Minimalne wynagrodzenie 2018 od brutto do netto – na umowie o pracę i umowie zlecenia

UWAGA – W ROKU 2020 MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA – nowe rozliczenia w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2020. Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto. Wskazana kwota dotyczy stosunku pracy, natomiast na umowie zlecenia stawka minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wyniesie 13,70 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego roku podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie zatem 100 zł brutto dla stosunku pracy oraz 70 groszy dla umowy zlecenia. W niniejszym artykule omówimy kwestie, na które wpływ będzie mieć podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2018 oraz pokażemy, jak wygląda przykładowa lista płac, naliczana od pensji minimalnej 2018 (pensja minimalna 2018 netto). O ile sama podwyżka pensji minimalnej w 2018 roku interesuje głównie pracowników, zarabiających pensję minimalną, tak nie pozostaje ona bez wpływu na pewne obowiązki pracodawcy. Samo minimalne wynagrodzenie 2018 ma bowiem wpływ na niektóre ze składników wynagrodzenia czy wysokość zasiłków i pracodawcy muszą to uwzględniać, wypłacając pracownikom chociażby dodatki za pracę w porze nocnej.

A w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2019, tutaj z kolei minimalne wynagrodzenie 2021

Pensja minimalna w 2018 roku

Kwota 2100 zł brutto to pensja minimalna dla pełnego etatu. W przypadku zatrudnienia na niepełnym etacie pensja minimalna ustalana jest oczywiście proporcjonalnie odpowiednio niżej. Jeśli pracownik otrzyma pensję minimalną w kwocie 2100 zł brutto, to da mu to na rękę około 1530 zł – pewne różnice mogą wynikać z tego, do jakich kosztów uzyskania przychodu pracownik ma prawo w 2018 roku oraz czy naliczając jego wynagrodzenie netto oraz zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca uwzględnia tzw. ulgę podatkową (ta bowiem należy się tylko z jednego tytułu – jeśli pracownik ma np. emeryturę, a oprócz tego pracuje na etacie, to wówczas przy rozliczaniu wynagrodzenia z etatu ulgi podatkowej nie stosuje się, gdyż przysługuje ona jeden raz i zostaje uwzględniona przy emeryturze). Pokażemy to na konkretnej liście płac pod koniec artykułu.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 2018 będzie mieć również wpływ na wysokość dodatków za pracę w porze nocnej. Pora nocna to 8 godzin, ustalonych przez pracodawcę w przedziale pomiędzy 21.00 a 7.00 następnego dnia (czyli np. od 22.00 do 6.00). Jeśli pracownicy wykonują pracę w porze nocnej, należy im się – oprócz normalnego wynagrodzenia – również dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatek ten, zgodnie z art. 151(8) kodeksu pracy wynosi właśnie 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. A skoro minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł, to wysokość dodatku za pracę w porze nocnej 2018 liczy się w ten sposób:

W lutym 2018: 1 godzina: 2100 zł / 160 (godzin do przepracowania w lutym) = 13,13 zł

20% z 13,13 zł = 2,63 zł

Z kolei w marcu 2018 dodatek za pracę w porze nocnej wyniesie:

2100 zł / 176 (godzin do przepracowania w marcu) = 11,93 zł

20% z 11,93 zł = 2,38 zł

I tak dalej. Jak widzisz, wysokość dodatku za pracę w porze nocnej 2018 może być różna, zależy ona bowiem od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Jedna uwaga – niektórzy pracodawcy naliczają dodatek za pracę w porze nocnej nie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale od stawki wynagrodzenia pracownika (jeśli jest ona wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę). Takie działanie jest dopuszczalne, jest ono bowiem korzystniejsze dla pracownika niż to, co wynika z powołanego wyżej przepisu art. 151(8) kodeksu pracy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku ma również wpływ na wysokość zasiłków chorobowych i innych zusowskich. Zgodnie bowiem z art. 45 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze zatrudnienia nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Te 13,71% to suma składek ZUS, finansowanych z wynagrodzenia pracownika. A skoro minimalne wynagrodzenie 2018 wyniesie 2100 zł, to dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie podstawa wynagrodzenia chorobowego czy zasiłków nie może być niższa niż 2100 zł – 13,71% z 2100 zł, czyli 1812,09 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2018 od brutto do netto

Pokażmy teraz, jak wygląda rozliczenie pensji minimalnej w 2018 roku od kwoty brutto do kwoty netto. Wyliczymy, ile pracownik dostanie na rękę z pensji minimalnej 2100 zł w 2018 roku oraz jakie są obciążenia pracodawcy. Kwota 2100 zł to bowiem nie jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

 1. Wynagrodzenie minimalne 2018 brutto: 2100 zł
 2. Składki społeczne ZUS finansowane z wynagrodzenia: 204,96+31,50+51,45=287,91 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2100 zł = 204,96 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2100 zł = 31,50 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2100 zł = 51,45 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 2100 zł – 287,91 zł = 1812,09 zł
 7. Kosz uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 1812,09 – 111,25 = po zaokrągleniu 1701 zł
 9. Podatek: 18% z 1701 zł = 306,18 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 306,18 – 46,33 = 259,85 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1812,09 = 163,09 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 1812,09 = 140,48 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego: 259,85-140,48 = po zaokrągleniu 119 zł
 15. Netto do wypłaty: 2100-287,91-163,09-119= 1530 zł
 16. ZUS Pracodawcy: 204,96+136,50+40,53+51,45+2,10=435,54 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2100 = 204,96
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5% z 2100 = 136,50 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,93% z 2100 = 40,53 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45% z 2100 = 51,45 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10% z 2100 = 2,10 zł

Jak widzisz wyliczenie, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2018 netto nie jest trudne. Powyższe wyliczenia mogą się w praktyce nieznacznie różnić – w pozycji 7 koszt uzyskania przychodu może wynieść nie 111,25 zł, ale 139,06 zł dla pracownika, dojeżdżającego do miejsca pracy z innej miejscowości (tzw. podwyższone koszty uzyskania przychodu). Podobnie niekoniecznie musi zostać uwzględniona ulga podatkowa 46,33 zł w pozycji 10 (pisaliśmy o tym na początku artykułu). Z kolei w pozycji 19 wartość procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe może się różnić, w zależności od danego zakładu pracy.

A to jeszcze nie wszystko. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 2018 ma wpływ na limit odpraw dla pracowników. W przypadku odpraw, wypłacanych w ramach zwolnień grupowych odprawa dla zwalnianego pracownika nie może przekroczyć piętnastokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jakkolwiek minimalne wynagrodzenie za pracę 2018 interesuje pracowników o tyle, że oznacza dla nich (zarabiających pensję minimalną) podwyżkę o 100 zł brutto, tak dla pracodawcy wartość ta ma bardziej istotne znaczenie – ma ona bowiem wpływ na niektóre należne pracownikowi składniki wynagrodzenia czy świadczenia pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Minimalne wynagrodzenie 2018 na umowie zlecenia

Z kolei minimalne wynagrodzenie 2018 na umowie zlecenia wyniesie 13,70 zł brutto. Jeśli w zakładzie pracy zatrudniani są zleceniobiorcy, a nie wykonują oni zlecenia w domu, prowadzi się dla nich ewidencję przepracowanych na zleceniu godzin. Ta ewidencja godzin pracy na zleceniu jest podstawą do ustalenia wynagrodzenia zleceniobiorcy za dany miesiąc, jeśli w

minimalne-wynagrodzenie-2018
minimalne-wynagrodzenie-2018

umowie zlecenia przewidziano stawkę godzinową. Z kolei jeśli umowa zlecenia przewiduje stawkę miesięczną, to nie może ona być niższa niż minimalne wynagrodzenie 2018 na zleceniu, czyli 13,70 zł, pomnożona przez liczbę przepracowanych na zleceniu godzin.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Jeśli mam status studenta i moja stawką brutto jest 13,7 zl, to ile to jest netto? i czy u każdego pracodawcy jesli stawka wynosi 13,7 brutto , to netto bedzie zawsze tyle samo niezaleznie od firmy/pracodawcy? (statu studenta)

  1. Dzień dobry

   Z dokładnością co do grosza nie wyliczę Pani, nie wiedząc, ile godzin na tym zleceniu Pani przepracowała. Załóżmy jednak, że ma Pani przepracowane na zleceniu 100 godzin. Wówczas wynagrodzenie netto liczy się tak:

   Wynagrodzenie brutto: 1370 zł
   Koszt uzyskania przychodu: 20% z 1370 = 274 zł
   Podstawa podatku: 1370-274 zł = 1096 zł
   Podatek: 18% z 1096 zł = 197,28 zł
   Podatek od skarbowego po zaokrągleniu: 197 zł
   Netto do wypłaty: 1370 – 197 = 1173 zł

   U każdego zleceniodawcy liczy się tak samo, o ile umowa zlecenia jest zawarta ze studentem, czyli nie podlega składkom ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *