Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek a lista płac

Wiele początkujących kadrowych po zapoznaniu się z zasadami przygotowywania i naliczania listy płac zastanawia się, jak na takiej liście ująć wynagrodzenia chorobowe i zasiłki. W szczególności problemem może być dla nich uwzględnianie poszczególnych rodzajów tych świadczeń w podstawach do składek społecznych, składki zdrowotnej czy podatku. W niniejszym artykule przedstawię krok po kroku ogólne zasady rozliczania na liście płac wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (w przykładzie posłużyłem się zasiłkiem chorobowym).

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. W marcu 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 5 do 16 marca. Aby naliczyć jego listę płac w tym miesiącu należy najpierw ustalić, jakie składniki się na tej liście znajdą. Zgodnie z zasadami ustalania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za nieobecność w pracy w okresie od dnia 5 do 16 marca pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które pracodawca wypłaca co do zasady za pierwsze 33 dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym.

W miesiącu marcu pracownik będzie miał zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od dnia 5 do 16 marca, oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca za okres od dnia 1 do 4 marca oraz od 17 do 31 marca. Aby ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego należy najpierw ustalić podstawę do wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed upływem tych 12 miesięcy (czyli jeśli np. pracownik w zakładzie pracy zatrudniony jest krócej), to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne przepracowane miesiące. Ponieważ nasz pracownik zdążył przepracować tylko jeden pełny miesiąc, to w naszym przypadku podstawą tą będzie wynagrodzenie pracownika za luty, w wysokości 2000 zł. Mając zatem ustaloną podstawę możemy zgodnie z zasadami, opisanymi w niniejszym artykule ustalić jego wynagrodzenie chorobowe:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30 * 80 % * 12 (dni choroby) = 552,24 zł

 Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

2000 – 2000/30 * 12 (dni choroby) = 1200 zł

Możemy teraz przystąpić do sporządzania listy płac. Podstawą do składek społecznych pracownika jest wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

 1. Podstawa składek społecznych: 1200 zł
 2. ZUS należny od pracownika: poz. 3 + 4 + 5 = 117,12 zł + 18 zł + 29,40 zł = 164,52 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 1200 zł = 117,12 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z 1200 zł = 18 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z 1200 zł = 29,40 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 1200 zł – 164,52 zł + 552,24 zł = 1587,72 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 6 – 7 = po zaokrągleniu 1476 zł
 9. Podatek: 18 % z 1476 = 265,68 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 265,68 zł – 46,33 zł = 219,35 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 1587,72 zł = 142,89 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75 % z 1587,72 zł = 123,04 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego = 219,35 zł – 123,04 zł = po zaokrągleniu 96 zł
 15. Do wypłaty: 1200 zł + 552,24 zł – 164,52 zł – 142,89 zł – 96 zł = 1348,83 zł
 16. ZUS należny od pracodawcy: poz. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 245,76 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 1200 zł = 117,12 zł
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z 1200 zł = 78 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67 % z 1200 zł = 20,04 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 1200 = 29,40 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z 1200 zł = 1,20 zł

Pamiętaj, aby w tym wypadku naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż pensja z umowy pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne

A co w wypadku, gdy oprócz wynagrodzenia chorobowego pracodawca nalicza jeszcze zasiłek chorobowy? Zobacz na kolejnym przykładzie

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Pracownik został zatrudniony w dniu 10 stycznia 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. W marcu 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 5 do 16 marca (łącznie 12 dni), za które pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe. W kwietniu natomiast pracownik chorował w okresie od dnia 1 kwietnia do 25 kwietnia. W miesiącu kwietniu pracownik będzie miał zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od dnia 1 do 21 kwietnia (mija już łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe), zasiłku chorobowego za okres od dnia 22 do 25 kwietnia oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca za okres od dnia 26 do 30 kwietnia. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku będzie kwota 2000 zł. Mając ustaloną podstawę możemy ustalić jego wynagrodzenie chorobowe:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30 * 80 % * 21 (dni choroby) = 966,33 zł

 Następnie ustalamy wysokość zasiłku:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Zasiłek chorobowy: 1725,80/30 * 80 % * 4 (dni choroby) = 184,08 zł

 Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 2000 – 2000/30 * 25 (łącznie dni choroby) = 333,33 zł

Możemy teraz przystąpić do sporządzania listy płac. Podstawą do składek społecznych pracownika jest wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a od zasiłku tylko podatek dochodowy:

 1. Podstawa składek społecznych: 333,33 zł
 2. ZUS należny od pracownika: poz. 3 + 4 + 5 = 32,53 zł + 5 zł + 8,16 zł =  45,69zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 333,33 zł = 32,53 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z 333,33 zł = 5 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z 333,33 zł = 8,16 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 333,33 zł – 45,69 zł + 966,33 zł = 1253,97 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 1253,97 – 111,25 + 184,08 zł = po zaokrągleniu 1327 zł
 9. Podatek: 18 % z 1327 zł = 238,86 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 238,86 zł – 46,33 zł = 192,53 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 1253,97 zł = 112,85 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75 % z 1253,97 zł = 97,18 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego = 192,53 zł – 97,18 zł = po zaokrągleniu 95 zł
 15. Do wypłaty: 333,33 zł + 966,33 zł + 184,08 zł – 45,69 zł – 112,85 zł – 95 zł = 1230,20 zł
 16. ZUS należny od pracodawcy: poz. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 69,12 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 333,33 zł = 32,53 zł
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z 333,33 zł = 21,66 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,93 % z 333,33 zł = 6,43 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 333,33 = 8,16 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z 333,33 zł = 0,34 zł

Pamiętaj, aby w tym wypadku naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż pensja z umowy pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne. Pamiętaj również, iż w Twoim zakładzie pracy składka na ubezpieczenie wypadkowe może się różnić wartością procentową, jak również pracownicy mogą mieć prawo do podwyższonego kosztu uzyskania przychodu (139,06 zł).

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek na liście płac

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek na liście płac

Zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • lista płac 2012
 • chorobowe
 • lista płac przykład
 • zasiłki chorobowe
 • jak obliczyć liste płac
 • wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
 • druk listy płac
 • wzór listy płac 2012
 • obliczanie chorobowego krok po kroku
 • obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

82 komentarze

 1. Anna
 2. Agnieszka
 3. marta
 4. Natalia
 5. Magda
 6. kris
 7. Joanna
 8. Paweł
 9. Ilona
  • Ilona
 10. Małgorzata
 11. Kamil
 12. marta
 13. justa
 14. ewa
 15. Halina
 16. Dominika
 17. gabriela
 18. Ania
 19. Wiktoria
 20. Wiktoria
 21. Fantazja
 22. Dorota
 23. jan
 24. Mariola
 25. Beata
 26. Grażyna
 27. Ola
   • Ola
 28. Sandra
   • Sandra
     • Anonim
     • Sandra
 29. Monika
   • Monika
     • Monika
 30. Paweł
 31. Halina
   • Anonim
 32. Daga
 33. Urszula
   • Urszula
     • Urszula
     • Katarzyna
     • Ewelina
 34. Olga
   • Olga
 35. Kasia
 36. aga
 37. Rysiek
 38. ewa
 39. mariola

Zostaw komentarz