| Na
24 marca 2015 12:17

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę

O wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach pracownika pisałem już w artykule „Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki – omówienie zagadnienia“. W niniejszym artykule omówię, kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę.

Co do zasady, aby uzyskać prawo do zasiłku, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, w dniu, w którym powstała niezdolność do pracy, dana osoba musi być objęta dobrowolnym (np. zleceniobiorca) albo obowiązkowym (pracownik) ubezpieczeniem chorobowym. Warunek taki z reguły w większości przypadków jest spełniony, gdyż pracownik, pracując w oparciu o umowę o pracę, jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Po drugie natomiast, aby uzyskać prawo do zasiłku należy posiadać odpowiednio długi okres obowiązywania tego ubezpieczenia chorobowego – posiadać tzw. okres wyczekiwania.

Okres wyczekiwania wynosi 30 dni, jeśli osoba jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, oraz 90 dni, jeśli objęta jest ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym (np. zleceniobiorca albo osoba, prowadząca działalność gospodarczą). Aby jednak otrzymać prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę, należy spełnić jeszcze jeden warunek.

Rozwiązanie umowy a zasiłek chorobowy

Osoba ubezpieczona, która chciałaby otrzymać zasiłek po rozwiązaniu umowy, musi posiadać okres wyczekiwania, przy czym okres ten musi uzyskać jeszcze w trakcie trwania ubezpieczenia (czyli w trakcie obowiązywania umowy). Przykładowo jeśli dana osoba podjęła zatrudnienie 5 miesięcy po zakończeniu studiów, to obowiązuje ją 30 – dniowy okres wyczekiwania. Jeśli od dnia zawarcia umowy o pracę do jej rozwiązania minie mniej niż 30 dni, taka osoba nie posiada okresu wyczekiwania (30 dni ubezpieczenia chorobowego), zatem nie będzie jej przysługiwać prawo do zasiłku, gdyby w trakcie zatrudnienia poszła na zwolnienie lekarskie, a umowa o pracę rozwiązała się.

Jeśli pracownik posiada okres wyczekiwania i zachoruje w trakcie trwania umowy o pracę, to za pierwsze 33 dni (albo 14 dni, jeśli pracownik ma ukończone 50 lat) wynagrodzenie chorobowe zapłaci pracodawca. Jeśli natomiast umowa o pracę rozwiązała się w trakcie tych 33 dni i podczas pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim, to do dnia rozwiązania umowy pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, a następnie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Podobnie w przypadku zleceniobiorcy, przy czym obowiązuje go odpowiednio dłuższy okres wyczekiwania (90 dni przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym). W niektórych jednak wypadkach zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego pomimo faktu, iż nie upłynął jeszcze 90 – dniowy okres wyczekiwania. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego m.in.:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, objętym ubezpieczeniem chorobowym lub jeśli przystąpili do takiego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów lub pozyskania dyplomu ukończenia studiów
 • ubezpieczonym, jeśli pozostają niezdolni do pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku w pracy czy w drodze do pracy (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego)

Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę

Zasiłek chorobowy może przysługiwać też pracownikowi czy zleceniobiorcy, który rozchoruje się już po zakończeniu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Aby jednak taki zasiłek uzyskać, należy spełnić łącznie kilka warunków:

 • niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (czyli od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę czy zlecenia), a także niezdolność ta musi trwać co najmniej 30 dni (chyba, że jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo choroba, której objawy uwidoczniły się po upływie 14 dni. W takim wypadku niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 3 miesięcy i trwać przynajmniej 30 dni)
 • osoba na zwolnieniu lekarskim nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo osoba taka nie może podjąć ani kontynuować działalności zarobkowej, która to działalność mogłaby być podstawą do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym (czyli nie można podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie, jak również rozpocząć prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • chory nie uzyskał prawa do zasiłku, czyli nie uzyskał odpowiedniego okresu wyczekiwania jeszcze podczas obowiązywania umowy.

Przykład:

W dniu 1 lutego 2012 roku pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W dniu 28 kwietnia pracownik rozchorował się i poszedł na zwolnienie lekarskie. Pracownik posiada już okres wyczekiwania (30 dni ubezpieczenia chorobowego), zatem za okres od 28 do 30 kwietnia (do ustania zatrudnienia) wynagrodzenie chorobowe wypłaci pracodawca, a od dnia 1 maja pracownik będzie miał prawo do zasiłku.

Przykład:

W dniu 1 lutego 2012 roku pracownik zawarł umowę o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Wcześniej przez 4 miesiące pracownik pozostawał zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. W dniu 7 lutego pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a okres wypowiedzenia upłynął 25 lutego (tutaj więcej na temat: obliczanie okresów wypowiedzenia). Pracownik nie posiada zatem okresu wyczekiwania, więc gdyby po zakończeniu umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie po zakończeniu umowy o pracę

poszedł na zwolnienie lekarskie, nie nabędzie prawa do zasiłku.

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach.

Share

Zobacz komentarze

 • Dzień dobry.
  Mam umowę o pracę do dn. 31 sierpnia 2020 - na zastępstwo. Od lipca leczę się, również szpitalnie, na zdiagnozowaną chorobę autoimmunologiczną. Do tej pory nie miałam potrzeby brać zwolnienia lekarskiego, ale teraz nie mam wyjścia (pogarszający się stan zdrowia). Czy po wygaśnięciu umowy o pracę, nadal będę mogła pobierać zasiłek chorobowy przez cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim - przewiduję niestety długi okres leczenia?
  Oczywiście wcześniej uzyskałam prawo do zasiłku.

  • Tak, stała się Pani niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a więc po rozwiązaniu stosunku pracy nadal ma Pani prawo do świadczenia przez okres zasiłkowy. Ten okres zasiłkowy wynosi 182 dni.

 • Witam, po 5 latach pracy rozwiązałem umowę o prace za porozumieniem stron. Tydzień później zachorowałem. Czy należy mi się zasiłek chorobowy? Wnioski jakie muszę złożyć to ZAS-53, z-10
  a co ze zwolnieniem lekarskim i wnioskiem Z-3 ?

  • Dzień dobry

   Z-3 wysyła do ZUS pracodawca, z kolei zwolnienie lekarskie zostało wystawione w wersji elektronicznej, ono już jest w systemie w ZUS i ZUS wie, że jest Pan niezdolny do pracy z powodu choroby.

 • Witam.
  W jaki sposób i w jakim terminie ZUS wypłaca świadczenie za L4. które powstała jeszcze podczas stosunku pracy (miałem łącznie 14 dni L4, z czego pierwsze zostało zostało wystawione jeszcze w czasie pracy, a następne już po ustaniu stosunku pracy, bez jakichkolwiek przerw między zwolnieniami)

  • ZUS wypłaca zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie dokumentów, jakie przesłał do ZUS były pracodawca - formularza Z-3. Ten formularz służy ZUSowi do ustalenia podstawy zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę. Natomiast co do terminów, w jakich ZUS wypłaci zasiłek - nie ma reguły, wszystko tu zależy od długości zwolnienia lekarskiego, czasu, w jakim były pracodawca wyśle formularz Z-3.

 • Dzień dobry, umowa wygasa mi 31 lipca czy idąc na zwolnienie w ciągu 14 dni muszę podawać stary zakład pracy, oraz czy zwolnienie musi być wystawione na minimum 30 dni jednorazowo ?

  • Dzień dobry

   Tak, musi Pani podać stary zakład, bo ZUS musi otrzymać z zakładu formularz Z-3, na podstawie którego ustali podstawę do zasiłku. Z kolei nie musi to być jednorazowe zwolnienie na 30 dni, może być kilka pod rząd, byle bez żadnej przerwy i byle łącznie trwały powyżej 30 dni.

 • Witam
  Moje L4 trwa od 15.06.2020 do 22.06.2020. Pierwszy dzień L4 przypadał na ostatni dzień pracy w firmie. Rozumiem, ze to L4 będzie wysłane normalnie do pracodawcy. Czy ewentualne kolejne L4 (i następne, jeśli zajdzie taka potrzeba) lekarz też powinien wysłać na dane byłego pracodawcy? Czy w przypadku L4, które zaczęło się jeszcze w czasie trwania zatrudnienia, też musi być zachowana ciągłość 30 dni L4 żeby otrzymać zasiłek chorobowy?

  • Tak, bo niezdolność do pracy powstała, kiedy był Pan jeszcze zatrudniony. Dopiero każde kolejne L4 lekarz wystawia z pominięciem pracodawcy - ZUS już otrzymał formularz Z-3, więc będzie wiedział, jak ustalić podstawę do chorobowego. Nie musi tu być ciągłości 30 dni, bo niezdolność do pracy z powodu choroby powstała jeszcze w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a nie po rozwiązaniu umowy. Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał również za krótsze zwolnienie.

 • Witam
  Z dniem 12.06.2020 rozwiązałem umowę o pracą za porozumieniem stron. Tego samego dnia udałem się do lekarza i otrzymałem L4 do 28.06.2020. W firmie pracowałem od 01.09.2019. W roku 2020 przebywałem już na L4 dłużej niż 33 dni. Mam pytanie, czy w przypadku otrzymania kolejnego L4 muszę składać do ZUS jakieś formularze lub informować lekarza wystawiającego L4, że nie jestem już nigdzie zatrudniony, czy kolejne L4 tez ma być na były zakład pracy?

  • Dobry wieczór

   Skoro niezdolność do pracy powstała jeszcze w dniu, w którym stosunek pracy trwał, to ma Pan normalnie prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę. Tu nie ma obowiązku przebywania na L4 powyżej 30 dni nieprzerwanie. Kolejne wystawione L4 jeszcze będzie na zakład pracy. Proszę poinformować lekarza, że pierwsze zwolnienie zostało wystawione jeszcze w czasie, gdy był Pan zatrudniony.

 • Witam! Obecnie jestem na dodatkowym zasiłku opiekuńczym COVID-19 z uwagi na zamknięte żłobki. Niefortunnie złożyło się tak, że z końcem kwietnia nie będę już zatrudniony ponieważ kończy się mój okres wypowiedzenia. Czy w takim układzie mogę wykorzystać opiekę na dziecko 60 dni gdyby rząd nie przedłużył zasiłku do końca okresu zamknięcia placówek wychowawczych?
  Pracuje od 2,5 roku.

  • Dobry wieczór

   Okres zasiłku dodatkowego został przedłużony, więc do dnia zamknięcia szkół może Pan ten zasiłek pobierać. Gdyby okazało się, że szkoły zostaną otwarte od 27 kwietnia, to jeszcze do końca kwietnia może Pan oczywiście korzystać z tego podstawowego zasiłku opiekuńczego. Ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy, związany z specustawą koronawirusową nie jest wliczany do limitu 60 dni opieki

 • Witam. Jeśli rozpocząłem umowę o pracę dnia 4 października 2019 a dnia 22 października 2019 rozwiązałem umowę za porozumieniem stron idąc do psychiatry z powodu depresji w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę - należeć mi się bedzie zasiłek z ZUS??? Z góry dziękuje, pozdrawiam

  • Dzień dobry

   A czy przed 4 października gdzieś Pan pracował? Bo tu w grę wchodzi tzw. okres wyczekiwania - pełny miesiąc ubezpieczenia chorobowego. Aby więc odpowiedzieć precyzyjnie, musiałbym wiedzieć, czy przed 4 października gdzieś Pan pracował, ewentualnie czy w ciągu 90 dni poprzednich ukończył Pan studia.

 • Dzień dobry.
  Czy jak byłem zatrudniony na okres próbny(umowa o pracę) na dwa tygodnie tylko i dzień przed końcem umowy poszedłem na zwolnienie lekarskie to czy dostanę zasiłek chorobowy w takim przypadku ?W sumie potem jeszcze poszedłem na dwa L4 i trwa to w sumie około miesiaca...

  • Dzień dobry

   A czy w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem na ten okres próbny Pan gdzieś pracował? Bo w przypadku świadczeń chorobowych - do nabycia do nich prawa niezbędne jest posiadanie tzw. okresu wyczekiwania - okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (z pewnymi wyjątkami). Ewentualnie - czy w ciągu 90 dni wstecz od dnia zatrudnienia ukończył Pan studia albo posiada w życiu już staż pracy co najmniej 10 lat? To są wyjątki od okresu wyczekiwania, wówczas prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę należałoby się Panu.

 • Dzień dobry,
  mam pytanie dot. ubezpieczenia zdrowotnego.
  30/09 została rozwiązana ze mną umowa o pracę i od 30/09 również jestem na l4,które mam do 28/10. 29/10 mam wyznaczony termin zabiegu w szpitalu. Wiem, że ubezpieczeniem zdrowotnym jestem objęta przez 30 dni od daty rozwiązania umowy czyli do 30/10. Co z ubezpieczeniem jeśli w szpitalu zostanę do 31/10 lub dłużej? Nie zarejestrowałam się w PUP, bo na l4 nie można zarejestrować się jako bezrobotny. Nikt z rodziny też nie może mnie zgłosić.

  Czy jest sens brać ze szpitala l4, żeby kontynuować wypłatę zasiłku chorobowego?
  Czytałam, że ubez. zdrowotne w PL jest obowiązkowe i jak coś to będę musiała zapłacić samodzielnie składkę kwartalną.

  Proszę o odpowiedź co z tym szpitalem, czy jęśli zabieg odbędzie się 29/10 to 30/10 wypisać się na własne żądanie? Nie chce żeby od 31/10 obciżżyli mnie kosztami,

  • Dzień dobry

   Dopóki będzie Pani kontynuować to zwolnienie, to ma Pani prawo do zasiłku chorobowego, jednocześnie nie zarejestruje się Pani w PUP, bo jako osoba niezdolna do pracy nie ma takiej możliwości. Najlepiej dla Pani byłoby kontynuować teraz to zwolnienie szpitalne, bo zachowuje Pani prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, a jednocześnie zachowuje prawo do zasiłku.

   Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierają zasiłki ZUS, nie odprowadzają składki zdrowotnej. Jednak pomimo braku składki zdrowotnej, mogą korzystać bezpłatnie z opieki medycznej. Prawo to przysługuje w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku macierzyńskiego. Po upłynięciu okresu ich przysługiwania, nie obowiązuje już prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z datą ostatniego dnia przysługiwania świadczenia traci się prawo do opieki.

 • Dzień dobry,
  Od 25 września do 30 byłam na zwolnieniu lekarski. 30 września skończył mi się okres wypowiedzenia. 31 września lekarz mi przedłużył zwolnienie do 13 października. Następnie dostałam zwolnienie znów na dwa tygodnie do 27 października. Do ZUSu złożyłam w dniu 1 października Z3 od pracodawczy oraz Z10. Czy teraz też muszę te dokumenty złożyć? Nie wiedziałam, że ZAS 53 też trzeba złożyć. Czy można jeszcze w tym terminie? Proszę o pomo

  • Dzień dobry

   Nie musi Pani już Z-3 składać po raz kolejny - jeśli raz zostało ono złożone, to ZUS na jego podstawie ustala wysokość zasiłku i on jest wypłacany przez okres, dopóki on się należy.

 • Dzień dobry,
  byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę do 30/09/2019 r. Od 30/09/2019 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pierwsze było do 11/10/2019, kolejne jest od 12/10/2019 do 28/10/2019 r.
  29/10/2019 r. mam wyznaczony termin operacji.

  Moje pytanie:
  - czy żeby otrzymać zasiłek chorobowy muszę być nieprzerwanie 30 dni na zwolnieniu? (od 30/09 do 28/10 nie będzie 30 dni, co jeśli przesuną mi termin operacji?)
  - rozumiem, że zwolnienia powinny być nadal wystawiane na pracodawcę? Szpitalne zwolnienie również?
  - przez 30 dni od daty rozwiązania umowy jestem jeszcze ubezpieczona przez byłego pracodawcę i będąc na l4 nie mogę się zarejestrować w UP. Co w przypadku kiedy operacja zostanie przesunięta na listopad? (ubezpieczenie mam do 31/10).
  - kiedy należy złożyć dokumenty do wypłaty zasiłku, dopiero po 30 dniach ?

  • Dobry wieczór

   W Pani przypadku niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie, gdy była Pani ubezpieczona - miała Pani umowę do 30 września, a od tego dnia trwa zwolnienie lekarskie. W takim wypadku nie obowiązuje konieczność nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego przez 30 dni. Natomiast w Pani sytuacji ona i tak potrwa co najmniej tyle, skoro ma Pani zwolnienie do 28 października, a 29 ma Pani termin operacji, po której zapewne zwolnienie będzie kontynuowane. Gdyby przesunęli Pani termin operacji, to najlepiej do tego terminu nadal przebywać na zwolnieniu lekarskim. To zwolnienie teraźniejsze wysłane zostało do byłego pracodawcy, ale kolejne już idą bezpośrednio na ZUS. Będąc na zwolnieniu lekarskim nie może Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Gdyby okazało się, że operacja została przesunięta na jakiś odleglejszy termin, to najlepiej po prostu zarejestrować się w PUP, bo ma Pani ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei dokumenty do wypłaty zasiłku w ZUS może Pani złożyć w każdej chwili - ZUS nie ma określonego terminu na wypłatę, więc im szybciej, tym lepiej.

 • Witam od 30 sierpnia jestem na zwolnieniu lekarskim. Miała umowę o pracę na czas określony do 14 września. Umowa nie została mi przedłużona. Mam pytanie do kiedy obowiązek wypłaty pieniędzy ma były pracodawca a od kiedy ZUS. I jak sprawdzić czy pracodawca przesłałam moje zwolnienie wraz z dokumentami do zusu?

  • Dobry wieczór

   Miała Pani umowę do dnia 14 września i w tym dniu ona się rozwiązała. Od 30 sierpnia przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Zakładając, że to pierwsze Pani zwolnienie w tym roku, to wynagrodzenie chorobowe pracodawca nalicza za okres od 30 sierpnia do 14 września, czyli w sumie za 16 dni. Od 15 września zasiłek chorobowy naliczy i wypłaci ZUS. Pracodawca wysłał już pewnie do ZUS formularz ZUS Z-3, na podstawie którego ZUS ustali wysokość Pani zasiłku i wypłaci go.

   A jak to sprawdzić? Najlepiej zadzwonić do ZUS - oni Pani udzielą tej informacji przez telefon, innej możliwości nie ma.

   • Mam jeszcze pytanie jeśli w trakcie trwania umowy byłam w sumie 33 dni na zwolnieniu lekarskim.To czy za ten okres od 30 sierpnia do 14 września płaci pracodawca a od 15 września ZUS czy w takim przypadku płaci tylko ZUS

    • Jeśli te 33 dni była Pani na zwolnieniu lekarskim jeszcze w tym roku, to od 30 sierpnia należy się Pani zasiłek chorobowy. Natomiast tu są dwie sprawy jeszcze - za czas od 30 sierpnia do 14 września płaci albo pracodawca (jeśli zatrudnia powyżej 20 osób) albo ZUS, natomiast od 15 września już tylko ZUS.

     • Witam w takim razie mam jeszcze pytanie jesli jest to firma zatrudniająca do 5 osób.To czy juz od 30 sierpnia mimo trwania umowy do 14 wrzesnia juz ZUS nalicza zasiłek i wypłaca i czy juz to zwolnienie pracodawca miał przekazać do Zus wraz z odpowiednimi dokumentami czy dopiero nastepne czyli od 15 wrzesnia juz po ustaniu umowy?Bo nie wiem od kogo i kiedy mam sie spodziewać ewentualnej wypłaty.

     • Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to ZUS wypłaca Pani ten zasiłek już od 30 sierpnia. Pracodawca wysyła do ZUS formularz ZUS Z-3, na tej podstawie ZUS ustala wysokość zasiłku i wypłaca Pani. ZUS nie ma określonego terminu na wypłatę - może być tak, że oni zbiorczo Pani zapłacą za te 2 dni sierpnia, za wrzesień i za część października.

 • Witam,
  30.06 skończył się mój okres wypowiedzenia umowy o pracę.
  Od 3.07 do 11.09 mam zwolnienie lekarskie.
  11.06 (czyli na okresie wypowiedzenia) podpisałam umowę zlecenie w innej firmie która była ważna do 31.08(ponieważ nie składałąm wypowiedzenia) jednak dla tej firmy świadczyłam pracę tylko w okresie między 11.06 a 2.07.
  Czy należy mi się zasiłek chorobowy?

  • Dobry wieczór

   Od 3 lipca przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim do 11 września, a jednocześnie przebywała Pani na umowie zlecenia, która była zawarta na okres do 31 sierpnia, jednak de facto wykonywała Pani to zlecenie do 2 lipca. Tak, zasiłek chorobowy będzie się Pani należał, bo poszła Pani na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni po ustaniu stosunku pracy, a także trwało ono powyżej 30 dni.

 • Mam pytanie 31 czerwca skończyła mi się umowa o prace trwała 15 lat. 1 lipca zachorowałem lekarz dał mi zwolnienie,elektronicznie poszło na były zakład, czy nie wystąpią jakieś problemy proszę o wyjaśnienie

  • Dzień dobry

   Nie, nie powinno być żadnych problemów. To pierwsze zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy zawsze jest wysyłane do byłego zakładu, bo pracodawca musi przygotować informację o Pana wynagrodzeniach w formularzu Z-3 i wysłać ją do ZUS. Na tej podstawie ZUS ustala podstawę zasiłku i jego wysokość. W tym formularzu jest wskazany Pana numer konta bankowego, więc zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy otrzyma Pan już bezpośrednio z ZUS.

 • Witam,
  piszę w sprawie z dnia 31.05.2019r.
  Mamy 21.06. a nie otrzymałam zasiłku chorobowego za okres 01.06.-16.06.
  Także nie wiem czy dzwonić do Zusu z zapytaniem czy moje zwolnienie zostało do nich przekazane?
  Wklejam poprzednie wiadomości:
  " Eliza | 31 maja 2019 at 21:08 | Odpowiedz

  Witam ponownie, w dniu dzisiejszym lekarz mi wystawił kontynuację zwolnienia i pomimo że firma nie była już widoczna przy moich danych na e-zwolnieniu ze strony lekarza to doktor wpisał dane firmy z “ręki”. Także rozumiem że firma otrzymała moje zwolnienie i przekaże je do ZUS tak?

  Pytanie dotyczy wpisu:
  “Eliza | 31 maja 2019 at 19:25 | Odpowiedz

  Witam, przepracowałam w firmie około 5 lat i miałam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od połowy grudnia 2018 r do końca maja tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Podczas zwolnienia złożyłam wypowiedzenie z pracy zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ustał z dniem 31 maja tego roku. Od 01 czerwca do 16 czerwca również będę przebywać na zwolnieniu lekarskim (co daje łącznie 182 dni).
  Chciałam dopytać dopytać jaki wniosek musiałabym złożyć aby ubiegać się o zasiłek chorobowy i czy mogę to zrobić przez internet?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  admin | 31 maja 2019 at 20:31 | Odpowiedz

  Dzień dobry

  Nie musi Pani składać żadnego wniosku – to zwolnienie lekarskie z 1 czerwca musi Pani wysłać swojemu poprzedniemu pracodawcy, on je przekaże do ZUS z formularzem ZUS Z-3 i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku. Pani niezdolność do pracy z powodu choroby jest kontynuowana, ona powstała jeszcze w czasie zatrudnienia.”

  admin | 31 maja 2019 at 22:05 | Odpowiedz

  Tak – rozumiem, że lekarz wystawił tzw. E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie. Wówczas ono natychmiast trafia do systemu, pracodawca w swoim Profilu Usług Elektronicznych będzie je widział i wyśle formularz Z-3 do ZUS. Nie musi Pani zatem nic więcej robić. Gdyby po 16.06 ZUS nie wypłacił zasiłku, niech Pani da znać, ale myślę, że skoro zwolnienie już poszło do ZUS i do pracodawcy, to Pani pozostaje teraz jedynie czekać na wypłatę."

  • Dobry wieczór

   Może Pani zadzwonić do ZUS jako płatnika zasiłku i ustalić, kiedy orientacyjnie może Pani spodziewać się wypłaty. Teraz, bo zakończeniu stosunku pracy, płatnikiem zasiłku jest ZUS, a zwolnienie lekarskie niemal na pewno ZUS dostał, bo teraz lekarze wystawiają elektroniczne, które natychmiast trafia również do ZUS. Przepisy nie precyzują, w jakim terminie ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku. W Pani przypadku ten zusowski okres zasiłkowy liczy się od 01.06.2019, skoro 31.05.2019 rozwiązał się stosunek pracy.

   W Pani sytuacji okres zasiłkowy 1- te 182 dni - wyczerpał się, ale może ZUS czeka na jakieś kolejne zwolnienie lekarskie na inną jednostkę chorobową itp. Najlepiej będzie po prostu zadzwonić do ZUS i spytać, kiedy może Pani spodziewać się wypłaty. Sama wypłata zasiłku z ZUS nie ma już nic wspólnego z wypłatą wynagrodzenia za pracę, ZUS-u nie wiążą takie terminy, jak pracodawców.

 • Witam, od marca tego roku jestem na zasiłku chorobowym, wcześniej pół roku na zwolneniu lekarskim, dostałam wypowiedzenie z pracy i w maju skończyła mi się umowa, dostałam listownie świadectwo pracy , jestem właścicielem gospodarstwa 1,7 ha przeliczeniowe (nie jestem w KRUS-ie), składam deklaracje Z-10, mam obawy czy ZUS dalej będzie mi wypłacał zasiłek, do sierpnia mam przyznany , i w sierpniu miałam składać ponownie.

  • Dzień dobry

   A to wcześniej, będąc pól roku na zwolnieniu lekarskim, nie miała Pani prawa do zasiłku chorobowego? A pytam, bo okres zasiłkowy to co do zasady max 182 dni, z pewnymi wyjątkami. Ma Pani przyznany do sierpnia, bo wówczas chyba mija te 182 dni, ale żebym cokolwiek więcej mógł Pani napisać, musiałbym mieć szersze informacje.

 • Witam ponownie, w dniu dzisiejszym lekarz mi wystawił kontynuację zwolnienia i pomimo że firma nie była już widoczna przy moich danych na e-zwolnieniu ze strony lekarza to doktor wpisał dane firmy z "ręki". Także rozumiem że firma otrzymała moje zwolnienie i przekaże je do ZUS tak?

  Pytanie dotyczy wpisu:
  "Eliza | 31 maja 2019 at 19:25 | Odpowiedz

  Witam, przepracowałam w firmie około 5 lat i miałam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od połowy grudnia 2018 r do końca maja tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Podczas zwolnienia złożyłam wypowiedzenie z pracy zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ustał z dniem 31 maja tego roku. Od 01 czerwca do 16 czerwca również będę przebywać na zwolnieniu lekarskim (co daje łącznie 182 dni).
  Chciałam dopytać dopytać jaki wniosek musiałabym złożyć aby ubiegać się o zasiłek chorobowy i czy mogę to zrobić przez internet?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  admin | 31 maja 2019 at 20:31 | Odpowiedz

  Dzień dobry

  Nie musi Pani składać żadnego wniosku – to zwolnienie lekarskie z 1 czerwca musi Pani wysłać swojemu poprzedniemu pracodawcy, on je przekaże do ZUS z formularzem ZUS Z-3 i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku. Pani niezdolność do pracy z powodu choroby jest kontynuowana, ona powstała jeszcze w czasie zatrudnienia."

  • Tak - rozumiem, że lekarz wystawił tzw. E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie. Wówczas ono natychmiast trafia do systemu, pracodawca w swoim Profilu Usług Elektronicznych będzie je widział i wyśle formularz Z-3 do ZUS. Nie musi Pani zatem nic więcej robić. Gdyby po 16.06 ZUS nie wypłacił zasiłku, niech Pani da znać, ale myślę, że skoro zwolnienie już poszło do ZUS i do pracodawcy, to Pani pozostaje teraz jedynie czekać na wypłatę.

 • Witam, przepracowałam w firmie około 5 lat i miałam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od połowy grudnia 2018 r do końca maja tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Podczas zwolnienia złożyłam wypowiedzenie z pracy zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ustał z dniem 31 maja tego roku. Od 01 czerwca do 16 czerwca również będę przebywać na zwolnieniu lekarskim (co daje łącznie 182 dni).
  Chciałam dopytać dopytać jaki wniosek musiałabym złożyć aby ubiegać się o zasiłek chorobowy i czy mogę to zrobić przez internet?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  • Dzień dobry

   Nie musi Pani składać żadnego wniosku - to zwolnienie lekarskie z 1 czerwca musi Pani wysłać swojemu poprzedniemu pracodawcy, on je przekaże do ZUS z formularzem ZUS Z-3 i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku. Pani niezdolność do pracy z powodu choroby jest kontynuowana, ona powstała jeszcze w czasie zatrudnienia.

 • Witam,
  moja umowa o pracę została rozwiązana 15 maja 2019r. za porozumieniem stron. Od 13 maja jestem na zwolnieniu lekarskim które kończy mi się 3 czerwca 2019r. Czy za ten okres będę mieć wypłacony zasiłek chorobowy, czy ZUS mi go nie wypłaci bo nie minie 30dni tylko krócej?

  • Dzień dobry

   Tak, za ten okres będzie Pani mieć wypłacony zasiłek. Niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie trwania umowy, a więc w okresie, kiedy podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu. Gdyby poszła Pani na zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy, to wówczas jest wymóg tych 30 dni, ale Pani zdążyła jeszcze z tym zwolnieniem przed rozwiązaniem się umowy, więc tu te 30 dni nie obowiązuje.

 • Witam,umowe mam na czas okreslony począwszy od września 2016 do ostatniego dnia maja 2019r.
  jestem na zwolnieniu lekarskim od dnia 10.05 na 3 tygodnie,czy jest możliwość kontynuacji?jak długo moge korzystać z tego zwolnienia? przez jaki czas placi pracodawca a przez jaki ZUS?przez jaki okres jeszcze jestem ubezpieczona po wygaśnieciu umowy? wiem że temat pewnie sie powielał,ale juz od tych wszystkich artykułów troche mi sie pomieszalo i nie jednoznacznie moge odpowiedziec sobie na ten problem

  • Pani umowa o pracę została zawarta do 31 maja 2019. Od 10 maja 2019 przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w dniu 10 maja 2019, a zatem w czasie, gdy podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku (albo 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia). Pani może nadal przebywać na zwolnieniu lekarskim - nawet, jeśli Pani będzie je przedłużać i umowa o pracę rozwiąże się w czasie tego zwolnienia lekarskiego, to po ustaniu stosunku pracy Pani nadal może przebywać na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego. Po zakończeniu umowy zasiłek ten będzie Pani wypłacał bezpośrednio ZUS. Jeden okres zasiłkowy może trwać maksymalnie (co do zasady) 182 dni.

   • OD ponad dwóch miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim i z końcem maja chcę złożyć wypowiedzenie z pracy. Okres wypowiedzenia, będzie również objęty zwolnieniem lekarskim. Obawiam się jednak sytuacji, że pod koniec czerwca mój stan zdrowia wciąż nie ulegnie poprawie. Czy w sytuacji, kiedy umowa o pracę zostanie zerwana z mojej inicjatywy (jako pracownika), to czy przysługuje mi wsparcie w postaci zasiłku chorobowego z Zus?

    • Dzień dobry

     Nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. Obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Jeśli w jego trakcie złoży Pani wypowiedzenie, umowa o pracę rozwiąże się z jego upływem. Zakładając, że obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia i umowa zakończy się w czerwcu, to po jej zakończeniu nadal może Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim i nadal będzie Pani otrzymywać zasiłek - po rozwiązaniu umowy jego płatnikiem będzie bezpośrednio ZUS, jeśli teraz zasiłek wypłaca Pani zakład pracy. Okres zasiłkowy to 182 dni.

 • konczy mi się umowa o prace 30 czerwca 2019 .Jestem w okresie wypowiedzenia. Przepracowałem 20 lat i zostałem zwolniony w związku z redukcja etatu. Po 30 czerwca dokładnie 5 lipca mam umówione miejsce w szpitalu. Pytanie czy zus będzie wypłacał mi chorobowe ?

  • Jeśli 5 lipca pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie i będzie przebywał na nim co najmniej 30 dni nieprzerwanie, to tak, nabędzie Pan prawo do zasiłku chorobowego, który będzie wypłacany przez ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej:

   Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

   1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

   2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 • Witam,
  proszę o poradę: byłam na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie 180 dni, do 18.03.2019r., wróciłam do pracy, po czym 25.03 otrzymałam wypowiedzenie(za porozumieniem stron), ze skutkiem na 31.03.2019r. Stwierdzam jednak, że dolegliwości wróciły. Czy mogę iść na zwolnienie i na jak długo na ten sam rodzaj choroby, czy musi być inny? Czy w Urzędzie pracy powinnam zarejestrować się dopiero po zakończonym zwolnieniu, czy wcześniej? Pozdrawiam.

 • Witam,mam takie pytanie w grudniu 2018 roku zlamalem noge za pierwszy miesiac zwolnienia oczywiscie płaci pracodawca, umowa o prace skonczyla mi sie 28.02.2019. Pytanie brzmi tak nadal jestem ubezpieczony bo nie moge nawet sie zarejestrowac jako bezrobotny bo nadal trwa leczenie,i czy wystarczy ze l4 wysyla lekarz do zusu czy ja sam musze wysylać??bo juz mijajo prawie 2 miwsiace a od zusu jeszcze nie dostałem zadnych pieniążków.z góry dziekuje za pomoc

 • Zachorowalem 11stycznia 2019 roku, a pracodawca rozwiazal zemna umowe 21stycznia i slyszalem ze po rozwiazaniu umowy mam 30 dni jeszcze ubezpieczenia, a jak jest z tym ubezpieczeniem dalej? Jezeli bede chorowal kilka miesiecy. Czy to zus jakos podczas chorobowego oplaca to ubezpieczenie?

 • Witam serdecznie. Nie mogę dokładnie znaleźć informacji na temat zwolnienia, po okresie wypowiedzenia mi umowy o pracę. Mianowicie, jestem zatrudniony od około 10.10.2011r na umowę na czas nieokreślony, w listopadzie ubiegłego roku dostałem wypowiedzenie na okres 3-ch miesięcy (z winy pracodawcy) , dokładnie do 31.01.2019r. Od 9.01.2019r jestem na L4 i jest to ciągłość, ostatnie zwolnienie miałem do 10.02.2019r. Dzisiaj, czyli 11.02.2019r byłem u innego lekarza, dostałem zwolnienie do 20.02.2019r. Czy ZUS mi zapłaci? Proszę o informację. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Jakub

  • Dzień dobry

   Tak, ZUS Panu zapłaci - niezdolność do pracy powstała w czasie, gdy był Pan jeszcze objęty ubezpieczeniem chorobowym i jest ona nadal kontynuowana nieprzerwanie, a więc nadal zachowuje Pan prawo do zasiłku chorobowego.

 • Bardzo proszę o pomoc,ponieważ próbuje uzyskać odpowiedzi, czytając różne artykuły i się gubię. ..
  Z dn.01 stycznia otrzymałam z pracy wypowiedzenie, od 4.01 jestem na zwolnieniu lekarskim,zwolnienie mam do 12.02.
  Otrzymałam propozycje pracy, ale pewna osoba powiedziała mi ,iż przez 30 dni płaci mi firma a za kolejne Zus,ale muszę przebywać na zwolnieniu co najmniej 30 dni,bo inaczej nie ma szans żeby Zus mi zapłacił.
  Czyli jak wrócę do pracy np 13.02 to za te parę dni nikt mi nue zapłaci. .. Nie bardzo rozumiem. ..
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry

   Od 4 stycznia przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim, które rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania umowy. Abym mógł udzielić Pani precyzyjnej informacji, musiałaby Pani napisać, do kiedy trwa okres wypowiedzenia. Póki co zwolnienie lekarskie ma Pani do 12 lutego i do tego czasu ma Pani płacone wynagrodzenie chorobowe, a potem zasiłek z ZUS. Jeśli przedłuży Pani to zwolnienie lekarskie, nadal ZUS będzie Pani wypłacał zasiłek, nawet już po rozwiązaniu się umowy o pracę.

 • Witam,

  W dniu 7.12.2018 złożyłam wymówienie. Dodam, że u danego pracodawcy pracowałam powyżej 6 mscy wiec okres wypowiedzenia to 1 msc. Wypowiedzenie nabiera biegu w dniu 1 stycznia i ttrwa do końca miesiąca.
  Od 10 grudnia przebywam nieprzerwanie na zwolnieniu L4. Natomiast w dniu dzisiejszym chcąc zapisać się do lekarza otrzymałam informację, że wyskakuje błąd, iż nie posiadam już ubezpieczenia...
  Co w takiej sytuacji? Czy lekarz może wystawić kontynuację L4 bez ubezpieczenia??? Czy odmówi wizyty na NFZ?

  Pozdrawoam.
  B.

  • Dobry wieczór

   A próbowała Pani ustalić, skąd ten błąd? Przecież Pani ma tytuł do ubezpieczenia do końca stycznia, bo nadal przebywa Pani w stosunku pracy. To nie jest Pani problem, ale NFZ, więc lekarz nie może Pani odmówić

   • Witam,

    wg Pracodawcy strosunek pracy ustał w dniu 7.12.2018 kiedy to złożyłam wypowiedzenie umowy - dodam iż nie ma tam informacji o braku zachowania okresu wypowiedzenia... Jest to już tlyko walka z Pracodawcą, który się pozbył Pracownika wystawiając juz nawet świadectwo pracy z dnia 14.12.2018... Gdzie szukać pomocy?

    • Dzień dobry

     Czy to pytanie jest jeszcze aktualne? Jeśli tak, skontaktuję się z Panią na email - będą mi potrzebne dodatkowe informacje, ale już nie na forum publicznym.

 • Dzień dobry,
  29.12.18 skonczyła mi się umowa, od 17.12 jestem na zwolnieniu. W związku z tym czy aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego muszę przebywać na zwolnieniu do 29.01.19 czy wystarczy do 17.01.19 by Zus wypłacił mi pieniądze? Drugie pytanie. Pracodawca razem ze świadectwem pracy wysłał mi druk z10. Czy jesli nie zamierzam pobierać zasiłku konieczne jest wysyłanie go do zusu? Z góry dziękuję.

  • Dobry wieczór

   Pani rozpoczęła zwolnienie lekarskie jeszcze w czasie zatrudnienia, a więc po ustaniu stosunku pracy nie musi Pani przebywać na zwolnieniu 30 dni nieprzerwanie, aby nabyć prawo do zasiłku. Nie ma znaczenia, jak długo będzie Pani na zwolnieniu, bo niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie zatrudnienia, a nie po ustaniu zatrudnienia.

   Nie musi Pani wysyłać Z10 do ZUS, jeśli nie zamierza Pani pobierać tego zasiłku

 • Witam Z dniem 31.12.2018 zakończyła się mi umowa o pracę. W pracy bylam 2.01.2019 zle sie czulam i dodatkowo mnie kregosup bolała i poszlam do lekarza dostalam leki i lekarz wystawil mi l4 mialam wrócić do pracy 9.01 ale w między czasie córka zachorowała i dostałam od lekarza corki zwolnienie na opiekę nad nią od 9 do 11.01 Pracodawca nie przedłużył umowy.Plecy mnie nadal bola i chce isc do lekarza po kolejne zwolnienie. Czy to zwolnienie na opiekę na córka wlicza się w te 30 dni czy nie. Czy w trakcie trwania zwolnienia chorobowego musi być ciągłość. Bo jeśli nie wlicza się zwolnienie na opiekę nad córka to mam tylko 5 dni czyli brakuje mi 25 dni i ciągłości jest nie zachowana. Proszę o pomoc.

  • Dzień dobry

   Opieka nad chorym dzieckiem nie wlicza się do tych 30 dni nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego. Jeśli umowa rozwiązała się 31.12, to ma Pani czas do 14.01, aby iść ponownie na zwolnienie lekarskie i ono musi potrwać nieprzerwanie 30 dni, wówczas dopiero nabędzie Pani prawo do zasiłku. Ta ciągłość nie oznacza, że to musi być jedno zwolnienie, może być np. dwa pod rząd, ale muszą być na Panią. Tu nie wchodzi w grę opieka nad chorym członkiem rodziny.

 • Dzień dobry. Proszę o poradę od 19 listopada przebywam na L4 z powodu schorzenia kręgosłupa, na 22 marca 2019 mam neurochirurga który ma zdecydować o konieczności operacji. 21 grudnia kończy mi się L4, osiągnie ono wtedy ponad 30 dni ciągłości; z tego co wiem to muszę iść na medycynę pracy; ale niestety zawód który wykonuje obecnie jest przeciwskazany jest to praca w handlu a mi nie wolno dźwigać. Podejrzewam że orzecznik medycyny pracy nie da mi zgody na powrót do pracy; zaznaczę że mam umowę na stałe; co najlepiej w tej sytuacji zrobić. Z góry dziękuję za poradę

  • Dzień dobry

   Jeśli lekarz orzecznik odmówi zgody na powrót do pracy, to pracodawca będzie musiał - jeśli ma taką możliwość - zapewnić Pani pracę na innym stanowisku. Wobec braku zgody lekarza orzecznika pracodawca nie może Pani dopuścić do wykonywania dotychczasowej pracy. Po zakończeniu tego zwolnienia lekarskiego może Pani nadal je kontynuować - to badanie lekarskie kontrolne jest obowiązkowe, jeśli planuje Pani powrót do pracy, natomiast jeśli Pani chce, może Pani kontynuować zwolnienie lekarskie, jeśli nie czuje się na siłach do powrotu do pracy, a lekarz uzna, że nadal jest Pani niezdolna do pracy i wystawi stosowne zwolnienie lekarskie na kolejny okres.

 • Witam, mam pytanie miałam chore dziecko i od 1 listopada przebywałam na opiece do 16 listopada a umowa o pracę skończyła mi się 10 listopada i nie została przedłużona. (zostałam zatrudniona 10.11.2016r.) Czy ja będę miała wypłaconą opiekę za okres po rozwiązaniu umowy czyli od 11 do 16 listopada??

 • Od 15 czerwca byłam zatrudniona w firmie na czas okreslony, 27 listopada dostałam wypoiwedzenie.Mam klopoty ze zdrowiem,czy moge isc na l4

  • Dzień dobry

   Tak, może Pani iść na zwolnienie lekarskie. Nie ma znaczenia, że znajduje się Pani w okresie wypowiedzenia. Ten okres wypowiedzenia biegnie, ale Pani ze względu na stan zdrowia może zostać uznana za osobę niezdolną do pracy, a więc jeśli lekarz tak stwierdzi, wystawi Pani zwolnienie lekarskie (od 1 grudnia 2018 zwolnienia lekarskie wystawiane są elektronicznie). Otrzyma Pani za czas tej choroby wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek, który będzie kontynuowany, jeśli będzie Pani kontynuować zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu się umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

 • Tak dokładnie umowa zlecenie kończy mi się w grudniu 2018. Termin porodu mam na początek maja 2019(1 lub 2). W pracy dostałam informacje, że chorobowe będę mieć płacone (w momencie ciągłość zwolnień chorobowych) do końca ciąży. Wszystko od początku opłacane przez ZUS. Chodzi mi jakie kroki mogę podjąć żeby otrzymać po porodzie jakieś wsparcie finansowe, bo do pracy nie będę w stanie iść minimum rok.

  • Ja to sprawdzę i dam Pani znać jutro, co dokładnie będzie Pani przysługiwać i jakie kroki musi Pani podjąć. Sam poród będzie miał miejsce już po rozwiązaniu się umowy zlecenia, a więc zasiłek macierzyński nie będzie Pani przysługiwać - sprawdzimy kosiniakowe i inne formy wsparcia. Dam Pani znać szczegółowo.

 • Witam, mam taka sytuację ponieważ byłam zatrudniona na okres próbny 3 miesiecy. w miesiącu w którym miała mi sie skończyć umowa musiałam pójść na zwolnienie lekarskie ponieważ kręgosłu odmówił posłuszeństwa. byłam na L4 od 1 aż do 27 proszę mi powiedzieć kto wypłaci mi wynagrodzenie? i czy jesli skonczyla mi sie umowa po zwolnieniu lekarskim mam obowiązek pojsc do pracy? jak to wygląda? chciałam jeszcze zaznaczyc ze zanim poszłam na zwolnienie lekarskie miałam byłam na urlopie 2 dni i na ten 2 dzien poszlam na zwolnienie lekarskie włącznie ztym dniem. bardzo dziekuje za odpowiedz pozdrawiam serdecznie :)

  • Witam, mam pytanie ponieważ w grudniu kończy mi się umowa zlecenie- obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim gdyż jestem w ciąży. Chorobowe mam płacone ponieważ opłacałam składki i będę mieć płacone do końca ciąży. Chodzi mi tylko kiedy mam zgłosić się do urzędu pracy? Chciałabym skorzystać z tzw. Kosiniakowego. Rozumiem, że zarejestrować się muszę po zakończeniu wypłacania chorobowego, czyli po urodzeniu i wówczas załatwić inne świadczenia, tj kosiniakowe , 500 plus
   Proszę o odpowiedź.

   • Dzień dobry

    A proszę doprecyzować - w grudniu kończy się Pani umowa zlecenie, a na kiedy ma Pani przewidywaną datę porodu? Bo tu w grę może wchodzić jeszcze macierzyński, a dopiero potem ewentualna rejestracja w PUP itp.

  • Dobry wieczór

   Proszę o doprecyzowanie - w jakich datach trwała umowa i w jakich zwolnienie? Ja Pani odpiszę szczegółowo, co będzie się Pani należeć i jakie ma Pani obowiązki, ale muszę mieć precyzyjne informacje. Proszę też o informację, czy w tym roku pracowała Pani gdzieś wcześniej, a jeśli tak, to czy w tym poprzednim zakładzie również była Pani na zwolnieniu lekarskim i ile.

 • Witam.

  Mam dosyć skomplikowaną sytuację, proszę zatem o pomoc. Jestem zatrudniona na umowie o pracę gdzie osiągam mininalne wynagrodzenie, umowa zlecenie z minimalnym wynagrodzeniem i kolejną umowa zlecenie, gdzie nie osiągam minimalnego. Chcę wziąć L4 na pracodawcę od 29.10.2018r. do 30.10.2018r. i rozwiązać 29.10.2018 umowę o pracę z winy pracodawcy. Kolejną pracę podejmę w listopadzie. Wiem, że muszę zgłosić zleceniodawcy, że musi mnie od momentu ustania umowy o pracę do podjęcia nowego stosunku pracy zgłosić do pełnego ZUSu. Ale jak to wygląda z L4? Jeden dzień zwolnienia zahaczy o umowę zlecenie z pełnym ZUSem, ale nie będę miała zwolnienia na zleceniodawcę. Rozumiem, że nie musi on zgłaszać zwolnienia do ZUS, bo i tak zwolnienie nie będzie na niego?

  • Dobry wieczór

   A proszę mi doprecyzować - ta umowa o pracę i te dwie umowy zlecenia są zawarte z tym samym zakładem? Czy to są trzy różne zakłady?

 • witam potrzebuje porady rozwiązalem umowe o prace za porozumieniem stron w celu podiecia pracy na leprzych warunkach dnia 06,08,18 zanim poukładalem wszystkie sprawy dnia 21,08,18 okazalo sie ze wykryto mi guza który bedzie przewlekle leczony umowy o prace w nastepnej firmie nie podpisalem z racji tej ze nie wiem kiedy leczenie sie zakonczy i z jakim skutkiem a zyc trzeba co z zasilkiem w moim przypadku

  • Dzień dobry

   Może Pan cofnąć swoje oświadczenie o zgodzie na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wykazując, że działał Pan pod wpływem błędu. Wówczas nadal pozostaje Pan zatrudniony i może iść na zwolnienie lekarskie, z prawem do wynagrodzenia chorobowego, a potem zasiłku. Ewentualnie teraz, w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy może Pan udać się na zwolnienie lekarskie i jeśli będzie ono trwało co najmniej 30 dni nieprzerwanie, będzie Pan mieć zasiłek chorobowy.

 • Witam
  Jestem na zwolnieniu lekarskim od 1.06.2018. Wystawione są 3 kwity na to. Od 1.06 do 14.06, od 15.06 do 28.06 i od 29.06 do 26.07. Umowa o prace skończyła się z końcem czerwca. Czy przysługuje mi zasiłek zus od 1.07 do 26.07? I czy pracodawca wysyła moje l4 do zusu?

  • Dzień dobry

   Tak, przysługuje Panu zasiłek po zakończeniu umowy, za okres od 01.07 do 26.07 - niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie, gdy był Pan zatrudniony, a więc gdy podlegał Pan ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek wypłaci ZUS, pracodawca wyśle zwolnienie lekarskie do właściwego oddziału.

 • Dzien dobry. Bardzo prosze o porade. Z dniem 30.04.2018 rozwiazala sie moja umowa o prace,jednak od 24.04.2018 przebywam na zwolnieniu lekarskim,ktore zostalo wystawione do dnia 22.05.2018. To zwolnienie zostalo juz przekazane do pracodawcy,jednak jesli zostanie wystawione kolejne(w ciaglosci) to czy nadal mam podac NIP pracodawcy, pomimo,ze juz ustal stosunek pracy?Do kogo mam je dostarczyc(nadal do bylego juz pracodawcy, czy do ZUS-u)? Nadmienie jeszcze,ze umowa o prace trwala kilka lat.Dziekuje

  • Dzień dobry

   To pierwsze zwolnienie dostarczył Pan pracodawcy i wskazano na nim jego NIP (prawidłowo). Następne zwolnienia lekarskie będą już bez NIP pracodawcy, a dostarcza je Pan bezpośrednio do ZUS. Nawet, gdyby lekarz wystawił to kolejne zwolnienie z NIP-em pracodawcy, dostarcza je Pan już bezpośrednio do ZUS.

 • Dzień dobry proszę mi powiedzieć jak to wygłada z kontynuacja L4 po wygasnieciu umowy pracownikiem zakladu bylam do28.02.2018 od 26.02 do05.03.2018 przebywalam na L4,dalej od06.03-13.03.18 mam kolejne L4 dzis mam kolejna wizyte u lekarza tyle ze przy rejestracj idowiedzialam sie ze lekarz prowadzacy sie rozchorowal mi zapisano mnie do innego czy w zaistnialej sytuacji bede miala ciaglosc w zusie,chce dodac ze mam prawo do zasilku dla bezrobotnych z ktorego chce skorzystac po powrocie do zdrowia czy mam wtedy taka mozliwosc prosze o pomoc

  • Dzień dobry

   Tak, jeśli ma Pani ciągłość zwolnienia lekarskiego "datami", bo może być od innego lekarza, to będzie Pani nadal przysługiwał zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę. Z kolei jeśli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, to może Pani zarejestrować się w UP dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

 • Witam. Mam dwa pytania dotyczące kwestii informacyjnej ZUS w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
  1. Czy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego mam obowiązek poinformować ZUS o tym fakcie - tj. o ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego?! Czy też o tym fakcie powinien poinformować bezpośrednio ZUS dotychczasowy pracodawca?! Jeśli obowiązek ciąży na mnie to na jakim formularzu trzeba to dokonać i w jakim terminie od momentu rozwiązania umowy o pracę?!
  2. Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego mogę podpisać nową umowę o pracę z późniejszym terminem rozpoczęcia świadczenia pracy np. za 2 m-cy, chociaż do zakończenia okresu trwania świadczenia pozostałoby jeszcze około 2 tyg. czasu?! Czy w takim przypadku powinienem poinformować ZUS zaraz po podpisaniu takiej umowy o pracę czy też po uzyskaniu zdolności do jej wykonywania czy też z chwilą rozpoczęcia faktycznego jej świadczenia ?! Na jakim formularzu ZUS powinienem to uczynić?! Z góry dziękuję za pomoc

 • Witam, mam pytanie, na mocy porozumienia stron rozwiązałem umowę o pracę w dniu 22.09. Pracodawca wypłacił mi już należną pensję za ten okres.W tym samym dniu dostarczyłem również zwolnienei lekarskie na okres 30 dni. Po jakim czasie mogę się spodziewać wypłaty zasiłku? Pozdrawiam

  • witam serdecznie.Pracowałem w firmie 8 lat miałem umowę na czas nieokreślony.Zwolnili mnie i dostałem 3 miesięczne wypowiedzenie poszedłem na zwolnienie od 3 czerwca.Po upływie wypowiedzenia zaniosłem zwolnienie do zusu.Kiedy mogę się spodziewać pieniędzy z Zusu?Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, to już musi Pan ustalać w ZUS bezpośrednio. Zasiłek nie będzie wypłacany w normalnych terminach wypłaty wynagrodzenia, a dopiero po decyzji ZUS o przyznaniu zasiłku. A kiedy to nastąpi, zależy tylko i wyłącznie od urzędników w ZUS.

 • Dzień dobry

  Mam kilka pytań do Państwa.
  Dostałem wypowiedzenie (3 miesięczne). Umowa trwa do 30.09.2017. Od 04.08.2017 jestem na zwolnieniu lekarskim.
  1) Do 30.09.2017 zwolnienie lekarskie dostarczam do pracodawcy. Następne zwolnienie już w październiku, czyli po wygaśnięciu umowy również dostarczam do pracodawcy? Kolejne już bezpośrednio do ZUS?
  2) Na zwolnieniu lekarskim mogę być 182 dni. Liczy to się od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (30.09.2017), czy od 04.08.2017 kiedy jestem na zwolnieniu?
  3) Zwolnienie mam przykładowo od 01.10.2017 do 15.10.2017. Następne lekarz wystawia od 16.10.2017 czy od 15.10.2017? Tak żeby była ciągłość choroby?

  Pozdrawiam

 • Witam, chce jutro pojsc zlozyc wypowiedzenie do pracodawcy. okres umowy o prace mam do czercwa 2018. czy po złozeniu wypowiedzenie moge pojsc na chorobowe i moge je miec jeszcze wypłacane po tym jak oficjalnie nie bede juz pracownikiem firmy? jeśli jest taka możliwosc to prosze o pomoc w tym jak to zrobic i do kogo dostarczac chorobowe. dziekuje z góry za pomoc!

  • Dobry wieczór

   Jeśli złoży Pan wypowiedzenie, to okres wypowiedzenia będzie biegł, a w tym czasie nadal będzie Pan pracownikiem, więc jeśli pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie, to będzie Panu przysługiwać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jeśli umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, a Pan nadal będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to nadal będzie Panu przysługiwać zasiłek chorobowy. Jeśli będzie Pan kontynuował to zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu się umowy o pracę, to pierwsze po rozwiązaniu się umowy o pracę zwolnienie lekarskie wysyła Pan jeszcze do pracodawcy, a kolejne dopiero do ZUS.

   Prawo do zasiłku chorobowego nabył Pan będąc w stosunku pracy. Jeśli stosunek pracy rozwiąże się (upłynie okres wypowiedzenia), a Pan nadal będzie niezdolny do pracy, to zasiłek chorobowy będzie Panu przysługiwał, ale w tym czasie nie może Pan zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Rejestracja będzie możliwa dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego (gdyby był Pan tym zainteresowany).

 • Witam, mam skomplikowany przypadek. Pracuję jako nauczyciel w dwóch szkołach tylko na umowę zlecenia (z dwóch tych szkół osiągam dopiero najniższy wynagrodzenie) i odprowadzam wszystkie składki plus chorobowe; poza tym na 1h/miesiąc (dostaję 40zł miesięcznego wynagrodzenia) mam umowę o pracę z innym zakładem. Zachorowałam, w czasie choroby umowy zlecenia się skończyły,a ta jedna godzina na umowę o pracę trwa.Czy mam prawo do zasiłku chorobowego z tytułu umów zlecenia (był to mój główny i właściwie jedyny dochód, od którego odprowadzałam cały ZUS)? ZUS nie chce mi wypłacić bo trwa umowa o pracę na tę 1h/miesięcznie)

  • A na jakiej podstawie ZUS odmówił przyznania zasiłku, skoro miała Pani opłacaną składkę chorobową z wynagrodzenia na zleceniu? Proszę też o informację, czy na tej jednej godzinie na miesiąc również Pani przebywała na zwolnieniu lekarskim?

 • Witam mam takie pytanie, 30.03.2017 dostałem wypowiedzenie miesięczne do 30.04.2017. zaniosłem L4 do zakładu pracy w dniu 21.04.2017, zwolnienie obejmowało czas 21.04.2017 - 16.05.2017. z dniem 17.05.2017 miałem drugie zwolnienie lekarskie które zaniosłem do zusu. dzisiaj odbierałem korespondencje od ZUS który prosi mnie o druk ZUS ZLA s nr.... za okres 21.04.2017 do 16.05.2017, za bardzo tego nie rozumiem. czyli pracodawca nie zgłosił zakładowi ubezpieczeń społecznych mojego pierwszego zwolnienia? proszę o odpowiedz.Dziękuje z góry

 • Dzień dobry
  Przebywam na zwolnieniu 130 dni z powodu schorzenia kręgosłupa, chciałam wrócić do pracy po zakończonej rehabilitacji i poprawie zdrowia. Jednak niespodziewanie mój stan jeszcze się pogorszył, po konsultacji neurochirurga dowiedziałam się, że konieczna jest operacja, oczekiwanie pół roku. Nie wiem co mam zrobić, nie chciałam iść na zasiłek rehabilitacyjny, ponieważ wiem że po 3 miesiącach mogę zostać zwolniona bez wypowiedzenia. Zwolnienia już nie wystarczy. Mam 23 lata pracy. Jak mam postąpić postąpić, żeby było najlepiej dla mnie ?

 • BARDZO PROSZE O POMOC

  17 stycznia b.r. moj partner zyciowy(konkubent) doznal wylewu w pracy czego skutkiem jest stan wegetatywny.Tydzien po wylewie partnera zmarl szef ktory prowadzil firme jako osoba fizyczna.Z dniem smierci szefa umowa zostala rozwiazana.Poniewaz ja nie jestem zona nie moglam podpisac sie pod drukami zlozonymi do ZUS w sprawie zasilku chorobowego zrobila to partnera mama po uzyskaniu przez sad rejonowy postanowienia o uznaniu jej kuratorem partnera.Po tym czasie ZUS zaczol wyplacac zasilek chorobowy.Niestety w szpital chce wystawic rachunek za leczenie partnera poniewaz swieci sie programie e..wus na czerwono.Co robic?Kto placi za leczenie?POMOCY!!!!

 • Witam.Mam następujące pytanie: czy jestem uprawniona do pobierania zasiłku chorobowego, jeżeli zakończyłam 4,5 miesięczną umowę postażową, wcześniej byłam 6 miesięcy na stażu z UP ,i zakończyłam zasiłek dla bezrobotnych -nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli tak- w jaki sposób będzie obliczany zasiłek chorobowy?Dziękuję za odpowiedz "-)

  • Dzień dobry

   Proszę doprecyzować - ta umowa postażowa to była umowa o pracę? Bo jeśli tak, to ma Pani 30 dni okresu ubezpieczenia chorobowego, a więc zasiłek po rozwiązaniu umowy będzie się Pai należeć.

 • Przepraszam, ale nie rozumiem, pisze Pan, ze mam wyslac zwolnienie bylemu pracodawcy, ale tej firmy juz nie ma-likwidacja zakladu pracy-tak mam na swiadectwie pracy....
  i jeszcze jedno, czy to prawda, ze na zwolnieniu musi byc kod literowy "E"?

  • A czy ona już formalnie została zlikwidowana i nie istnieje, czy też dopiero toczy się postępowanie likwidacyjne? Czy ona została wykreślona z rejestrów (Ewidencji Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego)? Jeśli postępowanie dopiero się toczy, to pracodawca nadal istnieje i to jemu wysyła Pani zwolnienie lekarskie, dopóki nie zostanie wykreślony z rejestru. Z kolei kod literowy E oznacza chorobę zakaźną, więc Pani to nie dotyczy, nie musi być tego kodu na zwolnieniu lekarskim. Ten kod podaje się, jeśli objawy choroby wystąpią po tych 14 dniach od dnia ustania stosunku pracy, bo przy chorobie zakaźnej zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się również po tych 14 dniach.

 • Witam, 25.03.2017 skonczyla mi sie umowa (likwidacja zakladu pracy) Dzis dowiedzialam sie, ze moge do 14 dni od zak.umowy wziac zwolnienie lek., ale na nie krocej niz 30 dni...
  Pytanie:
  czy te 30 dni musi byc ciag jednego zwolnienia czy np 2 zwolnienia po 15 dni?
  czy zwolnienie biore na bylego pracodawce, tzn czy jego NIP podaje?
  czy zwolnienie dostarczam do ZUS i czy moge wyslac poczta i czy jakies inne dokumenty musze dolaczyc?

  • Te 30 dni to nie musi być jedno zwolnienie lekarskie, może być ich kilka, ale nie może być przerwy między nimi (muszą być w ciągłości). W dokumencie zwolnienia lekarskiego lekarz wpisuje NIP i dane byłego pracodawcy i to jemu Pani dostarcza to zwolnienie, a on wraz z dokumentem ZUS Z-3 wysyła je do właściwego oddziału ZUS. Proszę nie wysyłać tego zwolnienia do ZUS, ale do byłego pracodawcy.

 • Witam

  W ostatnich 3 dniach okresu wypowiedzenia poważnie się rozchorowałem i za pośrednictwem pracodawcy przekazałem zwolnienie do ZUS-u. Po tym okresie nie pracowałem i pobieram zasiłek chorobowy ze względu na mój zły stan zdrowia. Chciałbym się teraz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, czy w związku z zaistniałą sytuacją aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne muszę składać do ZUS wywiad zawodowy, czy nie? Chciałbym zaznaczyć, że nie mam możliwości kontaktu z moim byłym Pracodawcą.

  Być może obejdzie się bez wywiadu zawodowego - nie trzeba go robić, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy, a u Pana ta niezdolność powstała na kilka dni przed jego zakończeniem. To jednak najlepiej by było ustalić bezpośrednio w ZUS, czy będzie on potrzebny, czy nie.

  • Dzień dobry

   A czy ZUS zobowiązał Pana do uzyskania tego wywiadu zawodowego? Rozumiem, że dopiero będzie Pan się Pan ubiegał o świadczenie rehabilitacyjne, a niezbędne będzie przy tym wypełnienie formularza ZUS Np-7. Wypełnia go częściowo Pan jako osoba ubiegająca się o świadczenie, a częściowo płatnik składek, czyli były zakład pracy. Jeśli nie wchodzi w grę kontakt bezpośredni z byłym pracodawcą, to dobrze by było chociaż korespondencyjnie to załatwić, to znaczy wysłać mu formularz ZUS-Np-7 z prośbą o wypełnienie w zakresie informacji, do kiedy trwało Pana ubezpieczenie (stosunek pracy).

 • Witam. Jestem obecnie w 16 tyg ciąży i pracuję na umowie zlecenie, od roku odprowadzam dobrowolnie składki chorobowe. Czy jeśli przejdę na L4 i będzie ono trwało do dnia porodu, a w między czasie zleceniodawca wypowie mi umowę, to będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński?

  • Dziękuję za odpowiedź. Będę musiał to przesłać w takim razie drogą korespondencyjną. Myśli Pan, że wywiad zawodowy też mógłbym przesłać korespondencyjnie do wypełnienia przez byłego pracodawcę? Mam nadzieję, że to uzupełni, ponieważ mój były pracodawca nie był miły dla pracowników. Czy grożą jakieś sankcje za odmówienie przez płatnika wypełnienia takich dokumentów?

   • Wywiad zawodowy może Pan również przesłać korespondencyjnie - pracodawca ma obowiązek to wypełnić i Panu odesłać. ZUS już będzie wiedział, jak go "przymusić". Proszę wysłać wywiad zawodowy listem poleconym, żeby miał Pan dowód nadania i czekać, pracodawca nie może uchylić się od jego wypełnienia.

  • Mój znajomy był na zasiłku dla bezrobotnych przez 1m-c i znalazł pracę.Zgłoszone do UP. Praca na czas określony 3 miesiace, została rozwiązana za porozumieniem stron po 12 dniach pracy. CZY NALEŻY SIE ZASIŁEK CHOROBOWY PO ROZWIĄZANIU STOSUNKU PRACY? Jest to pracownik z 20 letnim stażem pracy- o ile ma to znaczenie?

   • Jeśli ten pracownik ma staż pracy 20 lat, to należy uznać, że nie obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania, a zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy będzie przysługiwał, jeśli niezdolność do pracy potrwa co najmniej 30 dni, o ile "zwolnienie lekarskie" zostanie wystawione w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę.

  • Dobry wieczór

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie a ma Pani opłacaną składkę chorobową, będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy, a potem zasiłek na prawach zasiłku macierzyńskiego przez cały okres, przez jaki - gdyby była Pani pracownicą - przysługiwałby Pani urlop macierzyński.

 • Witam
  20 stycznia 2017r rozwiązałem umowe o pracę za porozumieniem stron. Czy mam 14 dnia na mozliwość wzięcia L4?? i czy będę miał zasiłek chorobowy jeśli choroba będzie trwała powyżej 30 dni i czy na jednym zwolnieniu chorobowym ma być napisane że jestem niezdolny do pracy te 30 dni czy może być pare zwolnień nieprzerwanych w wymiarze powyżej 30 dni. Komu mam dostarczyc takie zwolnienie byłemu pracodawcy czy do ZUS. Ile taki zasiłek chorobowy wychodzi i jak się go oblicza? Sorki za zawiłość pytania

  • Tak, jeśli od dnia rozwiązania się umowy o pracę w ciągu 14 dni stanie się Pan niezdolny do pracy, a choroba potrwa przynajmniej 30 dni, to ma Pan prawo do zasiłku chorobowego. Nie musi być 1 zwolnienie lekarskie od razu na 30 dni - może być kilka, ale musi być ciągłość. Takie zwolnienie (pierwsze po zakończeniu umowy o pracę) przesyła Pan do zakładu pracy, następne już bezpośrednio do ZUS.

   Zasiłek oblicza się na podstawie wynagrodzenia, jakie otrzymywał Pan w zakładzie pracy. Jeśli Pan chce, to Panu policzę (orientacyjnie), proszę mi tylko napisać, ile wynosiła Pana średnia pensja.

 • Witam,

  Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego - miałam umowę o pracę do dnia 30.11.2016r. - od 11 listopada przebywam na zwolnieniu lekarskim za które płaci mi ZUS. Jednakże okazało się, że jestem w 4 tyg ciąży. Czy jeżeli będę miała ciągłość L4 a zmieni się tylko powód zwolnienia lekarskiego to ZUS będzie mi wypłacał "wynagrodzenie"?

  Bardzo proszę o informacje

  • Jeśli będzie Pani miała ciągłość zwolnienia lekarskiego, to ZUS cały czas będzie Pani płacił zasiłek chorobowy, a potem zasiłek na prawach zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ nie pozostaje Pani już w stosunku pracy, nie ma tu mowy o wynagrodzeniu, a jedynie o zasiłku chorobowym a potem zasiłku na prawach zasiłku macierzyńskiego.

 • witam

  Jak jest ze stosowaniem przepisów ustawy "zasiłkowej". Czy jeżeli otrzymałem zwolnienie lekarskie i otrzymuję zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę obowiązuje mnie art. 17 czy 15 w/w ustawy?

  • Witam, proszę o pomoc, umowa o prace wygasla 6 grudnia, dziś uzyskałam l4 w związku z zajściem w ciąze...czy mam prawo do zasiłku z zus i do kogo dostarczyć zwolnienie

   • Dzień dobry

    Jeśli po zakończeniu stosunku pracy w ciągu 14 dni otrzyma Pani zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, a będzie ono trwać minimum 30 dni nieprzerwanie, to ma Pani prawo do uzyskania zasiłku chorobowego z ZUS. To zwolnienie lekarskie musi Pani wysłać swojemu byłemu pracodawcy. W kwestii drobnego sprostowania jeszcze - umowa o pracę nie wygasła, tylko rozwiązała się. Nie ma to wpływu na Pani prawo do zasiłku. Pierwsze zwolnienie lekarskie musi Pani dostarczyć byłemu pracodawcy, kolejne już bezpośrednio do ZUS.

  • Witam serdecznie , mam 45 lat podpisałem umowę o pracę na czas określony z dniem 1/09/2016 do 30/11/2016 , od dnia 24/09/2016 jestem na zwolnieniu lekarskim , rehabilitacja , wysiadł mi kręgosłup. Wszystkie zwolnienia lekarskie wysyłałem do pracodawcy , zwolnienie trwa dalej , umowa zakończyła się w dniu 30/11/2016 , kolejne zwolnienie na grudzień do 31/12/2016 wysłałem do pracodawcy , czy zrobiłem prawidłowo ? Czy mimo zakończenia umowy o pracę , a ja będąc dalej na zwolnieniu lekarskim , powinienem wysyłać zwolnienia do pracodawcy ? Czy może do ZUS -u ? No i czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy ? czy będę miał środki do życia , bo choroba dalej trwa , rehabilitacja itp.

   • Tak, postąpił Pan prawidłowo. Pomimo zakończenia stosunku pracy, pozostaje Pan nadal w niezdolności do pracy, a pierwsze zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy wysyła Pan byłemu pracodawcy. Potem może Pan już ustalić w ZUS, bo pewnie będą chcieli, aby kolejne zwolnienia wysyłał Pan do nich, niemniej pierwsze po zakończeniu stosunku pracy wysyła Pan do pracodawcy, a pracodawca przekazuje je do ZUS z informacją, na podstawie której ZUS ustali podstawę zasiłku chorobowego dla Pana. Jeśli będzie Pan pozostawał w ciągłości zwolnienia lekarskiego, to cały czas będzie Pan otrzymywał zasiłek chorobowy, aż do upływu 182 dni (tyle maksymalnie może Pan przebywać na tym zasiłku, daje to około 6 miesięcy).

  • Proszę doprecyzować - wskazane przez Pana przepisy dotyczą zwolnienia lekarskiego wykorzystywanego niezgodnie z przeznaczeniem oraz przestępstwa, one nie określają zasad nabycia prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Proszę sprawdzić na wszelki wypadek w ustawi zasiłkowej (link poniżej, proszę wybrać tekst jednolity)

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636

 • Witam, nasz problem wyglada tak: mąż do 31 lipca 2016 mial umowe o prace, na poczatku wrzesnia zarejetrowal sie w urzedzie pracy a w polowie wrzesnia mial powazny wypadek samochodowy, aktualnie jest na zwolnieniu lekarskim a do pracy szybko nie pojdzie z powodu obrazen (liczne zlamania). UP po 90 dniach niezdolnosci do pracy wyrejestruje go sam, co dalej mamy zrobic??

  • Witam

   Jako osoba zarejestrowana w UP Pani mąż podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po 90 dniach UP go wyrejestruje, a o ponowną rejestrację mąż będzie mógł ubiegać się dopiero po ustaniu niezdolności do pracy. Mąż nadal zachowa prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Proszę doprecyzować to pytanie, co Państwo mają dalej robić. Chodzi Państwu o ubieganie się o jakieś świadczenia dla męża czy też ponowną rejestrację w UP? Proszę tu doprecyzować. Jeśli nic Państwo nie będą robić, to jak niezdolność do pracy zakończy się, to mąż pozostanie ze statutem osoby bezrobotnej niezarejestrowanej.

 • witam pracowalam na umowe o prace na okres próbny od22 lipca .A od 25lipca do 21 pazdziernika bylam na chorobowym . 21 pazdziernika skonczyla mi sie umowa i jej nie wydłuzylam z pracodawcą. Chorobowe jeszcze mialam do konca pazdziernika . dzis z zusu przysłali mi formularz do wypelnienia aby pozniej mi zaplacili za te pare dni chorobowego po wygasnieciu umowy . czy moge sie zarejestrowac w urzedzie pracy czy musze czekac ?

  • Może Pani się już zarejestrować w urzędzie pracy. Zwolnienie lekarskie skończyło się, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby się zarejestrować. Te dokumenty z ZUS dotyczą pewnie wypłaty zasiłku chorobowego, bo on się jeszcze Pani należy, ale ten zasiłek będzie przysługiwać za okres, który się już zakończył, więc obecnie spokojnie może Pani zarejestrować się w UP. Będąc na zwolnieniu lekarskim nie można się zarejestrować, ale po jego zakończeniu już tak.

 • Witam.
  Mam pytanie : 30.08 dostałam wypowiedzenie z pracy. 30.09 skończył się okres wypowiedzenia. Natomiast parę dni temu dowiedziałam się, że 23.09 zaszłam w ciąże. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o przywrócenie do pracy?

  • Dobry wieczór

   Nie za bardzo jest podstawa do przywrócenia do pracy. Umowa rozwiązała się w pierwszym miesiącu Pani ciąży, a przepisy prawa pracy przewidują możliwość przedłużenia umowy do dnia porodu, ale jeśli w dniu, w którym umowa miałaby się rozwiązać, pracownica jest już po trzecim miesiącu ciąży.

 • Witam
  Moja sytuacja wygląda następująco: dostałam miesięczne wypowiedzenie, które skończyło się 30 września, natomiast teraz dowiedziałam się że 23 września zaszłam w ciążę(posiadam zaświadczenie) . Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia mnie do pracy?

 • Dzień dobry. Nie do końca rozumiem, czy powyższy artykuł tyczy się mnie, jednak daje nadzieję. Otóż jestem w ciąży, od 10.09 przebywam na zwolnieniu lekarskim. 06.10 zakończyła się moja umowa o pracę (na czas okreslony),nie był to jeszcze skończony I trymestr i nie została przedłużona - pracowałam 10 miesięcy. Czy, jeśli będę kontynuować L4, ZUS będzie mi wypłacać chorobowe do porodu?

  • Jeśli kontynuuje Pani zwolnienie lekarskie, to ZUS będzie Pani wypłacał zasiłek nawet po zakończeniu umowy o pracę.

 • Chciałabym zapytać o taką samą sytuację. Umowa na czas określony wygasła 31.08.2016, jestem na chorobowym - przejął ZUS. Ale czy w takim wypadku jestem osobą bezrobotną? Pytam jest to dla mnie istotne gdyż chcę starać się o dofinansowanie i muszę być bezrobotna a z przyczyn zdrowotnych nie mogę przerwać chorobowego. Co Państwo sądzą?

  • Osoba, która pozostaje na zwolnieniu lekarskim jako niezdolna do pracy nie ma możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego będzie taka możliwość.

 • Witam. W zwiazku z likwidacja firmy podpisalam rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron do dnia 31 października 2016. Czy w związku z tym idąc w tym czasie na zwolnienie lub w przypadku zajścia w ciąże przysługuje mi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Czy w ogóle ie ma możliwości pójścia na zwolnienie? Dziekuje

  • Może Pani jak najbardziej iść na zwolnienie lekarskie jeszcze w czasie trwania umowy o pracę, a zasiłek chorobowy będzie Pani przysługiwał również po 31 października, kiedy umowa o pracę nie będzie już istnieć. Bez znaczenia jest tu forma zakończenia stosunku pracy - czy to wypowiedzenie, czy porozumienie stron. Jeśli w czasie zatrudnienia miała Pani przez 30 dni minimum płaconą składkę chorobową, po ustaniu stosunku pracy będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy.

 • Witam,
  Prosze o poradę
  Od 3ech miesiecy przebywam na zwolnieniu lekarskim, raczej do pracy już nie wrócę, chcialabym złożyć wypowiedzenie podczas trwania l4. Mam dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jak to wygląda jeśli będę dłużej na zwolnieniu niż okres wypowiedzenia i umowa wygaśnie. Czy po tym okresie również przysługuje mi prawo do świadczeń ?

 • Witam,
  proszę o poradę w poniższym temacie
  Mój teść ma umowę o pracę, która kończy się za miesiąc. 3 tygodnie temu przeszedł zawał serca w czasie pracy. Teraz przebywa w szpitalu w stanie ciężkim i na 100% nie wyjdzie przed zakończeniem umowy o pracę. Do pracy dostarczyliśmy dokument informujący o hospitalizacji teścia więc teraz powinien mieć naliczane chorobowe jak przy L4 a koszt pobytu w szpitalu powinien być normalnie finansowany przez ZUS, tylko pytanie do jakiego czasu?
  Co się stanie po wygaśnięciu umowy o pracę za miesiąc? Czy koszt pobytu w szpitalu będzie nadal finansowany przez ZUS?
  Co wtedy z zasiłkiem chorobowym? Pracodawca przecież już nie będzie płacił a teść nie podpisze nowej umowy bo jest w stanie ciężkim w śpiączce i jak wyzdrowieje to już raczej nie pójdzie do żadnej pracy tylko renta.
  Czy w chwili obecnej można się starać o zasiłek dla jego najbliższej rodziny i gdzie takiej pomocy szukać?
  Dziękuję z góry za pomoc

  • Witam

   Jeśli teść przebywa obecnie na zasiłku chorobowym, to zasiłek ten będzie nadal wypłacany przez ZUS, pomimo zakończenia umowy o pracę. Maksymalny okres zasiłkowy to 182 dni. Po tym okresie teść może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Za czas pobytu w szpitalu nie trzeba nic płacić - po to w czasie umowy opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne, aby teść miał możliwość korzystania z darmowej opieki medycznej.
   Proszę pamiętać, że jeśli dana osoba przebywa w szpitalu i ma prawo do zasiłku chorobowego, to nawet jeśli umowa o pracę zakończy się, ta osoba nadal otrzymuje zasiłek chorobowy (maksymalnie 182 dni, czyli mniej więcej pół roku). Zasiłek ten liczony jest od wysokości wynagrodzenia, jakie ta osoba dostawała w zakładzie pracy. Zasiłek nadal jest wypłacany po zakończeniu umowy o pracę. Sam pobyt w szpitalu natomiast jest bezpłatny, osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, jeśli wcześniej miała tzw. tytuł do ubezpieczenia (a teść miał, bo miał umowę o pracę), miała naliczaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem ma możliwość korzystania z darmowej opieki zdrowotnej, w tym pobytu w szpitalu. Póki co proszę żadnego zasiłku dla rodziny nie szukać, teść będzie miał wypłacany zasiłek chorobowy na normalnych zasadach, nawet po zakończeniu umowy o pracę. Proszę pytać, gdyby moja odpowiedź była niewystarczająca.

 • Jestem przypadkiem z przykładu pierwszego i mam pytanie po miesięcznym zwolnieniu ( gdzie podawałam nip zakładu pracy) dostane kolejne zwolnienie kogo mam wtedy podać nip ? zusu ? I czy mam kogoś o tym informować czy wystarczy że podam lekarzowi nip zusu ?

 • Witam

  Moja sytuacja.
  Dostałam wypowiedzenia 4.01.16 z dniem ustającym 23.01.16
  Na zwolnienie lekarskie poszłam 22.01.16 do 28.01.16
  Następnie poszłam na dziecko bo dziecko rozchorowało się 29.01.16-11.02.16.
  kolejne zwolnienie miałam na siebie od 12.02-03.03.16
  Dziś przyszła mi decyzja z ZUS-u, że nie należy zasiłek opiekuńczy.
  Moje pytanie, skoro nie należy mi się zasiłek opiekuńczy to co z zwolnieniem od 12.02??
  Czy ten zasiłek też mi się już nie należy bo będzie przerwa??

 • Jeżeli przepracowałem 90 dni na umowie o dzieło i poszedłem na zwolnienie lekarskie to za przepracowany czas należy mi się wynagrodzenie?
  Czy prze to , że poszedłem na zwolnienie lekarskie mogę zostać zwolniony? - pracuję na umowie o dzieło na czas nieokreślony.

 • Witam,
  mam podobne pytanie, dzień 26.06. to mój ostatni dzień umowy o pracę, na zwolnienie lekarskie poszłam od 30.06 i jest ono do 20.07, (nie ma owych 30 dni na L4, ale później dostanę kolejne zwolnienie i łącznie będzie 30dni), czy do tego 20 lipca mam dostarczyć gdzieś moje L4 (zielone), czy mam je zostawić u siebie (nie pracuję już u pracodawcy 4dni ale zwolnienie jest wystawione na byłego pracodawcę), gdzie, w przeciągu ilu dni i z czym mam się udać , aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS-u??? Czy teraz mimo, że zwolnienie jest na 20 dni, czy czekać aż otrzymam kontynuację i wtedy złożyć 2 zwolnienia? Czy owe Z-10 także trzeba dołączać no i kiedy i gdzie to złożyć?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Dzień dobry

  Jestem w takiej sytuacji, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostałam wypowiedzenie z pracy. Podejrzewam, że mogę być w drugiej ciąży, ale na pewno ostatniego dnia pracy nie będę w 10 tygodniu ciąży. Czy gdybym była zarejestrowana, jako osoba bezrobotna i nie znalazłabym nowej pracy, a tak jak w przypadku pierwszej ciąży musiałabym na siebie bardzo uważać i pójść na zwolnienie lekarskie, to otrzymam zasiłek chorobowy z ZUS? I co później z macierzyńskim? Jaki ewentualnie byłby wymiar do obliczenia tych zasiłków?

 • Pracownik ma umowę do 27.03., jednak przed jej zakończeniem dostał L4 na okres 26.03-10.04. Czy od 28.03. zasiłek chorobowy wypłaci ZUS za pozostały okres czy musi być nieprzerwane 30 dni od daty zakończenia stosunku pracy (do 29.04?)

 • Witam szukam pomocy ponieważ mam taki problem od maja 2014 pracowałem do 7.02.2015 na umowę o pracę na czas określony w lutym poszedłem na L4 i zakończyłem 16.03.2015 pytanie czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych tu mam raczej pewność że tak ale od 17.03.2015 jak przyjmę pracę na umowę zlecenie czy jak tę pracę zakończę po miesiącu to nadal będzie mi przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych ? i boję się zacząć zleceniówki żeby nie stracić zasiłku dla bezrobotnych proszę o pomoc z góry dziękuje pozdrawiam

 • Witam.
  W dniu 28/02/2015 rozwiązała się umowa o pracę która trwała dwa lata.
  27/02/2015 dostałem zwolnienie lekarskie do 08/03/2015.
  Od 09/03/2015 do 11/03/2015 musiałem podpisać umowę o pracę u byłego pracodawcy na wykonanie jeszcze jednej pracy.
  Czy jeśli od 13/03/2015 dostanę zwolnienie lekarskie to będę mógł otrzymać zasiłek po 30 dniach choroby?
  Proszę o szybką odpowiedź.

 • Witam serdecznie.
  Piszę w imieniu mojego kolegi.Dostał on umowę na czas określony do maja 2016 na pełny etat.Po przepracowaniu 9-ciu miesięcy dostał wypowiedzenie,które podpisał 27.01.2015.Okres wypowiedzenia rozpoczął się od 01.02.2015 i ma się zakończyć 14.02.2015.Od dnia 30.01.2015 przebywa na chorobowym i ma zamiar nadal je kontynuować.W związku z tym mam kilka pytań. 1)Czy za ten okres chorobowego,na którym obecnie przebywa i będzie przebywał zostanie mu wypłacony zasiłek chorobowy? 2)Czy czas okresu chorobowego wliczy mu się do czasu potrzebnego aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych(kolega ma 56 lat)mówiąc wprost,przepracował 9 miesięcy i jeśli przechoruje 3 miesiące czy nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych? 3)Do kogo powinien dostarczać zwolnienia(lekarz twierdzi,że do byłego pracodawcy)? 4)Czy w jego sytuacji(podpisane z zaskoczenia wypowiedzenie)zmienia coś fakt,że na dwa dni przed rozpoczęciem biegu wypowiedzenia przyniósł zwolnienie lekarskie? Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.
  Pozdrawiam.

 • Witam, okres chorobowego skończył mi się 12 października, od 13 jestem na zasiłku rehabilitacyjnym , który mam przyznany na 5 miesięcy czyli do 11 czy 12 marca, umowę o prace miałem na 2 lata i kończyła się w Grudniu 2015 ale rozwiązałem ja za porozumieniem stron ostatniego dnia 2014. Czy zasiłek do tego marca nadal mi się należy? PrOsze o pilna odpowiedz i z góry dziękuję. Pozdrawiam

 • Witam!
  Moja sytuacja jest następująca: do 30 stycznia 2015 r. byłam zatrudniona w dwóch szkołach - w jednej pracuję już kilka lat, a w drugiej zastępowałam nauczycielkę, która była na urlopie macierzyńskim. Dzięki tym dwóm umowom miałam pełny etat z kilkoma godzinami ponadwymiarowymi. Sama też jestem w ciąży i od 28 stycznia jestem na zwolnieniu chorobowym. Czyli w jednej ze szkół w trakcie chorobowego wygasła mi umowa o pracę, a w drugiej (macierzystej) miały się zmienić warunki zatrudnienia (od lutego nie miałabym pełnego etatu).
  Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy z ZUS - u za tę część etatu, która mi wygasła w jednej ze szkół - skoro nadal mam umowę o pracę (na część etatu) w drugiej placówce?

 • Witam w dniu dzisiejszym dostałem świadectwo pracy 10.02. Czy jesli pójdę na zwolnienie lakarskie od 13.02 , będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy? Do kogo muszę takie zwolnienie dostarczyć ? Jakie dokumenty i oczywiście ile musi trwać takie zwolnienie

 • Witam,
  Mam taką sytuację: byłam zatrudniona do 31.12.2014, a od 02.12.2014 przebywałam na zwolnieniu chorobowym o kodzie X do 19.01.2015. Następnie otrzymałam jeszcze zwolnienia na chorobę o kodzie Y (ale związane z poprzednim zwolnieniem), wydane do 02.02.15 i dnia 03.02 poszłam do lekarza, który wystawił mi kolejne L4 do 09.02 i poinformował, że nie jestem ubezpieczona. Możliwe, że faktycznie tak jest, już sama nie wiem, w związku z tym mam kilka pytań: czy w sytuacji gdy na zwolnieniach są kody różnych chorób, nie będę miała ubezpieczenia i zasiłku chorobowego? (chociaż w ustawie nic takiego nie znalazłam) Czy za wizytę dnia 03.02.2014 muszę zapłacić przychodni, skoro im się ,,świeciłam na czerwono" a teoretycznie mam ciągłość zwolnienia? No i właśnie - czy w sytuacji, gdy zwolnienie mam wypisane z datą 03.02, liczy się ciągłość, czy jest to już przerwane? Dodatkowo dzisia (tj. 06.02.2014) wypłacono mi zasiłek w kwocie 944zł, od pracodawcy wiem, że podstawę miałam 2x większą, logicznie rozumując jest to wypłata za okres od 01.01 do 19.01.2015, ale biorąc pod uwagę ,,kompetencję" pracowników ZUS, czy to możliwe, że policzyli tą kwotę za cały okres (miesiąc styczeń)? Nie mogę odnaleźć nic na ten temat w żadnych przepisach ani regulacjach. Będę wdzięczna za odpowiedź oraz za odnośniki do samych przepisów, żeby mnie w ,,bambuko" pielęgniareczki nie zrobiły :)
  Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczna za odpowiedź

 • Witam serdecznie.
  Miałam umowę zawartą na dwa lata do 12 stycznia 2015, nie została przedłużona. Ostatniego dnia pracy przyniosłam zwolnienie od 12 stycznia 2015 do 8 lutego 2015. 9 lutego podejmuje nową pracę. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy z zus?

  Pozdrawiam
  Syl

  • Witam

   Tak, za okres zwolnienia lekarskiego po zakończeniu umowy o pracę przysługuje Pani zasiłek chorobowy. Pracodawca powinien to zwolnienie lekarskie dostarczyć do ZUS wraz z formularzem Z3, na tej podstawie ustali Pani prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy.

 • witam! Obecnie przebywam trzeci rok na urlopie wychowawczym płatnym ( bliźniaki). Urlop kończy mi się 31 stycznia 2015. Pracodawca poinformował mnie że nie mam szan podjęcia dalszej pracy. Czy w takim razie przysługuje mi L4 ( problem z kregosłupem)? Kiedy powinnam zgłosić się do lekarza i od kiedy wziąść L4. 1 luty to niedziela. Dodam że przez te trzy lata kadrowa kazała mi pisać wypowiedzenia co 3 miesiące czyli moje wypowiezenie o pracę za porozumieniem stron leży u kadrowej. dodam także że umowe mam na czas nieokreślony. Czy nalezy mi się urlop wypoczynkowy po powrocie po wychowawczym jesli mają mnie zwolnić? i jak to jest z tym l4?

 • Witam,umowę o pracę miałam do 14 grudnia.12.12 poszłam na zwolnienie lekarskie które trwa nadal po ustaniu zatrudnienia. Przy pierwszych 2 zwolnieniach wpisywałam nip ostatniego pracodawcy. Czy na 3 zwolnieniu również mam podać nip ostatniego pracodawcy?

 • Witam,

  Mam pytanie. Dnia 31 grudnia kończy mi się umowa na czas określony. Juz teraz wiem że pracodawca nie przedłuży mi tej umowy. Podejrzewam u siebie ciąże moze to być 5 tydzień. Czy jeżeli pójdę do ginekologa i on stwierdzi ciąże i da mi zwolnienie L4 odrazu bo moze mi takie dać gdyż choruję jeszcze przewlekle czy to L4 będzie działać w Zusie aby dostać zasiłek chorobowy? czy lepiej iść do swojego lekarza neurologa i tam dostać L4. Czy to muszą być L4 o długości 30 dni czy wystarczy tylko jak będzie ciągłość np. 1 L4 na 10 dni, 2 L4 na 20 dni.

  Proszę o szybką odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • Witam chciałem się dowiedzieć o jedną rzecz .Jestem na zwolnieniu lekarskim czekam na operację do lutego umowa o pracę kończy mi się z ostatnim dniem tego roku . Czy po jej wygaśnięciu będzie mi przysługiwał zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny? Czy będzie on taki sam jak w trakcie trwania umowy?

 • Witam,
  Mam pytanie w roku 2014 byłam na zwolnieniu od 3 stycznia do 15 stycznia, potem od 30 kwietnia następne zwolnienie na kręgosłup do 12 września , następnie wypowiedzenie urlop do 30 listopada, i znowu chcę iść na zwolnienie ponieważ leczę się na depresję kiedy powinnam iść na zwolnienie i czy w ciągu roku można przebywać tylko 182 dni ??? Czy jak przerwałam bieg zwolnienia to teraz mam prawo do zasiłku chorobowego znowu od nowa czyli 182 dni? Proszę o pilną odpowiedz. Dziękuję

 • Witam, mam pytanie mój pracodawca chce, żebym złożyła oświadczenie ze nie wróce do pracy do dnia porodu, ponieważ, chce zatrudnić kogoś na moje zastępstwo, czy mogę złożyć takie oświadczenie?

 • Witam umowę mam od 21 września do 31 października a od 8 października jestem na zwolnieniu lekarskim czy po wygaśnięciu umowy za zwolnienie lekarskie wypłaci mi zus

 • Witam.Otoz chcialam zapytac co mam zrobic,otoz w marcu 2013 mialam wypadek w pracy w tym czasie bylam na wypowiedzeniu w pracy ( likwidacja stanowiska ) w zwiazku z tym poszlam na zwolnienie lekarskie a w maju mialam operacje zwiazana z tym wypadkiem mialam wstawiana endoproteze biodra.Bylam na chorobowym 182 dni po czym dostalam rok zasilku rehabilitacyjnego.Po tym czasie wystapilam do zuz o rente i ja dostalam i tu mam pytanie czy nalezy mi sie odprawa rentowa...

 • Witam :)
  Mój problem jest taki pracowałam na umowę o pracę i gdy przyszedł koniec umowy nie przedluzyli mi jej. I moje pytanie brzmi czy mogę w takim przypadku do 14dni isc na chorobowe ?

 • Witam,
  a jak się sprawa przedstawia jeśli przez kilka lat pracownik przebywał na urlopie wychowawczym i przed powrotem do pracy zawarł z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę ( przyczyna: likwidacja stanowiska)? Czy w takiej sytuacji również może się on ubiegać o zasiłek chorobowy i warunkiem musi być "zahaczenie" L4 o ostatni dzień obowiązywania umowy?
  Dla przykładu: podpisano porozumienie stron, z którego wynika że wraz z dniem 23-10 nastepuje rozwiązanie umowy o pracę. Czy jeśli pracownik rozchoruje się i zdobędzie L4 (powiedzmy że 3-dniowe) np.w dniu 23-10 to również ma prawo do ubiegania się o taki zasiłek? Wtedy pierwsze zwolnienie wysyła do pracodawcy a ten już (wraz z dodatkowym drukiem) odsyla je do ZUS by za 2 kolejne dni po ustaniu stosunku pracy ZuS zapłacił? Czy wtedy kolejne zwolnienia - jak rozumiem zachowujące ciągłość, bez żadnego dnia przerwy- pracownik wysyła już bezpośrednio do ZUSu?

 • Witam, mam taką sytuację: pracuje w obecnej firmie od 4 lat na podstawie umowy zlecenia, z czego ostatni rok i 2 miesiące z odprowadzanym ZUSem oraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowy. Umowa kończyła mi się 30 września tego roku, a 22 w drodze do pracy złamałem nogę, i obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim do połowy listopada. Pierwsze zwolnienie miałem od 22 września do 10 października, następnie kontynuację od 11 października do polowy listopada. Rozumiem że spełniam warunki do wypłacenia zasiłku chorobowego przez ZUS? Czy w ZUSie muszę składać jakieś oświadczenie gdzie w jaki sposób chce otrzymać przelew tego świadczenia ? Czy ZUS ma jakiś termin przelania mi świadczenia, np do 10 każdego miesiąca lub inny termin ? Czy na umowie zlecenia przysługuje mi 100% świadczenia jeśli wynikło ono w drodze do pracy, czy 80% ponieważ w teorii przy umowie zlecenia nie ma ustalonego miejsca świadczenia zlecenia ? Z góry dziękuję za odpowiedz

 • witam prosze o pomoc pracowalem przez agencje pracy tymczasowej z dniem 30.09.2014 umowa zostala nie przedluzona ale ja 30.09.2014 poszedlem na chorobowe do 07.10.2014 za 1 dzien placi pracodawca a reszte zus jak mi sie przedluzy zwolnienie mam je zaniesc do zus i czy mam sie rejestrowac do urzedu pracy dla bezrobotnych i czy zaplaci mi zus za te zwolnienie prosze o pomoc

 • Witam. Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego z ZUS. Umowa o pracę wygasła w dniu 31.07.2014. Od 29 lipca jestem na zwolnieniu lekarskim. Wysłałem druk L4 do ZUS-u w odpowiedzi otrzymując druk Z-10. Od niedawna jestem posiadaczem ok. 4 hektarów gruntów rolnych i zastanawia mnie pytanie nr 5 na tymże właśnie druku. "Kontynuuję/podjąłem również inną działalność zarobkową:
  a) prowadzę gospodarstwo rolne (tak/nie) o powierzchni ... ha lub dział specjalny (tak/nie)
  b)podlegam obowiązkowo/dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu rolników tak/nie.
  Przeczytałem na kilku portalach, że prawo do zasiłku mi nadal przysługuje mimo posiadania ziemi, ponieważ zachorowałem w trakcie trwania stosunku pracy i choroba trwa bez choćby jednodniowej przerwy. Jeśli tak jest to jak wypełnić pola w cytowanych pytaniach, żeby nie stracić świadczenia? Dziękuję z góry za odpowiedź.

 • Witam,

  Mam pytanie odnośnie L4 jesli stosunek pracy ustal 25.07 .2014 to 14 dni mija 8 sierpnia czy po uplywie 14 dni roboczych ??

  chodzi o to ze maz ma wizyte 8 sierpna w celu biopsji jader po ktorych musi byc min 2 tyg na zwolnieniu lekarskim ..moje pytane jest takie czy lekarz powinien juz wtedy wystawic L4 czy dopiero po zabiegu ktory planowo ma byc 11 sierpnia ??

  Pozdrawiam
  Anna

 • Witam, Podpisałam umowę o prace tymczasowa na miesiąc tzn 12maja do 31 maja i nastepną od 1 czerwca do 30czerwca. dnia 30 czerwca poszlam na l4 do 20lipca .moje pytanie brzmi czy za tego 30czerwca l4 mi wyplaci pracodawca a od 1 do 20lipca zus. i czy jezeli l4 bedzie przeluzone to zus dalej wyplaca? bardzo prosze o odpowiedz.

 • Witam,
  Od dnia 1.02.2014 - 30.06.2014 miałam umowę o prace 1680 zł brutto.
  Od dnia 1.07.2014 - 31.07.20/4 mam umowę zlecenie 1200 zł brutto (opłacane składki + chorobowe).
  Zachorowałam, od dziś - 28.07.2014 idę na L4 narazie na 8dni nie wiem kiedy mi sie poprawi, wiem że pracodawca nie przedłuży mi umowy kiedy jestem chora.

  Dziś zaniosę L4 do pracy. Do końca miesiąca zapłaci mi pracodawca.
  Za dni od 28.07.2014 - do 31.07.2014 ile % powinnam dostać z pensji?
  I co dalej?:
  Jesli wyzdrowieje i pracodawca automatycznie da mi nowa umowę czy? i jesli tak? kto zapłaci mi za 1-3 sierpnia?
  Jesli dalej będę na L4, gdzie mam je zanieść ? Czy dostanę jakiś zasiłek ?
  Jakie dokumenty potrzebuje u obu przypadkach ?

  Nigdy nie byłam na L4 więc nie wiem jak to działa.

  Dziękuje bardzo.
  Pozdrawiam Anna.

 • Witam otóż 3 lipca byłem na komisji z ZUS aby otrzymać przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego przedłuzenie to otrzymałem i w chwili obecnej czekam na pismo z ZUS z potwierdzeniem czy zasiłek został przyznany na 100%,dnia dzisiejszego otrzymałem "Rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia" wiec zostałem zwolniony i tutaj moje pytania czy ZUS bedzie mnie ubezpieczał przez reszta mojego zasiłku czyli do Listopada i czy będzie wypłacał zasiłek ? i czy musze składac jakies pismo do ZUSU w tej sprawie ?

  prosze o odpowiedz tutaj lub na meila

  Dziekuje

 • witam.
  umowe mam do 14 lipca tego roku.Jestem w 6 miesiacu ciazy chorobowe ciagne juz od 9 maja ostatnie chorobowe otrzymalam od 27 czerwca do 18 lipca i zawiozłam je do zakładu pracy.moje pytanie brzmi czy jak 19 lipca dostane kolejne zwonienie czy je nadal wysłac do zakładu pracy mimo ze umowe mam do 14lipca czy do ZUSU ? i czy moge podac nip zakładu pracy?

 • witam mam takie pytanie umowa mi sie kaczy 14 lipca tego roku czyli za 12 dni.jestem w6 miesiacu ciazy od 9maja jestem na ciagłym zwolnieniu ostatnie zwolnienie dostałam od 27czerwca do 18 lipca zaniosłam zwolnienie do zakładu pracy.moje pytanie brzmi czy dalsze zwolnienie od 19 lipca musze zawiesc do ZUS czy do byłego pracownika? mino ze umowe mam do 14 lipca i czy jak dostane zwolnienie tego 19 lipca czy mam podac w nim nip byłego zakładu? czekam za odp i z góry dziekuje :)

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Strona używa ciasteczek Google. Więcej w zakładce "O blogu"