Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę

O wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach pracownika pisałem już w artykule „Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki – omówienie zagadnienia„. W niniejszym artykule omówię, kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę.

Co do zasady, aby uzyskać prawo do zasiłku, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, w dniu, w którym powstała niezdolność do pracy, dana osoba musi być objęta dobrowolnym (np. zleceniobiorca) albo obowiązkowym (pracownik) ubezpieczeniem chorobowym. Warunek taki z reguły w większości przypadków jest spełniony, gdyż pracownik, pracując w oparciu o umowę o pracę, jest objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Po drugie natomiast, aby uzyskać prawo do zasiłku należy posiadać odpowiednio długi okres obowiązywania tego ubezpieczenia chorobowego – posiadać tzw. okres wyczekiwania.

Okres wyczekiwania wynosi 30 dni, jeśli osoba jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, oraz 90 dni, jeśli objęta jest ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym (np. zleceniobiorca albo osoba, prowadząca działalność gospodarczą). Aby jednak otrzymać prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę, należy spełnić jeszcze jeden warunek.

zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia na kogo wystawić
zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia na kogo wystawić. l4 po zakończeniu umowy. zwolnienie po ustaniu zatrudnienia

Rozwiązanie umowy a zasiłek chorobowy

Osoba ubezpieczona, która chciałaby otrzymać zasiłek po rozwiązaniu umowy, musi posiadać okres wyczekiwania, przy czym okres ten musi uzyskać jeszcze w trakcie trwania ubezpieczenia (czyli w trakcie obowiązywania umowy). Przykładowo jeśli dana osoba podjęła zatrudnienie 5 miesięcy po zakończeniu studiów, to obowiązuje ją 30 – dniowy okres wyczekiwania.

Sprawdź także: Czy zwolnienie od psychiatry zostaje w papierach

Jeśli od dnia zawarcia umowy o pracę do jej rozwiązania minie mniej niż 30 dni, taka osoba nie posiada okresu wyczekiwania (30 dni ubezpieczenia chorobowego), zatem nie będzie jej przysługiwać prawo do zasiłku, gdyby w trakcie zatrudnienia poszła na zwolnienie lekarskie, a umowa o pracę rozwiązała się.

Czytaj również: Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia

Jeśli pracownik posiada okres wyczekiwania i zachoruje w trakcie trwania umowy o pracę, to za pierwsze 33 dni (albo 14 dni, jeśli pracownik ma ukończone 50 lat) wynagrodzenie chorobowe zapłaci pracodawca. Jeśli natomiast umowa o pracę rozwiązała się w trakcie tych 33 dni i podczas pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim, to do dnia rozwiązania umowy pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, a następnie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy.

Sprawdź także: Wypowiedzenie umowy zlecenia

Podobnie w przypadku zleceniobiorcy, przy czym obowiązuje go odpowiednio dłuższy okres wyczekiwania (90 dni przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym). W niektórych jednak wypadkach zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego pomimo faktu, iż nie upłynął jeszcze 90 – dniowy okres wyczekiwania. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego m.in.:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, objętym ubezpieczeniem chorobowym lub jeśli przystąpili do takiego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów lub pozyskania dyplomu ukończenia studiów
 • ubezpieczonym, jeśli pozostają niezdolni do pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku w pracy czy w drodze do pracy (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego)
czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron przysługuje zasiłek chorobowy
czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron przysługuje zasiłek chorobowy. zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia na kogo wystawić

Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę

Zasiłek chorobowy może przysługiwać też pracownikowi czy zleceniobiorcy, który rozchoruje się już po zakończeniu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Aby jednak taki zasiłek uzyskać, należy spełnić łącznie kilka warunków:

 • niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (czyli od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę czy zlecenia), a także niezdolność ta musi trwać co najmniej 30 dni (chyba, że jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo choroba, której objawy uwidoczniły się po upływie 14 dni. W takim wypadku niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 3 miesięcy i trwać przynajmniej 30 dni)
 • osoba na zwolnieniu lekarskim nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo osoba taka nie może podjąć ani kontynuować działalności zarobkowej, która to działalność mogłaby być podstawą do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym (czyli nie można podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie, jak również rozpocząć prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • chory nie uzyskał prawa do zasiłku, czyli nie uzyskał odpowiedniego okresu wyczekiwania jeszcze podczas obowiązywania umowy.

Przykład:

W dniu 1 lutego 2012 roku pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W dniu 28 kwietnia pracownik rozchorował się i poszedł na zwolnienie lekarskie. Pracownik posiada już okres wyczekiwania (30 dni ubezpieczenia chorobowego), zatem za okres od 28 do 30 kwietnia (do ustania zatrudnienia) wynagrodzenie chorobowe wypłaci pracodawca, a od dnia 1 maja pracownik będzie miał prawo do zasiłku.

Czytaj także: Kiedy ZUS wypłaca L4?

l4 po zakończeniu umowy
l4 po zakończeniu umowy. zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Przykład:

W dniu 1 lutego 2012 roku pracownik zawarł umowę o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Wcześniej przez 4 miesiące pracownik pozostawał zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. W dniu 7 lutego pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a okres wypowiedzenia upłynął 25 lutego (tutaj więcej na temat: obliczanie okresów wypowiedzenia).

Pracownik nie posiada zatem okresu wyczekiwania, więc gdyby po zakończeniu umowy o pracę poszedł na zwolnienie lekarskie, nie nabędzie prawa do zasiłku.

Sprawdź także: Praca na pół etatu czy warto

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia na kogo wystawić

Zwolnienie lekarskie wystawia się jeszcze wskazując NIP byłego pracodawcy.

Czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron przysługuje zasiłek chorobowy?

Tak. Nie ma znaczenia sposób, w jaki umowa o pracę została rozwiązana – czy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem itd. Jeśli pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy za porozumieniem stron i potrwa ono powyżej 30 dni, pracownik nabędzie prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy za porozumieniem.

Podobne wpisy

522 komentarze

 1. Od 4 stycznia do 18 stycznia byłam na l-4.Dni 5 stycznia rozwiązano ze mną umowę o pracę(okres zatrudnienia 10 lat).Od 19 stycznia przebywam w Zakładzie Leczenia Uzależniań. Tutaj jednak l-4 otrzymam dopiero po zakończeniu leczenia,czyli za 8 tygodni.Nie wiem czy nadal będzie mi przysługiwał zasiłek chorobowy?Czy o tym fakcie należy powiadomić ZUS.Jeśli tak,to na jakim formularzu?

 2. Dzień dobry.
  Mam umowę o pracę do dn. 31 sierpnia 2020 – na zastępstwo. Od lipca leczę się, również szpitalnie, na zdiagnozowaną chorobę autoimmunologiczną. Do tej pory nie miałam potrzeby brać zwolnienia lekarskiego, ale teraz nie mam wyjścia (pogarszający się stan zdrowia). Czy po wygaśnięciu umowy o pracę, nadal będę mogła pobierać zasiłek chorobowy przez cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim – przewiduję niestety długi okres leczenia?
  Oczywiście wcześniej uzyskałam prawo do zasiłku.

  1. Tak, stała się Pani niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a więc po rozwiązaniu stosunku pracy nadal ma Pani prawo do świadczenia przez okres zasiłkowy. Ten okres zasiłkowy wynosi 182 dni.

 3. Witam, po 5 latach pracy rozwiązałem umowę o prace za porozumieniem stron. Tydzień później zachorowałem. Czy należy mi się zasiłek chorobowy? Wnioski jakie muszę złożyć to ZAS-53, z-10
  a co ze zwolnieniem lekarskim i wnioskiem Z-3 ?

  1. Dzień dobry

   Z-3 wysyła do ZUS pracodawca, z kolei zwolnienie lekarskie zostało wystawione w wersji elektronicznej, ono już jest w systemie w ZUS i ZUS wie, że jest Pan niezdolny do pracy z powodu choroby.

 4. Witam.
  W jaki sposób i w jakim terminie ZUS wypłaca świadczenie za L4. które powstała jeszcze podczas stosunku pracy (miałem łącznie 14 dni L4, z czego pierwsze zostało zostało wystawione jeszcze w czasie pracy, a następne już po ustaniu stosunku pracy, bez jakichkolwiek przerw między zwolnieniami)

  1. ZUS wypłaca zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie dokumentów, jakie przesłał do ZUS były pracodawca – formularza Z-3. Ten formularz służy ZUSowi do ustalenia podstawy zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę. Natomiast co do terminów, w jakich ZUS wypłaci zasiłek – nie ma reguły, wszystko tu zależy od długości zwolnienia lekarskiego, czasu, w jakim były pracodawca wyśle formularz Z-3.

 5. Dzień dobry, umowa wygasa mi 31 lipca czy idąc na zwolnienie w ciągu 14 dni muszę podawać stary zakład pracy, oraz czy zwolnienie musi być wystawione na minimum 30 dni jednorazowo ?

  1. Dzień dobry

   Tak, musi Pani podać stary zakład, bo ZUS musi otrzymać z zakładu formularz Z-3, na podstawie którego ustali podstawę do zasiłku. Z kolei nie musi to być jednorazowe zwolnienie na 30 dni, może być kilka pod rząd, byle bez żadnej przerwy i byle łącznie trwały powyżej 30 dni.

 6. Witam
  Moje L4 trwa od 15.06.2020 do 22.06.2020. Pierwszy dzień L4 przypadał na ostatni dzień pracy w firmie. Rozumiem, ze to L4 będzie wysłane normalnie do pracodawcy. Czy ewentualne kolejne L4 (i następne, jeśli zajdzie taka potrzeba) lekarz też powinien wysłać na dane byłego pracodawcy? Czy w przypadku L4, które zaczęło się jeszcze w czasie trwania zatrudnienia, też musi być zachowana ciągłość 30 dni L4 żeby otrzymać zasiłek chorobowy?

  1. Tak, bo niezdolność do pracy powstała, kiedy był Pan jeszcze zatrudniony. Dopiero każde kolejne L4 lekarz wystawia z pominięciem pracodawcy – ZUS już otrzymał formularz Z-3, więc będzie wiedział, jak ustalić podstawę do chorobowego. Nie musi tu być ciągłości 30 dni, bo niezdolność do pracy z powodu choroby powstała jeszcze w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a nie po rozwiązaniu umowy. Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał również za krótsze zwolnienie.

 7. Witam
  Z dniem 12.06.2020 rozwiązałem umowę o pracą za porozumieniem stron. Tego samego dnia udałem się do lekarza i otrzymałem L4 do 28.06.2020. W firmie pracowałem od 01.09.2019. W roku 2020 przebywałem już na L4 dłużej niż 33 dni. Mam pytanie, czy w przypadku otrzymania kolejnego L4 muszę składać do ZUS jakieś formularze lub informować lekarza wystawiającego L4, że nie jestem już nigdzie zatrudniony, czy kolejne L4 tez ma być na były zakład pracy?

  1. Dobry wieczór

   Skoro niezdolność do pracy powstała jeszcze w dniu, w którym stosunek pracy trwał, to ma Pan normalnie prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę. Tu nie ma obowiązku przebywania na L4 powyżej 30 dni nieprzerwanie. Kolejne wystawione L4 jeszcze będzie na zakład pracy. Proszę poinformować lekarza, że pierwsze zwolnienie zostało wystawione jeszcze w czasie, gdy był Pan zatrudniony.

 8. Witam! Obecnie jestem na dodatkowym zasiłku opiekuńczym COVID-19 z uwagi na zamknięte żłobki. Niefortunnie złożyło się tak, że z końcem kwietnia nie będę już zatrudniony ponieważ kończy się mój okres wypowiedzenia. Czy w takim układzie mogę wykorzystać opiekę na dziecko 60 dni gdyby rząd nie przedłużył zasiłku do końca okresu zamknięcia placówek wychowawczych?
  Pracuje od 2,5 roku.

  1. Dobry wieczór

   Okres zasiłku dodatkowego został przedłużony, więc do dnia zamknięcia szkół może Pan ten zasiłek pobierać. Gdyby okazało się, że szkoły zostaną otwarte od 27 kwietnia, to jeszcze do końca kwietnia może Pan oczywiście korzystać z tego podstawowego zasiłku opiekuńczego. Ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy, związany z specustawą koronawirusową nie jest wliczany do limitu 60 dni opieki

 9. Witam. Jeśli rozpocząłem umowę o pracę dnia 4 października 2019 a dnia 22 października 2019 rozwiązałem umowę za porozumieniem stron idąc do psychiatry z powodu depresji w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę – należeć mi się bedzie zasiłek z ZUS??? Z góry dziękuje, pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   A czy przed 4 października gdzieś Pan pracował? Bo tu w grę wchodzi tzw. okres wyczekiwania – pełny miesiąc ubezpieczenia chorobowego. Aby więc odpowiedzieć precyzyjnie, musiałbym wiedzieć, czy przed 4 października gdzieś Pan pracował, ewentualnie czy w ciągu 90 dni poprzednich ukończył Pan studia.

 10. Dzień dobry.
  Czy jak byłem zatrudniony na okres próbny(umowa o pracę) na dwa tygodnie tylko i dzień przed końcem umowy poszedłem na zwolnienie lekarskie to czy dostanę zasiłek chorobowy w takim przypadku ?W sumie potem jeszcze poszedłem na dwa L4 i trwa to w sumie około miesiaca…

  1. Dzień dobry

   A czy w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem na ten okres próbny Pan gdzieś pracował? Bo w przypadku świadczeń chorobowych – do nabycia do nich prawa niezbędne jest posiadanie tzw. okresu wyczekiwania – okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (z pewnymi wyjątkami). Ewentualnie – czy w ciągu 90 dni wstecz od dnia zatrudnienia ukończył Pan studia albo posiada w życiu już staż pracy co najmniej 10 lat? To są wyjątki od okresu wyczekiwania, wówczas prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę należałoby się Panu.

 11. Dzień dobry,
  mam pytanie dot. ubezpieczenia zdrowotnego.
  30/09 została rozwiązana ze mną umowa o pracę i od 30/09 również jestem na l4,które mam do 28/10. 29/10 mam wyznaczony termin zabiegu w szpitalu. Wiem, że ubezpieczeniem zdrowotnym jestem objęta przez 30 dni od daty rozwiązania umowy czyli do 30/10. Co z ubezpieczeniem jeśli w szpitalu zostanę do 31/10 lub dłużej? Nie zarejestrowałam się w PUP, bo na l4 nie można zarejestrować się jako bezrobotny. Nikt z rodziny też nie może mnie zgłosić.

  Czy jest sens brać ze szpitala l4, żeby kontynuować wypłatę zasiłku chorobowego?
  Czytałam, że ubez. zdrowotne w PL jest obowiązkowe i jak coś to będę musiała zapłacić samodzielnie składkę kwartalną.

  Proszę o odpowiedź co z tym szpitalem, czy jęśli zabieg odbędzie się 29/10 to 30/10 wypisać się na własne żądanie? Nie chce żeby od 31/10 obciżżyli mnie kosztami,

  1. Dzień dobry

   Dopóki będzie Pani kontynuować to zwolnienie, to ma Pani prawo do zasiłku chorobowego, jednocześnie nie zarejestruje się Pani w PUP, bo jako osoba niezdolna do pracy nie ma takiej możliwości. Najlepiej dla Pani byłoby kontynuować teraz to zwolnienie szpitalne, bo zachowuje Pani prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, a jednocześnie zachowuje prawo do zasiłku.

   Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierają zasiłki ZUS, nie odprowadzają składki zdrowotnej. Jednak pomimo braku składki zdrowotnej, mogą korzystać bezpłatnie z opieki medycznej. Prawo to przysługuje w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku macierzyńskiego. Po upłynięciu okresu ich przysługiwania, nie obowiązuje już prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z datą ostatniego dnia przysługiwania świadczenia traci się prawo do opieki.

 12. Dzień dobry,
  Od 25 września do 30 byłam na zwolnieniu lekarski. 30 września skończył mi się okres wypowiedzenia. 31 września lekarz mi przedłużył zwolnienie do 13 października. Następnie dostałam zwolnienie znów na dwa tygodnie do 27 października. Do ZUSu złożyłam w dniu 1 października Z3 od pracodawczy oraz Z10. Czy teraz też muszę te dokumenty złożyć? Nie wiedziałam, że ZAS 53 też trzeba złożyć. Czy można jeszcze w tym terminie? Proszę o pomo

  1. Dzień dobry

   Nie musi Pani już Z-3 składać po raz kolejny – jeśli raz zostało ono złożone, to ZUS na jego podstawie ustala wysokość zasiłku i on jest wypłacany przez okres, dopóki on się należy.

 13. Dzień dobry,
  byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę do 30/09/2019 r. Od 30/09/2019 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pierwsze było do 11/10/2019, kolejne jest od 12/10/2019 do 28/10/2019 r.
  29/10/2019 r. mam wyznaczony termin operacji.

  Moje pytanie:
  – czy żeby otrzymać zasiłek chorobowy muszę być nieprzerwanie 30 dni na zwolnieniu? (od 30/09 do 28/10 nie będzie 30 dni, co jeśli przesuną mi termin operacji?)
  – rozumiem, że zwolnienia powinny być nadal wystawiane na pracodawcę? Szpitalne zwolnienie również?
  – przez 30 dni od daty rozwiązania umowy jestem jeszcze ubezpieczona przez byłego pracodawcę i będąc na l4 nie mogę się zarejestrować w UP. Co w przypadku kiedy operacja zostanie przesunięta na listopad? (ubezpieczenie mam do 31/10).
  – kiedy należy złożyć dokumenty do wypłaty zasiłku, dopiero po 30 dniach ?

  1. Dobry wieczór

   W Pani przypadku niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie, gdy była Pani ubezpieczona – miała Pani umowę do 30 września, a od tego dnia trwa zwolnienie lekarskie. W takim wypadku nie obowiązuje konieczność nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego przez 30 dni. Natomiast w Pani sytuacji ona i tak potrwa co najmniej tyle, skoro ma Pani zwolnienie do 28 października, a 29 ma Pani termin operacji, po której zapewne zwolnienie będzie kontynuowane. Gdyby przesunęli Pani termin operacji, to najlepiej do tego terminu nadal przebywać na zwolnieniu lekarskim. To zwolnienie teraźniejsze wysłane zostało do byłego pracodawcy, ale kolejne już idą bezpośrednio na ZUS. Będąc na zwolnieniu lekarskim nie może Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Gdyby okazało się, że operacja została przesunięta na jakiś odleglejszy termin, to najlepiej po prostu zarejestrować się w PUP, bo ma Pani ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei dokumenty do wypłaty zasiłku w ZUS może Pani złożyć w każdej chwili – ZUS nie ma określonego terminu na wypłatę, więc im szybciej, tym lepiej.

 14. Witam od 30 sierpnia jestem na zwolnieniu lekarskim. Miała umowę o pracę na czas określony do 14 września. Umowa nie została mi przedłużona. Mam pytanie do kiedy obowiązek wypłaty pieniędzy ma były pracodawca a od kiedy ZUS. I jak sprawdzić czy pracodawca przesłałam moje zwolnienie wraz z dokumentami do zusu?

  1. Dobry wieczór

   Miała Pani umowę do dnia 14 września i w tym dniu ona się rozwiązała. Od 30 sierpnia przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Zakładając, że to pierwsze Pani zwolnienie w tym roku, to wynagrodzenie chorobowe pracodawca nalicza za okres od 30 sierpnia do 14 września, czyli w sumie za 16 dni. Od 15 września zasiłek chorobowy naliczy i wypłaci ZUS. Pracodawca wysłał już pewnie do ZUS formularz ZUS Z-3, na podstawie którego ZUS ustali wysokość Pani zasiłku i wypłaci go.

   A jak to sprawdzić? Najlepiej zadzwonić do ZUS – oni Pani udzielą tej informacji przez telefon, innej możliwości nie ma.

   1. Mam jeszcze pytanie jeśli w trakcie trwania umowy byłam w sumie 33 dni na zwolnieniu lekarskim.To czy za ten okres od 30 sierpnia do 14 września płaci pracodawca a od 15 września ZUS czy w takim przypadku płaci tylko ZUS

    1. Jeśli te 33 dni była Pani na zwolnieniu lekarskim jeszcze w tym roku, to od 30 sierpnia należy się Pani zasiłek chorobowy. Natomiast tu są dwie sprawy jeszcze – za czas od 30 sierpnia do 14 września płaci albo pracodawca (jeśli zatrudnia powyżej 20 osób) albo ZUS, natomiast od 15 września już tylko ZUS.

     1. Witam w takim razie mam jeszcze pytanie jesli jest to firma zatrudniająca do 5 osób.To czy juz od 30 sierpnia mimo trwania umowy do 14 wrzesnia juz ZUS nalicza zasiłek i wypłaca i czy juz to zwolnienie pracodawca miał przekazać do Zus wraz z odpowiednimi dokumentami czy dopiero nastepne czyli od 15 wrzesnia juz po ustaniu umowy?Bo nie wiem od kogo i kiedy mam sie spodziewać ewentualnej wypłaty.

     2. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to ZUS wypłaca Pani ten zasiłek już od 30 sierpnia. Pracodawca wysyła do ZUS formularz ZUS Z-3, na tej podstawie ZUS ustala wysokość zasiłku i wypłaca Pani. ZUS nie ma określonego terminu na wypłatę – może być tak, że oni zbiorczo Pani zapłacą za te 2 dni sierpnia, za wrzesień i za część października.

 15. Witam,
  30.06 skończył się mój okres wypowiedzenia umowy o pracę.
  Od 3.07 do 11.09 mam zwolnienie lekarskie.
  11.06 (czyli na okresie wypowiedzenia) podpisałam umowę zlecenie w innej firmie która była ważna do 31.08(ponieważ nie składałąm wypowiedzenia) jednak dla tej firmy świadczyłam pracę tylko w okresie między 11.06 a 2.07.
  Czy należy mi się zasiłek chorobowy?

  1. Dobry wieczór

   Od 3 lipca przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim do 11 września, a jednocześnie przebywała Pani na umowie zlecenia, która była zawarta na okres do 31 sierpnia, jednak de facto wykonywała Pani to zlecenie do 2 lipca. Tak, zasiłek chorobowy będzie się Pani należał, bo poszła Pani na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni po ustaniu stosunku pracy, a także trwało ono powyżej 30 dni.

 16. Mam pytanie 31 czerwca skończyła mi się umowa o prace trwała 15 lat. 1 lipca zachorowałem lekarz dał mi zwolnienie,elektronicznie poszło na były zakład, czy nie wystąpią jakieś problemy proszę o wyjaśnienie

  1. Dzień dobry

   Nie, nie powinno być żadnych problemów. To pierwsze zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy zawsze jest wysyłane do byłego zakładu, bo pracodawca musi przygotować informację o Pana wynagrodzeniach w formularzu Z-3 i wysłać ją do ZUS. Na tej podstawie ZUS ustala podstawę zasiłku i jego wysokość. W tym formularzu jest wskazany Pana numer konta bankowego, więc zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy otrzyma Pan już bezpośrednio z ZUS.

 17. Witam,
  piszę w sprawie z dnia 31.05.2019r.
  Mamy 21.06. a nie otrzymałam zasiłku chorobowego za okres 01.06.-16.06.
  Także nie wiem czy dzwonić do Zusu z zapytaniem czy moje zwolnienie zostało do nich przekazane?
  Wklejam poprzednie wiadomości:
  ” Eliza | 31 maja 2019 at 21:08 | Odpowiedz

  Witam ponownie, w dniu dzisiejszym lekarz mi wystawił kontynuację zwolnienia i pomimo że firma nie była już widoczna przy moich danych na e-zwolnieniu ze strony lekarza to doktor wpisał dane firmy z “ręki”. Także rozumiem że firma otrzymała moje zwolnienie i przekaże je do ZUS tak?

  Pytanie dotyczy wpisu:
  “Eliza | 31 maja 2019 at 19:25 | Odpowiedz

  Witam, przepracowałam w firmie około 5 lat i miałam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od połowy grudnia 2018 r do końca maja tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Podczas zwolnienia złożyłam wypowiedzenie z pracy zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ustał z dniem 31 maja tego roku. Od 01 czerwca do 16 czerwca również będę przebywać na zwolnieniu lekarskim (co daje łącznie 182 dni).
  Chciałam dopytać dopytać jaki wniosek musiałabym złożyć aby ubiegać się o zasiłek chorobowy i czy mogę to zrobić przez internet?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  admin | 31 maja 2019 at 20:31 | Odpowiedz

  Dzień dobry

  Nie musi Pani składać żadnego wniosku – to zwolnienie lekarskie z 1 czerwca musi Pani wysłać swojemu poprzedniemu pracodawcy, on je przekaże do ZUS z formularzem ZUS Z-3 i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku. Pani niezdolność do pracy z powodu choroby jest kontynuowana, ona powstała jeszcze w czasie zatrudnienia.”

  admin | 31 maja 2019 at 22:05 | Odpowiedz

  Tak – rozumiem, że lekarz wystawił tzw. E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie. Wówczas ono natychmiast trafia do systemu, pracodawca w swoim Profilu Usług Elektronicznych będzie je widział i wyśle formularz Z-3 do ZUS. Nie musi Pani zatem nic więcej robić. Gdyby po 16.06 ZUS nie wypłacił zasiłku, niech Pani da znać, ale myślę, że skoro zwolnienie już poszło do ZUS i do pracodawcy, to Pani pozostaje teraz jedynie czekać na wypłatę.”

  1. Dobry wieczór

   Może Pani zadzwonić do ZUS jako płatnika zasiłku i ustalić, kiedy orientacyjnie może Pani spodziewać się wypłaty. Teraz, bo zakończeniu stosunku pracy, płatnikiem zasiłku jest ZUS, a zwolnienie lekarskie niemal na pewno ZUS dostał, bo teraz lekarze wystawiają elektroniczne, które natychmiast trafia również do ZUS. Przepisy nie precyzują, w jakim terminie ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku. W Pani przypadku ten zusowski okres zasiłkowy liczy się od 01.06.2019, skoro 31.05.2019 rozwiązał się stosunek pracy.

   W Pani sytuacji okres zasiłkowy 1- te 182 dni – wyczerpał się, ale może ZUS czeka na jakieś kolejne zwolnienie lekarskie na inną jednostkę chorobową itp. Najlepiej będzie po prostu zadzwonić do ZUS i spytać, kiedy może Pani spodziewać się wypłaty. Sama wypłata zasiłku z ZUS nie ma już nic wspólnego z wypłatą wynagrodzenia za pracę, ZUS-u nie wiążą takie terminy, jak pracodawców.

 18. Witam, od marca tego roku jestem na zasiłku chorobowym, wcześniej pół roku na zwolneniu lekarskim, dostałam wypowiedzenie z pracy i w maju skończyła mi się umowa, dostałam listownie świadectwo pracy , jestem właścicielem gospodarstwa 1,7 ha przeliczeniowe (nie jestem w KRUS-ie), składam deklaracje Z-10, mam obawy czy ZUS dalej będzie mi wypłacał zasiłek, do sierpnia mam przyznany , i w sierpniu miałam składać ponownie.

  1. Dzień dobry

   A to wcześniej, będąc pól roku na zwolnieniu lekarskim, nie miała Pani prawa do zasiłku chorobowego? A pytam, bo okres zasiłkowy to co do zasady max 182 dni, z pewnymi wyjątkami. Ma Pani przyznany do sierpnia, bo wówczas chyba mija te 182 dni, ale żebym cokolwiek więcej mógł Pani napisać, musiałbym mieć szersze informacje.

 19. Witam ponownie, w dniu dzisiejszym lekarz mi wystawił kontynuację zwolnienia i pomimo że firma nie była już widoczna przy moich danych na e-zwolnieniu ze strony lekarza to doktor wpisał dane firmy z „ręki”. Także rozumiem że firma otrzymała moje zwolnienie i przekaże je do ZUS tak?

  Pytanie dotyczy wpisu:
  „Eliza | 31 maja 2019 at 19:25 | Odpowiedz

  Witam, przepracowałam w firmie około 5 lat i miałam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od połowy grudnia 2018 r do końca maja tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Podczas zwolnienia złożyłam wypowiedzenie z pracy zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ustał z dniem 31 maja tego roku. Od 01 czerwca do 16 czerwca również będę przebywać na zwolnieniu lekarskim (co daje łącznie 182 dni).
  Chciałam dopytać dopytać jaki wniosek musiałabym złożyć aby ubiegać się o zasiłek chorobowy i czy mogę to zrobić przez internet?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  admin | 31 maja 2019 at 20:31 | Odpowiedz

  Dzień dobry

  Nie musi Pani składać żadnego wniosku – to zwolnienie lekarskie z 1 czerwca musi Pani wysłać swojemu poprzedniemu pracodawcy, on je przekaże do ZUS z formularzem ZUS Z-3 i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku. Pani niezdolność do pracy z powodu choroby jest kontynuowana, ona powstała jeszcze w czasie zatrudnienia.”

  1. Tak – rozumiem, że lekarz wystawił tzw. E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie. Wówczas ono natychmiast trafia do systemu, pracodawca w swoim Profilu Usług Elektronicznych będzie je widział i wyśle formularz Z-3 do ZUS. Nie musi Pani zatem nic więcej robić. Gdyby po 16.06 ZUS nie wypłacił zasiłku, niech Pani da znać, ale myślę, że skoro zwolnienie już poszło do ZUS i do pracodawcy, to Pani pozostaje teraz jedynie czekać na wypłatę.

 20. Witam, przepracowałam w firmie około 5 lat i miałam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od połowy grudnia 2018 r do końca maja tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Podczas zwolnienia złożyłam wypowiedzenie z pracy zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy ustał z dniem 31 maja tego roku. Od 01 czerwca do 16 czerwca również będę przebywać na zwolnieniu lekarskim (co daje łącznie 182 dni).
  Chciałam dopytać dopytać jaki wniosek musiałabym złożyć aby ubiegać się o zasiłek chorobowy i czy mogę to zrobić przez internet?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  1. Dzień dobry

   Nie musi Pani składać żadnego wniosku – to zwolnienie lekarskie z 1 czerwca musi Pani wysłać swojemu poprzedniemu pracodawcy, on je przekaże do ZUS z formularzem ZUS Z-3 i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku. Pani niezdolność do pracy z powodu choroby jest kontynuowana, ona powstała jeszcze w czasie zatrudnienia.

 21. Witam,
  moja umowa o pracę została rozwiązana 15 maja 2019r. za porozumieniem stron. Od 13 maja jestem na zwolnieniu lekarskim które kończy mi się 3 czerwca 2019r. Czy za ten okres będę mieć wypłacony zasiłek chorobowy, czy ZUS mi go nie wypłaci bo nie minie 30dni tylko krócej?

  1. Dzień dobry

   Tak, za ten okres będzie Pani mieć wypłacony zasiłek. Niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie trwania umowy, a więc w okresie, kiedy podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu. Gdyby poszła Pani na zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy, to wówczas jest wymóg tych 30 dni, ale Pani zdążyła jeszcze z tym zwolnieniem przed rozwiązaniem się umowy, więc tu te 30 dni nie obowiązuje.

 22. Witam,umowe mam na czas okreslony począwszy od września 2016 do ostatniego dnia maja 2019r.
  jestem na zwolnieniu lekarskim od dnia 10.05 na 3 tygodnie,czy jest możliwość kontynuacji?jak długo moge korzystać z tego zwolnienia? przez jaki czas placi pracodawca a przez jaki ZUS?przez jaki okres jeszcze jestem ubezpieczona po wygaśnieciu umowy? wiem że temat pewnie sie powielał,ale juz od tych wszystkich artykułów troche mi sie pomieszalo i nie jednoznacznie moge odpowiedziec sobie na ten problem

  1. Pani umowa o pracę została zawarta do 31 maja 2019. Od 10 maja 2019 przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w dniu 10 maja 2019, a zatem w czasie, gdy podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku (albo 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia). Pani może nadal przebywać na zwolnieniu lekarskim – nawet, jeśli Pani będzie je przedłużać i umowa o pracę rozwiąże się w czasie tego zwolnienia lekarskiego, to po ustaniu stosunku pracy Pani nadal może przebywać na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego. Po zakończeniu umowy zasiłek ten będzie Pani wypłacał bezpośrednio ZUS. Jeden okres zasiłkowy może trwać maksymalnie (co do zasady) 182 dni.

   1. OD ponad dwóch miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim i z końcem maja chcę złożyć wypowiedzenie z pracy. Okres wypowiedzenia, będzie również objęty zwolnieniem lekarskim. Obawiam się jednak sytuacji, że pod koniec czerwca mój stan zdrowia wciąż nie ulegnie poprawie. Czy w sytuacji, kiedy umowa o pracę zostanie zerwana z mojej inicjatywy (jako pracownika), to czy przysługuje mi wsparcie w postaci zasiłku chorobowego z Zus?

    1. Dzień dobry

     Nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. Obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Jeśli w jego trakcie złoży Pani wypowiedzenie, umowa o pracę rozwiąże się z jego upływem. Zakładając, że obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia i umowa zakończy się w czerwcu, to po jej zakończeniu nadal może Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim i nadal będzie Pani otrzymywać zasiłek – po rozwiązaniu umowy jego płatnikiem będzie bezpośrednio ZUS, jeśli teraz zasiłek wypłaca Pani zakład pracy. Okres zasiłkowy to 182 dni.

 23. konczy mi się umowa o prace 30 czerwca 2019 .Jestem w okresie wypowiedzenia. Przepracowałem 20 lat i zostałem zwolniony w związku z redukcja etatu. Po 30 czerwca dokładnie 5 lipca mam umówione miejsce w szpitalu. Pytanie czy zus będzie wypłacał mi chorobowe ?

  1. Jeśli 5 lipca pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie i będzie przebywał na nim co najmniej 30 dni nieprzerwanie, to tak, nabędzie Pan prawo do zasiłku chorobowego, który będzie wypłacany przez ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej:

   Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

   1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

   2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 24. Witam,
  proszę o poradę: byłam na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie 180 dni, do 18.03.2019r., wróciłam do pracy, po czym 25.03 otrzymałam wypowiedzenie(za porozumieniem stron), ze skutkiem na 31.03.2019r. Stwierdzam jednak, że dolegliwości wróciły. Czy mogę iść na zwolnienie i na jak długo na ten sam rodzaj choroby, czy musi być inny? Czy w Urzędzie pracy powinnam zarejestrować się dopiero po zakończonym zwolnieniu, czy wcześniej? Pozdrawiam.

 25. Witam,mam takie pytanie w grudniu 2018 roku zlamalem noge za pierwszy miesiac zwolnienia oczywiscie płaci pracodawca, umowa o prace skonczyla mi sie 28.02.2019. Pytanie brzmi tak nadal jestem ubezpieczony bo nie moge nawet sie zarejestrowac jako bezrobotny bo nadal trwa leczenie,i czy wystarczy ze l4 wysyla lekarz do zusu czy ja sam musze wysylać??bo juz mijajo prawie 2 miwsiace a od zusu jeszcze nie dostałem zadnych pieniążków.z góry dziekuje za pomoc

 26. Zachorowalem 11stycznia 2019 roku, a pracodawca rozwiazal zemna umowe 21stycznia i slyszalem ze po rozwiazaniu umowy mam 30 dni jeszcze ubezpieczenia, a jak jest z tym ubezpieczeniem dalej? Jezeli bede chorowal kilka miesiecy. Czy to zus jakos podczas chorobowego oplaca to ubezpieczenie?

 27. Witam serdecznie. Nie mogę dokładnie znaleźć informacji na temat zwolnienia, po okresie wypowiedzenia mi umowy o pracę. Mianowicie, jestem zatrudniony od około 10.10.2011r na umowę na czas nieokreślony, w listopadzie ubiegłego roku dostałem wypowiedzenie na okres 3-ch miesięcy (z winy pracodawcy) , dokładnie do 31.01.2019r. Od 9.01.2019r jestem na L4 i jest to ciągłość, ostatnie zwolnienie miałem do 10.02.2019r. Dzisiaj, czyli 11.02.2019r byłem u innego lekarza, dostałem zwolnienie do 20.02.2019r. Czy ZUS mi zapłaci? Proszę o informację. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Jakub

  1. Dzień dobry

   Tak, ZUS Panu zapłaci – niezdolność do pracy powstała w czasie, gdy był Pan jeszcze objęty ubezpieczeniem chorobowym i jest ona nadal kontynuowana nieprzerwanie, a więc nadal zachowuje Pan prawo do zasiłku chorobowego.

 28. Bardzo proszę o pomoc,ponieważ próbuje uzyskać odpowiedzi, czytając różne artykuły i się gubię. ..
  Z dn.01 stycznia otrzymałam z pracy wypowiedzenie, od 4.01 jestem na zwolnieniu lekarskim,zwolnienie mam do 12.02.
  Otrzymałam propozycje pracy, ale pewna osoba powiedziała mi ,iż przez 30 dni płaci mi firma a za kolejne Zus,ale muszę przebywać na zwolnieniu co najmniej 30 dni,bo inaczej nie ma szans żeby Zus mi zapłacił.
  Czyli jak wrócę do pracy np 13.02 to za te parę dni nikt mi nue zapłaci. .. Nie bardzo rozumiem. ..
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry

   Od 4 stycznia przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim, które rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania umowy. Abym mógł udzielić Pani precyzyjnej informacji, musiałaby Pani napisać, do kiedy trwa okres wypowiedzenia. Póki co zwolnienie lekarskie ma Pani do 12 lutego i do tego czasu ma Pani płacone wynagrodzenie chorobowe, a potem zasiłek z ZUS. Jeśli przedłuży Pani to zwolnienie lekarskie, nadal ZUS będzie Pani wypłacał zasiłek, nawet już po rozwiązaniu się umowy o pracę.

 29. Witam,

  W dniu 7.12.2018 złożyłam wymówienie. Dodam, że u danego pracodawcy pracowałam powyżej 6 mscy wiec okres wypowiedzenia to 1 msc. Wypowiedzenie nabiera biegu w dniu 1 stycznia i ttrwa do końca miesiąca.
  Od 10 grudnia przebywam nieprzerwanie na zwolnieniu L4. Natomiast w dniu dzisiejszym chcąc zapisać się do lekarza otrzymałam informację, że wyskakuje błąd, iż nie posiadam już ubezpieczenia…
  Co w takiej sytuacji? Czy lekarz może wystawić kontynuację L4 bez ubezpieczenia??? Czy odmówi wizyty na NFZ?

  Pozdrawoam.
  B.

  1. Dobry wieczór

   A próbowała Pani ustalić, skąd ten błąd? Przecież Pani ma tytuł do ubezpieczenia do końca stycznia, bo nadal przebywa Pani w stosunku pracy. To nie jest Pani problem, ale NFZ, więc lekarz nie może Pani odmówić

   1. Witam,

    wg Pracodawcy strosunek pracy ustał w dniu 7.12.2018 kiedy to złożyłam wypowiedzenie umowy – dodam iż nie ma tam informacji o braku zachowania okresu wypowiedzenia… Jest to już tlyko walka z Pracodawcą, który się pozbył Pracownika wystawiając juz nawet świadectwo pracy z dnia 14.12.2018… Gdzie szukać pomocy?

    1. Dzień dobry

     Czy to pytanie jest jeszcze aktualne? Jeśli tak, skontaktuję się z Panią na email – będą mi potrzebne dodatkowe informacje, ale już nie na forum publicznym.

 30. Dzień dobry,
  29.12.18 skonczyła mi się umowa, od 17.12 jestem na zwolnieniu. W związku z tym czy aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego muszę przebywać na zwolnieniu do 29.01.19 czy wystarczy do 17.01.19 by Zus wypłacił mi pieniądze? Drugie pytanie. Pracodawca razem ze świadectwem pracy wysłał mi druk z10. Czy jesli nie zamierzam pobierać zasiłku konieczne jest wysyłanie go do zusu? Z góry dziękuję.

  1. Dobry wieczór

   Pani rozpoczęła zwolnienie lekarskie jeszcze w czasie zatrudnienia, a więc po ustaniu stosunku pracy nie musi Pani przebywać na zwolnieniu 30 dni nieprzerwanie, aby nabyć prawo do zasiłku. Nie ma znaczenia, jak długo będzie Pani na zwolnieniu, bo niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie zatrudnienia, a nie po ustaniu zatrudnienia.

   Nie musi Pani wysyłać Z10 do ZUS, jeśli nie zamierza Pani pobierać tego zasiłku

 31. Witam Z dniem 31.12.2018 zakończyła się mi umowa o pracę. W pracy bylam 2.01.2019 zle sie czulam i dodatkowo mnie kregosup bolała i poszlam do lekarza dostalam leki i lekarz wystawil mi l4 mialam wrócić do pracy 9.01 ale w między czasie córka zachorowała i dostałam od lekarza corki zwolnienie na opiekę nad nią od 9 do 11.01 Pracodawca nie przedłużył umowy.Plecy mnie nadal bola i chce isc do lekarza po kolejne zwolnienie. Czy to zwolnienie na opiekę na córka wlicza się w te 30 dni czy nie. Czy w trakcie trwania zwolnienia chorobowego musi być ciągłość. Bo jeśli nie wlicza się zwolnienie na opiekę nad córka to mam tylko 5 dni czyli brakuje mi 25 dni i ciągłości jest nie zachowana. Proszę o pomoc.

  1. Dzień dobry

   Opieka nad chorym dzieckiem nie wlicza się do tych 30 dni nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego. Jeśli umowa rozwiązała się 31.12, to ma Pani czas do 14.01, aby iść ponownie na zwolnienie lekarskie i ono musi potrwać nieprzerwanie 30 dni, wówczas dopiero nabędzie Pani prawo do zasiłku. Ta ciągłość nie oznacza, że to musi być jedno zwolnienie, może być np. dwa pod rząd, ale muszą być na Panią. Tu nie wchodzi w grę opieka nad chorym członkiem rodziny.

 32. Dzień dobry. Proszę o poradę od 19 listopada przebywam na L4 z powodu schorzenia kręgosłupa, na 22 marca 2019 mam neurochirurga który ma zdecydować o konieczności operacji. 21 grudnia kończy mi się L4, osiągnie ono wtedy ponad 30 dni ciągłości; z tego co wiem to muszę iść na medycynę pracy; ale niestety zawód który wykonuje obecnie jest przeciwskazany jest to praca w handlu a mi nie wolno dźwigać. Podejrzewam że orzecznik medycyny pracy nie da mi zgody na powrót do pracy; zaznaczę że mam umowę na stałe; co najlepiej w tej sytuacji zrobić. Z góry dziękuję za poradę

  1. Dzień dobry

   Jeśli lekarz orzecznik odmówi zgody na powrót do pracy, to pracodawca będzie musiał – jeśli ma taką możliwość – zapewnić Pani pracę na innym stanowisku. Wobec braku zgody lekarza orzecznika pracodawca nie może Pani dopuścić do wykonywania dotychczasowej pracy. Po zakończeniu tego zwolnienia lekarskiego może Pani nadal je kontynuować – to badanie lekarskie kontrolne jest obowiązkowe, jeśli planuje Pani powrót do pracy, natomiast jeśli Pani chce, może Pani kontynuować zwolnienie lekarskie, jeśli nie czuje się na siłach do powrotu do pracy, a lekarz uzna, że nadal jest Pani niezdolna do pracy i wystawi stosowne zwolnienie lekarskie na kolejny okres.

 33. Witam, mam pytanie miałam chore dziecko i od 1 listopada przebywałam na opiece do 16 listopada a umowa o pracę skończyła mi się 10 listopada i nie została przedłużona. (zostałam zatrudniona 10.11.2016r.) Czy ja będę miała wypłaconą opiekę za okres po rozwiązaniu umowy czyli od 11 do 16 listopada??

 34. Od 15 czerwca byłam zatrudniona w firmie na czas okreslony, 27 listopada dostałam wypoiwedzenie.Mam klopoty ze zdrowiem,czy moge isc na l4

  1. Dzień dobry

   Tak, może Pani iść na zwolnienie lekarskie. Nie ma znaczenia, że znajduje się Pani w okresie wypowiedzenia. Ten okres wypowiedzenia biegnie, ale Pani ze względu na stan zdrowia może zostać uznana za osobę niezdolną do pracy, a więc jeśli lekarz tak stwierdzi, wystawi Pani zwolnienie lekarskie (od 1 grudnia 2018 zwolnienia lekarskie wystawiane są elektronicznie). Otrzyma Pani za czas tej choroby wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek, który będzie kontynuowany, jeśli będzie Pani kontynuować zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu się umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

 35. Tak dokładnie umowa zlecenie kończy mi się w grudniu 2018. Termin porodu mam na początek maja 2019(1 lub 2). W pracy dostałam informacje, że chorobowe będę mieć płacone (w momencie ciągłość zwolnień chorobowych) do końca ciąży. Wszystko od początku opłacane przez ZUS. Chodzi mi jakie kroki mogę podjąć żeby otrzymać po porodzie jakieś wsparcie finansowe, bo do pracy nie będę w stanie iść minimum rok.

  1. Ja to sprawdzę i dam Pani znać jutro, co dokładnie będzie Pani przysługiwać i jakie kroki musi Pani podjąć. Sam poród będzie miał miejsce już po rozwiązaniu się umowy zlecenia, a więc zasiłek macierzyński nie będzie Pani przysługiwać – sprawdzimy kosiniakowe i inne formy wsparcia. Dam Pani znać szczegółowo.

 36. Witam, mam taka sytuację ponieważ byłam zatrudniona na okres próbny 3 miesiecy. w miesiącu w którym miała mi sie skończyć umowa musiałam pójść na zwolnienie lekarskie ponieważ kręgosłu odmówił posłuszeństwa. byłam na L4 od 1 aż do 27 proszę mi powiedzieć kto wypłaci mi wynagrodzenie? i czy jesli skonczyla mi sie umowa po zwolnieniu lekarskim mam obowiązek pojsc do pracy? jak to wygląda? chciałam jeszcze zaznaczyc ze zanim poszłam na zwolnienie lekarskie miałam byłam na urlopie 2 dni i na ten 2 dzien poszlam na zwolnienie lekarskie włącznie ztym dniem. bardzo dziekuje za odpowiedz pozdrawiam serdecznie 🙂

  1. Dobry wieczór

   Proszę o doprecyzowanie – w jakich datach trwała umowa i w jakich zwolnienie? Ja Pani odpiszę szczegółowo, co będzie się Pani należeć i jakie ma Pani obowiązki, ale muszę mieć precyzyjne informacje. Proszę też o informację, czy w tym roku pracowała Pani gdzieś wcześniej, a jeśli tak, to czy w tym poprzednim zakładzie również była Pani na zwolnieniu lekarskim i ile.

  2. Witam, mam pytanie ponieważ w grudniu kończy mi się umowa zlecenie- obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim gdyż jestem w ciąży. Chorobowe mam płacone ponieważ opłacałam składki i będę mieć płacone do końca ciąży. Chodzi mi tylko kiedy mam zgłosić się do urzędu pracy? Chciałabym skorzystać z tzw. Kosiniakowego. Rozumiem, że zarejestrować się muszę po zakończeniu wypłacania chorobowego, czyli po urodzeniu i wówczas załatwić inne świadczenia, tj kosiniakowe , 500 plus
   Proszę o odpowiedź.

   1. Dzień dobry

    A proszę doprecyzować – w grudniu kończy się Pani umowa zlecenie, a na kiedy ma Pani przewidywaną datę porodu? Bo tu w grę może wchodzić jeszcze macierzyński, a dopiero potem ewentualna rejestracja w PUP itp.

 37. Witam.

  Mam dosyć skomplikowaną sytuację, proszę zatem o pomoc. Jestem zatrudniona na umowie o pracę gdzie osiągam mininalne wynagrodzenie, umowa zlecenie z minimalnym wynagrodzeniem i kolejną umowa zlecenie, gdzie nie osiągam minimalnego. Chcę wziąć L4 na pracodawcę od 29.10.2018r. do 30.10.2018r. i rozwiązać 29.10.2018 umowę o pracę z winy pracodawcy. Kolejną pracę podejmę w listopadzie. Wiem, że muszę zgłosić zleceniodawcy, że musi mnie od momentu ustania umowy o pracę do podjęcia nowego stosunku pracy zgłosić do pełnego ZUSu. Ale jak to wygląda z L4? Jeden dzień zwolnienia zahaczy o umowę zlecenie z pełnym ZUSem, ale nie będę miała zwolnienia na zleceniodawcę. Rozumiem, że nie musi on zgłaszać zwolnienia do ZUS, bo i tak zwolnienie nie będzie na niego?

 38. witam potrzebuje porady rozwiązalem umowe o prace za porozumieniem stron w celu podiecia pracy na leprzych warunkach dnia 06,08,18 zanim poukładalem wszystkie sprawy dnia 21,08,18 okazalo sie ze wykryto mi guza który bedzie przewlekle leczony umowy o prace w nastepnej firmie nie podpisalem z racji tej ze nie wiem kiedy leczenie sie zakonczy i z jakim skutkiem a zyc trzeba co z zasilkiem w moim przypadku

  1. Dzień dobry

   Może Pan cofnąć swoje oświadczenie o zgodzie na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wykazując, że działał Pan pod wpływem błędu. Wówczas nadal pozostaje Pan zatrudniony i może iść na zwolnienie lekarskie, z prawem do wynagrodzenia chorobowego, a potem zasiłku. Ewentualnie teraz, w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy może Pan udać się na zwolnienie lekarskie i jeśli będzie ono trwało co najmniej 30 dni nieprzerwanie, będzie Pan mieć zasiłek chorobowy.

 39. Witam
  Jestem na zwolnieniu lekarskim od 1.06.2018. Wystawione są 3 kwity na to. Od 1.06 do 14.06, od 15.06 do 28.06 i od 29.06 do 26.07. Umowa o prace skończyła się z końcem czerwca. Czy przysługuje mi zasiłek zus od 1.07 do 26.07? I czy pracodawca wysyła moje l4 do zusu?

  1. Dzień dobry

   Tak, przysługuje Panu zasiłek po zakończeniu umowy, za okres od 01.07 do 26.07 – niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie, gdy był Pan zatrudniony, a więc gdy podlegał Pan ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek wypłaci ZUS, pracodawca wyśle zwolnienie lekarskie do właściwego oddziału.

 40. Dzien dobry. Bardzo prosze o porade. Z dniem 30.04.2018 rozwiazala sie moja umowa o prace,jednak od 24.04.2018 przebywam na zwolnieniu lekarskim,ktore zostalo wystawione do dnia 22.05.2018. To zwolnienie zostalo juz przekazane do pracodawcy,jednak jesli zostanie wystawione kolejne(w ciaglosci) to czy nadal mam podac NIP pracodawcy, pomimo,ze juz ustal stosunek pracy?Do kogo mam je dostarczyc(nadal do bylego juz pracodawcy, czy do ZUS-u)? Nadmienie jeszcze,ze umowa o prace trwala kilka lat.Dziekuje

  1. Dzień dobry

   To pierwsze zwolnienie dostarczył Pan pracodawcy i wskazano na nim jego NIP (prawidłowo). Następne zwolnienia lekarskie będą już bez NIP pracodawcy, a dostarcza je Pan bezpośrednio do ZUS. Nawet, gdyby lekarz wystawił to kolejne zwolnienie z NIP-em pracodawcy, dostarcza je Pan już bezpośrednio do ZUS.

 41. Dzień dobry proszę mi powiedzieć jak to wygłada z kontynuacja L4 po wygasnieciu umowy pracownikiem zakladu bylam do28.02.2018 od 26.02 do05.03.2018 przebywalam na L4,dalej od06.03-13.03.18 mam kolejne L4 dzis mam kolejna wizyte u lekarza tyle ze przy rejestracj idowiedzialam sie ze lekarz prowadzacy sie rozchorowal mi zapisano mnie do innego czy w zaistnialej sytuacji bede miala ciaglosc w zusie,chce dodac ze mam prawo do zasilku dla bezrobotnych z ktorego chce skorzystac po powrocie do zdrowia czy mam wtedy taka mozliwosc prosze o pomoc

  1. Dzień dobry

   Tak, jeśli ma Pani ciągłość zwolnienia lekarskiego „datami”, bo może być od innego lekarza, to będzie Pani nadal przysługiwał zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę. Z kolei jeśli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, to może Pani zarejestrować się w UP dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

 42. Witam. Mam dwa pytania dotyczące kwestii informacyjnej ZUS w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
  1. Czy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego mam obowiązek poinformować ZUS o tym fakcie – tj. o ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego?! Czy też o tym fakcie powinien poinformować bezpośrednio ZUS dotychczasowy pracodawca?! Jeśli obowiązek ciąży na mnie to na jakim formularzu trzeba to dokonać i w jakim terminie od momentu rozwiązania umowy o pracę?!
  2. Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego mogę podpisać nową umowę o pracę z późniejszym terminem rozpoczęcia świadczenia pracy np. za 2 m-cy, chociaż do zakończenia okresu trwania świadczenia pozostałoby jeszcze około 2 tyg. czasu?! Czy w takim przypadku powinienem poinformować ZUS zaraz po podpisaniu takiej umowy o pracę czy też po uzyskaniu zdolności do jej wykonywania czy też z chwilą rozpoczęcia faktycznego jej świadczenia ?! Na jakim formularzu ZUS powinienem to uczynić?! Z góry dziękuję za pomoc

 43. Witam, mam pytanie, na mocy porozumienia stron rozwiązałem umowę o pracę w dniu 22.09. Pracodawca wypłacił mi już należną pensję za ten okres.W tym samym dniu dostarczyłem również zwolnienei lekarskie na okres 30 dni. Po jakim czasie mogę się spodziewać wypłaty zasiłku? Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, to już musi Pan ustalać w ZUS bezpośrednio. Zasiłek nie będzie wypłacany w normalnych terminach wypłaty wynagrodzenia, a dopiero po decyzji ZUS o przyznaniu zasiłku. A kiedy to nastąpi, zależy tylko i wyłącznie od urzędników w ZUS.

  2. witam serdecznie.Pracowałem w firmie 8 lat miałem umowę na czas nieokreślony.Zwolnili mnie i dostałem 3 miesięczne wypowiedzenie poszedłem na zwolnienie od 3 czerwca.Po upływie wypowiedzenia zaniosłem zwolnienie do zusu.Kiedy mogę się spodziewać pieniędzy z Zusu?Pozdrawiam

 44. Dzień dobry

  Mam kilka pytań do Państwa.
  Dostałem wypowiedzenie (3 miesięczne). Umowa trwa do 30.09.2017. Od 04.08.2017 jestem na zwolnieniu lekarskim.
  1) Do 30.09.2017 zwolnienie lekarskie dostarczam do pracodawcy. Następne zwolnienie już w październiku, czyli po wygaśnięciu umowy również dostarczam do pracodawcy? Kolejne już bezpośrednio do ZUS?
  2) Na zwolnieniu lekarskim mogę być 182 dni. Liczy to się od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (30.09.2017), czy od 04.08.2017 kiedy jestem na zwolnieniu?
  3) Zwolnienie mam przykładowo od 01.10.2017 do 15.10.2017. Następne lekarz wystawia od 16.10.2017 czy od 15.10.2017? Tak żeby była ciągłość choroby?

  Pozdrawiam

 45. Witam, chce jutro pojsc zlozyc wypowiedzenie do pracodawcy. okres umowy o prace mam do czercwa 2018. czy po złozeniu wypowiedzenie moge pojsc na chorobowe i moge je miec jeszcze wypłacane po tym jak oficjalnie nie bede juz pracownikiem firmy? jeśli jest taka możliwosc to prosze o pomoc w tym jak to zrobic i do kogo dostarczac chorobowe. dziekuje z góry za pomoc!

  1. Dobry wieczór

   Jeśli złoży Pan wypowiedzenie, to okres wypowiedzenia będzie biegł, a w tym czasie nadal będzie Pan pracownikiem, więc jeśli pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie, to będzie Panu przysługiwać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jeśli umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, a Pan nadal będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to nadal będzie Panu przysługiwać zasiłek chorobowy. Jeśli będzie Pan kontynuował to zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu się umowy o pracę, to pierwsze po rozwiązaniu się umowy o pracę zwolnienie lekarskie wysyła Pan jeszcze do pracodawcy, a kolejne dopiero do ZUS.

   Prawo do zasiłku chorobowego nabył Pan będąc w stosunku pracy. Jeśli stosunek pracy rozwiąże się (upłynie okres wypowiedzenia), a Pan nadal będzie niezdolny do pracy, to zasiłek chorobowy będzie Panu przysługiwał, ale w tym czasie nie może Pan zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Rejestracja będzie możliwa dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego (gdyby był Pan tym zainteresowany).

 46. Witam, mam skomplikowany przypadek. Pracuję jako nauczyciel w dwóch szkołach tylko na umowę zlecenia (z dwóch tych szkół osiągam dopiero najniższy wynagrodzenie) i odprowadzam wszystkie składki plus chorobowe; poza tym na 1h/miesiąc (dostaję 40zł miesięcznego wynagrodzenia) mam umowę o pracę z innym zakładem. Zachorowałam, w czasie choroby umowy zlecenia się skończyły,a ta jedna godzina na umowę o pracę trwa.Czy mam prawo do zasiłku chorobowego z tytułu umów zlecenia (był to mój główny i właściwie jedyny dochód, od którego odprowadzałam cały ZUS)? ZUS nie chce mi wypłacić bo trwa umowa o pracę na tę 1h/miesięcznie)

  1. A na jakiej podstawie ZUS odmówił przyznania zasiłku, skoro miała Pani opłacaną składkę chorobową z wynagrodzenia na zleceniu? Proszę też o informację, czy na tej jednej godzinie na miesiąc również Pani przebywała na zwolnieniu lekarskim?

 47. Witam mam takie pytanie, 30.03.2017 dostałem wypowiedzenie miesięczne do 30.04.2017. zaniosłem L4 do zakładu pracy w dniu 21.04.2017, zwolnienie obejmowało czas 21.04.2017 – 16.05.2017. z dniem 17.05.2017 miałem drugie zwolnienie lekarskie które zaniosłem do zusu. dzisiaj odbierałem korespondencje od ZUS który prosi mnie o druk ZUS ZLA s nr…. za okres 21.04.2017 do 16.05.2017, za bardzo tego nie rozumiem. czyli pracodawca nie zgłosił zakładowi ubezpieczeń społecznych mojego pierwszego zwolnienia? proszę o odpowiedz.Dziękuje z góry

 48. Dzień dobry
  Przebywam na zwolnieniu 130 dni z powodu schorzenia kręgosłupa, chciałam wrócić do pracy po zakończonej rehabilitacji i poprawie zdrowia. Jednak niespodziewanie mój stan jeszcze się pogorszył, po konsultacji neurochirurga dowiedziałam się, że konieczna jest operacja, oczekiwanie pół roku. Nie wiem co mam zrobić, nie chciałam iść na zasiłek rehabilitacyjny, ponieważ wiem że po 3 miesiącach mogę zostać zwolniona bez wypowiedzenia. Zwolnienia już nie wystarczy. Mam 23 lata pracy. Jak mam postąpić postąpić, żeby było najlepiej dla mnie ?

 49. BARDZO PROSZE O POMOC

  17 stycznia b.r. moj partner zyciowy(konkubent) doznal wylewu w pracy czego skutkiem jest stan wegetatywny.Tydzien po wylewie partnera zmarl szef ktory prowadzil firme jako osoba fizyczna.Z dniem smierci szefa umowa zostala rozwiazana.Poniewaz ja nie jestem zona nie moglam podpisac sie pod drukami zlozonymi do ZUS w sprawie zasilku chorobowego zrobila to partnera mama po uzyskaniu przez sad rejonowy postanowienia o uznaniu jej kuratorem partnera.Po tym czasie ZUS zaczol wyplacac zasilek chorobowy.Niestety w szpital chce wystawic rachunek za leczenie partnera poniewaz swieci sie programie e..wus na czerwono.Co robic?Kto placi za leczenie?POMOCY!!!!

 50. Witam.Mam następujące pytanie: czy jestem uprawniona do pobierania zasiłku chorobowego, jeżeli zakończyłam 4,5 miesięczną umowę postażową, wcześniej byłam 6 miesięcy na stażu z UP ,i zakończyłam zasiłek dla bezrobotnych -nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli tak- w jaki sposób będzie obliczany zasiłek chorobowy?Dziękuję za odpowiedz „-)

  1. Dzień dobry

   Proszę doprecyzować – ta umowa postażowa to była umowa o pracę? Bo jeśli tak, to ma Pani 30 dni okresu ubezpieczenia chorobowego, a więc zasiłek po rozwiązaniu umowy będzie się Pai należeć.

 51. Przepraszam, ale nie rozumiem, pisze Pan, ze mam wyslac zwolnienie bylemu pracodawcy, ale tej firmy juz nie ma-likwidacja zakladu pracy-tak mam na swiadectwie pracy….
  i jeszcze jedno, czy to prawda, ze na zwolnieniu musi byc kod literowy „E”?

  1. A czy ona już formalnie została zlikwidowana i nie istnieje, czy też dopiero toczy się postępowanie likwidacyjne? Czy ona została wykreślona z rejestrów (Ewidencji Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego)? Jeśli postępowanie dopiero się toczy, to pracodawca nadal istnieje i to jemu wysyła Pani zwolnienie lekarskie, dopóki nie zostanie wykreślony z rejestru. Z kolei kod literowy E oznacza chorobę zakaźną, więc Pani to nie dotyczy, nie musi być tego kodu na zwolnieniu lekarskim. Ten kod podaje się, jeśli objawy choroby wystąpią po tych 14 dniach od dnia ustania stosunku pracy, bo przy chorobie zakaźnej zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się również po tych 14 dniach.

 52. Witam, 25.03.2017 skonczyla mi sie umowa (likwidacja zakladu pracy) Dzis dowiedzialam sie, ze moge do 14 dni od zak.umowy wziac zwolnienie lek., ale na nie krocej niz 30 dni…
  Pytanie:
  czy te 30 dni musi byc ciag jednego zwolnienia czy np 2 zwolnienia po 15 dni?
  czy zwolnienie biore na bylego pracodawce, tzn czy jego NIP podaje?
  czy zwolnienie dostarczam do ZUS i czy moge wyslac poczta i czy jakies inne dokumenty musze dolaczyc?

  1. Te 30 dni to nie musi być jedno zwolnienie lekarskie, może być ich kilka, ale nie może być przerwy między nimi (muszą być w ciągłości). W dokumencie zwolnienia lekarskiego lekarz wpisuje NIP i dane byłego pracodawcy i to jemu Pani dostarcza to zwolnienie, a on wraz z dokumentem ZUS Z-3 wysyła je do właściwego oddziału ZUS. Proszę nie wysyłać tego zwolnienia do ZUS, ale do byłego pracodawcy.

 53. Witam

  W ostatnich 3 dniach okresu wypowiedzenia poważnie się rozchorowałem i za pośrednictwem pracodawcy przekazałem zwolnienie do ZUS-u. Po tym okresie nie pracowałem i pobieram zasiłek chorobowy ze względu na mój zły stan zdrowia. Chciałbym się teraz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, czy w związku z zaistniałą sytuacją aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne muszę składać do ZUS wywiad zawodowy, czy nie? Chciałbym zaznaczyć, że nie mam możliwości kontaktu z moim byłym Pracodawcą.

  Być może obejdzie się bez wywiadu zawodowego – nie trzeba go robić, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy, a u Pana ta niezdolność powstała na kilka dni przed jego zakończeniem. To jednak najlepiej by było ustalić bezpośrednio w ZUS, czy będzie on potrzebny, czy nie.

  1. Dzień dobry

   A czy ZUS zobowiązał Pana do uzyskania tego wywiadu zawodowego? Rozumiem, że dopiero będzie Pan się Pan ubiegał o świadczenie rehabilitacyjne, a niezbędne będzie przy tym wypełnienie formularza ZUS Np-7. Wypełnia go częściowo Pan jako osoba ubiegająca się o świadczenie, a częściowo płatnik składek, czyli były zakład pracy. Jeśli nie wchodzi w grę kontakt bezpośredni z byłym pracodawcą, to dobrze by było chociaż korespondencyjnie to załatwić, to znaczy wysłać mu formularz ZUS-Np-7 z prośbą o wypełnienie w zakresie informacji, do kiedy trwało Pana ubezpieczenie (stosunek pracy).

 54. Witam. Jestem obecnie w 16 tyg ciąży i pracuję na umowie zlecenie, od roku odprowadzam dobrowolnie składki chorobowe. Czy jeśli przejdę na L4 i będzie ono trwało do dnia porodu, a w między czasie zleceniodawca wypowie mi umowę, to będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński?

  1. Dobry wieczór

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie a ma Pani opłacaną składkę chorobową, będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy, a potem zasiłek na prawach zasiłku macierzyńskiego przez cały okres, przez jaki – gdyby była Pani pracownicą – przysługiwałby Pani urlop macierzyński.

  2. Mój znajomy był na zasiłku dla bezrobotnych przez 1m-c i znalazł pracę.Zgłoszone do UP. Praca na czas określony 3 miesiace, została rozwiązana za porozumieniem stron po 12 dniach pracy. CZY NALEŻY SIE ZASIŁEK CHOROBOWY PO ROZWIĄZANIU STOSUNKU PRACY? Jest to pracownik z 20 letnim stażem pracy- o ile ma to znaczenie?

   1. Jeśli ten pracownik ma staż pracy 20 lat, to należy uznać, że nie obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania, a zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy będzie przysługiwał, jeśli niezdolność do pracy potrwa co najmniej 30 dni, o ile „zwolnienie lekarskie” zostanie wystawione w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę.

  3. Dziękuję za odpowiedź. Będę musiał to przesłać w takim razie drogą korespondencyjną. Myśli Pan, że wywiad zawodowy też mógłbym przesłać korespondencyjnie do wypełnienia przez byłego pracodawcę? Mam nadzieję, że to uzupełni, ponieważ mój były pracodawca nie był miły dla pracowników. Czy grożą jakieś sankcje za odmówienie przez płatnika wypełnienia takich dokumentów?

   1. Wywiad zawodowy może Pan również przesłać korespondencyjnie – pracodawca ma obowiązek to wypełnić i Panu odesłać. ZUS już będzie wiedział, jak go „przymusić”. Proszę wysłać wywiad zawodowy listem poleconym, żeby miał Pan dowód nadania i czekać, pracodawca nie może uchylić się od jego wypełnienia.

 55. Witam
  20 stycznia 2017r rozwiązałem umowe o pracę za porozumieniem stron. Czy mam 14 dnia na mozliwość wzięcia L4?? i czy będę miał zasiłek chorobowy jeśli choroba będzie trwała powyżej 30 dni i czy na jednym zwolnieniu chorobowym ma być napisane że jestem niezdolny do pracy te 30 dni czy może być pare zwolnień nieprzerwanych w wymiarze powyżej 30 dni. Komu mam dostarczyc takie zwolnienie byłemu pracodawcy czy do ZUS. Ile taki zasiłek chorobowy wychodzi i jak się go oblicza? Sorki za zawiłość pytania

  1. Tak, jeśli od dnia rozwiązania się umowy o pracę w ciągu 14 dni stanie się Pan niezdolny do pracy, a choroba potrwa przynajmniej 30 dni, to ma Pan prawo do zasiłku chorobowego. Nie musi być 1 zwolnienie lekarskie od razu na 30 dni – może być kilka, ale musi być ciągłość. Takie zwolnienie (pierwsze po zakończeniu umowy o pracę) przesyła Pan do zakładu pracy, następne już bezpośrednio do ZUS.

   Zasiłek oblicza się na podstawie wynagrodzenia, jakie otrzymywał Pan w zakładzie pracy. Jeśli Pan chce, to Panu policzę (orientacyjnie), proszę mi tylko napisać, ile wynosiła Pana średnia pensja.

 56. Witam,

  Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego – miałam umowę o pracę do dnia 30.11.2016r. – od 11 listopada przebywam na zwolnieniu lekarskim za które płaci mi ZUS. Jednakże okazało się, że jestem w 4 tyg ciąży. Czy jeżeli będę miała ciągłość L4 a zmieni się tylko powód zwolnienia lekarskiego to ZUS będzie mi wypłacał „wynagrodzenie”?

  Bardzo proszę o informacje

  1. Jeśli będzie Pani miała ciągłość zwolnienia lekarskiego, to ZUS cały czas będzie Pani płacił zasiłek chorobowy, a potem zasiłek na prawach zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ nie pozostaje Pani już w stosunku pracy, nie ma tu mowy o wynagrodzeniu, a jedynie o zasiłku chorobowym a potem zasiłku na prawach zasiłku macierzyńskiego.

 57. witam

  Jak jest ze stosowaniem przepisów ustawy „zasiłkowej”. Czy jeżeli otrzymałem zwolnienie lekarskie i otrzymuję zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę obowiązuje mnie art. 17 czy 15 w/w ustawy?

  1. Witam serdecznie , mam 45 lat podpisałem umowę o pracę na czas określony z dniem 1/09/2016 do 30/11/2016 , od dnia 24/09/2016 jestem na zwolnieniu lekarskim , rehabilitacja , wysiadł mi kręgosłup. Wszystkie zwolnienia lekarskie wysyłałem do pracodawcy , zwolnienie trwa dalej , umowa zakończyła się w dniu 30/11/2016 , kolejne zwolnienie na grudzień do 31/12/2016 wysłałem do pracodawcy , czy zrobiłem prawidłowo ? Czy mimo zakończenia umowy o pracę , a ja będąc dalej na zwolnieniu lekarskim , powinienem wysyłać zwolnienia do pracodawcy ? Czy może do ZUS -u ? No i czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy ? czy będę miał środki do życia , bo choroba dalej trwa , rehabilitacja itp.

   1. Tak, postąpił Pan prawidłowo. Pomimo zakończenia stosunku pracy, pozostaje Pan nadal w niezdolności do pracy, a pierwsze zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy wysyła Pan byłemu pracodawcy. Potem może Pan już ustalić w ZUS, bo pewnie będą chcieli, aby kolejne zwolnienia wysyłał Pan do nich, niemniej pierwsze po zakończeniu stosunku pracy wysyła Pan do pracodawcy, a pracodawca przekazuje je do ZUS z informacją, na podstawie której ZUS ustali podstawę zasiłku chorobowego dla Pana. Jeśli będzie Pan pozostawał w ciągłości zwolnienia lekarskiego, to cały czas będzie Pan otrzymywał zasiłek chorobowy, aż do upływu 182 dni (tyle maksymalnie może Pan przebywać na tym zasiłku, daje to około 6 miesięcy).

  2. Witam, proszę o pomoc, umowa o prace wygasla 6 grudnia, dziś uzyskałam l4 w związku z zajściem w ciąze…czy mam prawo do zasiłku z zus i do kogo dostarczyć zwolnienie

   1. Dzień dobry

    Jeśli po zakończeniu stosunku pracy w ciągu 14 dni otrzyma Pani zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, a będzie ono trwać minimum 30 dni nieprzerwanie, to ma Pani prawo do uzyskania zasiłku chorobowego z ZUS. To zwolnienie lekarskie musi Pani wysłać swojemu byłemu pracodawcy. W kwestii drobnego sprostowania jeszcze – umowa o pracę nie wygasła, tylko rozwiązała się. Nie ma to wpływu na Pani prawo do zasiłku. Pierwsze zwolnienie lekarskie musi Pani dostarczyć byłemu pracodawcy, kolejne już bezpośrednio do ZUS.

 58. Witam, nasz problem wyglada tak: mąż do 31 lipca 2016 mial umowe o prace, na poczatku wrzesnia zarejetrowal sie w urzedzie pracy a w polowie wrzesnia mial powazny wypadek samochodowy, aktualnie jest na zwolnieniu lekarskim a do pracy szybko nie pojdzie z powodu obrazen (liczne zlamania). UP po 90 dniach niezdolnosci do pracy wyrejestruje go sam, co dalej mamy zrobic??

  1. Witam

   Jako osoba zarejestrowana w UP Pani mąż podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po 90 dniach UP go wyrejestruje, a o ponowną rejestrację mąż będzie mógł ubiegać się dopiero po ustaniu niezdolności do pracy. Mąż nadal zachowa prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Proszę doprecyzować to pytanie, co Państwo mają dalej robić. Chodzi Państwu o ubieganie się o jakieś świadczenia dla męża czy też ponowną rejestrację w UP? Proszę tu doprecyzować. Jeśli nic Państwo nie będą robić, to jak niezdolność do pracy zakończy się, to mąż pozostanie ze statutem osoby bezrobotnej niezarejestrowanej.

 59. witam pracowalam na umowe o prace na okres próbny od22 lipca .A od 25lipca do 21 pazdziernika bylam na chorobowym . 21 pazdziernika skonczyla mi sie umowa i jej nie wydłuzylam z pracodawcą. Chorobowe jeszcze mialam do konca pazdziernika . dzis z zusu przysłali mi formularz do wypelnienia aby pozniej mi zaplacili za te pare dni chorobowego po wygasnieciu umowy . czy moge sie zarejestrowac w urzedzie pracy czy musze czekac ?

  1. Może Pani się już zarejestrować w urzędzie pracy. Zwolnienie lekarskie skończyło się, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby się zarejestrować. Te dokumenty z ZUS dotyczą pewnie wypłaty zasiłku chorobowego, bo on się jeszcze Pani należy, ale ten zasiłek będzie przysługiwać za okres, który się już zakończył, więc obecnie spokojnie może Pani zarejestrować się w UP. Będąc na zwolnieniu lekarskim nie można się zarejestrować, ale po jego zakończeniu już tak.

 60. Witam.
  Mam pytanie : 30.08 dostałam wypowiedzenie z pracy. 30.09 skończył się okres wypowiedzenia. Natomiast parę dni temu dowiedziałam się, że 23.09 zaszłam w ciąże. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o przywrócenie do pracy?

  1. Dobry wieczór

   Nie za bardzo jest podstawa do przywrócenia do pracy. Umowa rozwiązała się w pierwszym miesiącu Pani ciąży, a przepisy prawa pracy przewidują możliwość przedłużenia umowy do dnia porodu, ale jeśli w dniu, w którym umowa miałaby się rozwiązać, pracownica jest już po trzecim miesiącu ciąży.

 61. Witam
  Moja sytuacja wygląda następująco: dostałam miesięczne wypowiedzenie, które skończyło się 30 września, natomiast teraz dowiedziałam się że 23 września zaszłam w ciążę(posiadam zaświadczenie) . Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia mnie do pracy?

 62. Dzień dobry. Nie do końca rozumiem, czy powyższy artykuł tyczy się mnie, jednak daje nadzieję. Otóż jestem w ciąży, od 10.09 przebywam na zwolnieniu lekarskim. 06.10 zakończyła się moja umowa o pracę (na czas okreslony),nie był to jeszcze skończony I trymestr i nie została przedłużona – pracowałam 10 miesięcy. Czy, jeśli będę kontynuować L4, ZUS będzie mi wypłacać chorobowe do porodu?

 63. Chciałabym zapytać o taką samą sytuację. Umowa na czas określony wygasła 31.08.2016, jestem na chorobowym – przejął ZUS. Ale czy w takim wypadku jestem osobą bezrobotną? Pytam jest to dla mnie istotne gdyż chcę starać się o dofinansowanie i muszę być bezrobotna a z przyczyn zdrowotnych nie mogę przerwać chorobowego. Co Państwo sądzą?

  1. Osoba, która pozostaje na zwolnieniu lekarskim jako niezdolna do pracy nie ma możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego będzie taka możliwość.

 64. Witam. W zwiazku z likwidacja firmy podpisalam rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron do dnia 31 października 2016. Czy w związku z tym idąc w tym czasie na zwolnienie lub w przypadku zajścia w ciąże przysługuje mi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Czy w ogóle ie ma możliwości pójścia na zwolnienie? Dziekuje

  1. Może Pani jak najbardziej iść na zwolnienie lekarskie jeszcze w czasie trwania umowy o pracę, a zasiłek chorobowy będzie Pani przysługiwał również po 31 października, kiedy umowa o pracę nie będzie już istnieć. Bez znaczenia jest tu forma zakończenia stosunku pracy – czy to wypowiedzenie, czy porozumienie stron. Jeśli w czasie zatrudnienia miała Pani przez 30 dni minimum płaconą składkę chorobową, po ustaniu stosunku pracy będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy.

 65. Witam,
  Prosze o poradę
  Od 3ech miesiecy przebywam na zwolnieniu lekarskim, raczej do pracy już nie wrócę, chcialabym złożyć wypowiedzenie podczas trwania l4. Mam dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jak to wygląda jeśli będę dłużej na zwolnieniu niż okres wypowiedzenia i umowa wygaśnie. Czy po tym okresie również przysługuje mi prawo do świadczeń ?

 66. Witam,
  proszę o poradę w poniższym temacie
  Mój teść ma umowę o pracę, która kończy się za miesiąc. 3 tygodnie temu przeszedł zawał serca w czasie pracy. Teraz przebywa w szpitalu w stanie ciężkim i na 100% nie wyjdzie przed zakończeniem umowy o pracę. Do pracy dostarczyliśmy dokument informujący o hospitalizacji teścia więc teraz powinien mieć naliczane chorobowe jak przy L4 a koszt pobytu w szpitalu powinien być normalnie finansowany przez ZUS, tylko pytanie do jakiego czasu?
  Co się stanie po wygaśnięciu umowy o pracę za miesiąc? Czy koszt pobytu w szpitalu będzie nadal finansowany przez ZUS?
  Co wtedy z zasiłkiem chorobowym? Pracodawca przecież już nie będzie płacił a teść nie podpisze nowej umowy bo jest w stanie ciężkim w śpiączce i jak wyzdrowieje to już raczej nie pójdzie do żadnej pracy tylko renta.
  Czy w chwili obecnej można się starać o zasiłek dla jego najbliższej rodziny i gdzie takiej pomocy szukać?
  Dziękuję z góry za pomoc

  1. Witam

   Jeśli teść przebywa obecnie na zasiłku chorobowym, to zasiłek ten będzie nadal wypłacany przez ZUS, pomimo zakończenia umowy o pracę. Maksymalny okres zasiłkowy to 182 dni. Po tym okresie teść może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Za czas pobytu w szpitalu nie trzeba nic płacić – po to w czasie umowy opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne, aby teść miał możliwość korzystania z darmowej opieki medycznej.
   Proszę pamiętać, że jeśli dana osoba przebywa w szpitalu i ma prawo do zasiłku chorobowego, to nawet jeśli umowa o pracę zakończy się, ta osoba nadal otrzymuje zasiłek chorobowy (maksymalnie 182 dni, czyli mniej więcej pół roku). Zasiłek ten liczony jest od wysokości wynagrodzenia, jakie ta osoba dostawała w zakładzie pracy. Zasiłek nadal jest wypłacany po zakończeniu umowy o pracę. Sam pobyt w szpitalu natomiast jest bezpłatny, osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, jeśli wcześniej miała tzw. tytuł do ubezpieczenia (a teść miał, bo miał umowę o pracę), miała naliczaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem ma możliwość korzystania z darmowej opieki zdrowotnej, w tym pobytu w szpitalu. Póki co proszę żadnego zasiłku dla rodziny nie szukać, teść będzie miał wypłacany zasiłek chorobowy na normalnych zasadach, nawet po zakończeniu umowy o pracę. Proszę pytać, gdyby moja odpowiedź była niewystarczająca.

 67. Jestem przypadkiem z przykładu pierwszego i mam pytanie po miesięcznym zwolnieniu ( gdzie podawałam nip zakładu pracy) dostane kolejne zwolnienie kogo mam wtedy podać nip ? zusu ? I czy mam kogoś o tym informować czy wystarczy że podam lekarzowi nip zusu ?

 68. Witam

  Moja sytuacja.
  Dostałam wypowiedzenia 4.01.16 z dniem ustającym 23.01.16
  Na zwolnienie lekarskie poszłam 22.01.16 do 28.01.16
  Następnie poszłam na dziecko bo dziecko rozchorowało się 29.01.16-11.02.16.
  kolejne zwolnienie miałam na siebie od 12.02-03.03.16
  Dziś przyszła mi decyzja z ZUS-u, że nie należy zasiłek opiekuńczy.
  Moje pytanie, skoro nie należy mi się zasiłek opiekuńczy to co z zwolnieniem od 12.02??
  Czy ten zasiłek też mi się już nie należy bo będzie przerwa??

 69. Jeżeli przepracowałem 90 dni na umowie o dzieło i poszedłem na zwolnienie lekarskie to za przepracowany czas należy mi się wynagrodzenie?
  Czy prze to , że poszedłem na zwolnienie lekarskie mogę zostać zwolniony? – pracuję na umowie o dzieło na czas nieokreślony.

 70. Witam,
  mam podobne pytanie, dzień 26.06. to mój ostatni dzień umowy o pracę, na zwolnienie lekarskie poszłam od 30.06 i jest ono do 20.07, (nie ma owych 30 dni na L4, ale później dostanę kolejne zwolnienie i łącznie będzie 30dni), czy do tego 20 lipca mam dostarczyć gdzieś moje L4 (zielone), czy mam je zostawić u siebie (nie pracuję już u pracodawcy 4dni ale zwolnienie jest wystawione na byłego pracodawcę), gdzie, w przeciągu ilu dni i z czym mam się udać , aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS-u??? Czy teraz mimo, że zwolnienie jest na 20 dni, czy czekać aż otrzymam kontynuację i wtedy złożyć 2 zwolnienia? Czy owe Z-10 także trzeba dołączać no i kiedy i gdzie to złożyć?
  Dziękuję za odpowiedź.

 71. Dzień dobry

  Jestem w takiej sytuacji, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostałam wypowiedzenie z pracy. Podejrzewam, że mogę być w drugiej ciąży, ale na pewno ostatniego dnia pracy nie będę w 10 tygodniu ciąży. Czy gdybym była zarejestrowana, jako osoba bezrobotna i nie znalazłabym nowej pracy, a tak jak w przypadku pierwszej ciąży musiałabym na siebie bardzo uważać i pójść na zwolnienie lekarskie, to otrzymam zasiłek chorobowy z ZUS? I co później z macierzyńskim? Jaki ewentualnie byłby wymiar do obliczenia tych zasiłków?

 72. Pracownik ma umowę do 27.03., jednak przed jej zakończeniem dostał L4 na okres 26.03-10.04. Czy od 28.03. zasiłek chorobowy wypłaci ZUS za pozostały okres czy musi być nieprzerwane 30 dni od daty zakończenia stosunku pracy (do 29.04?)

 73. Witam szukam pomocy ponieważ mam taki problem od maja 2014 pracowałem do 7.02.2015 na umowę o pracę na czas określony w lutym poszedłem na L4 i zakończyłem 16.03.2015 pytanie czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych tu mam raczej pewność że tak ale od 17.03.2015 jak przyjmę pracę na umowę zlecenie czy jak tę pracę zakończę po miesiącu to nadal będzie mi przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych ? i boję się zacząć zleceniówki żeby nie stracić zasiłku dla bezrobotnych proszę o pomoc z góry dziękuje pozdrawiam

 74. Witam.
  W dniu 28/02/2015 rozwiązała się umowa o pracę która trwała dwa lata.
  27/02/2015 dostałem zwolnienie lekarskie do 08/03/2015.
  Od 09/03/2015 do 11/03/2015 musiałem podpisać umowę o pracę u byłego pracodawcy na wykonanie jeszcze jednej pracy.
  Czy jeśli od 13/03/2015 dostanę zwolnienie lekarskie to będę mógł otrzymać zasiłek po 30 dniach choroby?
  Proszę o szybką odpowiedź.

 75. Witam serdecznie.
  Piszę w imieniu mojego kolegi.Dostał on umowę na czas określony do maja 2016 na pełny etat.Po przepracowaniu 9-ciu miesięcy dostał wypowiedzenie,które podpisał 27.01.2015.Okres wypowiedzenia rozpoczął się od 01.02.2015 i ma się zakończyć 14.02.2015.Od dnia 30.01.2015 przebywa na chorobowym i ma zamiar nadal je kontynuować.W związku z tym mam kilka pytań. 1)Czy za ten okres chorobowego,na którym obecnie przebywa i będzie przebywał zostanie mu wypłacony zasiłek chorobowy? 2)Czy czas okresu chorobowego wliczy mu się do czasu potrzebnego aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych(kolega ma 56 lat)mówiąc wprost,przepracował 9 miesięcy i jeśli przechoruje 3 miesiące czy nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych? 3)Do kogo powinien dostarczać zwolnienia(lekarz twierdzi,że do byłego pracodawcy)? 4)Czy w jego sytuacji(podpisane z zaskoczenia wypowiedzenie)zmienia coś fakt,że na dwa dni przed rozpoczęciem biegu wypowiedzenia przyniósł zwolnienie lekarskie? Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.
  Pozdrawiam.

 76. Witam, okres chorobowego skończył mi się 12 października, od 13 jestem na zasiłku rehabilitacyjnym , który mam przyznany na 5 miesięcy czyli do 11 czy 12 marca, umowę o prace miałem na 2 lata i kończyła się w Grudniu 2015 ale rozwiązałem ja za porozumieniem stron ostatniego dnia 2014. Czy zasiłek do tego marca nadal mi się należy? PrOsze o pilna odpowiedz i z góry dziękuję. Pozdrawiam

 77. Witam!
  Moja sytuacja jest następująca: do 30 stycznia 2015 r. byłam zatrudniona w dwóch szkołach – w jednej pracuję już kilka lat, a w drugiej zastępowałam nauczycielkę, która była na urlopie macierzyńskim. Dzięki tym dwóm umowom miałam pełny etat z kilkoma godzinami ponadwymiarowymi. Sama też jestem w ciąży i od 28 stycznia jestem na zwolnieniu chorobowym. Czyli w jednej ze szkół w trakcie chorobowego wygasła mi umowa o pracę, a w drugiej (macierzystej) miały się zmienić warunki zatrudnienia (od lutego nie miałabym pełnego etatu).
  Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy z ZUS – u za tę część etatu, która mi wygasła w jednej ze szkół – skoro nadal mam umowę o pracę (na część etatu) w drugiej placówce?

 78. Witam w dniu dzisiejszym dostałem świadectwo pracy 10.02. Czy jesli pójdę na zwolnienie lakarskie od 13.02 , będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy? Do kogo muszę takie zwolnienie dostarczyć ? Jakie dokumenty i oczywiście ile musi trwać takie zwolnienie

 79. Witam,
  Mam taką sytuację: byłam zatrudniona do 31.12.2014, a od 02.12.2014 przebywałam na zwolnieniu chorobowym o kodzie X do 19.01.2015. Następnie otrzymałam jeszcze zwolnienia na chorobę o kodzie Y (ale związane z poprzednim zwolnieniem), wydane do 02.02.15 i dnia 03.02 poszłam do lekarza, który wystawił mi kolejne L4 do 09.02 i poinformował, że nie jestem ubezpieczona. Możliwe, że faktycznie tak jest, już sama nie wiem, w związku z tym mam kilka pytań: czy w sytuacji gdy na zwolnieniach są kody różnych chorób, nie będę miała ubezpieczenia i zasiłku chorobowego? (chociaż w ustawie nic takiego nie znalazłam) Czy za wizytę dnia 03.02.2014 muszę zapłacić przychodni, skoro im się ,,świeciłam na czerwono” a teoretycznie mam ciągłość zwolnienia? No i właśnie – czy w sytuacji, gdy zwolnienie mam wypisane z datą 03.02, liczy się ciągłość, czy jest to już przerwane? Dodatkowo dzisia (tj. 06.02.2014) wypłacono mi zasiłek w kwocie 944zł, od pracodawcy wiem, że podstawę miałam 2x większą, logicznie rozumując jest to wypłata za okres od 01.01 do 19.01.2015, ale biorąc pod uwagę ,,kompetencję” pracowników ZUS, czy to możliwe, że policzyli tą kwotę za cały okres (miesiąc styczeń)? Nie mogę odnaleźć nic na ten temat w żadnych przepisach ani regulacjach. Będę wdzięczna za odpowiedź oraz za odnośniki do samych przepisów, żeby mnie w ,,bambuko” pielęgniareczki nie zrobiły 🙂
  Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczna za odpowiedź

 80. Witam serdecznie.
  Miałam umowę zawartą na dwa lata do 12 stycznia 2015, nie została przedłużona. Ostatniego dnia pracy przyniosłam zwolnienie od 12 stycznia 2015 do 8 lutego 2015. 9 lutego podejmuje nową pracę. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy z zus?

  Pozdrawiam
  Syl

  1. Witam

   Tak, za okres zwolnienia lekarskiego po zakończeniu umowy o pracę przysługuje Pani zasiłek chorobowy. Pracodawca powinien to zwolnienie lekarskie dostarczyć do ZUS wraz z formularzem Z3, na tej podstawie ustali Pani prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy.

 81. witam! Obecnie przebywam trzeci rok na urlopie wychowawczym płatnym ( bliźniaki). Urlop kończy mi się 31 stycznia 2015. Pracodawca poinformował mnie że nie mam szan podjęcia dalszej pracy. Czy w takim razie przysługuje mi L4 ( problem z kregosłupem)? Kiedy powinnam zgłosić się do lekarza i od kiedy wziąść L4. 1 luty to niedziela. Dodam że przez te trzy lata kadrowa kazała mi pisać wypowiedzenia co 3 miesiące czyli moje wypowiezenie o pracę za porozumieniem stron leży u kadrowej. dodam także że umowe mam na czas nieokreślony. Czy nalezy mi się urlop wypoczynkowy po powrocie po wychowawczym jesli mają mnie zwolnić? i jak to jest z tym l4?

 82. Witam,umowę o pracę miałam do 14 grudnia.12.12 poszłam na zwolnienie lekarskie które trwa nadal po ustaniu zatrudnienia. Przy pierwszych 2 zwolnieniach wpisywałam nip ostatniego pracodawcy. Czy na 3 zwolnieniu również mam podać nip ostatniego pracodawcy?

 83. Witam,

  Mam pytanie. Dnia 31 grudnia kończy mi się umowa na czas określony. Juz teraz wiem że pracodawca nie przedłuży mi tej umowy. Podejrzewam u siebie ciąże moze to być 5 tydzień. Czy jeżeli pójdę do ginekologa i on stwierdzi ciąże i da mi zwolnienie L4 odrazu bo moze mi takie dać gdyż choruję jeszcze przewlekle czy to L4 będzie działać w Zusie aby dostać zasiłek chorobowy? czy lepiej iść do swojego lekarza neurologa i tam dostać L4. Czy to muszą być L4 o długości 30 dni czy wystarczy tylko jak będzie ciągłość np. 1 L4 na 10 dni, 2 L4 na 20 dni.

  Proszę o szybką odpowiedź.

  Pozdrawiam

 84. Witam chciałem się dowiedzieć o jedną rzecz .Jestem na zwolnieniu lekarskim czekam na operację do lutego umowa o pracę kończy mi się z ostatnim dniem tego roku . Czy po jej wygaśnięciu będzie mi przysługiwał zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny? Czy będzie on taki sam jak w trakcie trwania umowy?

 85. Witam,
  Mam pytanie w roku 2014 byłam na zwolnieniu od 3 stycznia do 15 stycznia, potem od 30 kwietnia następne zwolnienie na kręgosłup do 12 września , następnie wypowiedzenie urlop do 30 listopada, i znowu chcę iść na zwolnienie ponieważ leczę się na depresję kiedy powinnam iść na zwolnienie i czy w ciągu roku można przebywać tylko 182 dni ??? Czy jak przerwałam bieg zwolnienia to teraz mam prawo do zasiłku chorobowego znowu od nowa czyli 182 dni? Proszę o pilną odpowiedz. Dziękuję

 86. Witam, mam pytanie mój pracodawca chce, żebym złożyła oświadczenie ze nie wróce do pracy do dnia porodu, ponieważ, chce zatrudnić kogoś na moje zastępstwo, czy mogę złożyć takie oświadczenie?

 87. Witam umowę mam od 21 września do 31 października a od 8 października jestem na zwolnieniu lekarskim czy po wygaśnięciu umowy za zwolnienie lekarskie wypłaci mi zus

 88. Witam.Otoz chcialam zapytac co mam zrobic,otoz w marcu 2013 mialam wypadek w pracy w tym czasie bylam na wypowiedzeniu w pracy ( likwidacja stanowiska ) w zwiazku z tym poszlam na zwolnienie lekarskie a w maju mialam operacje zwiazana z tym wypadkiem mialam wstawiana endoproteze biodra.Bylam na chorobowym 182 dni po czym dostalam rok zasilku rehabilitacyjnego.Po tym czasie wystapilam do zuz o rente i ja dostalam i tu mam pytanie czy nalezy mi sie odprawa rentowa…

 89. Witam 🙂
  Mój problem jest taki pracowałam na umowę o pracę i gdy przyszedł koniec umowy nie przedluzyli mi jej. I moje pytanie brzmi czy mogę w takim przypadku do 14dni isc na chorobowe ?

 90. Witam,
  a jak się sprawa przedstawia jeśli przez kilka lat pracownik przebywał na urlopie wychowawczym i przed powrotem do pracy zawarł z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę ( przyczyna: likwidacja stanowiska)? Czy w takiej sytuacji również może się on ubiegać o zasiłek chorobowy i warunkiem musi być „zahaczenie” L4 o ostatni dzień obowiązywania umowy?
  Dla przykładu: podpisano porozumienie stron, z którego wynika że wraz z dniem 23-10 nastepuje rozwiązanie umowy o pracę. Czy jeśli pracownik rozchoruje się i zdobędzie L4 (powiedzmy że 3-dniowe) np.w dniu 23-10 to również ma prawo do ubiegania się o taki zasiłek? Wtedy pierwsze zwolnienie wysyła do pracodawcy a ten już (wraz z dodatkowym drukiem) odsyla je do ZUS by za 2 kolejne dni po ustaniu stosunku pracy ZuS zapłacił? Czy wtedy kolejne zwolnienia – jak rozumiem zachowujące ciągłość, bez żadnego dnia przerwy- pracownik wysyła już bezpośrednio do ZUSu?

 91. Witam, mam taką sytuację: pracuje w obecnej firmie od 4 lat na podstawie umowy zlecenia, z czego ostatni rok i 2 miesiące z odprowadzanym ZUSem oraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowy. Umowa kończyła mi się 30 września tego roku, a 22 w drodze do pracy złamałem nogę, i obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim do połowy listopada. Pierwsze zwolnienie miałem od 22 września do 10 października, następnie kontynuację od 11 października do polowy listopada. Rozumiem że spełniam warunki do wypłacenia zasiłku chorobowego przez ZUS? Czy w ZUSie muszę składać jakieś oświadczenie gdzie w jaki sposób chce otrzymać przelew tego świadczenia ? Czy ZUS ma jakiś termin przelania mi świadczenia, np do 10 każdego miesiąca lub inny termin ? Czy na umowie zlecenia przysługuje mi 100% świadczenia jeśli wynikło ono w drodze do pracy, czy 80% ponieważ w teorii przy umowie zlecenia nie ma ustalonego miejsca świadczenia zlecenia ? Z góry dziękuję za odpowiedz

 92. witam prosze o pomoc pracowalem przez agencje pracy tymczasowej z dniem 30.09.2014 umowa zostala nie przedluzona ale ja 30.09.2014 poszedlem na chorobowe do 07.10.2014 za 1 dzien placi pracodawca a reszte zus jak mi sie przedluzy zwolnienie mam je zaniesc do zus i czy mam sie rejestrowac do urzedu pracy dla bezrobotnych i czy zaplaci mi zus za te zwolnienie prosze o pomoc

 93. Witam. Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego z ZUS. Umowa o pracę wygasła w dniu 31.07.2014. Od 29 lipca jestem na zwolnieniu lekarskim. Wysłałem druk L4 do ZUS-u w odpowiedzi otrzymując druk Z-10. Od niedawna jestem posiadaczem ok. 4 hektarów gruntów rolnych i zastanawia mnie pytanie nr 5 na tymże właśnie druku. „Kontynuuję/podjąłem również inną działalność zarobkową:
  a) prowadzę gospodarstwo rolne (tak/nie) o powierzchni … ha lub dział specjalny (tak/nie)
  b)podlegam obowiązkowo/dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu rolników tak/nie.
  Przeczytałem na kilku portalach, że prawo do zasiłku mi nadal przysługuje mimo posiadania ziemi, ponieważ zachorowałem w trakcie trwania stosunku pracy i choroba trwa bez choćby jednodniowej przerwy. Jeśli tak jest to jak wypełnić pola w cytowanych pytaniach, żeby nie stracić świadczenia? Dziękuję z góry za odpowiedź.

 94. Witam,

  Mam pytanie odnośnie L4 jesli stosunek pracy ustal 25.07 .2014 to 14 dni mija 8 sierpnia czy po uplywie 14 dni roboczych ??

  chodzi o to ze maz ma wizyte 8 sierpna w celu biopsji jader po ktorych musi byc min 2 tyg na zwolnieniu lekarskim ..moje pytane jest takie czy lekarz powinien juz wtedy wystawic L4 czy dopiero po zabiegu ktory planowo ma byc 11 sierpnia ??

  Pozdrawiam
  Anna

 95. Witam, Podpisałam umowę o prace tymczasowa na miesiąc tzn 12maja do 31 maja i nastepną od 1 czerwca do 30czerwca. dnia 30 czerwca poszlam na l4 do 20lipca .moje pytanie brzmi czy za tego 30czerwca l4 mi wyplaci pracodawca a od 1 do 20lipca zus. i czy jezeli l4 bedzie przeluzone to zus dalej wyplaca? bardzo prosze o odpowiedz.

 96. Witam,
  Od dnia 1.02.2014 – 30.06.2014 miałam umowę o prace 1680 zł brutto.
  Od dnia 1.07.2014 – 31.07.20/4 mam umowę zlecenie 1200 zł brutto (opłacane składki + chorobowe).
  Zachorowałam, od dziś – 28.07.2014 idę na L4 narazie na 8dni nie wiem kiedy mi sie poprawi, wiem że pracodawca nie przedłuży mi umowy kiedy jestem chora.

  Dziś zaniosę L4 do pracy. Do końca miesiąca zapłaci mi pracodawca.
  Za dni od 28.07.2014 – do 31.07.2014 ile % powinnam dostać z pensji?
  I co dalej?:
  Jesli wyzdrowieje i pracodawca automatycznie da mi nowa umowę czy? i jesli tak? kto zapłaci mi za 1-3 sierpnia?
  Jesli dalej będę na L4, gdzie mam je zanieść ? Czy dostanę jakiś zasiłek ?
  Jakie dokumenty potrzebuje u obu przypadkach ?

  Nigdy nie byłam na L4 więc nie wiem jak to działa.

  Dziękuje bardzo.
  Pozdrawiam Anna.

 97. Witam otóż 3 lipca byłem na komisji z ZUS aby otrzymać przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego przedłuzenie to otrzymałem i w chwili obecnej czekam na pismo z ZUS z potwierdzeniem czy zasiłek został przyznany na 100%,dnia dzisiejszego otrzymałem „Rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia” wiec zostałem zwolniony i tutaj moje pytania czy ZUS bedzie mnie ubezpieczał przez reszta mojego zasiłku czyli do Listopada i czy będzie wypłacał zasiłek ? i czy musze składac jakies pismo do ZUSU w tej sprawie ?

  prosze o odpowiedz tutaj lub na meila

  Dziekuje

 98. witam.
  umowe mam do 14 lipca tego roku.Jestem w 6 miesiacu ciazy chorobowe ciagne juz od 9 maja ostatnie chorobowe otrzymalam od 27 czerwca do 18 lipca i zawiozłam je do zakładu pracy.moje pytanie brzmi czy jak 19 lipca dostane kolejne zwonienie czy je nadal wysłac do zakładu pracy mimo ze umowe mam do 14lipca czy do ZUSU ? i czy moge podac nip zakładu pracy?

 99. witam mam takie pytanie umowa mi sie kaczy 14 lipca tego roku czyli za 12 dni.jestem w6 miesiacu ciazy od 9maja jestem na ciagłym zwolnieniu ostatnie zwolnienie dostałam od 27czerwca do 18 lipca zaniosłam zwolnienie do zakładu pracy.moje pytanie brzmi czy dalsze zwolnienie od 19 lipca musze zawiesc do ZUS czy do byłego pracownika? mino ze umowe mam do 14 lipca i czy jak dostane zwolnienie tego 19 lipca czy mam podac w nim nip byłego zakładu? czekam za odp i z góry dziekuje 🙂

 100. Dzień dobry,

  Mam nadzieję, że nie powielam pytania, ale odpowiedzi na to konkretne nie znalazłam nigdzie.

  Podczas wypowiedzenia umowy o pracę (pracodawca mnie zwolnił) rozchorowałam się i dostarczyłam mu L4 jeszcze w trakcie trwania wypowiedzenia, następnie on już po ustaniu stosunku pracy ponieważ zwolnienie nadal trwało wysłał je do ZUSU wraz z Z3. Zus wypłaca mi teraz pieniążki, później to L4 było przedłużane jeszcze 2 razy. I mam pytanie ponieważ na L4 lekarz wpisuje dane byłego pracodawcy to czy jest on informowany przez Zus o tym, że jego były pracownik nadal przebywa na L4?

  proszę o odpowiedź

 101. Dzień dobry,

  Mam nadzieję, że nie powielam pytania, ale odpowiedzi na to konkretne nie znalazłam nigdzie.

  Podczas wypowiedzenia umowy o pracę (pracodawca mnie zwolnił) rozchorowałam się i dostarczyłam mu L4 jeszcze w trakcie trwania wypowiedzenia, następnie on już po ustaniu stosunku pracy ponieważ zwolnienie nadal trwało wysłał je do ZUSU wraz z Z3. Zus wypłaca mi teraz pieniążki, później to L4 było przedłużane jeszcze 2 razy. I mam pytanie ponieważ na L4 lekarz wpisuje dane byłego pracodawcy to czy jest on informowany przez Zus o tym, że jego były pracownik nadal przebywa na L4?

 102. Witam,
  obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim z racji ciazy. W dniu dzisiejszym otrzymalam wypowiedzenie jednak bez podania przyczyny. Obecnie zaklad pracy znajduje sie w upadlosci likwidacyjnej. Czy w dokumencie jaki otrzymalam powinien znalezc sie zapis uzasadniajacy przyczyne wypowiedzenia czy wystarczy informacja na pieczatce naglowkowej – nazwa firmy z adnotacja, iz jest w upaosci likwidacyjnej?
  Dziekuje serdecznie

 103. witam, mój problem jest następujący , otóż od dnia 3 maja 2014 jestem zatrudniony w firmie xxx na umowę o pracę tymczasową do 3 sierpnia 2014 ale dostałem wypowiedzenie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia i z dniem 31 maja wygasa umowa z tym pracodawcą, jednocześnie dodam ze poprzednio pracowałem nieprzerwanie około 12 lat w firmie yyy i umowa wygasła za porozumieniem stron 30 kwietnia 2014 roku.Była to umowa o pracę. Oczywiście wszystkie składki ubezpieczeniowe były odprowadzane zarówno z pierwszej firmy jak i drugiej.
  I w związku z tym mam pytanie czy jak zachoruję – na przykład – po wygaśnięciu umowy np. 2 czerwca i zwolnienie będzie trwało nie przerwanie 30 dni to dostanę zasiłek chorobowy?
  Czy ta przerwa 2 dni która pojawiła się między 30 kwietnia a 3 maja tj. 2 dni nie będzie kolidowała?
  Bardzo proszę o poradę, dziękuję..

 104. Witam proszę o pomoc.
  W dniu 30 kwietnia wygasła mi umowa.. pracodawca nie przedłuża jej ze mną. W dniu 2 maja dostałam L4…
  czy z racji wygaśnięcia umowy nadal należy mi się jakiś zasiłek ?

 105. witam, mam taki problem otóż 26 kwietnia skończył mi sie okres wypowiedzenia, od 8 kwietnia do 9 maja mam zwolnienie lekarskie, nie miałam zamiaru go przedłużać, ale mam pewne obawy że jestem w ciąży, natomiast jest jeszcze za wcześnie aby to stwierdzić, czy jeśli okazałoby się że faktycznie jestem czy mogę kontynuować l4 ale załóżmy od 15 maja czy musi byc ciągłość

 106. Witam,
  Jestem na zwolnieniu lekarskim już od 2ch miesięcy.Zatrudniona jestem na podstawie umowy na czas nieokreślony i obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia.Postanowiłam złożyć wypowiedzenie w pracy, ponieważ wiem,że ze względów zdrowotnych nie dam rady do niej wrócić.Zwróciłam się do pracodawcy z prośbą o zwolnienie mnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,ponieważ nie mam odpowiedniej ilości urlopu,a fizycznie nie jestem w stanie odpracować tego czasu.Mam w związku z tym pytania:
  1.Czy mogę nadal przebywać na zwolnieniu mimo,że to ja wypowiedziałam umowę?
  2.Czyj NIP podać do zwolnienia lekarskiego po ustaniu stosunku pracy?Nadal byłego pracodawcy?

 107. Mam pytanie: umowa o prace kończy mi się 30 marca. W tej chwili – 26 marca jestem na zwolnieniu. Zwolnienie mam do 15 kwietnia. Rozumiem, ze po 30 marca zwolnienie wypłacą mu ZUS? A co jeśli lekarz wyda mi kolejne zwolnienie np. 17 kwietnia-czy wówczas będą otrzymywać zasiłek chorobowy z ZUSu, czy już nie? Chodzi mi o to, czy jeśli będzie kilka dni przerwy miedzy jednym, a drugim zwolnieniem po ustaniu stosunku pracy, to czy dalej będzie mi przysługiwać zasiłek chorobowy. Czy aby zwolnienie po ustaniu stosunku pracy nie musi być ciągle, nieprzerwane? Dziękuję.

 108. Witam

  mam pytanie odnośnie zwolnienia lekarskiego po ustaniu stosunku pracy na umowę o pracę tymczasową. Przepracowałam ponad 30 dni i obecnie zachorowałam. Choroba wymaga długiego okresu leczenia. Z końcem miesiąca kończy się moja umowa. Jak długo mogę być na zwolnieniu po ustaniu stosunku pracy? Czy również 182 dni jak w przypadku umowy o pracę? Czy umowa o pracę tymczasową różni się w tym temacie? I jaka jest podstawa prawna, która o tym traktuje?

  Pozdrawiam serdecznie

 109. witam, właśnie rozwiązałam z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron, jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim i zwolnienie to bedzie przedłużane, czy teraz mam szanse aby zus mi płacił

  1. Witam

   Tak, jeśli poszła Pani na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia umowy o pracę i zwolnienie to potrwa dłużej niż 30 dni, otrzyma Pani zasiłek chorobowy z ZUS.

 110. Witam serdecznie mam pytanie otóż jestem juz drugi miesiąc na zasiłku chorobowym i pierwszy zasiłek otrzymałem dziesiątego lutego za cały styczeń, cały w kwocie na oko 1200zł teraz w drugim miesiącu otrzymałem w ratach dwóch 250 zł 25 lutego i 3 marca 200 zł dzis jest 11 i brak zasiłku dlaczego tak a chorobowe mam do 25 marca cały cas ciągłość prosze o informacje

  1. Witam

   A czy to jest jedno zwolnienie lekarskie na dłuższy okres czasu, czy kilka zwolnień na krótsze okresy, które po kolei wysyła Pan do ZUS?

 111. witam
  Z dniem 31. grudnia skończyła mi się umowa, która była zawarta na okres próbny. Od 01 stycznia jestem na chorobowym w zus. Czy po przerwaniu chorobowego i zarejestrowaniu się dostane zasiłek . Dodam jeszcze ,że do sierpnia ubiegłego roku pracowałam u innego pracodawcy, i u obecnego 1 m-c pracowałam na umowe zlecenie i dosiałam umowe na 3 m-c. więc ciągłość pracy jest. proszę o odp

  1. Witam

   A czy na umowie o pracę zarabiała Pani przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę? Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest opłacanie z tytułu Pani wynagrodzenia składki na Fundusz Pracy. Oczywiście jeśli przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim, nie mogła się Pani w tym czasie zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Niemniej okres zasiłku chorobowego będzie wliczany do okresu, od którego zależy prawo do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

 112. Witam,
  podpisałam umowę o pracę na czas określony 29 marca 2013 r.;
  8 stycznia zachorowałam i choruję do tej pory,problem tkwi w tym,że musiałam się zwolnić z pracy pod przymusem pracodawcy. I teraz nie wiem co dalej?? Problem tkwi w tym,że mam poważnie uszkodzony kręgosłup i nie wiem jak szybko dojdę do formy.

  1. Witam

   Czy nadal Pani przebywa na zwolnieniu lekarskim? Kiedy poszła Pani na zwolnienie lekarskie? Już po zakończeniu umowy o pracę?

 113. Witam, jestem w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia upłynie w dniu 28 lutego 2014 roku. Od dnia 27 stycznia przebywam na zwolnieniu lekarskim i wiem że będę przebywać również dalej po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Moje pytanie brzmi:
  1. czy po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy będzie nadal wypłacany mi w wysokości obliczonej według średniej z 12 miesięcy moich zarobków poprzedzających niezdolnośc do pracy? czy też zostanie ograniczony do średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego za poprzedni kwartał ?(moje wynagrodzenie brutto wynoci 4210,18, netto- 3000,00)
  2.czy w przypadku drugim tj. gdy wysokośc zasiłku po ustaniu zatrudnienia zostanie ograniczona do średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczając zasiłek netto odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie pracownika czyli w wysokości 13,71 %? czy tylko sam podatek dochodowy?

 114. Witam ma pytanie , ponieważ wczoraj rozwiązałam umowę z prawodawca (20,01,2014r) a dziecko mi zachorowało czy mogę wziasc opiekuńcze na dziecko?

 115. Witam umowa skończyła sie 31.12.2013r zwolnienie mam od ginekologa od 02.01.2014 do 23.01.2014 wiec potrzebuje jeszcze zwolnienie na 8 dni abym miala wypłacony zasiłek więc moje pytanie jest takie:czy zwolnienie na te 8 dni muszę mieć od tego samego specjalisty czy mogę np mieć od ortopedy czy rodzinnego lekarza?

 116. Witam mam pytanie w sierpniu uległem wypadkowi w drodze z pracy .
  W zakładzie pracy pracowałem 12lat umowa moja byla sukcesywnie co roku przedłużana, w tym roku bedac na zwolnienu lekarskim pracodawca nie przedłużył mi umowy czy to jest zgodne z prawem.

 117. Witam,

  Mam pytanie, zgodnie z ustawą zasiłek chorobowy należy się, gdy otrzymam L4 w ciągu 14 dni po ustaniu zatrudnienia. Chodzi o to, że cztery dni temu zakończyła mi się umowa o pracę i z powodu choroby nie zarejestrowałam się jeszcze w Urzędzie Pracy (po zarejestrowaniu należałby mi się zasiłek dla bezrobotnych).

  Rozumiem, że ze względu iż nie jestem jeszcze zarejestrowana w UP , gdy otrzymam L4 na 30 dni, to bez problemu otrzymam z ZUS zasiłek chorobowy?

 118. Witam
  Proszę o pilną informację gdzie mam wysłać L4 -ciągłość ,porozumienie stron podpisane 04.12.13 i od tego czasu jestem na zwolnieniu,Mój były pracodawca twierdzi ,że bezpośrednio do ZUSu.Czy tak?Nadmieniam,że to drugie l4

 119. Witam chcialam zapytac odnosnie zwolnienia tuz po rozwiazaniu umowy o prace za porozumieniem stron. Popadlam w depresje lecze sie u psychiatry czy takie zwolnienie tez ma takie samo znaczenie jak od innego specjalisty? i jaki nip trzeba wpisac na zwolnieniu i gdzie je dostarczyc. Z gory bardzo dziekuje za pomoc.

 120. Witam,
  31 października ustało zatrudnienie. Wcześniej do dn. 17.09 przebywałam na zasiłku rehabilitacyjnym. W okresie 03-17.11 miałam L-4 na inną jednostkę chorobową niż zasiłek rehabilitacyjny. W dn. 14.11 trafiłam do szpitala w związku z nawrotem wcześniejszej choroby i przebywam w nim do chwili obecnej.
  Prawo do nowego okresu zasiłkowego na tę samą jednostkę chorobową nabyłam 16.11, czyli w dniu rozpoczęcia pobytu w szpitalu nie minęło jeszcze 60 dni, natomiast L-4 z początku listopada nie trwało 30 dni (wiem, że w przypadku zachorowania w okresie 14 dni po ustaniu stosunku pracy zachowuje się prawo do zasiłku, ale pod warunkiem, że choroba trwa nieprzerwanie przez 30 dni).
  Mam pytanie czy w tej sytuacji mam prawo do zasiłku chorobowego?

  z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

 121. Witam,

  Ponawiam pytanie gdyż nie mam pewności, czy wiadomość została prawidłowo wysłana, ponieważ nie widzę jej wśród innych postów. Tym razem postaram się jak najbardziej zwięźle sformować moją prośbę, otóż:
  Moja umowa została rozwiązana z dniem jej wygaśnięcia ( trwała 3 miesiące ), w przeciągu 14 dniu udałem się do lekarza, uzyskałem zwolnienie, następnie kolejne aż suma dni przekroczyła 30 dni. Udałem się do ZUS, gdzie wypełniłem niezbędne wnioski o zasiłek, pracodawca przesłał druk Z-3 do oddziału ZUS i generalnie wszystko przebiega prawidłowo.
  Udało mi się uzyskać informację w ZUS, że pierwszy zasiłek zostanie wypłacony za okres 49 dni (kolejne zwolnienie dostarczyłem już po wyliczeniu zasiłku do wypłaty). Bardzo interesuję mnie kwota jaka zostanie mi wypłacona, gdyż jestem przed operacją i skrupulatnie muszę przeanalizować mój budżet.

  Na pasku z wynagrodzenia wygląda to następująco:
  W rubryce podstawy do wyliczeń:
  Podst. choro/wypad. 3322.65
  Podst. emer/rent. 3322.65
  Podst. opodatk. 2756
  Podst. skł. zdr. 2867.12

  Wynagrodzenie w każdym z 3 miesięcy wyglądało niemalże tak samo. Czy wyliczenie nastąpi na podstawie tych 3 miesiący, czy też z poprzednich miesięcy u innych pracodawców?
  Bardzo proszę o orientacyjne wyliczenie na podstawie tych danych. Na prawdę ta informacja jest dla mnie niezwykle cenna.

  Z poważaniem,
  Tomasz.

 122. Witam,
  Przeczytałem większość komentarzy i odpowiedzi z Państwa strony i wydaję mi się, iż nie nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi. W związku z tym przejdę do meritum mojego pytania, mianowicie :

  Po ustaniu zatrudnienia, które trwało przez okres próbny ( 3 miesiące ), umowa nie została przedłużona. W okresie tym moje średnie wynagrodzenie netto kształtowało się w przedziale 2300 – 2450zł. Na owe wynagrodzenie składały się pewne składniki, takie jak premia frekwencyjna w kwocie 300zł brutto, premia uznaniowa, oraz podstawa wynagrodzenia w kwocie 2000zł brutto. Reasumując : 2000+300+ premia uznaniowa o różnej wielkości.
  Na tym etapie docieram do sedna pytania: 😉
  Przebywam już na zwolnieniu lekarskim ok 70 dni, udało mi się uzyskać informację od ZUS, iż wypłata nastąpi niebawem i będzie ona wypłacona za okres 49 dni (kolejne zwolnienie dostarczyłem po naliczeniu wcześniejszych- stąd okres 49 dni) . Intersuję mnie czy premia uznaniowa oraz absencyjna wliczać się będzie w podstawę do wypłaty zasiłku? Starałem się na wszelkie sposoby wyliczyć orientacyjnie kwotę za 1 dzień zwolnienia na podstawie przedstawionych kwot i nie ukrywam, że z racji wykształcenia humanistycznego miałem ochotę wyrzucić komputer przez okno.
  W związku z tym, iż jestem przed zabiegiem operacyjnym muszę skrupulatnie przeanalizować mój budżet, bardzo zależy mi na odpowiedzi, najlepiej w postaci konkretnych wyliczeń.

  Dodam jeszcze, że druk Z-3 został wypełniony i wysłany przez pracodawcę, natomiast nie miałem do niego wglądu.

  Oczekuję na odpowiedź,
  Z Poważaniem,
  Tomek.

 123. umowa o prace na czas okreslony do 30 listopada zostala rozwiazana za porozumieniem stron dn 18 pazdziernika dzis bylem u lekarza prywatnie poniewaz mam problem z kregoslupem sytuacja jest na tyle powazna ze dostalem skierowanie do szpitala,. po rozwiazaniu umowy nie zarejestrowalem sie w urzedzie pracy a jest dzis 5 listopad wiec czas rejestracji po zakonczeniu pracy to 7 dni nie dokonalem tego. co mam zrobic aby isc do szpitala i nie placic za kazdy dzien pobytu i badania. dodam iz jestem obcokrajowcem francuzem, zona polka od 4 lat mieszkam w polsce i pracuje u jednego pracodawcy jednakze jest to praca sezonowa i umowa przed zima zawsze jest rozwiazywana. w tym roku dostalem umowe od 3 czerwca 2013. gdzie mam sie udac i co zrobic by isc do szpitala za darmo

  1. Witam

   Po zakończeniu umowy o pracę ma Pan jeszcze 30 dni, w trakcie których może Pan bezpłatnie korzystać z państwowej opieki zdrowotnej. Jako osoba, przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie jest Pan zdolny do pracy, a więc nie jest Pan również zdolny do rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego będzie pan mógł zarejestrować się w PUP.

   Może Pan spokojnie iść do szpitala. Szpital wystawi Panu zwolnienie lekarskie, w trakcie którego ma Pan pełne prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

 124. Witam
  Może powielę pytanie, za co z góry przepraszam.
  Jestem świeżo po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron 31.10.2013), zostałem poniekąd zmuszony do tego (zaskoczenie).
  Chciałbym pójść do lekarza, bo od dłuższego czasu miałem i mam uczucie, jakby miało mi się kręcić w głowie. Nie jest to codziennie, a na wieczór praktycznie mija. Jak pracowałem, bagatelizowałem to, mimo, że czasem nie pozwalało mi się skupić.
  Wiem, że jeszcze przez miesiąc od wyrejestrowania z ZUS mogę korzystać z leczenia „państwowego”.
  Proszę mi podpowiedzieć, czy jeśli dostanę zwolnienie, to zostanie mi wypłacany również zasiłek chorobowy? Do kogo mam wysłać zwolnienie lekarskie, ZUS były (już) pracodawca? Jakie są skutki tego zwolnienie lekarskiego już po rozwiązaniu umowy?
  Dodam, że mam 47 lat.

  Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Witam

   Tak, dostanie Pan zasiłek chorobowy, jeśli pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia umowy o pracę i zwolnienie to będzie trwało co najmniej 30 dni (nie musi być jednorazowe, byleby była ciągłość). Zwolnienie wysyła Pan do swojego byłego pracodawcy, on wraz z drukiem ZUS Z3 wyśle je do właściwego oddziału ZUS.

 125. WITAM
  Mam pytanie
  W dniu 30.06.2013 wygasła mi umowa na czas określony. W świadectwie pracy pracodawca odnotował że wypłacił mi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy lecz do dnia dzisiejszego go nie otrzymałem. Proszę o pomoc jak mam dalej walczyć z nie uczciwym pracodawcą o wypłacenie ekwiwalentu ( czy Sąd Pracy czy PIP ) i w jakim okresie należy tego dokonać.

  1. Witam

   A czy pracodawca informował Pana, że np. nie wypłaci ekwiwalentu ze względu na jakąkolwiek Pana odpowiedzialność materialną czy jakieś potrącenia z wynagrodzeń? Jeśli nie, proszę o przesłanie skanu świadectwa pracy (oczywiście proszę zamazać wszelkie dane osobowe Pana i pracodawcy, nie są mi potrzebne, niemniej samą treść świadectwa muszę poznać, aby precyzyjnie odpowiedzieć Panu na to pytanie i umożliwić możliwie najszybsze odzyskanie należnych Panu pieniędzy.

 126. Witam,
  Z dniem 30 września 2013 roku zakład pracy rozwiązał ze mną umowę (umowa na czas określony) w tym czasie byłam już w szpitalu, wcześniej zwolnienie lekarskie miałam od 20 września do 24 września 2013r. i później od 25 do 30 września 2013r. (lekarz rodzinny), 26 września trafiłam do szpitala, przebywałam w nim do 7 października 2013r.
  Wychodząc ze szpitala dostałam zwolnienie do 22 października 2013r, następne zwolnienie dostałam od 23 października do 6 listopada 2013r – obecnie jestem na zasiłku chorobowym.

  Mam pytanie w zwiąku z tym, następną wizytę u neurologa mam właśnie 6 listopada, zwolnienie na pewno zostanie wystawione na dalszy okres ponieważ nadal nie jestem zdolna do pracy, a 5 listopada powinnam trafić na szpitalny oddział rehabilitacyjny ( 21 dni) i w związku z tym moje pytanie. Mam 7 dni na dostarczenie do ZUS zwolnienia, szpital o ile się orientuje wyda mi je dopiero po zakończonym pobycie. Czy ja mam wcześniej zawiadamiać ZUS, że idę do szpitala,dostarczyć jakieś zaświadczenie o moim pobycie w szpitalu, czy zrobi to szpital w trakcie przyjęcia mnie na oddział rehabilitacyjny?
  Bardzo proszę o odpowiedź, nie chciałabym utracić zasiłku chorobowego.
  Pozdrawiam i dziękuje za szybką odpowiedź.

 127. Witam. Zakończyłam pracę 30 września . Od 7.10 jestem zatrudniona na umowę zlecenie.30.10 mam wizytę u lekarza i prawdopodobnie zakończy się zwolnieniem. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy?

 128. Witam.
  Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim – po ustaniu zatrudnienia. Zatrudnienie wygasło z dniem 31.08. , na zwolnieniu jestem od 29.08. zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS. Mam pytanie ,czy do ubezpieczenia zdrowotnego powinien mnie teraz zgłosić mąż w swoim zakładzie , czy to dopiero powinien zrobić , gdy skończy mi się zwolnienie lekarskie? Proszę o pomoc / wyjaśnienie tej kwestii.

  1. Witam

   Dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku. Przebywając na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia ma Pani tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, może więc Pani korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

 129. Witam.

  Pracuję w firmie na umowie o pracę. Firma zglosila upadłość likwidacyjną. Dostałem wypowiedzenie które kończy się 31 października. Chciałbym iść na L4 do 14 dni po wygaśnięciu wypowiedzenia. Moje pytanie.. Jaki nip mam wpisać na L4, wysłać je bezpośrednio do zus-u?? Co z ewentualnymi zasilkami dla bezrobotnych?

  1. Witam.

   Pierwsze zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia powinno zawierać NIP pracodawcy i to do niego Pan wysyła to zwolnienie. Proszę tylko pamiętać, iż aby mieć prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, musi Pan iść na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania stosunku pracy i musi ono trwać co najmniej 30 dni (nie musi być jednorazowo, byleby była ciągłość).

   Dopóki będzie Pan przebywał na zwolnieniu lekarskim nie ma Pan możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego może Pan zarejestrować się w PUP i zakładając, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy co najmniej przez 12 miesięcy był Pan zatrudniony z wynagrodzeniem wyższym niż pensja minimalna, będzie Panu przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych z urzędu pracy.

   1. Witam,
    Czy dobrze rozumiem?
    Jeśli mój stosunek pracy wygaśnie zostanę dniem 1 stycznia (czyli 1 stycznia wygaśnie okres wypowiedzenia), do 14 stycznia dostarczę zwolnienie lekarskie do pracodawcy i moje zwolnienie będzie trwało 30 dni to otrzymam zasiłek chorobowy z ZUS w wysokości 80% dochodów jakie uzyskałem do tej pory u pracodawcy??

    1. Jeśli pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę pójdzie w terminie 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego na zwolnienie lekarskie, a zwolnienie to będzie trwać dłużej niż 30 dni, pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS.

 130. Witam mam pytanie odnosnie wygasajacej umowy o prace dzis wybieram sie do lekarza poniewaz jestem chora a umowe mam do 30 wrzesnia jezeli pani doktor da mi l4 do 2 pazdziernika czy bede mogla potem jeszcze kontynłowac l4 jezeli nie bede zatrudniaona i gdzie musze dostarczac l4

  1. Witam

   Tak – może Pani kontynuować zwolnienie lekarskie również po zakończeniu umowy o pracę. Będzie Pani po rozwiązaniu się umowy przysługiwał zasiłek chorobowy, finansowany przez ZUS. Po rozwiązaniu umowy zwolnienie lekarskie musi Pani dostarczyć pracodawcy, a ten dopiero przekaże je do ZUS.

 131. Witam.

  Mam umowę na czas określony do 14.07.13r. Jestem na zwolnieniu lekarskim od 24.06-05.06 pierwsze zwolnienie. Następne od 06.06 do 21.06. Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje mi zasiłek za te 7 dni czy muszę mieć ich razem 30? I czy w razie kolejnego zwolnienia muszę wypełniac jakieś druki do ZUS-u? Dziękuje za odpowiedz.

  1. Witam proszę o pomoc ponieważ zlożyłam wypowiedzenie o prace z okresem 2-tygodniowym który kończy sie 28.09/13 a od 19.09. przebywam na zwolnienie lekarskim od lekarza rodzinnego do 01.10. wiem że od 29.09 bedzie placił mi ZUS a czy od 2.10 mogę dalej kontynuwac zwolnienie lekarskie ale od innego lekarza i czy musi byc wystawione aż na 30 dni z tego co wiem maksymalnie psychiatra jest w stanie wystawic na 28 dni proszę o pomoc martwie sie jak to dalej bedzie

   1. Witam

    Przepisy ustawy zasiłkowej nie precyzują, czy ma to być zwolnienie od tego samego lekarza. Jedyny wymóg, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu ubezpieczenia (umowy o pracę) to ciągłość 30 dni tego zwolnienia lekarskiego i rozpoczęcie go w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczeń, czyli w Pani wypadku umowy o pracę. Może to być zwolnienie lekarskie od innego lekarza, byle była zachowana ciągłość.

 132. Witam.W poprzednim zakładzie pracowałam ponad 20-lat.Zwolniłam się na mocy porozumienia stron.W aktualnym
  pracowałam od 7.05.2013-do 3.06.2013.Brakuje mi 2 dni do okresu wyczekiwania czyli 30 dni.Czy mam szansę otrzymać zasiłek chorobowy.Zwolnienie lekarskie mam od 5.06.2013.Proszę o odpowiedż.Z ostatniego zakładu też odeszłam na mocy porozumienia stron.Dziękuję za odpowiedż.

 133. Witam jestem osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku niedługo mam operacje i 3 miesiace napewno bede na zwolnieni czy należ mi sie zasiłek chorobowy?pozdrawiam

 134. Witam,

  Proszę o pomoc,

  jestem zatrudniona od 16 maja 2013 roku nas okres próbny (3 m-ce) do 15.08.2013. Prosze o informację co w przypadku jeśli okazałoby się że jestem w ciąży. Czy jeśli poszłabym od razu na zwolnienie lekarskie to przysługuje mi zasiłek ?? Nawet jeśli umowa nie będzie mogła zostać przedłużona do dnia porodu to czy ZUS będzie mi wypłacał zasiłek za kolejne zwolnienia lekarskie w ciąży?? Oraz czy po takiej sytuacji że już nie mam umowy ale zasiłek chorobowy wypłaca ZUS to przysługuje zasiłek macierzyński ??

  pozdrawiam
  Marzena

 135. Witam mam umowe na okres prubny jednego miesiąca i drugiego dnia poszedłem na zwolnienie bezpłatne i będe na nim przez cały okres trwania umowy i mam pytanie czy po ustaniu zatrudnienia mam prawo isc na chorobowe płatne z zusu?

  1. Witam. Pracuję na pełny etat , umowę mam na czas określony 1 roku. Mam prośbę jestem już od 2 tyg chora biorę leki . Czy w czasie zwolnienia chorobowego z pracy , mogę miedzy czasie rozglądać się za inną pracą ??? chodzić na rozmowy ???? bardzo proszę o pilną informację. Czy pracodawca może mnie skontrolować , czy nie ma prawa, zaznaczam że mogę chodzić w zwolnieniu.. Czekam na informację , dziękuję.

 136. Witam
  Szczerze mowiac to nie mam ochoty rozmawiac i informowac o kodeksie pracy kobiete,ktora powinna wiedziec lepiej niz ja (wkoncu to nie ja prowadze dzialalnosc gospodarcza 🙂 poza tym ksiegowosc prowadzi duze biuro rachunkowe wiec nie sadze zeby owa kobieta nie wiedziala jakie prawo ja obowiazuje. W tym wypadku prosze o pokierowanie mnie jesli chodzi o pozew do sadu pracy i wszelkie info z tym zwiazane ..
  Dziekuje z gory….

 137. Witam
  Dziekuje za odpowiedz 🙂 zwolnieie dostarczylam do zusu i tam tez mialo byc zlozone 🙂 natomiast mam jeszcze jedno pytanie.Skoro pracodawca wystawil mi juz swiadectwo pracy a nie powinien poniewaz mial przedluzyc do dnia porodu to co mam z tym fantem zrobic ?da sie to jakos odwrocic?

  1. Niech Pani spróbuje porozumieć się z pracodawcą – poinformować go o przepisach kodeksu pracy w tym zakresie. Być może uchyli swoje oświadczenie woli. Jeśli nie, pozostaje Pani droga sądowa – pozew do sądu pracy. Gdyby potrzebowała Pani informacji w tym zakresie, proszę o kontakt.

   1. Witam
    Szczerze mowiac to nie mam ochoty rozmawiac i informowac o kodeksie pracy kobiete,ktora powinna wiedziec lepiej niz ja (wkoncu to nie ja prowadze dzialalnosc gospodarcza 🙂 poza tym ksiegowosc prowadzi duze biuro rachunkowe wiec nie sadze zeby owa kobieta nie wiedziala jakie prawo ja obowiazuje. W tym wypadku prosze o pokierowanie mnie jesli chodzi o ten pozew do sadu pracy i wszelkie info z tym zwiazane ..
    Pozdrawiam

 138. Witam
  Mam problem poniewaz ,skonczyla mi sie umowa,dostalam juz swiadectwo pracy od pracodawcy a w chwili obecnej jestem w 37 tyg ciazy i pobieram pieniadze do dnia porodu z Zusu,w zwiazku z powyzszym (skoro pracodawca nie placi juz na mnie skladek na ubezp.)to co z moim ubezpieczeniem? mam je? czy musze sie zarejestrowac w urzedzie pracy?Prosze o pomoc bo nie mam pojecia co robic a porod lada dzien 🙂
  Pozdrawiam!

 139. Witam
  Prosze o pomoc bo ja juz nie mam cierpliwosci do majej pracodawczyni 🙂
  Jestem w 36 tyg ciazy,kilka dni temu otrzymalam swiadectwo pracy (umowe mialam od 01,10,2012r.–30.04.2013r.) a od 11lutego jestem na zwolnieniu,wtedy tez zostalo dostarczone zaswiadczenie od ginekologa o ciazy.
  Moje pytania brzmia:
  –czy pracodawca moj ma prawo wystawic swiadectwo pracy przed rozwiazaniem ciazy?
  –czy ustalo moje ubezpieczenie chorobowe z dniem 30 kwietnia?
  –czy pracodawca ma prawo nie przedluzyc mi umowy do dnia porodu?
  –mam kolejne L4 Gdzie w tej sytuacji mam je zlozyc u pracodawcy czy w zusie?
  Bardzo prosze o pomoc i z góry dziekuje 🙂
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Stosownie do treści art. 177 par. 3 kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. W Pani wypadku umowa rozwiązałaby się w dniu 30 kwietnia 2013, bo do tego dnia była zawarta, jednakże zgodnie z powołanym przepisem rozwiązanie umowy nastąpiłoby po trzecim miesiącu Pani ciąży, skoro obecnie to jest już 36 tydzień. W takim wypadku umowa powinna zostać przedłużona do dnia porodu.
   Pracodawca niesłusznie stwierdził, że umowa rozwiązała się w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Odnosząc się do kolejnych Pani pytań, pracodawca po zakończeniu umowy o pracę powinien niezwłocznie wystawić świadectwo pracy, a w Pani wypadku uznał, że umowa o pracę rozwiązała się, więc wystawił świadectwo. Pani ubezpieczenie chorobowe nie wygasło, pozostaje Pani na zwolnieniu lekarskim i ubezpieczenie chorobowe Panią obejmuje. Kolejne L4 powinna Pani dostarczyć do byłego pracodawcy, ale ponieważ od pewnego czasu pozostaje Pani na zasiłku chorobowym, najlepiej ustalić w ZUS, gdzie dostarczyć dokument zwolnienia (nie wiem, kto w Pani przypadku wypłaca zasiłek – czy pracodawca czy już bezpośrednio ZUS.

 140. mam pytanie lekarz wystawil mi zwolnienie 19.04.2013r zwolnienie te dostarczylem do zus 26.04.2013r czy miesci sie to w tych 7dniach( bo tyle jest na dostarczenie).

 141. Witam i mam krótkie pytanie. -mianowicie- moja żona jest w ciąży od miesiąca a pracuje w firmie w ktorej umowę o pacę otrzymuję się co tydzień tzw.tygodniówki. czy na takim zatrudnieniu można iść na chorobowe a póżniej na maciezyńskie? pracuje tam dopiero 3 tyg. /Dziękuje za odp. i pozdrawiam

  1. Witam
   Teoretycznie żona może jak najbardziej iść na zwolnienie lekarskie, ale to, czy będzie miała prawo do zasiłku chorobowego czy wynagrodzenia chorobowego zależy od tzw. okresu wyczekiwania. Czy żona byłą gdzieś zatrudniona, zanim podjęła pracę w tej firmie? Co do zasady, aby mieć prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku żona musi mieć 30-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego.
   Proszę jeszcze o doprecyzowanie – czy to faktycznie jest umowa o pracę czy umowa zlecenia? Jeśli to umowa o pracę, to nie ma możliwości, aby były to tzw. tygodniówki, czyli umowy na czas określony. Trzecia z kolei zawarta tak umowa musiałaby być umową o pracę na czas nieokreślony. Być może są to umowy zlecenia?

 142. Witan serdecznie. Z dniem 15.04.2013 zostałeem zwolniony z pracy (taka data widnieje na wypowiedzeniu). W tej firmie przepracowałem 10 m-cy. 20.04.2013 zachorowałem i wybieram sie do lekarza ale nie wiem jak w moim przypadku wygląda sprawa zasiłku chorobowego a jeśli mi przysługuje to czy musze brać L-4 jeśli tak to jaki NIP ma być na tym L-4. Prosze o pomoc i z góry dziękuję.

  1. Witam. Mam pytanie …mam umowę na rok na pełny etat…od 2 tyg jestem chora i jestem na zwolnieniu…czy na zwolnieniu lekarskim nie dostanę wypowiedzenia??? prosze o informację. Dziękuję

   1. Witam

    Nie. W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca nie może zatem w tym czasie umowy o pracę wypowiedzieć (chyba, że w szczególnych wypadkach, typu likwidacja zakładu pracy itp., jednak co do zasady wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, jest niedopuszczalne).

    1. Bardzo dziękuję za radę.
     A jeżeli taki pracodawca który nie zna kodeksu pracy… i uwaza że może dać wypowiedzenie, to taką sprawę można zgłosić do sądu pracy??

     1. Można, ale po dokonaniu wypowiedzenia. Ma Pan 7 dni na odwołanie się do sądu pracy po wręczeniu (dostarczeniu) wypowiedzenia umowy o pracę. Zaznaczam, że niedopuszczalne jest wręczenie wypowiedzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jeśli wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę nastąpiło przed zwolnieniem lekarskim, a okres wypowiedzenia zakończy swój bieg w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, to jest to zgodne z przepisami kodeksu pracy.

     2. Witam. Dziękuję. Ale proszę Pana , mam takiego pracodawcę co uważa że na zwolnieniu lekarskim może wręczyć wypowiedzenie…z Pana informacji wynika że nie! i ja się z tym zgadzam. To co powinnam w takim przypadku zrobić jeżeli ten pracodawca bedzie chciał mi dać wypowiedzenie??? ja oczywiscie nie jestem w stanie przyjść … bo jestem w trakcie leczenienia i choroby.

     3. Wówczas jedyną możliwością będzie dostarczenie Pani dokumenty wypowiedzenia pocztą lub kurierem. Takie wypowiedzenie jest skuteczne, ale wadliwe. Oznacza to, iż formalnie swój bieg rozpocznie okres wypowiedzenia, a po jego upływie umowa rozwiąże się, jednak ma Pani prawo odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu pracy.
      Na zwolnieniu lekarskim można pracownikowi wręczyć dyscyplinarkę, ale nie wypowiedzenie umowy o pracę.
      Nawet, jeśli Pani odmówi odbioru wypowiedzenia albo nie odbierze korespondencji z zakładu pracy, to i tak jest to bez znaczenia, gdyż wypowiedzenie zostanie uznane za doręczone. Tyle, że będzie ono wadliwe, a Pani może skorzystać z prawa odwołania się od niego do sądu pracy.

     4. Witam, Proszę mi powiedzieć jestem na zwolnieniu dalszym bo jestem chora mam skierowanie do szpitala no i gdy wyzdrowieję to chciała złozyć wypowiedzenie za porozumieniem stron , czy ja go otrzymam ? ??? od pracodawcy ……czy powinnam poprosic swojego pracodawcę o wypowiedzenie za porozumieniem stron ze względu na to zeby mi się liczyło do kuroniówki , bo jeżeli sama złożę wypowiedzenie to moj czas pracy przepracowany nie bedzie mi się liczył. Proszę mi to wyjasnić. Dziękuję z góry za pomoc

     5. Witam
      Jeśli rozwiąże Pani umowę o pracę za porozumieniem stron z Pani inicjatywy, przez pierwsze trzy miesiące po zarejestrowaniu w UP nie będzie Pani miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych. To, czy otrzyma Pani zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy. Jeśli nie wyrazi na to zgody, pozostaje Pani jedynie wypowiedzenie umowy, ale to też ma wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
      Proszę o informację, czy Pani umowa o pracę to umowa na czas nieokreślony, określony, czy też może inna?

     6. Witam, umowe mam na rok, na pełny etat, jestem chora i nie wiem czy wróce, czy pracodawca moze mi wystawic sam rozwiazanie umowy??

 143. Proszę o pomoc na dole pytanie do tego

  Witam
  W dniu 31.01.2013 roku rozwiązana została mi umowa o pracę a ja przebywałam na urlopie macierzyński. Po tym czasie przeszłam na zasiłek macierzyński który trwa do 14 marca. Teraz się okazało że jestem chora prawdo podobnie na gruźlicę( tak stwierdzono po badaniu tomografii komputerowej) dalsze badania pod tym kontem będę robić w tym tygodniu. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji? Kiedy mogę iść na zwolnienie? A jeśli okaże się że to jednak nie jest gruźlica to czy mogę też iść na zwolnienie biorąc pod uwagę to że zasiłek macierzyński kończę 14 marca a umowa rozwiązała mi się 31 stycznia? proszę o pomoc

  admin
  4 March 2013 at 13:52 (UTC 2)
  Reply
  Witam
  Na zwolnienie lekarskie może Pani iść w każdej chwili. Urlop macierzyński nie wyklucza takiej możliwości. Pani tytuł do ubezpieczenia chorobowego ustał w dniu 31 stycznia 2013 roku, zatem to, czy na zwolnieniu lekarskim po urlopie macierzyńskim będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy zależy od tego, czy faktycznie jest to gruźlica, czy nie. Jeśli nie, zasiłek chorobowy nie będzie Pani przysługiwał, gdyż niezdolność do pracy musiałaby powstać w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (rozwiązania umowy o pracę). Jeśli natomiast stwierdzona zostanie gruźlica, będzie Pani mieć prawo do zasiłku chorobowego po macierzyński, gdyż wówczas niezdolność do pracy musi powstać w ciągu 3 miesięcy od 31 stycznia 2013, a zatem ma Pani jeszcze taką możliwość.

  Dagmara
  8 April 2013 at 14:18 (UTC 2) Link to this comment
  Reply
  Mam jeszcze jedno pytanie mam stwierdzoną gruźlicę, jestem w szpitalu. Teraz mija mi 30 dni leczenia i lekarka wystawi mi zwolnienie ale ona wpisuje kod choroby: D czy też będę mieć płatne. Bo w ZUS-ie mówią że tylko jak jest kod choroby: E???? proszę o pomoc odnośnie tego wyżej tematu!

  1. Witam

   Na prośbę pracownika lekarz, wystawiając dokument zwolnienia lekarskiego, nie wskazuje w nim kodu przyczyny B (ciąża) albo D (gruźlica).

 144. Witam.Myślałam że dostanę poradę i podpowieć na zadane pytania. Niestety nie doczekałam się odpowiedzi od państwa.Przykro mi.Pozdrawiam

  1. Witam
   Otrzyma Pani odpowiedź. Ze względu na ogromną liczbę pytań (nie tylko w komentarzach, ale również w e-mailach) nie mam możliwości odpisywania na bieżąco, a nie chcę niczego pominąć. Do tego dramatyczny brak czasu chwilowo w związku z działalnością zawodową. Proszę o jeszcze trochę cierpliwości 🙂

 145. witam dnia 23.03 skonczyl mi sie okres wzpowiedzenia,czy jak w ciagu 14 dni pujde na L4 to gdzie musyze wyslac to L4,do ZUSu tak?i jakie jeszcze dokumenty musze miec zus Z-3 czy Z-10??po jakim czasie od zlozenia dokumentow dostane pieniadze z Zus? prosze o odpowiedz,dziekuje

  1. Musi Pan wypełnić formularz Z-10 i wraz ze zwolnieniem lekarskim dostarczyć do ZUS. Może się okazać, że ZUS będzie chciał, aby dostarczył Pan to zwolnienie lekarskie do pracodawcy, a pracodawca odeśle je wraz z formularzem Z-3 do ZUS (w celu ustalenia podstawy zasiłku chorobowego). Na wypłatę zasiłku ZUS ma 30 dni. Proszę pamiętać, że aby uzyskać zasiłek chorobowy musi Pan przebywać na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni.

 146. Witam, 30 marca otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę, stosunek pracy wygasa 13 kwietnia 2013r.(byłam zatrudniona u tego pracodawcy na czas określony do końca 2014, staż pracy w tej firmie dotychczas to 9 miesięcy). Obecnie przebywam na urlopie, w związku z tym zafundowałam sobie kilka wizyt u lekarzy podczas jednej z nich okazało się, że mam problemy kobiece, i lekarz zaproponował mi zwolnienie lekarskie, na początek na dwa tygodnie. Zwolnienie lekarskie skończy mi się po zakończeniu stosunku pracy. Lekarz jednakże zapowiedził, że moje problemy wymagają dłużeszego zwolnienia?
  Pytanie 1.
  Komu mam dostarczyć zwolnienie teraz dy trwa jeszcze umowa?
  Pytanie 2.
  Komu mam dostarczyć zwolnienie po zakończonym stosunku pracy?
  Pytanie 3.
  Co w przypadku gdy moje zwolnienie będzie trwałało niej niż 30 dni czy będzie mi się należał zasiłek chorobowy z ZUS?
  Proszę pomoc bo nie wiem co mam robić.

 147. Witam serdecznie

  Jestem aktualnie na zwolnieniu lekarskim od 25.2.2013 moja umowa wygasła 28.02.2013. Wczesniej w swoim zakładzie pracy miałam zgłoszoną córke i meżna do ubezpieczenia. Moje pytanie brzmi czy teraz kiedy jestem na zwolnieniu i mam ubezpieczenie z zusu to czy mąż i córka też je maja?

  1. Witam

   Jeśli pracodawca dokonuje wyrejestrowania Pani z ubezpieczeń w związku z zakończeniem umowy o pracę, to powinien również wyrejestrować członków rodziny. W takim wypadku ubezpieczenie ustaje.

 148. Witam.Proszę o pomoc bo nikt nie potrafi mi tak do końca wytłumaczyć co mam robić dalej.Od 10.07.12r byłam zatrudniona w firmie. Niestety od 03.09.12 poszłam na zwolnienie lekarskie. 03.03.13 upłynął okres 182dni. Jednak choroba nie pozwoliła mi na podjęcie pracy. Następne zwolnienie dostałam do dnia 02.04.13 i nie ma rokowań na to bym podjęła pracę.Z dniem 18.03.13 zostałam zwolniona z pracy motyw to długi okres zwolnienia lekarskiego.I to rozumie. Proszę mi odpowiedzieć czy będąc osobą w tej chwili bezrobotną mam prawo być na L-4. Jak to się ma do mojego dalszego leczenia czy jestem chroniona i nie muszę płacić za wizyty u specjalistów. Do niektórych zarejestrowałam się będąc jeszcze pracownikiem do innych muszę teraz, do tego dochodzą różnego rodzaju badania. Nadmienię że starałam się o zasiłek rehabilitacyjny jednak nie został mi przyznany.Odwołałam się od decyzji orzecznika ZUS i czekam na ponowne wezwanie na komisję. Dostałam pismo z ZUS że już nie przysługuje mi zasiłek chorobowy jest to moje zwolnienie lecz niepłatne. Czy mogę nadal przebywać na zwolnieniu oczywiście bez zasiłku chorobowego chyba że zostanie mi przyznany zasiłek rehabilitacyjny. Czy mogę w ramach prewencji starać się w ZUS o leczenie sanatoryjne i czy w takim wypadku jest ono odpłatne. Z góry dziękuję za odpowiedż. Nie wiem już co mam robić.

 149. Witam serdecznie,
  uważnie przestudiowałem wszystkie komentarze i znajduję odpowiedzi na swoją wątpliwość, stąd zwracam się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu.
  Z dniem 28.02.2013. zakończyłem współpracę z firmą w której przez 7 lat byłem zatrudniony na umowę o pracę. Był to ostatni dzień 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w czasie którego byłem zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
  25.02.2013. doznałem urazu podczas jazdy na nartach który ograniczył mi możliwość swobodnego poruszania się. Od 25.02. – 30.03.2013. przebywam na L4 z tego powodu.
  Za okres L4 25-28.02.2013. otrzymałem zasiłek chorobowy. Teraz chciałbym się postarać o zasiłek chorobowy przysługujący mi w okresie po ustaniu zatrudnienia (tym bardziej, że szykuje się jeszcze okres rehabilitacji).
  W czasie zatrudnienia na umowę o pracę w poprzedniej firmie zdarzało mi się wykonywać zlecenia dla innych firm za które pobierałem wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło (nie wymagało to ode mnie sprawności fizycznej:)) I właśnie jestem w okresie kiedy taką umowę o dzieło wykonuję (w zasadzie jest to kilka różnych analiz które przygotowuję w ramach oddzielnych umów o dzieło dla tej samej firmy).
  Chciałbym się dowiedzieć, czy przebywając na L4 w okresie po ustaniu zatrudnienia i wykonując pracę na umowę o dzieło mogę starać się o zasiłek chorobowy? Do tej pory wydawało mi się, że tak, (niepokoi mnie jednak to jak interpretować jeden z akapitów w POUCZENIU na ZUS Z-10, odnośnie tego komu zasiłek ten nie przysługuje: „osobie która kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby”
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

 150. Jestem na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia od dnia 16.10.2012 do dnia 26.03.2013 ( Umowa o pracę rozwiazała się z dniem 31.10.2012 roku). Mój okres zasiłkowy (182 dni) skończy się z dniem 15.04.2013 roku. Lekarz prowadzacy skierował mnie na świadczenie rehabilitacyjne. Zostałam wezwana na badania przez lekarza orzecznika ZUS. Badanie odbyło się w dniu 22.03.2013 roku. W wyniku badania lekarz orzecznik ZUS na druku ZUS ZLA/K w pkt. 13 napisał, iż data ustania niezdolności do pracy to 22.03.2013 roku. Lekarz orzecznik ZUS wręczył mi również orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ze stwierdzeniem, iż brak okoliczności uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.W tym samym dniu t.j. 22.03.2013 po badaniu przez lekarza orzecznika ZUS bardzo żle się poczułam i udałam się do poradni neurologicznej w której się leczę, gdzie Pani doktór neurolog wystawiła mi nowe zwolnienie lekarskie o niezdolności do pracy od dnia 22.03.2013 do dnia 15.04.2013.( Czyli wcześniej zwolnienia lekarskie wystawiała mi Pani doktór podstawowej opieki, a zwolnienie od 22.03.2013 roku do 15.04.2013 roku wystawiła mi inna doktór, t.j. lekarz neurolog) Pytanie: Czy prawidłowe jest to, że w dniu w którym badał mnie lekarz orzecznik ZUS t.j. 22.03.2013 udałam się po południu do poradni neurologicznej gdzie się leczę otrzymując od dnia 22.03.2013 zwolnienie lekarskie do końca okresu zasiłkowego t.j. 15.04.2013. Czy to nie przeszkadza, iż jednocześnie w dniu 22.03.2013 orzecznik wskazał, iż ustała niezdolność do pracy, a neurolog również w dniu 22.03.2013 roku daje mi nowe zwolnienie lekarskie od dnia 22.03.2013 do 15.04.2013 roku, że jestem niezdolna do pracy. Nadmieniam, iż wszystkie zwolnienia w ciągłości od dnia 01.11.2012 roku do 26.03.2013 wystawiała mi doktór podstawowej opieki na podstawie na podstawie informacji od lekarza neurologa (lekarz podstawowej opieki kierowała mnie do neurologa, a neurolog dał informację jak mnie leczyć dla lekarza podstawowej opieki). Pragnę również nadmienić, iż będę się odwoływała od negatywnego dla mnie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS odnośnie nie przyznanego mi świadczenia rehabilitacyjnego. Proszę o odpowiedź i ewentualą radę co mam zrobić?

  1. Witam mam pytanie moja umowa o prace obowiązywała od 20.08.2012 do 31.12.2012 a następna od 03.01.2013 do 01.02.2013 w tym samym zakładzie ,ale u innego pracodawcy.Od 20.02.2013 otrzymałam l-4 i choruje nadal.Mam pytanie jak liczony jest zasiłek chorobowy ponieważ zus jeszcze mnie nie rozliczył.Na umowie moje wynagrodzenie wynosiło 1922 zł. Z góry dziękuje za odpowiedź.

   1. przepraszam pomyliłam datę na zwolnienie lekarskie mam od 02.02.2013 a nie jak napisałam od 20.02.2013

 151. Witam,
  wiem, że w ciągu 14 dni po rozwiązaniu umowy o prace mogę iść na l4. Jednak zastanawiam się czy te 14 dni liczy się od dnia otrzymania rozwiązania umowy czy od ostatniego dnia(w moim przypadku 2tygodniowego) okresu wypowiedzenia??

  Pozdrawiam

 152. Witam ! mam takie pytanie ,pracowałem w firmie 9 miesięcy umowę miałem na 1,5 roku ze względu na redukcję etatów dostałem wypowiedzenie 2 tyg ….wypowiedzenie dostałem dnia 02.03 z końcem 16.03 …od 13.03 przebywam na zwolnieniu lekarskim które dostałem do dnia 24.03 …………………czyli jest już poza wypowiedzeniem i teraz kolejne zwolnienie za sprawą odniesionej kontuzji mam zanieść już do ZUS ? czy muszę się rejestrować w Urzędzie Pracy ? czy ubezpieczenie nr nip pesel firmy podaję dalej z firmy w której pracowałem ? i czy w ZUS trzeba się rejestrować czy pracodawca wysyła dane moje że przebywam na zwolnieniu ??? proszę o odpowiedź ..pozdrawiam

  1. Witam
   NIP podaje Pan jeszcze zakładu pracy i tam wysyła zwolnienie lekarskie. Pracodawca musi bowiem dostarczyć zwolnienie lekarskie wraz z formularzem Z-3 do ZUS. Będąc na zwolnieniu lekarskim i pobierając zasiłek chorobowy nie może Pan zarejestrować się jako osoba bezrobotna, gdyż jest Pan niezdolny do pracy. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego i okresu zasiłkowego może Pan się zarejestrować w urzędzie pracy.

 153. Witam.Mam taki problem , mam umowe na czas nieokreslony od 2006roku, od 11 lutego do 11 marca bylam na zwolnieniu lekarskim, pozniej od 12 marca do 15 marca mialam zwolnienie na dziecko a od 16 marca mam zwolnienie znow na siebie ale u innego specjalisty.Moje pytanie jest takie czy wszystkie te okresy zaliczaja sie do jednego okresu zasiłkowego?i czy jesli wypowiedzialabym umowe pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego to po ustaniu stosunku pracy nadal przysluguje mi zasilek chorobowy i ewentualnie swiadczenie rehabilitacyjne?

  1. Witam
   Te okresy to różne okresy zasiłkowe. Z kolei jeśli wypowie Pani umowę o pracę pozostając na zwolnieniu lekarskim, to po ustaniu tytułu do ubezpieczeń i umowy o pracę będzie Pani miała prawo do zasiłku chorobowego oraz ewentualnego świadczenia rehabilitacyjnego.

   1. Dziękuję serdecznie.Czyli mam rozumiec ze przebywajac obecnie na zwolnieniu mogę pobierac zasilek przez 182 dni pomimo wczesniejszych zwolnien?ale pracodawca płaci tylko za pierwsze 33 dni bez wzgledu na to ze sa to rozne okresy zasilkowe?

    1. 182 dni to co do zasady maksymalny okres zasiłkowy przy zwolnieniu nieprzerwanym. Z kolei za te pierwsze 33 dni choroby pracownika płaci pracodawca wynagrodzenie chorobowe, ale te 33 dni liczone są za cały rok kalendarzowy. Nie ma tu znaczenia, ile trwały poprzednie zwolnienia lekarskie – od 34 dnia zwolnienia lekarskiego (może być kolejne w tym roku) zasiłek chorobowy finansuje ZUS (jeśli pracownik ukończył 50 rok życia, to wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego w roku).

     1. To znaczy ze w moim przypadku to 182 dni liczy sie od pierwszego zwolnienia czyli od 11 lutego?

 154. Witam serdecznie
  Z dniem 03.03.2013r. zakończyłam umowę na okres próbny, po tym czasie pracodawca nie przedłużył ze mną umowy. Od dnia 25.02. do 08.03.2013 byłam na zwolnieniu lekarskim. Druk zwolnienia wysłałam pocztą do swojego pracodawcy. Rozumiem, że za okres od 25.02. do 03.03.2013 zasiłek chorobowy wypłaci mi pracodawca, a po tym okresie ZUS? W dniu 08.03.2013r. byłam na kontrolnej wizycie u lekarza, który przedłużył mi l-4 do 15.03. Na druku zwolnienia wpisano mi NIP mojego pracodawcy, nie wiem czy dobrze? Czy w związku z tym powinnam wysłać to zwolnienie do swojego byłego pracodawcy i mieć nadzieje, że on dostarczy l-4 do ZUSu, czy może lepiej będzie samemu zanieść zwolnienie do ZUS? Mieszkam w innym mieście niż mój adres zameldowania i na zwolnieniu mam wpisany adres zamieszkania – czy w związku z tym powinnam przedłożyć druk zwolnienia Oddziałowi ZUS zgodnemu z moim miejscem zamieszkania czy zameldowania? Ile czasu mam na dostarczenie? Czy jeżeli nadal będę przedłużała zwolnienia lekarskie, to powinnam wpisywać NIP ostatniego pracodawcy, czy może NIP ZUSu, a może powinnam podać NIP pracodawcy mojego męża, który ubezpieczył mnie w swoim zakładzie? Z góry dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź.

  1. Za okres, kiedy pozostawała Pani jeszcze zatrudniona, otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe (od 25.02 do 3.03), a potem zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione prawidłowo – należy na nim podać NIP pracodawcy, bo były pracodawca musi dostarczyć to zwolnienie do ZUS wraz z formularzem Z-3. To zwolnienie musi Pani dostarczyć pracodawcy, na co ma Pani 7 dni. Kolejne zwolnienia lekarskie może Pani dostarczać już bezpośrednio do ZUS, ma Pani zawsze 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego. Proszę dostarczyć zwolnienie do ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   1. Czy jeżeli nadal będę przedłużała zwolnienia lekarskie, to powinnam wpisywać NIP ostatniego pracodawcy, czy może NIP ZUSu, a może powinnam podać NIP pracodawcy mojego męża, który ubezpieczył mnie w swoim zakładzie? Z góry dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź.

    1. To zwolnienie lekarskie z 8.03 powinno mieć NIP pracodawcy i musi je Pani dostarczyć pracodawcy. Kolejne powinny mieć już NIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. NIP-u pracodawcy męża nie podaje Pani, bo ten pracodawca nie jest płatnikiem zasiłku (jest nim ZUS).

     1. Mam jeszcze pytanie. Czy po okresie 182 dni na l-4 będę mogła zarejestrować się w Urzedzie Pracy jako bezrobotna i otrzymywać zasiłek? Czy orientuje się Pan na jakich zasadach jest obecnie przyznawany zasiłek? Z góry dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź.

     2. Za kilku dni pojawi się na blogu artykuł, omawiający całościowo kwestię zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem zasad nabywania prawa do niego, kwestii komu przysługuje, itp. Właśnie nad nim pracuję 🙂

     3. Witam ponownie
      Otrzymałam dzisiaj korespondencję od firmy: „W związku z tym, ze nie jest Pani pracownikiem naszej firmy wszystkie zwolnienia lekarskie po ustaniu zatrudnienia proszę przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.” Do korespondencji zostało dołączone l-4 z dnia 09.03.2013 – 15.03.2013 na którym jest pieczątka z datą wpłynięcia do firmy (13.03.2013). Co powinnam teraz zrobić z tym l-4 na którym widnieje NIP zakładu pracy? Czy nie jest już za późno aby móc ubiegać się o świadczenia od ZUS-u? Z góry dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź.

     4. Witam ponownie
      Pracodawca postąpił nieprawidłowo, gdyż powinien odesłać to zwolnienie lekarskie do ZUS wraz z formularzem Z-3. ZUS musi bowiem ustalić podstawę do zasiłku, więc ten formularz Z-3 jest niezbędny. Proszę dostarczyć to zwolnienie lekarskie do ZUS wraz z kopią pisma od pracodawcy (proszę się nie przejmować NIP-em na dokumencie zwolnienia lekarskiego). Nie jest za późno, bowiem dostarczyła Pani zwolnienie lekarskie w wymaganym terminie, a że pracodawca uznał, że nie jest właściwy w tej sprawie, to już nie Pani problem.

     5. Witam
      Mam pytanie dotyczące NIP-u na l-4. Byłam dzisiaj w innym oddziale ZUS (który rzekomo jest bliżej mojego miejsca zamieszkania), w którym pracownik o mało co a by nie przyjął mojego przedłużenia l-4. Pracownikowi nie podobało się to, ze na zwolnieniu lekarskim widnieje NIP ZUSu. Twierdził on, że powinien w tym miejscu widnieć NIP ostatniego zakładu pracy. Jestem w kropce, bo nie wiem czy na następnym l-4 umieszczać NIP ZUSu czy NIP ostatniego zakładu pracy, w którym miesiąc temu wygasła mi umowa o pracę. Z góry dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź.

   2. mój mąż dostał 2 tyg wypowiedzenie które skończyło się 16.02.2013 już w trakcie wypowiedzenia był na L4 i do dzisiaj jest na nim zus dopiero wypłacił mu za pierwsze L4 teraz to znaczy 26.03.2013 poszedł do lekarza i dowiedział się że nie jest ubezpieczony jak to możliwe przecież chyba ubezpieczenie zdrowotne powinien teraz płacić ZUS czy może nie jak to wygląda i dlaczego tak się stało czy teraz musi on za tę wizytę zapłacić proszę jak ktoś był w takiej sytuacji niech mi odpowie ja już z tego nic nie rozumię aby był ubezpieczony musiał by się zarejestrować w PUP ale jak jak jest na zwolnieniu o co tu chodzi proszę o odpowiedź

 155. Witam!
  Proszę o informację, podczas mojego zwolnienia lekarskiego (ciąża) mój zakład pracy zlikwidował się. Zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy, jednocześnie zgłoszoną miałam działalność gospodarczą, którą podczas mojego pobytu w domu prowadziły osoby zatrudnione i nadal prowadzą. Opłacałam składki zus zdrowotne. Proszę o informację czy wypłatę zasiłku przejmie ZUS, pomimo, że działalność nadal jest zgłoszona? Ewentualnie jakie dokumenty powinnam złożyć w ZUS.
  Dziękuję za pomoc.

 156. witam,
  proszę o pomoc. Pracowałam prawie 3 lata w firmie do 23 stycznia 2013. Niestety pogorszył się stan mojego zdrowia i od 23 stycznia mam L4. Za dzień 23 stycznia chorobowe wypłacił mi pracodawca i od 24 stycznia zasiłek chorobowy wypłaca mi zus. Aktualnie mam chorobowe do 11 marca 2013 a od 12 marca idę do szpitala na operację wycięcia tarczycy. Czy szpital będzie mógł mi wystawić L4 za dni pobytu w szpitalu no i na okres po operacji ?? pomimo tego że już nie pracuje ?? Nie wiem jak to jest bo dotychczasowe zwolnienia które miałam wystawiane przez mojego endokrynologa to wpisywane miałam na zwolnieniu nip płatnika ( czyli byłego pracodawcę) i nie wiem cyz szpital teraz też może wpisać na chorobowym ten właśnie nip płatnika czyli mojej byłego pracodwcy ?? Mam nadzieję że opisałam to dość zrozumiale, Bardzo prosze o odpwiedź. Pozdrawiam

  1. Witam
   Rozumiem, że pani niezdolność do pracy powstała w ostatnim dniu zatrudnienia. Wówczas za czas po rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli nadal pozostaje Pani niezdolna do pracy, przysługuje Pani zasiłek chorobowy do dnia zakończenia zwolnienia lekarskiego. Oczywiście szpital wystawi druk zwolnienia lekarskiego, będzie Pani miała ciągłość zwolnienia, więc zasiłek będzie przysługiwał. Szpital powinien podać NIP byłego pracodawcy, zwolnienie lekarskie wyśle do ZUS były pracodawca. Po okresie szpitalnym wszystko uzależnione jest od tego, czy będzie Pani miała ciągłość zwolnienia lekarskiego, jeśli tak, to od dnia 24 stycznia przez maksymalnie 182 dni może Pani przebywać na zasiłku.

 157. Witam, byłam zatrudniona w firmie na czas nieokreślony, po 5 mcach pracy podczas urlopu złamałam nogę i obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Leczenie nie zostało ukończone, staram się o zasiłek rehabilitacyjny. Zostałam zwolniona z pracy 19.02.2013r bez wypowiedzenia (po okresie pracy krótszym niż 6 mcy pracodawca ma prawo zwolnić po 3 mcach zasiłku chorobowego). Otrzymałam mailem pismo z ZUSu że zwiazku ze zwolnieniem mój wymiar podstawy wypłacania zmniejszyli do 3500zł (wcześniej był powyżej 4 tyś) i chcą zebym wyraziła zgodę na potracenie z przyszłego zasiłku części pieniędzy za okres 20-28.02.2013. Czy maję do tego prawo? Jaka jest tego podstawa prawna? Proszę o szybką odpowiedź.

  1. Tak. Mają prawo. Podstawa zasiłku chorobowego po ustaniu umowy o pracę i tytułu ubezpieczenia zostaje ograniczona do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 46 ustawy zasiłkowej.

 158. Witam
  W dniu 31.01.2013 roku rozwiązana została mi umowa o pracę a ja przebywałam na urlopie macierzyński. Po tym czasie przeszłam na zasiłek macierzyński który trwa do 14 marca. Teraz się okazało że jestem chora prawdo podobnie na gruźlicę( tak stwierdzono po badaniu tomografii komputerowej) dalsze badania pod tym kontem będę robić w tym tygodniu. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji? Kiedy mogę iść na zwolnienie? A jeśli okaże się że to jednak nie jest gruźlica to czy mogę też iść na zwolnienie biorąc pod uwagę to że zasiłek macierzyński kończę 14 marca a umowa rozwiązała mi się 31 stycznia? proszę o pomoc

  1. Witam
   Na zwolnienie lekarskie może Pani iść w każdej chwili. Urlop macierzyński nie wyklucza takiej możliwości. Pani tytuł do ubezpieczenia chorobowego ustał w dniu 31 stycznia 2013 roku, zatem to, czy na zwolnieniu lekarskim po urlopie macierzyńskim będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy zależy od tego, czy faktycznie jest to gruźlica, czy nie. Jeśli nie, zasiłek chorobowy nie będzie Pani przysługiwał, gdyż niezdolność do pracy musiałaby powstać w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (rozwiązania umowy o pracę). Jeśli natomiast stwierdzona zostanie gruźlica, będzie Pani mieć prawo do zasiłku chorobowego po macierzyński, gdyż wówczas niezdolność do pracy musi powstać w ciągu 3 miesięcy od 31 stycznia 2013, a zatem ma Pani jeszcze taką możliwość.

   1. Mam jeszcze jedno pytanie mam stwierdzoną gruźlicę, jestem w szpitalu. Teraz mija mi 30 dni leczenia i lekarka wystawi mi zwolnienie ale ona wpisuje kod choroby: D czy też będę mieć płatne. Bo w ZUS-ie mówią że tylko jak jest kod choroby:F???? proszę o pomoc odnośnie tego wyżej tematu!

 159. Witam mam pytanie odnośnie tego ze mam umowę o prace zawarta od 1listopada 2012 do 31stycznia 2013 pod konec styczniu chorowałem 7 dni i zakład wypłacił mi normalnie wypłate.Od stycznia 2013 r umowe mam przedłużana co tydzien i od czasu choroby w styczniu po upływie zaledwie 9 dni znów zachorowałem i mam chorobowe do 3 marca.Czy moge wrócić do pracy 4 marca czy musze chorować powyżej 31 dni zeby mieć wypłacone całe swiadczenie chorobowe czy to nie ma zadnego wpływu. Był bym wdzięczny za w miare szybką odpowiedz….

  1. Nie za bardzo rozumiem – umowa o pracę zawierana na tydzień? Czy pan dostaje chociaż tę umowę do ręki, czy to jest taka ustna umowa? To niedopuszczalne, żeby pracował Pan na podstawie powtarzających się umów o pracę, zawieranych na tydzień. Trzecia umowa musi być już umową na czas nieokreślony.

   1. tak tylko ze to jest agencja pracy tymczasowej. Pracuje juz na takich warunkach prawie 5 lat. niestety wszystko jest prawnie juz sprawdzałem. Mianowicie chodzi mi tylko o to chorobowe. czy musze chorować powyżej 31dni czy mogę krócej?

    1. Co to znaczy, że zakład wypłacił normalnie wypłatę? Dostał Pan wynagrodzenie takie, jakby nie chorował? Czy wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek? Jeśli ma Pan zwolnienie lekarskie do 3 marca, to 4 marca może Pan wrócić do pracy, a za ten czas zwolnienia otrzyma Pan zasiłek chorobowy. Proszę tylko dać znać, czy jak Pan przebywa na zwolnieniu lekarskim, to te umowy są odnawiane co tydzień?

     1. Poprzednio zakład wypłacił mi normalnie wypłate ale uwzględnił to ze chorowałem.Następnie zachorowałem 3dni przed zakonczeniem tygodniowej umowy i od tego czasu ciągne chorobowe dokładnie od 8 lutego do 3 marca w tym czasie bedac na chorobowym nie mam umowy doiero dostane umowe od 4 marca dlatego nie wiem czy moge chorować tyle dni czy musze chorować ponad 31 dni zeby uzyskać pełne świadczenie chorobowe.

     2. W takim wypadku nie musi Pan chorować ponad 30 dni, gdyż na zwolnienie lekarskie poszedł Pan jeszcze przed zakończeniem umowy o pracę. Różnica jest tylko taka, że za czas, kiedy nie ma Pan umowy, dostanie Pan zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS, a nie wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę. Za ten czas po zakończeniu umowy otrzyma Pan zasiłek, niezależnie od tego czy Pana niezdolność do pracy trwa dłużej niż 30 dni czy nie.

 160. Witam,
  W związku z wypadkiem jaki miałem w październiku 2012r. przebywam na zwolnieniu lekarskim – od 23.10.2012r. (bez ani jednego dnia przerwy). Umowa o pracę kończy mi się 10.03.2013, natomiast obecne zwolnienie lekarskie mam do 12.03.2013.
  Leczenie nie przebiega tak jak powinno w związku z czym zmuszony będę kontynuować zwolnienie lekarskie także po ustaniu zatrudnienia i prawdopodobnie u innego specjalisty.
  W związku z tym mam pytanie – czy jeśli już po ustaniu zatrudnienia np 14 lub 15.03.2013r., tj. w ciągu ustawowych 14 dni dostarczę do ZUSu zwolnienie na inną jednostkę chorobową (od innego lekarza specjalisty) rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy i mogę leczyć się kolejne 182 dni na nową chorobę czy ta 1/2-dniowa przerwa nie jest jednoznaczna z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego i będzie mi liczone te 182 dni od 23.10.2012r.
  Jeśli któraś z informacji jest niejasna lub brakuje jakichś szczegółów proszę o informację gdyż bardzo zależy mi na odpowiedzi.
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  1. Witam
   Wystarczy nawet jeden dzień przerwy, aby od nowa liczył się 182 dniowy okres zasiłkowy. Jeśli po 12 marca 2013 roku wystąpi chociaż jeden dzień, w trakcie którego nie będzie Pan już na zwolnieniu lekarskim, to następne zwolnienia lekarskie to nowy, 182 dniowy okres zasiłkowy.
   Proponowałbym Panu jeszcze skontaktować się z właściwym oddziałem ZUS, żeby nie było sytuacji, że w ocenie ZUS powinien Pan się raczej starać o świadczenie rehabilitacyjne.

 161. Witam . Czy 30 dni zwolnienia lekarskiego będące warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS liczy się od dnia rozwiązania umowy o pracę czy od całości zwolnienia ? Przed rozwiązaniem umowy byłem już 10 dni na zwolnieniu a po rozwiązaniu umowy 20 dni . Czy należy mi się zasiłek chorobowy z ZUS za te 20 dni ?

  1. Tak. Zasiłek za te 20 dni się Panu należy. 30 dni zwolnienia lekarskiego jest obowiązkowe, jeśli były pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie już po zakończeniu umowy, a nie w jej trakcie.

 162. Proszę o pomoc 19.02 13 zostałam bez pracy ( byłam zatrudniona na czas nieokreślony) i od 26.02.13 mam zwolnienie lekarskie do 25.03.13 , czy będzie mi przysługiwac zasiłek chorobowy i gdzie mam to zwolnienie dostarczyc ? Proszę o pomoc

  1. Witam
   Czy 19 lutego 2013 był ostatnim dniem Pani pracy? Jeśli tak, to skoro od 26 lutego 2013 ma Pani zwolnienie lekarskie, to aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu się umowy o pracę musi Pani na tym zwolnieniu lekarskim przebywać co najmniej 30 dni (nie musi to być jedno zwolnienie, może być kilka następujących po sobie).

 163. Witam,

  od pół roku choruje na depresje i leczę sie poradni psychriatycznej. Wczoraj wróciłam z urlopu wypoczynkowego i otrzymałam wymowienie umowy o pracę z zachowaniem 2tyg.okresu wypowiedzenia. Dziś udałam się do mojego lekarza i dostałam tygodniowe zwolnienie lekarskie. Dodam tylko, że moja umowa kończyłaby się z ostatnim dniem marca. Na poniedziałek mam umówioną wizytę u mojej Pani Psychiatry, czy mimo wypowiedzenia i kończącej sie umowy mogę przebywać na zwolnieniu? Jeśli tak to jak długo? Zostałó mi 13 dni zaległego urlopu czy po skończeniu okresu wypowiedzenia pracodawca musi mi zapłacić ekwiwalent za niego? Dziękuje za odpowiedz

  Pozdrawiam

  1. Witam
   Tak. Pomimo wypowiedzenia i rozwiązania się w perspektywie umowy o pracę może Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim. Po rozwiązaniu się umowy za czas zwolnienia lekarskiego (max 182 dni) otrzyma Pani zasiłek chorobowy z ZUS. Z kolei za niewykorzystany urlop pracodawca powinien Pani wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

   1. Witam, dziekuje bardzo za szybką odpowiedz:) Mam jeszcze jedno pytanie. Mój stounek pravy ustał 16marca, umowa kończyłaby się ostatniego dnia marca. Od 26lutego do dnia 14kwietnia mam ciągłość zwolnienia lekarskiego i pewnie będzie ono wypisywane dalej. Wiem już że mogę chorować 182 dni, ale ktoś mnie nastraszył, że jeżeli mój stosunek pracy juz wygasł a umowa była tylko do końca marca to będe musiała zwrócic pózniej ZUSowi wraz z odsetkami wypłacany zasiłek chorobowy, ponieważ nikt nie płaci za mnie składek. Czy to prawda. Dziękuje za odpowiedz

    Pozdrawiam

    1. Jeszcze jeden pytanie…dodatkowo wyczytałam że prawa do zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS nie ma osoba która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych po ustatniu stosunku pracy. Czy to prawda?

     1. Mam jeszcze 3pytanie:) zauważyłam że poprzednie zwolnienie miałam do18.03 a następne pani doktor mi wypisala od 18.03-14.04 czy jest to błąd? kolejne powinno byc od 19.03 czy moze zostac z datą 18.03?

      Dziekuje serdecznie za odpowiedz na te pytania.

    2. Witam
     Pytanie 1. Do zwrotu zasiłku chorobowego wraz z odsetkami może zostać zobowiązany ubezpieczony, który uzyskał go np. w wyniku sfałszowania zwolnienia lekarskiego, wykorzystuje to zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem itp. To, że stosunek pracy już wygasł nie ma tu większego znaczenia. Ma Pani zwolnienie lekarskie, w trakcie zatrudnienia nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku więc tu nie ma problemu. To, że nikt nie płaci składek jest bez znaczenia.
     Pytanie 2. Nie można jednocześnie pobierać zasiłku chorobowego i zasiłku dla bezrobotnych. Osoba, która po zakończeniu umowy o pracę nie jest zdolna do pracy z powodu choroby, nie jest też zdolna do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego dopuszczalna jest rejestracja w PUP i (ewentualne) nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
     Pytanie 3. Co do zasady dublowanie się zwolnienia lekarskiego nie jest problemem, ale radziłbym w tej kwestii skontaktować się z właściwym oddziałem ZUS (tym, który wypłaca zasiłek), żeby nie było sytuacji, gdy dwie różne osoby w ZUS będą naliczać zasiłki za okresy zwolnienia lekarskiego, co może powodować zdublowanie zasiłku za ten jeden dzień.

 164. witam! Mam pytanie:otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 31.01.2013.Przyczyną wypowiedzenia była konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych,natomiast w świadectwie pracy wpisane jest, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiazania umowy o pracę za wypowiedzeniem na wniosek pracodawcy-art.30. par.1, pkt.2 Kodeksu Pracy .Czy tak jest ok?

  1. Jeśli przyczyną zwolnienia była konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych, to przyczyna ta nie leży po Pani stronie. Wszystko tu jednak zależy od tego, czy pracodawca stosował w Pani wypadku przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych. Art. 30 part. 1 pkt 2 kodeksu pracy mówi o rozwiązaniu umowy o pracę przez jedną ze stron za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie faktycznie miało miejsce, musiałbym jednak uzyskać więcej informacji – ile osób pracuje w zakładzie pracy itp. Proszę o kontakt na e-mail, potrzebne mi będą dodatkowe informacje.

 165. Słyszałem, że w przypadku zwolnienia wystawionego przez lekarza poradni zdrowia psychicznego (depresja) wysokość zasiłku wypłacanego przez ZUS po ustaniu ubezpieczenia wynosi 100%. Czy to prawda? A jeśli tak, na jaką podstawę prawną powoływać się? Nie mogę nigdzie znaleźć tej informacji.

  1. Witam
   Nie ma takiej podstawy prawnej. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy zasiłkowej miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 166. Witam jestem na zasiłku chorobowy i zostało rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia na podstawie art53 &1litera b .
  Czy należy mi sie wtym wypadku zasiłek dla bezrobotnych i jednocześnie pobierając zasiłek rehabilitacyjny , czy nie można tego łączyć ?

  1. Pana rejestracja w PUP będzie możliwa dopiero, kiedy Pan jako bezrobotny będzie zdolny pracy. W czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego jest Pan niezdolny do podjęcia pracy, ze względu na chorobę i potrzebę dalszego leczenia. Nie ma zatem możliwości w tym czasie zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Taka możliwość powstanie ewentualnie dopiero po zakończeniu okresu, na jaki przyznano Panu świadczenie rehabilitacyjne.

 167. Witam
  Chciałam się dowiedzieć czy po zakończeniu umowy o pracę utrzymuje się ubezpieczonym przez 30 dni (aby móc skorzystać z usług NFZ ) . Zanim się pójdzie do PUP aby się ubezpieczyć zanim znajdzie się pracę .

  1. Tak. Ubezpieczenie zdrowotne „obowiązuje” jeszcze przez 30 dni, więc w ciągu tego okresu po zakończeniu umowy o pracę może Pani korzystać z opieki zdrowotnej.

 168. Witam. dnia 19.02.2013 roku miałam wypadek w pracy. Jestem na zwolnieniu chorobowym do 28.2.2013 roku i do tego dnia mam umowe na czas określony. Znaczy to że pracodawca może nie przedłużyć mi umowy a co dalej z moim chorobowym gdyż leczenia nie będę miała zakończonego? Prosze o poradę.

  1. Witam
   A czy formalnie stwierdzono, że był to wypadek przy pracy? Jeśli tak, to od dnia 19 lutego 2013 ma Pani prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli to jest zwykłe zwolnienie lekarskie, to do dnia 28 lutego 2013 otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe, wypłacane ze środków pracodawcy, a po zakończeniu umowy zasiłek chorobowy z ZUS. Może Pani pozostawać na zwolnieniu lekarskim po zakończeniu umowy, z prawem do zasiłku chorobowego.

 169. Jestem zatrudniona u dwóch pracodawców u jednego na cały etat a drugi pół etatu w tej samej pracowni.Od października jestem na zwolnieniu po szpitalu to 4 miesiące.Teraz chcę wrócić do pracy jednak tylko na etat cały natomiast w drugim wybrać urlop za zeszły rok i obecny razem 36 dni następnie nie rozwiązać umowę na pół etatu Jednak obecnie dostałam wiadomość że zakwalifikowałam się na wymianę zastawki i czekać mam na operację która może być w kwietniu.Dostałam odpowiedz żeby złożyć teraz wymówienie ale otrzymam tylko 17 dni urlopu 8 za zeszły i za ten do marca.JAK MAM ZROBIĆ żebym wyszła korzystnie czy jak wezmę 36 dni urlopu to kiedy mam złożyć wymówienie ,żeby już po 22 kwietnia nie pracować na dwa etaty i czy operacja będzie wcześniej to czy dostanę z ZUS ŚWIADCZENIA JEŚLI ZWOLNIENIE BĘDZIE 182 DNI , komu dostarczać zwolnienia. Proszę o odpowiedz na email

  1. Proszę o informację, jakie to są umowy o pracę – na czas określony, nieokreślony itp.? Po otrzymaniu tych informacji będę w stanie udzielić Pani więcej danych. Oczywiście może Pani się z nami kontaktować poprzez e-mail (zakładka Kontakt).

  2. Witam. Mam pytanie, proszę mi powiedzieć dlaczego nie otrzymałam z ZUSU zasiłku od 1 lutego do 7 lutego byłam na zwolnieniu lekarskim , nie było przedłużane dalej. .Zasiłek nie został mi wypłacony.
   Przypomnę że od 16 stycznia do 1 lutego byłam jeszcze zatrudniona u pracodawcy ,ale pochorowałam się i byłam na chorobowym ,umowa w pracy nie została mi przedłużona, więc wygasła.Kolejne -L4 przedstawiłam w ZUS, a pierwsze u Pracodawcy za te dni , pracodawca mi wypłacił .
   Tylko za 7 dni nie zostało mi wypłacone z ZUSU ..ile musi upłynąć czasu żebym dostała pieniądze? proszę o odpowiedz z góry serdecznie dziękuję:)

   1. ZUS ma na wypłatę zasiłku 30 dni. Najlepiej byłoby jednak zadzwonić do ZUS i upewnić się, czy nie będą potrzebne dodatkowe informacje z Pani strony albo formularze ZUS Z-3, ZUS z-10 itp.

 170. Witam.

  Umowę mam na czas określony (3 miesiące) do 28.02.2013, pomału dobiega końca. W sumię to mogę isc na zwolnienie bo moj stan sie pogorszył, ale najpierw zdecydowałam ze wykorzystam zaległy urlop. 27.02 mogę iść po zwolnienie, ale czy to ma sens skoro 28.02 kończy sie umowa? Co zrobić? 8.3.2013 mam operację na kręgosłup.Czy mogę skorzystać z zasiłku chorobowego? Po operacji nie bedę tak szybko zdolna do pracy.

  1. Witam

   Pani umowa o pracę (a więc i tytuł do ubezpieczenia chorobowego) zakończy się w dniu 28 lutego 2013. Jeśli 8 marca 2013 ma Pani zaplanowaną operację, po której na pewno będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni, to będzie Pani przysługiwał zasiłek chorobowy (niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od dnia zakończenia umowy o pracę). Jeśli nie zdąży Pani wykorzystać zaległego urlopu wypoczynkowego, to pracodawca powinien wypłacić Pani ekwiwalent za urlop. Jeśli 27 lutego pójdzie Pani na zwolnienie, to jedyny plus jest Taki, że za okres 1 – 7 marca będzie Pani miała prawo do zasiłku, przy czym wszystko tu zależy od tego, jak długo po zabiegu będzie Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim.

   1. Rozumiem. A jesli mam teraz zwolnienie na dziecko, a chciałabym juz dostać zwolnienie na siebie to czy muszę czekać az zwolnienie na dziecko sie skończy? Czy to moje zwolnienie jakby je unieważni? Dodam że na 25,26,27 mam juz wpisany urlop.
    27.02 to jest ostatni dzien urlopu wiec do lekarza mogłabym isc dopiero 28.02 (ostatni dzień trwania umowy) Czy też tak mogę?

    1. To zwolnienie na dziecko mam do jutra. Jezeli lekarz jutro wystawiłby mi zwolnienie to co z tym urlopem. Moze to zwolnienie ten urlop pokryć?

     1. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy zostanie przerwany. Nie ma możliwości, aby będąc osobą niezdolną do pracy (a tak jest na zwolnieniu lekarskim) można było korzystać z urlopu wypoczynkowego. Za ten niewykorzystany urlop pracodawca wypłaci Pani ekwiwalent.

    2. A czy za to zwolnienie na dziecko ma Pani prawo do zasiłku opiekuńczego? Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie „na siebie” to tym samym będzie Pani niezdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem, a będzie Pani miała Prawo do wynagrodzenia chorobowego (albo zasiłku chorobowego). Z kolei jeśli 28 lutego to ostatni dzień obowiązywania umowy o pracę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym dniu poszła Pani na zwolnienie lekarskie. Jest to jak najbardziej dopuszczalne.

     1. jest to zwykłe zwolnienie na dziecko z powodu przeziebienia- 5 dniowe do jutra. Jutro ide na kontrole-dziecko juz jest zdrowe, wiec mogłabym poprosic o zwolnienie dla mnie.

    3. Jeśli ma Pani obecnie zwolnienie na dziecko, to ma Pani za ten okres prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli natomiast weźmie Pani zwolnienie na siebie, będzie Pani miała prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zwolnienie na siebie „unieważni” zwolnienie na dziecko.
     Oczywiście w dniu 28 lutego może Pani iść do lekarza po zwolnienie lekarskie, bez znaczenia, że jest to ostatni dzień umowy.

 171. Witam chciałam się dowiedzieć kiedy trzeba się udać do PUP aby się zarejestrować po rozwiązaniu umowy o pracę aby mieć ubezpieczenie i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (np. 31 jest zakończenie umowy o pracę to 1 trzeba już być w PUP ), czy jest jakiś czas na zarejestrowanie w urzędzie pracy . Pozdrawiam

  1. Witam
   Terminu takiego określonego w przepisach nie ma. Rejestracja taka nie jest obowiązkowa. Niemniej jeśli chce Pani uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, najlepiej udać się do PUP niezwłocznie po zakończeniu umowy o pracę. Proszę pamiętać tylko, że nie może Pani przebywać w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. gdyż jako osoba niezdolna do pracy nie może Pani zostać zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
   Proszę mieć przy sobie dowód osobisty, świadectwo pracy, ewentualne świadectwa szkolne i dyplomy oraz świadectwa ukończenia kursów itp.
   Proszę też pamiętać, iż zasiłek dla bezrobotnych nie zawsze przysługuje (musi Pani mieć co do zasady przepracowany okres minimum 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz w okresie tym z tytułu Pani zatrudniania pracodawca powinien uiszczać składkę na Fundusz Pracy. Od zasady tej są pewne wyjątki (zaliczanie okresu pobierania zasiłku chorobowego itp.)).

 172. Witam
  Byłam zatrudniona w firmie o umowę o prace zaczęłam chorować , jak wróciłam do pracy po chorobie dostałam dwutygodniowe wypowiedzenie 8-23 .02.2013. 23 lutego wygasa moje wypowiedzenie z pracy .Rozchorowałam się mam zapalenie płuc czy mogę iść na zwolnienie lekarskie ? Wiem że mam zapalenie płuc od piątku ale mi nie przechodzi jestem obecnie na wypowiedzeniu i mam urlop dlatego nie brałam zwolnienia . Jak pójdę jutro lub w czwartek do lekarza to na pewno dostane zwolnienie 2 tygodnie co będzie po 23 lutego .Gdzie zanieść zwolnienie do pracodawcy ? Pozdrawiam Kasia

  1. Witam
   Oczywiście, że może Pani iść do lekarza, i jeśli stwierdzi on, że są ku temu podstawy, da Pani zwolnienie lekarskie. Ma Pani zaległy urlop wypoczynkowy, który nie stoi na przeszkodzie „skorzystania” ze zwolnienia lekarskiego, za urlop, którego Pani nie wykorzysta, pracodawca zapłaci Pani ekwiwalent.
   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie po ustaniu umowy o pracę, musi Pani mieć 30 dni tego nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie dostarcza Pani do pracodawcy, nawet, gdy umowa się już zakończy.

   1. proszę o odpowiedź na moje nurtujące pytanie na temat ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie L4 przez ZUs
    mój mąż dostał 2tyg wypowiedzenie z pracy które zakończyło się 16.02.2013 już przed zakończeniem tego wypowiedzenia był na zwolnieniu lekarski które ma do tej pory z tym że dzisiaj czyli 26.03.2013 poszedł do lekarza i dowiedział się że nie jest ubezpieczony jak to możliwe przecież teraz takie składki powinien płacić ZUS czy może ja się mylę. teraz aby być ubezpieczonym musiał by się zarejestrować w PUP ale teraz nie może bo jest niezdolny do pracy więc jak rozwiązać tą sytuację i czy za wizytę u lekarza ja teraz będę musiała zapłacić czy co

 173. Jestem na zasiłku chorobowym po ustaniu stosunku pracy. Również jestem członkiem Rady Nadzorczej i z tego tytułu pobieram wynagrodzenie 40% najniższej krajowej (510 zł). Powiem szczerze nie wiedziałam , że jest to umowa -zlecenie. Nadmienie, że pieniądze wypłacane każdego miesiąca, choć spotykamy się na posiedzeniach raz na trzy miesiąca lub wg potrzeb. Czy w takim przypadku ZUS może mi odebrać zasiłek chorobowy i jakie konsekwencji grożą mi za pobieranie zasiłku i wynagrodzenia i niezgłoszenia tego w ZUSie?

  1. Witam
   A czy z tej umowy zlecenia ma Pani odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe? Kiedy ustał stosunek pracy? Rozumiem, że wcześniej pracowała Pani na podstawie stosunku pracy, a teraz jako członek Rady Nadzorczej jest Pani zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, tak?

 174. Witam, mój mąż miał umowę o pracę do dnia 28.12. 2012, dnia 21.12 2012 poszedl na zwolnienie lekarskie, które trwa do dzisiaj, przy ostatniej wizycie u lekarza, a było to 11.02, 2012 zaczęły się schody, po pierwsze , mój mąż widnieje w systemie jako osoba nieubezpieczona, mimo ,że przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu od dnia 21.12. 2012, moje pytanie brzmi czy przysługuje mu nadal zasiłek chorobowy i czy jest osobą ubezpieczną, jeżeli tak to jak długo może przebywać na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia,

  1. Witam
   To, że mąż widnieje w systemie jako osoba nieubezpieczona wynika pewnie z zamieszania, związanego z wdrażaniem systemu eWUŚ. Nie będzie to jednak miało wpływu na prawo do zasiłku chorobowego męża. W przypadku pracowników po otrzymujących z ZUS zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę, dokumentem potwierdzającym prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jest zaświadczenie wystawione przez ZUS o ciągłości zwolnienia lekarskiego. takie zaświadczenie wystawia się na wniosek osoby zainteresowanej. Na jego podstawie prawo do bezpłatnej opieki medycznej przysługuje do ostatniego dnia zwolnienia.

 175. Witam,
  Zakończyłam 7 miesięczną umowę o pracę z firmą X dnia 24.01.2013 za porozumieniem stron i podpisałam z firmą Y umowę 25.01.2013r na okres próbny 3 mies.z tygodniowym okresem wypowiedzenia. Od dnia 14.02.2013 podpisaliśmy rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia ze zwolnieniem z obowiązku pełnienia pracy. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy? Czy zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy musi być jednorazowe min. 30 dni, czy może być w partiach po kilka dni, tygodni do uzbierania 30 dni? Czym różni się w moim przypadku pójście na zwolnienie lekarskie podczas trwania umowy o prace a po jej zakończeniu?
  Dziękuję za odpowiedź.

  1. Witam
   Jeśli z firmą Y zawarła Pani umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy, to kodeksowy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Pani umowa o pracę zakończy się dopiero 2 marca. Proszę sprawdzić, czy doszło do wypowiedzenia umowy, czy została ona rozwiązana za porozumieniem stron.
   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie jeszcze w trakcie trwania umowy, to wówczas do dnia rozwiązania umowy pracodawca będzie Pani płacił wynagrodzenie chorobowe, a po rozwiązaniu się umowy zasiłek chorobowy wypłaci ZUS. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (rozwiązania umowy o pracę), to musi mieć Pani 30 dni zwolnienia, przy czym nie musi to być jednorazowo.
   Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek będą Pani przysługiwać, ma Pani bowiem tzw. okres wyczekiwania (30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego).

   1. Jeszcze jedno. Napisałam wyżej, że zawarłam umowę na okres próbny na czas 3 miesięcy. Jednak na umowie nie jest o tym wspomniane. Daty podane to: od 2013.01.25 do 2013.04.22. W związku z tym jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje?
    Jeśli 2 tyg. to jakie kroki mogę podjąć w związku z taką praktyką pracodawcy?
    Dziękuję.

 176. Witam, mam pytanie odnośnie ustalenia wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS po ustaniu stosunku pracy. Czy kwota zasiłku to 80% ostatniej wypłaconej pensji? Czy liczona jest jako średnia np. z całego roku? W moim przypadku od stycznia do października pracowałam w firmie X, gdzie zarabiałam 1900zł brutto, a od listopada do 31 stycznia w firmie Y, gdzie miesięcznie płacono mi 1600zł brutto. Umowa o pracę zakończyła się z dniem 31 stycznia, od 31 stycznia przebywam na zwolnieniu lekarskim, na razie do 28 lutego. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Zasiłek chorobowy po ustaniu umowy o pracę będzie co do zasady wynosił 80 % podstawy, ustalanej zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej (a więc w oparciu o wynagrodzenie u nowego pracodawcy, czyli od kwoty 1600 zł brutto).

   art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej:
   Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.
   Nowa umowa o pracę to nowy tytuł do ubezpieczenia chorobowego.

 177. Witam.

  Moja umowa została rozwiązana z dniem 31.01.2013.
  Od 30 stycznia przebywam na zwolnieniu lekarskim ( dostarczone do pracodawcy). Dzisiaj tj. 12.02 zostało one przedłużone do 3 marca 2013r. Mam pytanie do kogo wysyłam to kolejne zwolnienie? Do byłego już pracodawcy czy do odpowiedniego oddziału ZUS?
  z góry dziekuje za szybką odpowiedz.
  pozdrawiam

  1. Witam

   Płatnikiem zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest ZUS. Aby uzyskać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę zwolnienie lekarskie powinna Pani – teoretycznie – w ciągu 7 dni od dnia jego wystawienia dostarczyć płatnikowi zasiłku chorobowego (ZUS). W praktyce jednak pracownicy w ZUS wolą, aby osoba na zwolnieniu lekarskim dostarczyła zwolnienie, jeśli będzie miała „uzbierane” 30 dni nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego (to jest wymóg, aby uzyskać zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy o pracę.
   Najlepiej by było,m gdyby skontaktowała się Pani telefonicznie z właściwym oddziałem ZUS i ustaliła, kiedy dostarczyć dokument zwolnienia lekarskiego i jakie ewentualnie dokumenty będą jeszcze wymagane (może się okazać, że niezbędny będzie formularz ZUS Z-3 od pracodawcy albo formularz ZUS – Z-10).

 178. Witam,
  Prosze o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia chorobowego i czy w ogóle nalezy mi się zasiłek chorobowy?
  Do dnia 31/01/2013 miałam umowę o pracę na czas nieokreślony.Od 31/01/2013 do 15/02/2013 przebywam na zwolnieniu lekarskim. Moje wynagrodzenie miesięczne brutto 3850 a w styczniu dostałam 3miesięczną odprawę, czyli za styczeń 16800 brutto. Czy ta odprawa wlicza mi się do średniej przy obliczaniu zasiłku chorobowego? Jakiej kwoty mogę się spodziewać ? z góry dziękuję:)
  Pozdrawiam

  1. Witam
   A czy ta odprawa wynika z faktu, iż została Pani zwolniona w oparciu o przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych, czy z jakiegoś wewnątrzzakładowego aktu prawnego, np. regulaminu wynagrodzeń?

   1. Witam,
    proszę o odpowiedź czy należy mi się ten zasiłek chorobowy za okres 31/01/13-15/02/2013 ? czy muszę chorować 30 dni?

    1. Witam
     Rozumiem, że 31 stycznia (w ostatnim dniu pracy) była już Pani na zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji prawo do wynagrodzenia chorobowego nabyła Pani jeszcze będąc pracownikiem, zatem po 31 stycznia ma Pani również prawo do zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ZUS. Obowiązek posiadania ciągłości 30 dni zwolnienia dotyczy tylko sytuacji, gdy były pracownik chciałby uzyskać zasiłek chorobowy już po zakończeniu umowy o pracę. W Pani przypadku zatem otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe za dzień 31 stycznia 2013 oraz zasiłek chorobowy za okres 1 – 15 lutego 2013.
     Z kolei co do odprawy w podstawie zasiłku to nie będzie ona uwzględniona, gdyż nie ma od niej odprowadzonej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dodatkowo zwracam uwagę na treść art. 46. ustawy zasiłkowej: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100 % przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 3.690,30 zł). Pani wynagrodzenie brutto przewyższa nawet nieznacznie tę kwotę, więc zapewne zasiłek chorobowy zostanie ustalony od tej niższej podstawy.

 179. Witam,moje zatrudnienie skończyło się 31 stycznia2013-od 8 stycznia jestem na L4 do 20 lutego czy dalsze L4 mogę mieć na inną chorobę i czy ZUS mi wypłaci zasiłek ,bardzo proszę o szybką odpowiedż.

  1. Witam
   Kolejne zwolnienie lekarskie może Pani oczywiście mieć „na inną chorobę”. ZUS wypłaci zasiłek, proszę tylko ustalić we właściwym oddziale ZUS, czy nie będzie Pani musiała złożyć wraz ze zwolnieniem lekarskim formularza ZUS Z-10.

 180. Witam,

  cytat z jednej z poprzednich odpowiedzi (przypadek kiedy zwolnienie jest wystawione po ustaniu umowy o pracę):

  „Z kolei jeśli po dniu jutrzejszym Pani pójdzie na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy o pracę, a zwolnienie to będzie trwało co najmniej 30 dni, będzie Pani mieć prawo do zasiłku chorobowego. ”

  1. Rozumiem z powyższego, że w tym przypadku za zwolnienie poniżej 30 dni nie dostanę zasiłku chorobowego ?

  2. Jeżeli dostałem zwolnienie na tydzień i nie wiem czy otrzymam dalsze to do ZUS ewentualnie powinienem wysłać dopiero po uzbieraniu 30 dni ?

  pozdrawiam
  Grzesiek

  1. Jeśli pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy o pracę, to zasiłek chorobowy będzie przysługiwał tylko, jeśli to zwolnienie będzie trwało co najmniej 30 dni. Zwolnienie poniżej 30 dni nie daje prawa do zasiłku. Jeśli nie ma Pan pewności, czy otrzyma kolejne zwolnienie lekarskie, to proszę wysłać do ZUS (wraz z formularzem ZUS Z-10) dopiero, jak będzie Pan miał w sumie te 30 dni zwolnienia.

 181. Witam, w dniu 21.01.2013 zakończyła się moja umowa o pracę „za porozumieniem stron”. W poniedziałek (tj 11.02) idę do lekarza ortopedy ( mam uszkodzoną łąkotkę i mam problemy z chodzeniem). Jeśli lekarz wypisałby mi zwolnienie lekarskie, czy przysługuje mi jeszcze zasiłek? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  1. Witam
   Niestety nie. Aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia musi Pani iść na zwolnieie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia umowy o pracę.

 182. Dnia 31 sierpnia 2012 roku otrzymałam wypowiedzenie pracy – likwidacja zakładu. Ale od 24 sierpnia 2012 roku aż do 25 lutego 2013 roku przebywam na zwolnieniu lekarskim (182 dni). Złożyłam w ZUS wniosek o rentę. Jestem zarejestrowana do lekarza okulisty i dentysty na 7 i 8 marca 2013 r.
  Mam pytanie:
  Czy w okresie od zakończenia L-4 do otrzymania lub nie otrzymania orzeczenia komisji mam ubezpieczenie zdrowotne?
  Pozdrawiam i dziękuję

 183. Witam,
  na jutro jestem umówiona na podpisanie rozwiązania umowy o pracę z porozumieniem stron (zawarta na czas nieokreślony od 2007r., pełen etat). Od maja 2012 przebywam na urlopie wychowawczym, wcześniej macierzyńskim. Dzisiaj byłam z dzieckiem u lekarza, ponieważ jest chore mogę wziąć zwolnienie lekarskie (opieka nad dzieckiem). Zastanawiam się czy opieka nad dzieckiem może łączyć się z moim ewentualnym, późniejszym zwolnieniem lekarskim i czy po łącznie 30 dniach nieprzerwanej „choroby” przysługiwać mi będzie zasiłek chorobowy? Co w przypadku kiedy dziecko choruje długo i zwolnienie trwa ponad 30 dni – wtedy też zasiłek się należy? I ostatnie pytanie – w jakiej wysokości, tzn. od czego naliczane, skoro będąc na urlopie wychowawczym nie dostaję żadnych świadczeń?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w trakcie ubezpieczenia chorobowego. Jeśli w dniu jutrzejszym rozwiąże Pani umowę o pracę za porozumieniem stron, straci Pani tytuł do ubezpieczenia. Z kolei jeśli po dniu jutrzejszym Pani pójdzie na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy o pracę, a zwolnienie to będzie trwało co najmniej 30 dni, będzie Pani mieć prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie „na dziecko” nie da Pani prawa do zasiłku opiekuńczego, gdyż nie będzie Pani już zatrudniona, a więc nie będzie Pani miała tytułu do ubezpieczenia chorobowego.

 184. Witam po skończeniu umowy zawsze zanosząc L4 do zus podajemy nip ostatniego płatnika,czyli firmy w której było sie zatrudnionym?
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Jeśli poszedł Pan na zwolnienie lekarskie po zakończeniu umowy o pracę, to płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS, jednakże na druku zwolnienia lekarskiego powinien pojawić się NIP ostatniego pracodawcy.

 185. Witam!
  Moja umowa na czas określony od 30.09.2012r.-31.01.2013r. została rozwiązana .Od dnia 24 stycznia 2013r. do 6 lutego 2013 jestem na zwolnieniu z powodu grypy .W tym czasie inny lekarz wydał mi skierowanie do szpitala na inne schorzenie ,czy ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu takiej sytuacji ?
  Bardzo proszę o odpowiedź …

  1. Witam
   Tak. Będzie Pani miała prawo do zasiłku chorobowego. Interesuje mnie tylko jedna rzecz. Pani umowa o pracę została zawarta na okres 30.09.2012 – 31.01.2013? Jeśli tak, to w jaki sposób została rozwiązana? Za wypowiedzeniem (które nie jest dopuszczalne, jeśli umowa została zawarta na 4 miesiące)?

   1. Była to umowa na czas określony,na okres 4 miesięcy..pełny etat ,niestety nie została ona przedłużona .

    1. Niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie ubezpieczenia chorobowego, więc ZUS wypłaci Pani zasiłek za pobyt w szpitalu. Zasiłek taki wynosi 70 % podstawy.

 186. witam,
  jestem nauczycielem i pracuje w dwóch szkołach: w jednej mam umowę na siebie, na czas określony do 31.08 (7h); w drugiej umowę na zastępstwo od 1.09.2012 (pół etatu) bez wskazania daty jej zakończenia(czyli w praktyce- do powrotu pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim). Obecnie jestem w 12 tygodniu ciąży i pod koniec lutego planuje iść na zwolnienie lekarskie. Moje pytanie dotyczy sytuacji związanej z druga szkołę- idąc na zwolnienie-dyrekcja może w każdej chwili wręczyć mi wypowiedzenie(takie informacje znalazłam :po pierwsze: musi przyjść na moje miejsce inny pracownik, po drugie to tylko umowa na zastępstwo)-
  ale, czy w takiej sytuacji będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS? czy wynagrodzenie, które będę otrzymywała za zwolnienie w pierwszej szkole, nie wykluczy jednak tego zasiłku chorobowego? jeśli nie, to czy muszę być przed wypowiedzeniem określona liczbę dni na zwolnieniu? jak długo będzie wypłacany zasiłek ? czy, aby otrzymać zasiłek będę musiała udać się sama do ZUSU? Byłabym wdzięczna za udzielenie odpowiedzi, gdyż mimo intensywnych poszukiwań nie wszystkie informacje odnośnie mojego problemu były dla mnie w 100% jasne.
  Z góry dziękuję za pomoc
  Beata

  1. witam,
   jestem nauczycielem i pracuje w dwóch szkołach: w jednej mam umowę na siebie, na czas określony do 31.08 (7h); w drugiej umowę na zastępstwo od 1.09.2012 (pół etatu) bez wskazania daty jej zakończenia(czyli w praktyce- do powrotu pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim). Obecnie jestem w 12 tygodniu ciąży i pod koniec lutego planuje iść na zwolnienie lekarskie. Moje pytanie dotyczy sytuacji związanej z druga szkołę- idąc na zwolnienie-dyrekcja może w każdej chwili wręczyć mi wypowiedzenie(takie informacje znalazłam :po pierwsze: musi przyjść na moje miejsce inny pracownik, po drugie to tylko umowa na zastępstwo)-
   ale, czy w takiej sytuacji będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS? czy wynagrodzenie, które będę otrzymywała za zwolnienie w pierwszej szkole, nie wykluczy jednak tego zasiłku chorobowego? jeśli nie, to czy muszę być przed wypowiedzeniem określona liczbę dni na zwolnieniu? jak długo będzie wypłacany zasiłek ? czy, aby otrzymać zasiłek będę musiała udać się sama do ZUSU? Byłabym wdzięczna za udzielenie odpowiedzi, gdyż mimo intensywnych poszukiwań nie wszystkie informacje odnośnie mojego problemu były dla mnie w 100% jasne.Proszę o odpowiedz 🙂
   Z góry dziękuję za pomoc
   Beata

  2. Witam
   Jeśli będzie Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim, to dyrekcja nie może wręczyć Pani wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać wręczone po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Ponieważ jest Pani w ciąży, to zakładam, że do dnia porodu Pani do zakładu pracy nie wróci. W taki wypadku umowa na zastępstwo nie zostanie wypowiedziana, ale rozwiąże się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Ponieważ pracując na podstawie umowy o pracę obowiązkowo podlega Pani ubezpieczeniu chorobowemu, będzie Pani miała prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Jeśli idzie Pani na zwolnienie lekarskie, to jest Pani niezdolna do pracy zarówno w pierwszej, jak i drugiej szkole, więc za czas tego zwolnienia będzie Pani przysługiwało wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Jeżeli w trakcie roku podejmuje Pani dodatkowe zatrudnienie, to do okresu 33 dni niezdolności do pracy, za które należy się Pani wynagrodzenie chorobowe w drugiej szkole wlicza się również okresy wypłaconego wynagrodzenia w pierwszej szkole. Wypłacane wynagrodzenie chorobowe nie wyklucza otrzymania zasiłku w drugim zakładzie pracy.
   Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione dla obydwu zakładów pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez okres 182 dni, natomiast macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego.

 187. Witam,
  jestem na zwolnieniu od 4 miesięcy, 31 stycznia 2013 skończył mi się okres wypowiedzenia. zwolnienie miałam do 1 lutego. wczoraj dostałam zwolnienie na kolejne 2 tygodnie. wiem, ze mam je dostarczyc do odpowiedzniego ZUS-u. Czy powinnam dopełnić jakichś innych obowiązków? np zgłoscic sie osobiscie i cos wypełnić? zarejestrowac sie jako bezrobotna? co z ubezpieczeniem? bede wdzieczna za odpowiedz

  1. Przebywając na zwolnieniu lekarskim jest Pani niezdolna do pracy, a zatem nie może Pani zarejestrować się w urzędzie pracy. Jednocześnie ponieważ nie jest już Pani zatrudniona, aby otrzymać zasiłek chorobowy powinna Pani dostarczyć zwolnienie lekarskie do właściwego oddziału ZUS i wypełnić formularz ZUS Z-10 (oświadczenie osoby, ubiegającej się o zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia). Przebywając na zwolnieniu lekarskim ma Pani prawo do opieki zdrowotnej. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego może się Pani zarejestrować w urzędzie pracy.

 188. Witam, mam pytanie
  Jestem zatrudniona na okres próbny 3 miesiące, który upływa 31 stycznia. Rozchorowałam się w tym czasie i od 28.01 jestem na L4 na dwa tygodnie. Schorzenie poważne, na pewno po tym okresie otrzymam kolejne L4. Pracodawca wiem, że nie przedłuży umowy. Komu powinnam dostarczyć zwolnienie, aby otrzymać zasiłek i czy w kolejnym zwolnieniu należy wpisywać NIP pracodawcy, skoro już nie będę pracownikiem tej firmy?

  1. Na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ma Pani 7 dni. Ponieważ niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie zatrudnienia, za okres od 28 do 31 stycznia otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy, więc to on powinien dostać zwolnienie lekarskie. Kolejne zwolnienia powinna Pani dostarczać już do ZUS, bo po zakończeniu umowy o pracę będzie Pani przysługiwał zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS.
   Co do NIP-u na kolejnym zwolnieniu lekarskim, to nawet, jeśli lekarz wpisze NIP zakładu pracy, ZUS nie powinien robić Pani problemów (aczkolwiek w tym zakresie praktyka różnych oddziałów ZUS w Polsce jest różna, radziłbym skontaktować się telefonicznie bezpośrednio z właściwym oddziałem ZUS i ustalić).

 189. Witam
  Mam pytanie, bo widzę, że odpowiedzi Admina są szybkie i profesjonalne – jeśli jest to właściwe miejsce i sposób na jego zadanie, bo nie mam doświadczenia na forach 🙂
  Nie pracuję od końca 2012r. Zwolnienia rozpoczętego bodajże 8 stycznia 2013 uzbierało mi się (z ostatnim) ponad 30 dni i powinienem je zanieść do ZUS. Jeśli otrzymam następne, to czy każde kolejne muszę dostarczać w terminie 7-dniowym i wypełniać Z-10, czy znów je gromadzić, aż uzbiera się kolejne 30 dni?
  Pozdrawiam

   1. Dzięki za odpowiedź.
    Niby się pytałem i w ZUS-ie i na infolinii, ale tylko o pierwszy 30-dniowy okres. Dowiem się więc co dalej, jak pójdę, skoro brak reguł w tym względzie.
    Pozdrawiam

 190. Witam..
  Mam pewne wątpliwości, może pomożecie mi je rozwiązać…..
  Od dnia 16.01.2013-do dnia 25.01.2013 przebywam na zwolnieniu lekarskim moja umowa o prace była od dnia 25.10.2012 na okres próbny do dnia 24.01.2013 wygasła … mam KONTYNUACJE tego zwolnienia chorobowego od dnia 26-03.01.2013 gdzie mam je zawieść do ZUS czy do pracy ? Kto sie tym dalej zajmuje ?
  PROSZĘ O POMOC
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Po zakończeniu umowy o pracę płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS, zatem zwolnienie lekarskie po 25 stycznia musi Pani dostarczyć do ZUS.

 191. Witam,
  Dnia 24.01.2013 otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ostatni dzień wypowiedzenia przypada na dzień 28.02.2013. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest likwidacja stanowiska pracy. Przysługuje mi również jednomiesięczna odprawa. Proszę o odpowiedzi na pytania:
  Czy jeśli do dnia 28 .02.2013 otrzymałabym zwolnienie lekarskie to kto zapłaci mi wynagrodzenie?
  Czy przysługuje mi ogóle możliwość pójścia na zwolnienie lekarskie?
  Ile wynosi maksymalny okres zwolnienia lekarskiego po dniu 28.02.2013 w moim przypadku (ile mogę chorować po dniu 28.02.2013?) z zachowaniem świadczenia?
  Jaka jest wysokość świadczenia w stosunku do otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia ?
  Kto będzie mi płacił świadczenie po upłynięciu terminu 28.02.2013?
  Czy to mogą być okresy np. 2 tygodniowe zwolnienia lekarskiego z zachowaniem ciągłości tego zwolnienia?
  Pragnę tylko wspomnieć , że umowa była zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1.12.2011 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia od dnia 25.01.2013 do 28.02.2013.
  Nie ukrywam , że zależy mi na szybkiej odpowiedzi.
  Pozdrawiam,
  Anna

  1. Witam
   Oczywiście do dnia 28 lutego 2013 może Pani iść na zwolnienie lekarskie, za które otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe, finansowane ze środków pracodawcy (za pierwsze 33 dni tego zwolnienia, potem przysługuje Pani zasiłek, finansowany ze środków ZUS). Po 28 lutego, jeśli nadal będzie Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim, przysługiwać będzie Pani zasiłek chorobowy z ZUS. Maksymalny okres zasiłku to 182 dni. Zwolnienie lekarskie może być podzielone na części, tzn. najpierw lekarzy wystawia na dwa tygodnie, potem znów na dwa tygodnie itd.

 192. Witam ponownie,
  proszę jeszcze raz o odpowiedz bo się nie doczekałam
  miałam umowę o pracę od 1.11.2012 do 30.11.2012.
  Dnia 04.12.2012 dostałam zwolnienie lekarskie do 06.01.2012.
  Wystąpiłam do ZUS o zasiłek chorobowy i dostałam odmowną decyzję z uzasadnieniem że w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego nie nabyłam prawa do zasilku chorobowego z powodu braku wymaganego okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
  Jak to mam rozumieć, przecież byłam ubezpieczona 30 dni?
  Decyzję wydano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w raze choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 77, poz. 512 ze zm.)
  Baaaaaaaardzo proszę o wyjaśnienie

  1. Witam
   A może Pani przysłać mi skan uzasadnienia decyzji? Oczywiście proszę zamazać wszelkie dane osobowe, wystarczy mi sama treść uzasadnienia.

 193. Witam. Mam pytanie jestem zatrudniona w firmie na okres próbny na pełny etat do 31 .01.2013 roku z dniem 31 konczy mi się umowa…jestem chora juz 18 dni . Czy Pracodawca zapłaci mi za te dni chorobowego czy nie? bardzo prosze o odpowiedz… a jeżeli umowa wygaśnie co wtedy będzie ?jak dalej bede na zwolnieniu kto bedzie mi wypłącał zasiłek. Czy otrzymam zasiłek tylko za 18 dni ?będąc jeszcze na umowie . Proszę mi wyjasnic
  Dziękuję.

    1. Tak, otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę. Po zakończeniu umowy o pracę, jeśli nadal będzie Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim, zasiłek chorobowy wypłaci ZUS.

     1. Dziękuję bardzo za odpowiedz. Jak obliczyć taki zasiłek chorobowy przez 18 dni .Na umowie mam 1800 brutto.Proszę o odpowiedz

     2. Za te 18 dni przysługiwać będzie Pani wynagrodzenie chorobowe, wypłacane ze środków pracodawcy. Jeśli kontynuuje Pani zwolnienie lekarskie, do dnia 31 stycznia (do dnia rozwiązania umowy o pracę) pracodawca będzie płacił wynagrodzenie chorobowe. Potem, jeśli będzie Pani kontynuować zwolnienie lekarskie, będzie Pani przysługiwał zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS.
      Aby obliczyć Pani pensję za cały miesiąc styczeń musiałbym mieć informację, czy po 18 stycznia nadal przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim. Jeśli nie, to za 18 dni stycznia otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe w kwocie 745,55 złotych brutto. Zakładając, że po 18 stycznia powróciła Pani do pracy, za cały miesiąc otrzyma Pani odpowiednio 745,55 zł wynagrodzenia chorobowego oraz 720 zł wynagrodzenia za pracę. Netto będzie to kwota około 1169 zł (w zależności od przysługujących Pani kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej).

     3. Jestem na zwolnieniu od 16 stycznia do 1 lutego. To jest 17 dni ….nie( 18). Uwowa konczy mi sie z dniem 31 stycznia. Tylko nie wiem jak obliczyć ….. z góry dziękuje:)

 194. Witam.
  W dniu dzisiejszym(18.01) straciłam pracę, poszłam do lekarza(trochę się rozchorowałam w tej pracy) który dał mi 2 tygodniowe chorobowe,wypisane od dnia 19.01 do 1 .02. Czy zus wypłaci mi za ten okres chorobowe czy muszę być 30 dni na chorobowym?

  1. Witam
   Co oznacza, że w dniu 18 stycznia straciła Pani pracę? Czy to był ostatni Pani dzień w firmie? Bo jeśli tak, to skoro zwolnienie lekarskie ma Pani już po zakończeniu umowy o pracę to tak, musi Pani przebywać na nim co najmniej 30 dni, aby uzyskać zasiłek z ZUS.

   1. tak to był mój ostatni dzień w firmie. Sądzę że niestety te 2 tyg wystarczą mi żeby się wykurować.
    A jeszcze chciałabym się dowiedzieć czy po zakończeniu umowy jest jakich miesięczny okres ochronny w którym jestem jeszcze ubezpieczona? czy momentalnie z zakończeniem pracy kończy mi się także ubezpieczenie?

    1. Tytuł ubezpieczenia ustaje wraz z zakończeniem umowy o pracę. Jeśli po zakończeniu umowy o pracę pozostaje Pani na zwolnieniu lekarskim, ma Pani prawo do opieki zdrowotnej. Po ewentualnej rejestracji w PUP będzie Pani miała tytuł do ubezpieczenia.

 195. Witam. Przeczytałem komentarze innych i odpowiedzi na nie, ale nadal mam
  pewne wątpliwości w swojej sprawie. Moja umowa o pracę rozwiązała się z dniem 31 grudnia 2012r.
  Od dnia 27 grudnia 2012 przebywam na zwolnieniu lekarskim (do 17 stycznia 2013). Zwolnienie
  zaniosłem 28 grudnia do działu kadr. Żadnych innych czynności nie podejmowałem.
  17 stycznia idę ponownie do lekarza na kontrolę i prawdopodobnie będę miał kolejne zwolnienie.
  Czytam o drukach Z-3, Z-10 i itp. Zakład pracy zapłacił za te dni zwolnienia kiedy byłem ich pracownikiem.
  1. Rozumiem, że to zwolnienie co dostanę zanoszę do ZUS?
  2. Czy muszę albo musiałem wypełniać druk Z-10 aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS za to
  pierwsze zwolnienie do 17 stycznia?
  3. Czy zanosząc drugie będę musiał coś wypełniać?
  4. W jakim terminie ZUS wypłaci zasiłek?
  5. Czy w ZUS można sprawdzić czy pracodawca wysłał druk Z-3?
  Co to znaczy, że ktoś ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Ja miałem przez kilka lat ciągłość zatrudnienia to gdybym się zarejestrował to bym dostał zasiłek. Dzwoniłem do U.Pracy i powiedziano
  mi, że dopiero, gdy wyzdrowieję mam zabrać z ZUS zaświadczenie o końcu choroby i wtedy się do nich zgłosić.
  Proszę o pomoc.
  Jacek

  1. Niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie, gdy trwał stosunek pracy a więc za te ostatnie dni grudnia otrzymał Pan wynagrodzenie chorobowe. Po ustaniu umowy o pracę i tytułu do ubezpieczeń zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez ZUS, a ponieważ to ZUS będzie płatnikiem, to zwolnienia lekarskie kolejne musi Pan dostarczać do ZUS właśnie. Formularz Z-3 dotyczy osoby ubezpieczonej (pracownika), a formularz Z-10 dotyczy osoby, która ubiega się o zasiłek po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. Pana pracodawca powinien wysłać do ZUS formularz Z-3, więc ZUS wie, do kiedy przebywa Pan na zwolnieniu lekarskim i za okres zwolnienia do 17 stycznia 2013 otrzyma Pan zasiłek, jednak gdyby chciał Pan kontynuować to zwolnienie, może okazać się konieczne przygotowanie formularza Z-10 (na miejscu w ZUS może Pan wypełnić, z pewnością ktoś Panu pomoże, to nie jest skomplikowany formularz. Co do terminu wypłaty zasiłku, to z praktyki zauważyłem, iż ZUS najczęściej czeka 30 dni, a dopiero potem wypłaca zasiłek. W Pana wypadku powinno to mieć miejsce pod koniec stycznia. Oczywiście w ZUS może Pan sprawdzić, czy pracodawca przekazał Z-3.
   Z kolei odnosząc się do zasiłku dla bezrobotnych, to pozostając na zwolnieniu lekarskim nie może Pan zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego może Pan to uczynić, a do tego urzędnikowi w PUP będzie niezbędne zaświadczenie z ZUS o zakończeniu zwolnienia lekarskiego i okresu zasiłku. Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, ze względu na Pana ciągłość zatrudnienia, będzie miał Pan prawo do zasiłku dla bezrobotnych od pierwszego dnia po rejestracji (ma Pan wymagane minimum 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy).

 196. witam.mam problem a wiąże się on z systemem e-wuś. zacznę od początku.skończyła mi się umowa o prace dnia 16 listopad 2012r. dnia 21 listopada 2012r. udałem się do lekarza i od tego dnia ciągnę zwolnienie lekarskie dla zusu, z nipem mojego byłego pracodawcy i pobieram zasiłek chorobowy. ostatnie zwolnienie miałem od 27 grudnia 2012r. do 13 stycznia 2013r.oczywiście mam ciągłość zwolnień od 21listopada 2012r. a od 14 do 16 stycznia 2013r. bylem w szpitalu.system e wus nie wykrył mnie jako ubezpieczonego i nie chcieli mi wystawić zwolnienia lekarskiego.zaświadczenia z zusu nie przyjmowali na którym było ze pobieram zasiłek chorobowy. żebym ich nie męczył i prosił to by mi nie wystawili zwolnienia. co w takiej sytuacji zrobić? czy istnieje jakiś artykuł, paragraf aby to uprościć .

  1. Witam
   W trakcie zatrudnienia miał Pan tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – umowę o pracę. Po zakończeniu zatrudnienia i w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, pomimo braku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ma Pan prawo do opieki medycznej. Niestety ze względu na fakt, iż system E-WUŚ dopiero zostaje wdrażany, są problemy z weryfikacją tytułu do ubezpieczenia i możliwości korzystania z usług państwowej służby zdrowia. To, że zaświadczenia z ZUS nie chcieli uznać wynika z powszechnego jeszcze braku wypracowanej w zakładach opieki zdrowotnej praktyki. Póki co minął jeszcze zbyt krótki okres czasu od wprowadzenia tego systemu, pewnie z czasem będzie on bardziej szczelny i do takich sytuacji nie będzie dochodzić.

   1. a gdybym nie otrzymał od nich zwolnienia to co bym musiał zrobić skoro ostatnie zwolnienie miałem do 13 stycznia 2013.a od 14 do 16 stycznia bylem w szpitalu to bym musiał zapłacić za pobyt?czy by było jakieś inne wyjście?

    1. Raczej nie musiałby Pan zapłacić. Sprawa by się pewnie wyjaśniła, gdyż tak, jak pisałem, nie Pan jedyny jest „ofiarą” wdrażania systemu E-WUŚ, w którym są jeszcze pewne niedociągnięcia.

  1. tak chodzi mi wlaśnie o to ubezpieczenie bo mam problem u lekarza ponieważ nie widnieje w systemie ewuś,a jestem po ustaniu zatrudnienia z góry dziękuje za informacje pozdrawiam

    1. a czy muszę zglosic to do NFZ?bo pani w przychodni dala mi numer i kazala mi to wyjasnić 'aby przy nastepnej wizycie być już w tym systemie ewuś.dziękuje za porady pozdrawiam

     1. Tak, najlepiej będzie zgłosić w NFZ fakt pozostawania na zasiłku chorobowym z ZUS. Może są w stanie ręcznie wprowadzić odpowiednie informacje do systemu E-WUŚ. Najlepiej byłoby z ZUS otrzymać zaświadczenie, że pobiera Pani zasiłek chorobowy i z tym zaświadczeniem udać się do NFZ.

     2. no chyba będę musiala tak zrobić wlasnie,a to zaświadczenie otrzymałam ale u lekarza oni tego niechcieli odemnie pozdrawiam

 197. witam
  miałem umowę na czas określony od 20 08 12 do 31 12 15.
  dn 13 11 12r do 17 11 12r byłem na urlopie wypoczynkowym
  od dn 19 11 12r do 18 12 12r byłem na urlopie bezpłatnym- (na własny wniosek) i z dniem końca urlopu bezpłatnego rozwiązała mi się umowa o pracę za porozumieniem stron(tzn. że jak składałem wniosek o urlop bezpłatny to od razu z wypowiedzeniem ze z dniem końca urlopu bezpłatnego rozwiązuje się umowa o pracę za porozumieniem stron).
  no i dnia 18 12 12r rozwiązała sie umowa.
  ja przebywam na l-4 od 19 12 12r do dziś i z tego co mówi lekarz jeszcze będę ok 2 miesięcy-wiem że zachorowałem po okresie zatrudnienia i czy zus będzie mi płacił za to l-4 jak będzie ponad 30 dni?
  —-bo nie mam pojęcia ze względu na ten urlop bezpłatny na którym byłem od 19 listopada-18 grudnia(koniec umowy)
  —-i jeszcze byłem na zwolnieniu od 15 listopada do 25 listopada (też w tym samym czasie co miałem urlop wypoczynkowy i bezpłatny)-i tu za ten czas do 19 listopada( do urlopu bezpłatnego) firma mi zapłaciła za zwolnienie lekarskie.
  —-dodam ze mi pani w zusie powiedziała abym zwolnienie przyniósł dopiero jak się uzbiera mi się 30 dni.
  Bardzo proszę o odpowiedź czy będe miał płatne to moje chorobowe?? bo już mam ogromny mętlik w głowie,wiem że jest tutaj dużo dat ale mam nadzieję że dostanę odpowiedź
  pozdrawiam

  piotr

  1. Witam
   Zwolnienie lekarskie po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, po spełnieniu określonych warunków (termin rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego do 14 dni od dnia ustania umowy o pracę oraz jego długość co najmniej 30 dni) uprawnia Pana do zasiłku chorobowego. Pani w ZUS-ie powiedziała o tych 30 dniach, bo te 30 dni to jest wymóg, aby nabył Pan prawo do zasiłku. Będzie Pan musiał wypełnić formularz ZUS-Z10 i złożyć go wraz ze zwolnieniem lekarskim.
   Ponieważ miał Pan umowę o pracę od dnia 20 sierpnia, ma Pan już tzw. okres wyczekiwania, niezbędny do nabycia prawa do zasiłku chorobowego.

 198. witam..niefortunnie dalam wypowiedzenie w swojej obecnej pracy.i chyba teraz bede tego zalowac:(. umowa konczy sie 19stycznia2013roku. nie przypyuszczalam ,ze zachoruje. od 8-01 jestem na zwolnieniu i bede napewno przez dluzszy czas, poniewaz schorzenie jest powazne.,wiec w takim wypadku nie moge podjac zatrudnienia w nowej pracy.wiem , ze do 19.01 za zwolnienie zaplaci mi pracodawca, interesuje mnie co dalej?w jakiej kwocie dostane zasilek chorobowy z zusu?netto.w firmie pracuje o 14lutego2012roku.wynagrodzenie np. za mies. listopad wygladalo tak..spisuje dane z paska wynagrodzen.ale popszednie miesiace wygladalo ppodobnie

  podstawa opodatkowani1433,84,
  stawka ppodatku18%,
  wynagrodzenie zasadnicze1500
  naliczona zaliczka na podatek-212zl
  ryczalt za uzywanie samochodu-250,74
  ulga podatkowa-46,33
  przychod opodatkowany bez zasilko w-1750,74
  skladka zdrowotna9%-116,49
  podstawa skladki na ubez. zdrowotne7,75%-100,31
  emerytalne-146,40
  rentowe-22,50
  wynagrodxzenie netto1331,60
  chorobowe skl.36,75
  ekwiwalent za pranie-15
  razem skl. spoleczne 205,65
  koszty uzyskani przychodu-111,25
  do do wyplaty 1303,60
  podstawa wymiaru skladki na ubez. zdrowotne-1294,35zl.

  Wiem ,ze sie rozpisalam, pewnie wyglada to nieporadnie..no ale wolalam podac wszystko,i jeszcze jedna sprawa w chwili gdy podjelam prace w 14-02 2012roku.. nabylam prawo do kuroniowki ,ale ja zawiesilam i teraz nie wiem jak to dalej ma wygladac.. czy musze wrocic po ustaniu umowy o prace na zasileg dla bezrobotnych,czy dalej moge ciagnac zwolnienie lekarskie i po ustaniu ewentualnie zwolnienia dopieru wtedy wrocic na zasilek dla bezrobotnych. JUz w tym wszystkim sie pogubilam, jakos strasznie sie to wszystko pokompikowalo.. a jednak mam na utrzymaniu 2dzieci.. i musze jakos z tego wyjsc.z gory dziekuje za pomoc.Monika

   1. Witam
    Dostanie Pani odpowiedź na e-mail. Proszę tylko o dzień – dwa cierpliwości. Ze względu na ogromną liczbę pytań i porad nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć natychmiast, a zależy nam, aby odpowiadać na wszystkie pytania czytelników i ich problemy.

  1. Witam. Pisalam do Panstwa na email. chodzi mi o tą pewnośc nabycia prawa do zasilku dla bezrobotnych , bez potrzeby oczekiwania tych trzech mies. przypomne jeszcze raz t a moja sytuacje. wiec od 13-02 2012 do 19 -01-2013 pracowalam w swojej pracy, sama rozwiazalam umowe , poniewaz otrzymalam nowa propozycje pracy. ale w trakcie wypowiedzenia zachorowalam powaznie.. i w zwiazku z tym nadal jestem na zwolnieniu. mozliwosc podjecia pracy w nowym miejscu sie rozwiala. i dlatego jeszcze raz to pytanie. Pan napisal mi , ze po 13 -02 nie musze oczekiwac tych 3mies. na zasilek dla bezrobotnych… , ze powinnam go otrzymac od razu. ale Pani w PUP mowi cos innego, ze dlatwgo ,ze ja sama rozwiazalam prace… musze teraz przebywac co najmniej te180dni i wtedy dopiero moge dostac zasilek, w innym wypadku bede musiala czekac 3mies. Bardzo prosze o pomoc, chodzi mi konkretnie o jakies szczegoly, ktore moglabym tej Pani przedstawic w PUP.Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam. Monika

 199. Witam, od 25.08.2011 przebywam na długorwałym zwolnieniu po ustaniu zatrudnienia. Ostatnie zwolnienie miałam do 07.01.2013 r. a kolejne lekarz wystawił mi od 08.01.2013 r. do 06.02.2013 – jednocześnie złożyłam wniosek o świadczenie rehabilitacyjne / jestem po operacji /. Wiem , ze maksymalny okres zasiłku to 182 dni – i teraz się zastanawiam czy zwolnienie jest dobrze wypisane-terminem przekracza magiczny okres 182 dni…
  Z góry dziekuje.

  1. Witam
   Zwolnienie lekarskie może w sumie przekroczyć 182 dni. Należy mieć na względzie fakt, iż długość zwolnienia lekarskiego nie jest tożsama z długością okresu zasiłkowego. Stosownie do treści art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby – nie dłużej jednak niż przez 182 dni. To, że ma Pani zwolnienie lekarskie na dłuższy okres nie przeszkadza.

   1. Witam,

    W dniu 31 stycznia skończyło mi sien wypowiedzenie,a jestem na zwolnieniu lekarskim od 12 listopada 2012. W tej chwili otrzymałam zwolnenie do 8 lutego. Czy mam tylko wypełnić druk Z-10 i wysłać wraz ze zwolnieniem lekarskim do odziału ZUS-u? Czy musze jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty wypełnic,aby otrzymać zasiłek chorobowy?
    Z góry serdecznie dziekuję

    1. Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu umowy o pracę musi pani przedłożyć dokument zwolnienia lekarskiego i formularz ZUS Z-10. Żadne inne dokumenty nie są wymagane.

 200. Witam
  W dniu 31.12.2012 wygasła umowa o pracę. Od dnia 16 grudnia 2012 roku do dnia 10 stycznia 2013 roku przebywam na zwolnieniu lekarskim. W dniu 07.01.2012 udałem się do innego specjlisty podczas wizyty okazało sie ze jestem chory i leczenie będzie trwac dłuższy czas. Jeżeli dnia 11 stycznia dostarczę do zusu zwolnienie(powyżej 30 dni) od innego specjalisty to zus będzie wypłacał mi zasiłek chorobowy? W firmie pracowalem przez 5 lat. Dziekuje za odpowiedz

  1. Witam
   Tak. ZUS powinien Panu wypłacić zasiłek, jednakże może okazać się konieczne wypełnienie formularza ZUS-Z10, który składa się wraz ze zwolnieniem lekarskim. Formularz ten dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia (umowy o pracę).

 201. Witam. W dniu 31.12.2012 upłynoł termin 3 miesięcznego wypowiedzenia.
  Dnia 31.12.2012 poszłem na zwolnienie lekarskie do 06.01.2013.
  Czy muszę chorować 30 dni aby zus wypłacił zasiłek czy nie.
  Jeśli będę chorował dalej w ciągłości to czy za każdym razem muszę
  mieć 30 dni aby zus wypłacił zasiłek. Chodzi o to czy jeśli będę chorował
  np.42 dni to zus zapłaci mi za 30 czy 42. Dziękuję i Pozdrawiam.
  Pracowałem w zakładzie 18 lat.

  1. Witam
   Pana niezdolność do pracy powstała jeszcze w chwili, gdy miał Pan tytuł do ubezpieczenia chorobowego. W takim wypadu nie musi Pan chorować 30 dni, tyle, że za okres od 1 do 6 stycznia zasiłek wypłaci Panu bezpośrednio ZUS. Jeśli natomiast będzie Pan chorował dalej, to nie musi być za każdym razem 30 dni. Będzie Pan musiał tylko dostarczać do ZUS kolejne zwolnienia lekarskie. Jeśli będzie Pan chorował 42 dni, to za tyle co do zasady ZUS wypłaci Panu zasiłek.

 202. Dziękuję bardzo za informację.Pan w ZUS wydał mi właśnie oświadczenie Zus Z-10, mam wypełnić i wszystko przynieś po 30 dniach od zachorowania.Tylko dziwi mnie dlaczego dziś nic nie musiałam zostawiać.Przyznam że mam pewne obawy że jak pójdę za 30 dni to powiedzą że jestem za późno:( Pozdrawiam serdecznie!

  1. Proszę się nie obawiać, że będzie za późno. Pracownicy ZUS czasem tak robią, ze względów na porządek w pracy (mniejsze zamieszanie, jeśli łącznie dostają zwolnienie lekarskie i Z-10, łatwiej im wówczas wszystko sprawdzić i ustalić prawo do zasiłku).

 203. Witam.
  Z dniem 31.12.2012r wygasła mi umowa o pracę. Od 2.01.2013r poszłam na zwolnienie lekarskie. Pan w ZUSie powiedział że muszę uzbierać 30 dni chorobowego i dopiero wtedy przychodzę z tymi zwolnieniami i innymi dokumentami(świadectwo pracy, ZUZ-z3)i wszystko składam.Chciałam się upewnić czy to faktycznie tak jest?Ja myślałam że muszę dostarczyć zwolnienie do 7dni.Dziękuję za odpowiedz>
  Pozdrawiam

  1. Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej na dostarczenie płatnikowi zwolnienia lekarskiego ma Pani 7 dni. Z drugiej strony jednak, aby uzyskać zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy o pracę, musi Pani pozostawać na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie 30 dni. Stąd pewnie taka odpowiedź pana w ZUS. Proszę się tylko upewnić, bo po rozwiązaniu się stosunku pracy powinna Pani wypełnić formularz ZUS Z-10 (wniosek o wypłatę zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń).

 204. Witam, mam kilka pytań. Byłam zatrudniona w firmie X na czas określony od 26października 2012 do 26 kwietnia 2013r., jednak w 21.11.2012 otrzymałam pismo rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Stosunek do pracy ustał w dniu 08.12.2012r. Jednak na wizycie u lekarza ginekologa w dniu 19.12.2012r. okazało się,że jestem w ciąży, w szóstym tygodniu. Zatem nie minęło 14 dni od ustania stosunku do pracy. Otrzymałam pierwsze zwolnienie na 14 dni-wysłałam je do byłego pracodawcy(w zwolnieniu podałam jego NIP), a na kolejnej wizycie otrzymałam zwolnienie już na 30 dni-jest ciągłość w zwolnieniu, znowu wysłałam je do byłego pracodawcy. Czy nie powinnam przypadkiem od razu ubiegać się do ZUS-u o zasiłek chorobowy, i czy w ogóle mam do niego prawo?
  Czy jeśli np. w poniedziałek 07.01.2013 pojechałabym do pracodawcy odebrać te zwolnienia to mam jeszcze szansę ubiegac się w ZUS-ie o zasiłek,czy to już za późno,bo np. minął właściwy dla tej sprawy okres? A może pracodawca miał obowiązek przesłać do ZUS-u te zwolnienia-poproszę o poradę:). Będę wdzięczna.

  1. Pracodawca powinien wysłać Pani zwolnienie lekarskie do ZUS, niemniej otrzymał je od Pani już po ustaniu umowy o pracę, więc to pierwsze zwolnienie powinna Pani raczej od razu wysłać do ZUS. Niezależnie od tego takie zwolnienie wysyła do ZUS lekarz, który to zwolnienie wystawia. Aby mieć prawo do zasiłku po ustaniu umowy o pracę musi Pani pójść na zwolnienie w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczeń, a poza tym zwolnienie musi trwać co najmniej 30 dni. Najlepiej byłoby udać się do ZUS, wypełnić formularz ZUS Z-10 (wniosek o przyznanie zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego) i złożyć go wraz ze zwolnieniem lekarskim. Na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ma Pani 7 dni, w razie spóźnienia ZUS może pomniejszyć zasiłek o 25 % za czas tego spóźnienia (to się raczej nie zdarzy).

 205. Witam
  Moje zatrudnienie skończyło sie 31.10.2012, od 30.10.2012 do dziś przebywam na zwolnieniu lekarskim, czy wobec tego musze byc zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego ? Czy mam prawo do 182 dni zasiłku w tej sytuacji ? Pytam bo w przychodni to sprawdzają a ja nie jestem zgłoszony do zdrowotnego, mam ciągłość zasiłku.
  Pozdrawiam

  1. Osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (umowy o pracę) ZUS, który wypłaca zasiłek, wystawia zaświadczenie informujące o wypłacie zasiłku. To zaświadczenie jest podstawą do wykazania prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, aż do ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego. Z kolei 182 dni to co do zasady maksymalny okres zasiłkowy przy „normalnych” zwolnieniach lekarskich.

  2. witam, dnia 31,12,2012 skonczyla mi sie umowa o prace,zatrudniony bylem od 10,2012 roku, od 23 grudnia do 7 stycznia mam zwolnienie lek. Czy ktos zaplaci mi za ten okres 7 dni od konca roku? Jezeli pojde na kolejne zwolnienie musi byc na conajmniej 3 tygodnie?

   1. Witam
    Za okres od 23 do 31 grudnia otrzyma Pan wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy, następnie zasiłek chorobowy, finansowany przez ZUS. Ponieważ Pana niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie zatrudnienia, nie musi Pan chorować co najmniej trzy tygodnie, aby otrzymać zasiłek z ZUS. Gdyby poszedł Pan na zwolnienie lekarskie dopiero po zakończeniu umowy o pracę, musiałby Pan przebywać na nim co najmniej 30 dni.

 206. Witam

  Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-mies.okresu wypowiedzenia. Powodem jest likwidacja stanowiska pracy. 3- miesięczny okres wypowiedzenia został skrócony do dwóch miesięcy, w związku z czym umowa rozwiązała się z dniem 31.12.2012. Za pozostałą, 1-mies.część okresu wypowiedzenia ma zostać wypłacone mi odszkodowanie.
  W grudniu chorowałem i ostatnie zwolnienie lekarskie mam do 4.01.2013
  Czy kolejne zwolnienie muszę już dostarczyć do ZUS (wraz w wypełnionym drukiem z-10) aby otrzymać zasiłek i czy fakt, że za miesiąc styczeń przysługuje mi odszkodowanie ma wpływ na wypłatę zasiłku z ZUS i na odwrót?
  W jakim terminie wypłaca ZUS zasiłek chorobowy?
  Czy wypłata odprawy pracowniczej, wynagrodzenia za grudzień oraz odszkodowania za styczeń przez pracodawcę powinna nastąpić 31.12.12 czy 10 dnia następnego miesiąca (czyli 10.01.12) tak jak wypłaty wynagrodzeń, które otrzymywałem dotychczas u tego pracodawcy?

  Z góry dziękuję za odpowiedź!
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Ponieważ obecnie będzie Pan otrzymywać zasiłek chorobowy bezpośrednio z ZUS proszę pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 62 ustawy zasiłkowej musi Pan przekazać zwolnienie lekarskie płatnikowi (w tym wypadku do ZUS) w ciągu 7 dni, najlepiej wraz z drukiem Z-10. Fakt, że nabył Pan prawo do odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia nie ma wpływu na prawo do zasiłku chorobowego. Z kolei termin wypłaty odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za grudzień uzależniony jest od terminów wypłat, jakie normalnie były przyjęte w przedsiębiorstwie, niemniej powinien Pan je otrzymać najpóźniej do 10 stycznia 2013 roku.

 207. Witam. Moja umowa o pracę wygasła 28.12r., w trakcie jej trwania byłam na zwolnieniu lekarskim i teraz po ustaniu stosunku pracy dostałam kolejne zwolnienie w dn. 02.13r. w związku z tym, ze dolegliwosci się odnowiły, na dwa tygodnie. Lekarz powiedzial, ze leczenie moze potrwac jeszcze nawet kilka miesięcy tak wiec pewnie dostane kolejne zwolnienie i w związku z tym mam pytanie czy to zwolnienie ktore dostalam wczoraj mam juz teraz wyslac do zus czy dopiero jak dostanę kolejne to wtedy powinnam wysłać oba? gdyż rozumiem, że dopiero gdy okres choroby wyniesie 30 dni bede miala prawo do zasilku? i czy zasilek bedzie wyplacany tylko i wyłącznie przez zus czy pracodawca rownież coś płaci? Proszę także o informację czy po zakończeniu leczenia będzie mi przysługiwał zasilek dla bezrobotnych (pracowałam w firmie niecały rok, po czym po kilku dniach przerwy od ustania zatrudnienia otrzymalam zwolnienie)?

  1. Witam
   Po ustaniu zatrudnienia, od dnia 2 stycznia 2013 roku będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy, wypłacany bezpośrednio przez ZUS. Radziłbym wysłać to pierwsze zwolnienie lekarskie, potem wysłać kolejne (aby mieć prawo do zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia – umowy o pracę, musi Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni) jak już będzie Pani miała drugie zwolnienie, może Pani wystąpić do ZUS z wypełnionym formularzem ZUS Z-10 i ubiegać się o zasiłek.
   Pracodawca już nic nie płaci. Po ustaniu umowy o pracę nie jest Pani już osobą ubezpieczoną w firmie.
   Z kolei co do zasiłku dla bezrobotnych to jeśli okres Pani zatrudnienia i czas przebywania na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku wyniesie co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy, będzie Pani miała również prawo do tego zasiłku. Należy jednak pamiętać, iż zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

   1. Witam serdecznie. Dziękuję za odpowiedź.
    Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ zobaczyłam dziś na zwolnieniu, że w miejscu NIP płatnika składek lekarz wpisał NIP byłego pracodawcy. Czy nie powinien być tam wpisany NIP ZUS skoro zwolnienie zostało wystawione już po ustaniu stosunku pracy i zasiłek ma być z wypłacony przez ZUS?
    Proszę o szybką odpowiedź.

    1. Witam
     Proszę się nie przejmować i wysłać do zwolnienie do ZUS. Jeśli będą z tym NIP-em jakieś problemy, lekarz może poprawić, ale to nie jest błąd, skutkujący odmową przyznania zasiłku.

 208. Witam serdecznie.
  Moje pytanie wiąże się nieco ze sprawą „anonima” z dn 13.12.12r. Chorowałam od początku października tego roku. Umowę miałam na rok na czas określony do 30.11.12r. Zwolnienie lekarskie maiłam do ostatniego dnia zatrudnienia czyli do 30 listopada. Od 1 grudnia byłam dalej na zwolnieniu lekarskim do 17 grudnia. Obecnie przebywam na kolejnym zwolnieniu, które trwa od 18 grudnia i powinnam na nim przebywać do 10 stycznia. Z tym, że od 7 stycznia chcę podjąć pracę. I w związku z tym mam pytanie. Czy będę musiała zwrócić cały zasiłek chorobowy tj. od 01.12.12. do 10.01.13r. (jeszcze mi go nie wypłacono) ? Czy, raczej skoro dnia 30.12.12 r. minęło 30 dni, to zasiłek zostanie wypłacony mi za okres pierwszego zwolnienia lekarskiego -> „Utrata prawa do zasiłku chorobowego dotyczy tylko okresu objętego zaświadczenie (zwolnieniem) lekarskim, w którym nastąpiło podjęcie pracy zarobkowej, a nie całego okresu zasiłkowego (wyrok SN 25.2.2008r., I UK 249/07, OSNP 2009/11-12/152)”. Proszę o szybką odpowiedź.

  1. Witam
   Zasiłek za okres od 1 do 30 grudnia powinna Pani otrzymać normalnie, jednak mając na względzie powołany przez Panią wyrok SN radziłbym skontaktować się w tej sprawie z właściwym oddziałem ZUS. W szczególności znaczenie może tu mieć sposób interpretacji zwrotu Utrata prawa do zasiłku chorobowego dotyczy tylko okresu objętego zaświadczenie (zwolnieniem) lekarskim, w którym nastąpiło podjęcie pracy zarobkowej, a nie całego okresu zasiłkowego. Podjęcie przez Panią pracy zarobkowej będzie miało miejsce w trakcie okresu objętego zaświadczeniem lekarskim od dnia 18 grudnia 2012 do 10 stycznia 2013. Istotne tu jest, czy podjęcie pracy zarobkowej skutkować będzie w Pani wypadku utratą zasiłku za okres po podjęciu tego zatrudnienia (a zatem za okres 7 – 10 stycznia 2013), czy też skoro podjęcie zatrudnienia następuje w trakcie okresu zwolnienia lekarskiego, utraci Pani prawo do zasiłku za cały okres od 18 grudnia 2012 do 10 stycznia 2013. Zgodnie bowiem z treścią art. 17 pkt 1 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Nadmieniam, iż powołany przez Panią wyrok SN dotyczy trochę innej sytuacji – celem rozstrzygnięcia byłą tu sytuacja osób, wykonujących działalność gospodarczą, a nie pracowników.
   Należy wyraźnie rozróżnić dwie rzeczy – po pierwsze będąc na zwolnieniu lekarskim ma Pani prawo do zawarcia umowy o pracę, jednak nie jest to tożsame z Pani zdolnością do świadczenia tej pracy. Będąc na zwolnieniu lekarskim jest Pani osobą niezdolną do pracy z powodu choroby, co oznacza, iż powinna Pani powstrzymywać się od podejmowania pracy (ale nie zatrudnienia).

   1. Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać świadczenie za okres 1-17.12.12r. Jak moja sprawa będzie już rozstrzygnięta postaram się ją przedstawić. Pozdrawiam.

    1. Dobrze. Proszę opisać sprawę po zakończeniu w krótkim komentarzu – z korzyścią w postaci wiedzy dla nas i czytelników.

     Pozdrawiam

     1. Witam! Troche to trwało ale wszystko zakończyło się z pozytywnym rezultatem. Lekarz, który mnie leczył wystawił mi zaświadczenie, w którym potwierdzał moją zdolność do pracy. Napisałam oświadczenie, że z dniem 7.1.13. przerywam zwolnienie chorobowe załączając ww. zaświadczenie. Zus po dość długim czasie bo dopiero 28.1.13. wypłacił mi zasiłek chorobowy za okres miesiąca grudnia, jak również za okres od 1.1.13. do 6.1.13. Wcześniej otrzymałam pismo, że zasiłek chorobowy za okres od 7.1.13. do 10.1.13. nie zostanie przyznany ze względu na przerwanie okresu choroby.

  1. Witam

   Proszę o napisanie maila na adres w zakładce Kontakt na górze strony, podając okres przebywania na zwolnieniu lekarskim i kwotę wynagrodzenia. Wówczas Pani podam stosowne obliczenia.

 209. Witam,

  Mam pytanko odnośnie dlugości dni zwolnienia tzn. z tego o wiem to maxymalnie można być 182 dni w ciągu roku ?
  W grudniu 2011 roku tzn 6 skręciłam nogę i byłam na zwolnieniu lekarskim do 20 marca 2012 roku nastpnie w listopadzie 2012 tj. 12 jstem na zwolnieniu lekarskim i jakna razie nie zapowiada się abym wróciła do pracy prosze mi powiedzieć ile max mogę byc na zwolnieniu ? Czy z nowym rokiem wszystko się kasuje ?I mogębyć znowu 182 dni?

  Z góry serdecznie dziekuję

  1. Witam
   Stosownie do treści art. 8 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje co do zasady przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia kolejnego roku termin ten nie ulega wyzerowaniu, jeśli zatem w listopadzie 2012 roku poszła Pani na zwolnienie lekarskie, to te 182 dni liczone są od pierwszego dnia nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego.

 210. Witam,
  miałam umowę o pracę od 1.11.2012 do 30.11.2012.
  Dnia 04.11.2012 dostałam zwolnienie lekarskie do 06..01.2012.
  Wystąpiłam do ZUS o zasiłek chorobowy i dostałam odmowną decyzję z uzasadnieniem że w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego nie nabyłam prawa do zasilku chorobowego z powodu braku wymaganego okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
  Jak to mam rozumieć, przecież listpad ma 30 dni a ten okres minął?
  Proszę o wyjaśnienie.

  1. Joanna ale pracowałaś tylko 3 dni, a musisz miec przepracowane 30. Nie jest istotne na jaki czas masz umowę tylko ile dni jesteś już zatrudniona.

  2. A jaką podstawę prawną podano w uzasadnieniu odmowy przyznania prawa do zasiłku? Czy w decyzji ZUS jest wskazany jakiś konkretny przepis, na który powołała się osoba wydająca decyzję?

   1. Decyzję wydano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych a ubezpieczenia społecznego w raze choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 77, poz. 512 ze zm.)

 211. Witam,

  Mamy pytanie w sumie to nawet dwa.
  W dniu 31. października otrzymałam wypowiedzenie z pracy, które kończy sie w dniu 31stycznia.
  Miałam umowe na czas nieokreślony i 3 miesięczny okres wypowiedzenia
  Od 12 listopada jestem na zwolnieniu lekarskim L4.
  Po ustaniu okresy wypowiedzenia będzie mi ZUS wypłacał zasiłek chorobowy w wysokości 80% mojego wynagrodzenia? Czy jest to jakas inna kwota?
  Po zakończeniu okresy wypowiedzenia jaki nip ma być wystawiany na zwolnieniu lekarskim? (ostatniego pracodawcy?)
  Po ustaniu okresu wypowiedzenia gdzie mam wysyłać zwolnienie do Zus czy do zakładu pracy? (zameldowana jestem w zachodniopomorskim, a pracowałam w województwie wielkopolskim?
  Jak mam zrobić, aby zus wysyłal mi pieniązki na konto? I własnie do jakiego oddzialu mam to wysłac zachodniopomorski czy wielkopolski?

  Z góry sredecznie dziekuje za pommoc

  1. Kwota zasiłku będzie zależała od Pani wynagrodzenia, jakie Pani otrzymała w ciągu 12 miesięcy poprzedzających listopad. To wynika ze sposobu ustalania podstawy do zasiłku (średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie). Po rozwiązaniu umowy o pracę zakładając, że nadal będzie Pani na zwolnieniu lekarskim, zasiłek chorobowy będzie wypłacał ZUS (proszę pamiętać o formularzu ZUS Z-10 po zakończeniu umowy o pracę i przy kolejnych zwolnieniach lekarskich). Na druku ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie) podaje się NIP płatnika składek, więc lekarz nie podaje NIP-u pracodawcy, bo on już płatnikiem nie jest (jeśli wpisze, nic się nie dzieje). Po zakończeniu umowy o pracę zwolnienie lekarskie z formularzem ZUS Z-10 wysyła Pani do ZUS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, czyli w zachodniopomorskim w swoim mieście albo najbliższym oddziale ZUS.
   Ponieważ Pani umowa o pracę jeszcze obowiązuje, w razie dodatkowych pytań proszę się z nami skontaktować pod koniec okresu wypowiedzenia, wówczas dokładnie Pani omówimy procedurę ubiegania się o zasiłek (jeśli nadal będzie Pani na zwolnieniu lekarskim po ustaniu umowy o pracę) oraz jak wypełnić stosowne dokumenty.

   1. Witam,

    Bardzo dziekuję, za szybką odpowiedź w mojej sprawie.
    Chciałabym dowiedzieć sie konkretnie o wysokość mojego zasiłku po ustaniu okresu wypowiedzenia. Jak już wspomniałam okres wypowiedzenia mam do 31 stycznia i 2013 mam jeszcze 10 – 11 dni urlopu do wykorzystania ( mam go wykorzystać czy zapłaca mi za niego z góry?)
    Do 20 kwietnia 2012 roku pracowałam w jednej firmie gdzie otrzymywałam wypłate w wysokoąści 7500 tys /zł miesięcznie ( 20 marca dałam wypowiedzenie i byłam na urlopie) 26 marca 2012 pjednak podjełam juz pracę w drugiej firmie gdzie otrzymywałam wypłatę w wysokości 12000 tys/zł miesiecznie

    Jednakn nurtuję mnie jedna sprawa, ponieważ dowiedziałam się, że od nowego roku zmieniaja sie przepisy w wypłacaniu zasiłków chorobowych. Czy to prawda?
    Mam nadzieje, że nie będe chorować dalej niż trwający okres wypowiedzenia, ale lepiej wiedzieć niż potem być rozczarowanym.

    Z góy serdecznie dziekuję za odpowiedź w powyższej sprawie.

    1. Chciałam dodać, iż kowty wymienione, sąkowtami które oyrzymywałam na rękę.

     Z góry serdecznie dziekuje 🙂 za szybką odpowiedź

    2. Witam
     Jeśli znajduje się Pani w okresie wypowiedzenia, to pracodawca może Panią w tym czasie wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy. Jeśli jednak z powodu choroby nie jest Pani w stanie skorzystać z tego zaległego urlopu, pracodawca powinien Pani zapłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop po zakończeniu umowy o pracę.
     Zasiłek chorobowy po ustaniu umowy o pracę będzie co do zasady ustalany od kwoty Pani pensji u nowego pracodawcy, jednakże nie napisała Pani nic o ewentualnych dodatkowych składnikach (premie, prowizje itp.), więc trudno mi oszacować jego wysokość. Z kolei co do zmian przepisów w wypłacie zasiłków chorobowych, to na chwilę obecną nic o takich poważnych zmianach nie wiem.

     1. Witam,
      Bardzo dziękuję, za odpowiedź w powyższej sprawie.
      Odnośnie wysłania na urlop w czasie trwania zwolnienia, raczej wypłacą mi zaległy ekwiwalent. Czy pracodawca np. wysyłając mnie na zaległy urlop musi mnie poinfirmoiwać czy może to zrobić bez poinformowania mnie? Pytam ponieważ nie mieszkam w poblizu miejsca pracy.
      Druga sprawa „…Zasiłek chorobowy po ustaniu umowy o pracę będzie co do zasady ustalany od kwoty Pani pensji u nowego pracodawcy…” Jeśli po ustaniu wypowiedzenia tj. 31 stycznia nie podejmę żadnej nowej pracy i będę nadal na zwolnieniu lekarskim, to jak pisene było wczesniej mój zasiłek będzie wypłacany ze średniej „… Kwota zasiłku będzie zależała od Pani wynagrodzenia, jakie Pani otrzymała w ciągu 12 miesięcy poprzedzających listopad. To wynika ze sposobu ustalania podstawy do zasiłku (średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie)…” Tak jak napisałam wcześniej o 20 kwietnia 2012 roku pracowałam w firmie XXX gdzie otrzymywałam wypłate w wysokoąści 7500 tys /zł miesięcznie ( 20 marca dałam wypowiedzenie i byłam na urlopie) 26 marca 2012 pjednak podjełam juz pracę w drugiej firmie YYY gdzie otrzymywałam wypłatę w wysokości 12000 tys/zł miesiecznie, nie otrzymywałam żadnych dodatkowych świadczeń żadnych premii i prowizji. Opisane kwoty powyższe, byly kwotami otrzymywanymi na konto co miesiąć.

      Z góry sredecznie dziekuję za wyliczenie kwoty zasiłku chorobowegou
      Jesli będzie Pan lub Pani 🙂 coś jeszcze potrzebować, aby wyliczyć mi to to proszę o infirmację zwrotną.

      Pozdrawiam
      Anonim_Siha 🙂

     2. Witam. Faktycznie – nie zwróciłem uwagi, że Pani wynagrodzenie przekracza kwotę przeciętnego wynagrodzenia dla potrzeb ustalenia zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Szczegółowe wyliczenia pojawią się dziś jeszcze (muszę ustalić tę kwotę przeciętnego wynagrodzenia na luty 2013, bo od tego miesiąca będzie Pani miała wypłacany zasiłek po ustaniu tytułu do ubezpieczeń).

   1. Witam
    Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale wyniosło 3510,22 zł. Kwoty tej nie pomniejsza się o 13,71 % (wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, finansowaną z wynagrodzenia pracownika). Zatem Pani zasiłek chorobowy za cały luty 2013 roku wyniesie:
    Podstawa: 3510,22 zł
    Zasiłek chorobowy: (3510,22:30) * 80% * 28 (dni choroby) = 2621,08 zł brutto.
    Netto:
    Podstawa podatku: 2621
    Podatek 18 % z 2621 = 471,78
    Zaliczka podatku do US: 472
    Zasiłek netto: 2621,08 – 472 = 2149,08 zł.

    Sposób wyliczenia zasiłku za kolejne miesiące będzie podobny.

    1. Witam,

     Bardzo dziękuję, za odpowiedź w powyższej sprawie.
     Mam pytanie tylko dlaczego będzie wypłacana kwota zaiłku chorobowego?
     A co by było gdybym w tym czasie np. zaszła w ciąze?
     Czy kwota wypłacanego zasiłku również byłaby taka mała?

     Z góry sredecznie dziekuję
     Pozdrawiam
     Anonim_Siha

     1. Zasiłek chorobowy w trakcie ciąży wyniesie 100 % podstawy. Po ustaniu zatrudnienia podstawa ta jest ograniczona do 100 % przeciętnego wynagrodzenia, stąd taka kwota, dużo niższa, niż gdyby podstawą do zasiłku chorobowego było Pani wynagrodzenie.

 212. Witam.
  W dniu 14.12.2012r. kończy mi się umowa o pracę na zastępstwo.Pracuję ponad 10 miesięcy. Od 11.12. do 17.12.2012 mam zwolnienie lekarskie. Jeśli dostanę kolejne zwolnienie to (a zanosi się na długotrwałe leczenie) to zasiłek chorobowy będzie mi przysługiwał do 182 dni?

  1. Witam
   Stosownie do treści art. 8. ustawy zasiłkowej (Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

 213. Witam!
  w dniu 15 pażdziernika 2012 wygasła umowa ze mną i pracodawca nie przedłużył jej dalej . Pracowałem w tej Firmie od 2007 W dniu 24 pażdziernika zostałem przyjęty do szpitala psychiatrycznego , pobyt w szpitalu trwał 42 dni i mam 30 dni zwolnienia poszpitalnego . Ponatto jestem rencistą z grupą całkowicie niezdolny do pracy . Czy należy mi się zasiłek z ZUS z tego zwolnienia

  1. Witam
   Jeśli od dnia 24 października ma Pan zwolnienie lekarskie, to znaczy, że w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego (zakończenia umowy o pracę), a zwolnienie lekarskie trwało co najmniej 30 dni, może Pan wystąpić do ZUS o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego.
   Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa – skoro jest Pan rencistą całkowicie niezdolnym do pracy, to na jakiej podstawie był Pa zatrudniony na umowie o pracę?

   1. Witam! Byłem zatrudniony normalnie i składki były odprowadzane pełne , a całkowicie niezdolny do pracy to inaczej druga grupa

 214. Witam,
  zachorowałam tuż przed końcem umowy, umowa nie została przedłużona, a ja otrzymałam kolejne l4. Pracowałam w innym powiecie niż mieszkam. Kadrowy powiedział, że dokumenty pierwsze l4 i ZUS Z3 (chyba to) dał w Zusie, w który znajduje się w miejscu Pracodawcy. Czy ja dostarczając kolejne zwolnienie muszę też do tego samego urzędu (czy coś trzeba załączyć)? Czy do dokumenty (jakie?) powinnam zanieść do Zusu właściwego dla mojego miejsca zamieszkania?

  1. Witam
   Na wszelki wypadek proponuję Pani skontaktować się telefonicznie z oddziałem ZUS właściwym ze względu na siedzibę firmy, gdyż to ten oddział otrzymał dokumenty, dotyczące Pani zwolnienia lekarskiego (ZLA i Z3). Nie powinno być problemów, gdyby złożyła Pani zwolnienie lekarskie w oddziale ZUS właściwym dla Pani miejsca zamieszkania, ale mogłoby to wydłużyć całe postępowanie (wewnętrzny obieg dokumentów w ZUS itp.).
   Dokument zwolnienia lekarskiego ma Pani obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni. Może Pani wysłać go pocztą, gdyby okazało się, że należy go złożyć w tamtejszym oddziale ZUS.

 215. Witam.
  Moja umowa o pracę ustała z dniem 31 pazdziernika 2012( trwała od 1 stycznia 2012; wcześniej też byłam zatrudniona na umowe o pracę tylko u innego pracodawcy). Od dnia 5 listopada posiadam zwolnienie lekarskie L4 nieprzerwanie do 6 grudnia. Złożyłam wszystkie dokumenty do zusu w dniu 3 grudnia. Nadal jednak mam L4 do 27 grudnia.Z druku Z3 zarobki wynoszą 1707 zł. Ile mogę spodziewać się zasiłku za okres ktory juz złozylam do zusu, czyli od 5 listopada do 6 grudnia? Z góry dziękuję za informację.

  1. Zakładając, że jest to zwykłe zwolnienie lekarskie, za które przysługuje Pani zasiłek w wysokości 80 % podstawy, jak również zakładając, że podstawa do zasiłku wyniesie 1707 zł, obliczenia są następujące:
   Miesiąc listopad:
   Okres, za które przysługuje Pani prawo do zasiłku chorobowego 5 – 30 listopad (26 dni).
   Podstawa brutto: 1707 zł
   Podstawa netto: 1707 zł – 13,71 % z 1707 zł = 1707 – 234,03 = 1472,97 zł
   Zasiłek chorobowy: (1472,97:30)*80%*26 = 1021,28 zł brutto
   Miesiąc grudzień (za okres od 1 do 6 grudnia):
   Podstawa brutto: taka sama jak w listopadzie, czyli 1707 zł
   Podstawa netto: taka sama jak w listopadzie, czyli 1472,97 zł
   Zasiłek chorobowy: (1472,97:30)*80%*6=235,68 zł brutto
   Od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek ZUS, więc od kwot zasiłku należy odjąć tylko podatek dochodowy.

   1. Pierwszy próg podatkowy to 18 %. Od zasiłku chorobowego nie odprowadza się składek ZUS, zatem obliczenia w przybliżeniu powinny wyglądać następująco:
    Zasiłek chorobowy za listopad: 1021,28 zł
    Podstawa podatku: 1021 zł
    Podatek: 18 % z 1021 zł = 183,78 a po zaokrągleniu 184
    Do wypłaty 1021,28 – 184 = 837,28
    Zasiłek chorobowy za grudzień liczony będzie podobnie. W mojej odpowiedzi ma Pani sposób ustalenia zasiłku za grudzień za okres od 1 do 6, a skoro Pani pozostaje na zwolnieniu do 27 grudnia, to ZUS wypłaci Pani zasiłek za okres od 1 do 27 grudnia, nie dzieląc go na okres od 1 do 6 i od 7 do 27 grudnia (sposób liczenia dokładnie taki, jak opisałem).

    1. Z listy płac jeszcze z pracy podatek dochodowy od kwoty 1707 wynosił 85 zł…..nie rozumiem więc dlaczego aż 184….no ale ja się na tym nie znam….być może jest tu coś czego nie rozumiem.
     Dziękuję za informację:) i Pozdrawiam. Ania,

     1. Podatek dochodowy od kwoty wynagrodzenia jest mniejszy, bo i podstawa podatku będzie mniejsza. Z wynagrodzenia odprowadza Pani składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a samo ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza podatek dochodowy. Z zasiłku chorobowego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, stąd różnica.
      Nadmieniam, iż moje wyliczenia są szacunkowe, niemniej powinna Pani otrzymać zbliżony co do wielkości zasiłek netto.
      Jeśli interesują Panią konkretne wyliczenia krok po kroku – proszę o kontakt na e-mail – będę potrzebował od Pani więcej informacji.

 216. Jestem po operacji i przebywam na zwolnieniu lekarskim 25 dni do 14.12.2012. Mam umowę na czas określony do 31.12.2012. Przepracowałam 5 lat. Mam pytanie: Jeśli wrócę teraz do pracy i przepracuję do końca umowy a na początku stycznia pójdę na następną operację [czekam w kolejce} czy nie stracę prawa do zasiłku chorobowego.Czeka mnie dluższe leczenie.Ile dni mogę być na zasiłku chorobowym. Czy ten okres obecny przebywania na zwolnieniu i ten następny po zakończeniu zatrudnienia się sumuje.Czy nie wolno jest wracać teraz do pracy.Czy bezpieczniej jest zacząć zwolnienie przed końcem umowy ale obawiam się, że w ostatnich dniach roku cięzko będzie o wizytę u chirurga.Proszę o pomoc i radę .Boję się, że czegoś nie dopilnuję.

  1. Jeśli wróci Pani do pracy, przepracuje do dnia rozwiązania się umowy (31 grudnia 2012 roku), a następnie w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (rozwiązania umowy o pracę) pójdzie Pani na kolejne zwolnienie lekarskie, które będzie trwało nieprzerwanie 30 dni, to zgodnie z trzecią art. 7 ustawy zasiłkowej będzie Pani miała prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek będzie Pani przysługiwał przez cały okres niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Może Pani spokojnie wrócić do pracy. Ponieważ w Pani wypadku w grę wchodzi zwolnienie lekarskie i niezdolność do pracy z powodu operacji, którą planuje Pani z początkiem stycznia, to aby dopilnować wszelkich formalności może Pani już teraz udać się do właściwego ZUS, przedstawić sytuację i poprosić o stosowne dokumenty do wypełnienia, aby uzyskać prawo do zasiłku na czas leczenia pooperacyjnego.

 217. Witam,
  proszę o informację kiedy liczy się ustanie stosunku pracy.
  Byłam zatrudniona na okres próby od 03.09.2012 do 30.11.2012. 9 listopada podpisałam porozumienie rozwiązujące stosunek pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do 30.11.2012r. (restrukturyzacja) Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam świadectwa pracy. 14 dni po ustaniu stosunku pracy (w przypadku zwolnienia lekarskiego) liczone jest od 09.11.2012 czy od 30.11.2012 ?

  pozdrawiam

  1. Proszę sprawdzić na dokumencie porozumienia datę rozwiązania umowy. Najważniejsza w tym wypadku jest data zakończenia stosunku pracy. Jeśli porozumienie zawierało zapis, że Pani umowa o pracę rozwiąże się w dniu 9 listopada, ale zachowuje Pani prawo do całości wynagrodzenia za listopad, to Pani ubezpieczenie chorobowe ustało 9 listopada. Od tego dnia w ciągu 7 dni pracodawca powinien Pani wystawić świadectwo pracy.
   Proszę dokładnie przeczytać dokument porozumienia – może wynika z niego inna data rozwiązania umowy o pracę.
   Jeśli w dniu 9 listopada rozwiązała się Pani umowa o pracę, to od tego dnia liczone jest te 14 dni.

   1. Witam,
    na porozumieniu mam zapis ” pracownik i pracodawca zgodnie oswiadczają, że w okresie od 10 listopada do 30 listopada 2012 pracownik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”
    więc nie mam zapisu mówiącego wprost kiedy został zakończony stosunek pracy. proszę o poradę
    pozdrawiam

    1. Witam

     Jak rozumiem zatem, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W takim wypadku strony umowy o pracę muszą określić nie tylko formę rozwiązania umowy (porozumienie stron), ale również dzień, w którym ta umowa się rozwiąże. Proszę sprawdzić, czy w tym porozumieniu nie ma informacji, z jakim dniem zakończy się stosunek pracy. W mojej ocenie, skoro pracodawca użył zwrotu „pracownik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy” to oznacza to, że formalnie do dnia 30 listopada umowa o pracę wiąże strony, tylko pracownik w tym okresie nie ma już obowiązku wykonywania pracy. W takim wypadku umowa powinna rozwiązać się w dniu 30 listopada i od tego dnia pracodawca w ciągu 7 dni powinien wystawić świadectwo pracy, które może wysłać byłemu pracownikowi pocztą (trzeba zatem doliczyć te kilka dni na dostarczenie świadectwa pracy przez pocztę). W takim wypadku też te 14 dni, w ciągu których pracownik powinien iść na zwolnienie lekarskie, liczone jest od dnia 1 grudnia (dnia następnego po dniu, w którym rozwiązała się umowa o pracę).

 218. Witam,

  Mam pytanie odnosnie tej informacji:


  Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę
  Zasiłek chorobowy może przysługiwać też pracownikowi czy zleceniobiorcy, który rozchoruje się już po zakończeniu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Aby jednak taki zasiłek uzyskać, należy spełnić łącznie kilka warunków:
  ….
  – niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (czyli od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę czy zlecenia), a także niezdolność ta musi trwać co najmniej 30 dni (chyba, że jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo choroba, której objawy uwidoczniły się po upływie 14 dni. W takim wypadku niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 3 miesięcy i trwać przynajmniej 30 dni)”

  Zalozmy ze mam umowe na czas okreslony do 2012-12-31 (czyli ostatniego dnia tego roku). Rozumiem ze mam jeszcze 14 dni (czyli do 14 stycznia 2013) po ustaniu stosunku pracy aby „pójść” na zwolnienie. Czy aby dostac zasilek chorobowy zwolnienie musi byc wystawione na conajmniej 30 dni czy moze byc wystawione np na 14 dni, po uplywie 14 dni przedluzone, itd? Mam na mysli to zeby otrzymac jakikolwiek zasilek chorobowy musze przebywac na zwolnieniu conajmniej 30 dni, jezeli bym byl 29 dni to prawo do zasilku chorobowego mi nie przysluguje?

  1. Tak. Po zakończeniu stosunku pracy, jeśli w ciągu 14 dni były pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie oraz będzie na nim przebywał co najmniej 30 dni, nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienie musi trwać w sumie co najmniej 30 dni, nie ma przeszkód, aby były to kolejne po sobie zwolnienia, wystawione np. na 14 dni każde, byle łącznie było co najmniej 30 dni. Z kolei 29 dni zwolnienia lekarskiego nie daje prawa do zasiłku po ustaniu umowy o pracę.

 219. Moja umowa na czas nieokreślony zostaje rozwiązana z dniem 30.11. Od 5.11 do 4.12 jestem na zwolnieniu lekarskim od neurologa. W tym czasie leczę się równocześnie u innego lekarza, gdyż moje schorzenie prawdopodobnie pozostaje w gestii lekarza tej innej specjalności. Czy aby zachować prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia muszę kontynuować zwolnienia u pierwotnego lekarza? czy mogę je wziąć u właściwego (nowego) lekarza? czy mogę je wziąć wcześniej niż zakończy się to pierwsze? czy muszę je wziąć od 5.12?
  z góry dziękuję

  1. Nie musi Pan kontynuować zwolnienia u pierwotnego lekarza. Może je Pan wziąć od właściwego (nowego) lekarza, może Pan również wziąć je wcześniej niż zakończy się pierwsze. Proszę tego lekarza poinformować, że przebywa Pan już na zwolnieniu lekarskim, bo może okazać się, że ten lekarz właściwy wystawi zwolnienie lekarskie w taki sposób, aby obydwa zwolnienia się nie pokrywały (czyli np. wystawi je z datą 5 grudnia).

   1. A czy uważacie Państwo, że z formalnego puntu widzenia właściwe by było wziąć to nowe zwolnienie od nowego (innego, własciwego lekarza) w listopadzie w trakcie trwania jeszcze umowy o pracę?
    czy nie ma to znaczenia i można bez obaw o utratę prawa do zasiłku wziąć to nowe zwolnienie (nowy lekarz, raczej chyba inny kod choroby) od 5.12 czyli od dnia już po zakończeniu stosunku pracy?

    1. Tutaj są dwie możliwości. Pierwsza: bierze Pan zwolnienie lekarskie jeszcze w trakcie trwania umowy o pracę. Do końca zakończenia umowy pracodawca wypłaci Panu wynagrodzenie chorobowe (albo zasiłek, jeśli wykorzystał Pan już 33 dni okresu zwolnienia lekarskiego, za które przysługuje to wynagrodzenie), a po zakończeniu umowy i w trakcie trwającego nadal zwolnienia lekarskiego otrzyma Pan zasiłek chorobowy z ZUS. Druga możliwość: bierze Pan zwolnienie lekarskie po ustaniu umowy o pracę. Wówczas zasiłek będzie Panu przysługiwał, jeśli niezdolność do pracy będzie trwała co najmniej 30 dni i powstanie nie później, niż 14 dni od dnia zakończenia umowy o pracę.

 220. witam mam takie pytanko pracuje w pewniej firmie od 9.01.2012 umowe mam do 31.12.2012 wiec do roku pracy braknie mi 9 czy 10 dni i tym samym nie bedzie mi przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych i pytanie w tej kwestji czy jezeli pojde na zasiłek chorobowy przed koncem umowy i dosciagne go do np 20 stycznia to czy juz wtedy bedzie nalezał sie zasiłek dla bezrobotnych????

  1. Witam
   Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, jeśli w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem w UP dana bezrobotny przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony (z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej minimalnego), wykonywał własną działalność gospodarczą i opłacał składkę na Fundusz Pracy, pracował w oparciu o umowy zlecenia itp. Jednocześnie zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu do tych 365 dni zalicza się m.in. okres przypadającego po ustaniu zatrudnienia okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeżeli podstawę wymiaru tego zasiłku, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeśli zatem zamierza Pan przez rozwiązaniem umowy iść na zwolnienie lekarskie, to musi Pan mieć świadomość, iż aby nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych musi Pan po ustaniu zatrudnienia mieć prawo do zasiłku chorobowego.
   Zgodnie z treścią art. 6.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego (czyli w czasie trwania umowy o pracę). Jednocześnie zgodnie z treścią art. 7 powołanej ustawy zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.
   W Pana wypadku po zakończeniu umowy o pracę (jeśli pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie przed jej rozwiązaniem) będzie Panu przysługiwał zasiłek chorobowy. Będzie Pan musiał wypełnić formularz ZUS Z-10 (wypełniają go osoby, które ubiegają się o zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, czyli rozwiązaniu umowy o pracę).

 221. Witam!
  Mam pytanie – w dniu 08.10.12 podjęłąm pracę na okres próbny, umowa rozwiąże się z dniem 19.11.12r. Obecnie zachorowałam – jeśli pójdę na zwolnienie chorobowe od dn. 19.11 to należy mi się zasiłek chorobowy?Jak się liczy okres pracy – pełnymi tygodniami czy tylko przepracowanymi – od poniedziałku do piątku?
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

  1. Witam
   Jeśli była Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 8 października, to od tego dnia obowiązkowo podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu. Po 30 dniach takiego ubezpieczenia nabywa Pani prawo do ewentualnego wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku. Jeśli w dniu 19 listopada pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, to proszę zwrócić uwagę na to, że będzie to jednocześnie ostatni dzień Pani zatrudnienia, a więc za ten jeden dzień otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe, a od następnego dnia zasiłek chorobowy. Proszę pamiętać, że jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie po 19 listopada, czyli po rozwiązaniu się umowy o pracę, to zwolnienie to musi trwać nieprzerwanie co najmniej 30 dni i nie może Pani w tym czasie pobierać zasiłku dla osób bezrobotnych.
   Okres pracy liczy się pełnymi tygodniami, ważne jest, aby mieć 30 dni ubezpieczenia chorobowego, a Pani ma już te 30 dni, skoro była Pani zatrudniona od 8 października.

 222. Mam pytanie. Czy jeżeli moje zatrudnienie ustało w dniu np. 15 listopada, mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych (przepracowałam 3,5 roku w danej firmie), jednak nie zarejestrowałam się jeszcze w Urzędzie Pracy… Czy w takim wypadku mogę na podstawie zwolnienia otrzymanego np. 20 listopada korzystać z zasiłku chorobowego?

  1. Tak – jeśli poszła Pani na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy o pracę i będzie Pani przebywać na tym zwolnieniu co najmniej 30 dni, to będzie Pani przysługiwać zasiłek chorobowy. Dopiero po upływie okresu zasiłkowego (zwolnienia) może Pani zarejestrować się w UP, w którym będzie Pani miała prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.

 223. W trakcie okresu wypowiedzenia otrzymałem zwolnienie lekarskie, które kończy się przed upływem terminu zakończenia okresu wypowiedzenia (30.11.2012 r. ). Z uwagi na stan zdrowia będę mógł starać się o przedłużenie tego zwolnienia. Jednocześnie spełniam wszystkie warunki do uzyskania świadczenia emerytalnego po uprzednim 6 -mies. zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. Czy przedłużające się zwolnienie lekarskie (każde kolejne 30 – dniowe, bo chyba takie długie muszą być) ma wpływ na prawo do rejestracji w UP i uzyskania zasiłku dla bezrobotnych a następnie na prawo do świadczenia przedemerytalnego ? Jak długo maksymalnie mogę przebywać na zwolnieniu, aby nie utracić prawa do świadczenia przedemerytalnego? W jakiej wysokości i jak długo będzie wypłacany zasiłek chorobowy w okresie po ustaniu zatrudnienia?

 224. Witam serdecznie, dostałem wypowiedzenie z powodu likwidacji miejsca pracy i zwolnień grupowych. Zostałem zatrudniony 01/12/2011 termin wypowiedzenia upływa 17/11/2012 tak więc brakuje mi do rejestracji w UP i otrzymania zasiłku dla bezrobotnych 2 tygodnie. Moje pytanie jest takie: czy gdybym poszedł na zwolnienie na te 2 tygodnie otrzymam zasiłek?

  1. Witam
   Jeśli pójdzie Pan na zwolnienie lekarskie i za ten okres otrzyma zasiłek, to okres ten będzie zaliczany do tych 365 dni. Najlepiej w Pana wypadku byłoby, aby zwolnienie lekarskie otrzymał Pan jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, a potem przedłużał je (aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia musi Pan przebywać na L4 co najmniej 30 dni, nie musi to być jedno zwolnienie – może być kilka, byle była ciągłość). Proszę tylko pamiętać, że będąc na zwolnieniu nie może się pan zarejestrować jako osoba bezrobotna w PUP. Dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego może się Pan rejestrować.
   Powyższe wynika m.in. z treści art. 71 pkt 2 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli: (…) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni (…) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: (…) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
   Proszę pamiętać, iż aby uzyskał Pan prawo do zasiłku chorobowego (który jest warunkiem uzyskania następnie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych), zwolnienie lekarskie musi Pan uzyskać w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę, jak również musi ono trwać co najmniej 30 dni.

 225. co jesli pod dzien w ktorym konczylo sie zwolnienie zarejestrowalam sie w urzedzie pracy a lekarz przedluzyl mi l4 na kolejne dni, jestem bezrobotna ale bez prawa do zasilku? prosze o odp

  1. Musi Pani wyjaśnić sprawę w urzędzie pracy – będąc na zwolnieniu lekarskim jest Pani niezdolna do pracy, a zatem nie może się Pani zarejestrować w Urzędzie Pracy. Proszę poinformować w PUP, iż nie wiedziała Pani o tym i dlatego się zarejestrowała. Jeśli uda się Pani wyjaśnić tę sytuację, to ZUS powinien przyznać Pani zasiłek. Zgodnie z treścią art. 7. ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (czyli np. po rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała m.in. w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczeń. Jednocześnie zasiłek chorobowy nie przysługuje osobie, która pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych. Po zakończeniu umowy o pracę przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim, a potem dopiero rejestruje się Pani w PUP.

 226. witam, mam pytanie odnośnie zasiłku. Miałem umowę o pracę do 31 października. Poszedłem na l4 21X do 31X (zwolnienie kończyło sie równo w dniem zakończenia umowy) następne zwolnienie dostałem od 1XI . I tu sie rodzi moje pytanie: czy muszę chorować 30 dni, począwszy od 1 listopada żeby dostać zasiłek? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam

  1. Witam

   W dniu 31 października rozwiązała się umowa o pracę, a ten dzień był Pana ostatnim dniem ubezpieczenia chorobowego. Po ustaniu tytułu do ubezpieczenia możliwe jest otrzymanie zasiłku z ZUS, o ile m.in. zwolnienie lekarskie trwa co najmniej 30 dni. To nie musi być jedno zwolnienie od razu na 30 dni, może być np. dwa pod rząd (od tego samego lekarza i z tej samej przyczyny). Proszę pamiętać, że nie może Pan w tym czasie być zarejestrowany jako osoba bezrobotna, jak też podjąć jakiejkolwiek innej pracy.

   1. Witam!
    mam takie pytanie byłam na zwolnieniu i w trakcie zwolnienia wracając od lekarza złamałam noge na chodniku dostałam zwolnienie lekarskie w trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego ale od chirurga do końca lipca.
    Zawolnienie od chirurga zaczęło się25 czerwca i do 31 lipca ma bycNiestety umowa o pracę nie została przedłużona (pracowałam od 3lat i pierwszy raz byłam na zawolnieniu. Jak mam teraz rozliczyc z się
    z ZUS ponieważ przysłali mi dokument do wypełnienia.Stąd wiem ze
    nieprzedłuzono mi tej umowy to była 3 w kolejności umowa.Mam nogę w gipsie i nie moge się udać do ZUSu
    prosze o pomoc jak to załatwic

    nieprzedłuzono

    1. Witam

     Proszę o doprecyzowanie – jakiego rodzaju to była umowa? Kiedy dostała Pani wypowiedzenie? Rozumiem, że z ZUS dostała Pani do wypełnienia formularz ZUS Z-3 albo ZUS Z-10, tak?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *