Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego – przykład

Pracownik został zatrudniony w dniu 20 października 2011 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy,  z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2012 roku pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2200 zł. W okresie od dnia 12 marca do dnia 23 marca 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za marzec?

Pracownik posiada ubezpieczenie chorobowe od dnia 20 października 2011 roku. Nie obejmuje go zatem 30 – dniowy okres wyczekiwania, zatem za wszystkie dni zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Na wynagrodzenie pracownika za miesiąc marzec składają się następujące składniki:

 • wynagrodzenie chorobowe za okres od dnia 12 do 23 marca 2012
 • wynagrodzenie za pracę za okres od dnia 1 do 11 oraz 24 do 31 marca

Zaczniemy od ustalenia wynagrodzenia chorobowego. Aby ustalić zatem jego wysokość, należy ustalić tzw. podstawę wynagrodzenia chorobowego. Stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawą wynagrodzenia chorobowego jest średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym naliczamy wynagrodzenie chorobowe.

Ponieważ jednak w naszym przykładzie pracownik nie przepracował 12 miesięcy, do ustalenia średniej przyjmujemy pełne miesiące, poprzedzające miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Zatem do ustalenia podstawy bierzemy listopad i grudzień 2011 roku (październik pomijamy, gdyż jest niepełny, pracownik został bowiem zatrudniony w dniu 20 października) oraz styczeń i luty 2012 roku. W naszym przypadku podstawa wynosi zatem:

(2000 zł + 2000 zł + 2200 zł + 2200 zł) : 4 = 2100 zł

Następnie podstawę tą pomniejszamy o 13,71 % – sumę składek na ubezpieczenia społeczne, które finansowane są z wynagrodzenia pracownika, a więc o ubezpieczenie emerytalne 9,76 %, rentowe 1,5 % oraz chorobowe 2,45 %)

 • 2100 zł – 13,71 % z 2100 zł = 2100 zł – 287,91 zł = 1812,09 zł

Powyższa kwota często w praktyce kadrowych nazywana jest podstawą netto. Mając już ustaloną podstawę, możemy obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika:

 • 1812,09 : 30 * 80 % * 12 = 60,40 zł * 80 % * 12 = 48,32 * 12 = 579,84 zł – tyle wynosi wynagrodzenie chorobowe pracownika

Pamiętać należy, iż podstawę netto dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile miesiąc ma dni. Tak ustaloną kwotę wynagrodzenia mnożymy przez 80 % (wynagrodzenie chorobowe co do zasady stanowi 80 % podstawy), a następnie mnożymy przez ilość dni choroby.

Po ustaleniu wynagrodzenia chorobowego ustalamy następnie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Do ustalenia tego wynagrodzenia bierzemy pod uwagę to wynagrodzenie, które pracownikowi przysługuje w marcu (a więc nie liczymy już żadnej średniej. Wynagrodzenie to ustalamy dzieląc stawkę miesięczną przez 30 (zawsze przez 30), otrzymany wynik mnożymy przez ilość dni choroby pracownika, a następnie tak otrzymamy wynik odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. A zatem:

2200 – 2200 : 30 * 12 = 2200 – 880,08 = 1319,92 zł – tyle wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

W miesiącu marcu 2012 roku pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie, składające się z wynagrodzenia chorobowego w kwocie 579,84 zł oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w kwocie 1319,92 zł. Oczywiście podane kwoty

rozliczenie chorobowego - przykład

rozliczenie chorobowego – przykład

są kwotami brutto. O tym, jak wyliczyć pensję netto pracownika, możesz przeczytać TUTAJ, a jak na liście płac uwzględniać chorobowe i zasiłki możesz przeczytać TUTAJ . Należy tylko pamiętać, iż wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca będzie na liście płac podstawą do składek społecznych i zdrowotnych (pozycja 1), natomiast od wynagrodzenia chorobowego odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne (pozycja 6).

A w tym artykule: wynagrodzenie chorobowe 2018 – jak się liczy

Podziel się

1 Comment on "Rozliczenie wynagrodzenia chorobowego – przykład"

 1. Witam ,
  mój mąż uległ wypadkowi w pracy i na zwolnieniu lekarskim przebywa od.3.07.2013 do 5.09.2013 , ale pojawił się problem z wyliczeniem jego wynagrodzenia za miesiąc lipiec :01.07.2013-31.07.2013
  01.07 i 02.07 – dni robocze
  03.07-31.07 – zwolnienie lekarskie- wypadek przy pracy , w miesiącu lipcu – 2 dni robocze + 29 dni zwolnienia
  Moje pytanie brzmi : jak powinno zostać to rozliczone :
  1. Staż pracy : od. 01.09.2012 – 1500 brutto na umowie
  2. od. 01.01.2013 – 1600 brutto na umowie
  Księgowość jest bardzo oporna aby wskazać jak wyliczyła wynagrodzenie , które wg niej wyniosło 1165 zł netto – przelew na konto , bardzo proszę o pomoc

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*