Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego – przykład

Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego nie jest skomplikowane. Zasady naliczania wynagrodzeń chorobowych i zasiłków zostały określone w tzw. ustawie zasiłkowej – ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego pokażemy na konkretnym przykładzie – dzięki niemu poznasz zasadę, jak się liczy chorobowe i ile płatne chorobowe.

Certyfikowane kursy online

Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego – przykład: Pracownik został zatrudniony w dniu 20 października 2011 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy,  z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2012 roku pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2200 zł. W okresie od dnia 12 marca do dnia 23 marca 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za marzec?

Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego – zasady

Pracownik posiada ubezpieczenie chorobowe od dnia 20 października 2011 roku. Nie obejmuje go zatem 30 – dniowy okres wyczekiwania, zatem za wszystkie dni zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Na wynagrodzenie pracownika za miesiąc marzec składają się następujące składniki:

 • wynagrodzenie chorobowe za okres od dnia 12 do 23 marca 2012
 • wynagrodzenie za pracę za okres od dnia 1 do 11 oraz 24 do 31 marca

Zaczniemy od ustalenia wynagrodzenia chorobowego. Aby ustalić zatem jego wysokość, należy ustalić tzw. podstawę wynagrodzenia chorobowego. Stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawą wynagrodzenia chorobowego jest średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym naliczamy wynagrodzenie chorobowe.

Ponieważ jednak w naszym przykładzie pracownik nie przepracował 12 miesięcy, do ustalenia średniej przyjmujemy pełne miesiące, poprzedzające miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Zatem do ustalenia podstawy bierzemy listopad i grudzień 2011 roku (październik pomijamy, gdyż jest niepełny, pracownik został bowiem zatrudniony w dniu 20 października) oraz styczeń i luty 2012 roku. W naszym przypadku podstawa wynosi zatem:

(2000 zł + 2000 zł + 2200 zł + 2200 zł) : 4 = 2100 zł

Następnie podstawę tą pomniejszamy o 13,71 % – sumę składek na ubezpieczenia społeczne, które finansowane są z wynagrodzenia pracownika, a więc o ubezpieczenie emerytalne 9,76 %, rentowe 1,5 % oraz chorobowe 2,45 %)

 • 2100 zł – 13,71 % z 2100 zł = 2100 zł – 287,91 zł = 1812,09 zł

Powyższa kwota często w praktyce kadrowych nazywana jest podstawą netto. Mając już ustaloną podstawę, możemy obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika:

 • 1812,09 : 30 * 80 % * 12 = 60,40 zł * 80 % * 12 = 48,32 * 12 = 579,84 zł – tyle wynosi wynagrodzenie chorobowe pracownika

Pamiętać należy, iż podstawę netto dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile miesiąc ma dni. Tak ustaloną kwotę wynagrodzenia mnożymy przez 80 % (wynagrodzenie chorobowe co do zasady stanowi 80 % podstawy), a następnie mnożymy przez ilość dni choroby.

Po ustaleniu wynagrodzenia chorobowego ustalamy następnie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Do ustalenia tego wynagrodzenia bierzemy pod uwagę to wynagrodzenie, które pracownikowi przysługuje w marcu (a więc nie liczymy już żadnej średniej. Wynagrodzenie to ustalamy dzieląc stawkę miesięczną przez 30 (zawsze przez 30), otrzymany wynik mnożymy przez ilość dni choroby pracownika, a następnie tak otrzymamy wynik odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. A zatem:

2200 – 2200 : 30 * 12 = 2200 – 880,08 = 1319,92 zł – tyle wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

W miesiącu marcu 2012 roku pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie, składające się z wynagrodzenia chorobowego w kwocie 579,84 zł oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w kwocie 1319,92 zł. Oczywiście podane kwoty są kwotami brutto. O tym, jak wyliczyć pensję netto pracownika, możesz przeczytać TUTAJ, a jak na liście płac uwzględniać chorobowe i zasiłki możesz przeczytać TUTAJ . Należy tylko pamiętać, iż wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca będzie na liście płac podstawą do składek społecznych i zdrowotnych (pozycja 1), natomiast od wynagrodzenia chorobowego odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne (pozycja 6).

A w tym artykule: wynagrodzenie chorobowe 2018 – jak się liczy i tutaj pisaliśmy również rozliczenie wynagrodzenia chorobowego 2021 i zasiłek chorobowy na umowie zlecenia. Jeśli interesuje Cię tematyka wynagrodzeń pracowniczych, zapraszamy do lektury naszych wpisów na ten temat w tym dziale: Wynagrodzenia pracownicze

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Witam ,
  mój mąż uległ wypadkowi w pracy i na zwolnieniu lekarskim przebywa od.3.07.2013 do 5.09.2013 , ale pojawił się problem z wyliczeniem jego wynagrodzenia za miesiąc lipiec :01.07.2013-31.07.2013
  01.07 i 02.07 – dni robocze
  03.07-31.07 – zwolnienie lekarskie- wypadek przy pracy , w miesiącu lipcu – 2 dni robocze + 29 dni zwolnienia
  Moje pytanie brzmi : jak powinno zostać to rozliczone :
  1. Staż pracy : od. 01.09.2012 – 1500 brutto na umowie
  2. od. 01.01.2013 – 1600 brutto na umowie
  Księgowość jest bardzo oporna aby wskazać jak wyliczyła wynagrodzenie , które wg niej wyniosło 1165 zł netto – przelew na konto , bardzo proszę o pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *