Choroba i urlop pracownika w jednym miesiącu a wynagrodzenie

Zwolnienie lekarskie i urlop w jednym miesiącu a ustalenie wynagrodzenia dla pracownika

Na temat rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, jak również ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca pisałem już na niniejszym blogu. Jak możesz się przekonać po lekturze tych artykułów, oprócz różnego sposobu ustalania wynagrodzenia chorobowego i urlopowego inaczej ustala się również w takich wypadkach wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. A co w wypadku, jeśli pracownik w jednym miesiącu chorował i korzystał z urlopu wypoczynkowego? Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

Odpowiedź nie jest prosta, wątpliwości budzić może w szczególności, czy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca rozliczać w oparciu o § 11 czy § 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Choroba i urlop pracownika w jednym miesiącu a wynagrodzenie za ten miesiąc

O zasadach ustalania podstaw wynagrodzeń chorobowych jak również ustalania wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby możesz przeczytać w wymienionych artykułach, dlatego też w niniejszym artykule omówię jedynie sposób postępowania krok po kroku w celu wyliczenia wszystkich składników wynagrodzenia (chorobowego, urlopowego i za przepracowaną część miesiąca).

Przykład: choroba i urlop pracownika w obrębie jednego miesiąca – ustalenie składników wynagrodzenia

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. Od dnia 5 do 9 marca przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od dnia 19 do 23 marca na urlopie wypoczynkowym. W tym miesiącu pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Zaczniemy od ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Ustalamy zatem kwoty zmniejszenia płacy zasadniczej o czas zwolnienia lekarskiego oraz urlopu wypoczynkowego:

Kwota zmniejszenia płacy zasadniczej o czas zwolnienia lekarskiego:

2000 zł/30 * 5 (dni choroby) = 333,35 zł

Kwota zmniejszenia płacy zasadniczej o czas urlopu wypoczynkowego:

2000 zł/176 (godzin do przepracowania w marcu) * 40 (godzin urlopu) = 454,40 zł

Otrzymane kwoty odejmujemy od wynagrodzenia zasadniczego:

2000 zł – 333,35 zł – 454,40 zł = 1212,25 zł – tyle pracownik otrzyma za przepracowaną część miesiąca.

Ustalamy następnie wynagrodzenie chorobowe pracownika:

Podstawa brutto: 2000 zł

Podstawa netto: 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł

1725,80 zł / 30 * 80 % * 5 (dni choroby) = 230,10 zł – tyle wynosi wynagrodzenie chorobowe pracownika

Ustalamy następnie wynagrodzenie urlopowe pracownika:

2000 : 22 (dni do przepracowania w marcu) * 5 (dni urlopu) = 454,40 zł – tyle wynosi wynagrodzenie urlopowe pracownika.

Łącznie pracownik otrzyma zatem:

1212,25 zł (wynagrodzenie za pracę) + 230,10 zł (wynagrodzenie chorobowe) + 454,40 zł (wynagrodzenie urlopowe) = 1896,75 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. Pamiętaj, iż pracownik może mieć składniki zmienne wynagrodzenia. Jak wówczas liczyć poszczególne składniki wynagrodzeń możesz poczytać tutaj: obliczanie wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Podane kwoty są kwotami netto. Jak zrobić z nich listę płac poczytaj w artykule: przykładowa lista płac.

Choroba i inne nieobecności w pracy w tym samym miesiącu:

Jeśli pracownik w jednym miesiącu chorował oraz był nieobecny w pracy z innego powodu niż urlop wypoczynkowy (urlop szkoleniowy, urlop okolicznościowy itp.), to sposób postępowania jest dokładnie taki sam, jak w omawianym przykładzie. Należy tylko odpowiednio ustalić wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, wynagrodzenie za urlop szkoleniowy czy inny składnik wynagrodzenia.

Choroba i urlop w jednym miesiącu

Choroba i urlop w jednym miesiącu

Zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • wynagrodzenie chorobowe
 • wynagrodzenie urlopowe 2012
 • wynagrodzenie za urlop 2012
 • wynagrodzenie urlopowe
 • podstawa wynagrodzenia urlopowego 2012
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w jednym miesiącu
 • wynagrodzenie chorobowe i urlop w jednym miesiącu
 • obliczanie wynagrodzenia urlopowego 2012
 • urlop i choroba w jednym miesiącu
 • chorobowe i urlop w jednym miesiącu

11 komentarzy

 1. ja
 2. MK
 3. Lucyna
 4. SANDRA
 5. Anonim
   • Anonim
     • Anonim

Zostaw komentarz