Z pensji minimalnej w kwocie 2000 zł brutto w 2017 roku pracownik netto na rękę otrzyma 1459,48 zł. Podany wynik może się nieznacznie różnić, jeśli pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (czyli dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości, wówczas koszt uzyskania przychodu wynosi 139,06 zł i taką wartość należy podać w pozycji 10 na liście płac.

Należy pamiętać, że to jeszcze nie koniec. Część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana jest ze środków pracodawcy:

 1. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z poz. 1 = 195,20 zł
 2. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z poz. 1 = 130 zł
 3. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,80 % z poz. 1 = 36 zł
 4. Fundusz Pracy: 2,45 % z poz. 1 = 49 zł
 5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z poz. 1 = 2 zł
 6. ZUS pracodawcy: poz. 16 + poz. 17 + poz.18 + poz. 19 + poz. 20 = 412,20 zł

Pokazana powyżej lista płac 2017 jest oczywiście listą wzorcową, uwzględniającą wynagrodzenie minimalne 2017. W praktyce możliwe są pewne odstępstwa, np. nie w każdym przypadku

lista-plac-2017

lista-plac-2017

obowiązkowo nalicza się składki na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, inna też może być wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • lista plac 2018 excel
 • lista płac 2017
 • minimalne wynagrodzenie 2017 netto
 • minimalne wynagrodzenie netto 2017
 • lista płacy 2018 excel
 • minimalne wynagrodzenie 2017 brutto i netto
 • wynagrodzenie brutto netto minimalne 2017
 • lista płac online
 • najniższe wynagrodzenie 2017 brutto
 • lista płac kwota stała

Skomentuj jako pierwszy w "Lista płac i wynagrodzenie minimalne 2017 brutto i netto"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*