Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek a lista płac

Wiele początkujących kadrowych po zapoznaniu się z zasadami przygotowywania i naliczania listy płac zastanawia się, jak na takiej liście ująć wynagrodzenia chorobowe i zasiłki. W szczególności problemem może być dla nich uwzględnianie poszczególnych rodzajów tych świadczeń w podstawach do składek społecznych, składki zdrowotnej czy podatku. W niniejszym artykule przedstawię krok po kroku ogólne zasady rozliczania na liście płac wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (w przykładzie posłużyłem się zasiłkiem chorobowym).

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. W marcu 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 5 do 16 marca. Aby naliczyć jego listę płac w tym miesiącu należy najpierw ustalić, jakie składniki się na tej liście znajdą.

Zgodnie z zasadami ustalania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za nieobecność w pracy w okresie od dnia 5 do 16 marca pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które pracodawca wypłaca co do zasady za pierwsze 33 dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym.

W miesiącu marcu pracownik będzie miał zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od dnia 5 do 16 marca, oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca za okres od dnia 1 do 4 marca oraz od 17 do 31 marca. Aby ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego należy najpierw ustalić podstawę do wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed upływem tych 12 miesięcy (czyli jeśli np. pracownik w zakładzie pracy zatrudniony jest krócej), to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne przepracowane miesiące.

Sprawdź także: Wyliczenie wynagrodzenia krok po kroku

Ponieważ nasz pracownik zdążył przepracować tylko jeden pełny miesiąc, to w naszym przypadku podstawą tą będzie wynagrodzenie pracownika za luty, w wysokości 2000 zł. Mając zatem ustaloną podstawę możemy zgodnie z zasadami, opisanymi w niniejszym artykule ustalić jego wynagrodzenie chorobowe:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30 * 80 % * 12 (dni choroby) = 552,24 zł

 Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

2000 – 2000/30 * 12 (dni choroby) = 1200 zł

Możemy teraz przystąpić do sporządzania listy płac. Podstawą do składek społecznych pracownika jest wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

 1. Podstawa składek społecznych: 1200 zł
 2. ZUS należny od pracownika: poz. 3 + 4 + 5 = 117,12 zł + 18 zł + 29,40 zł = 164,52 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 1200 zł = 117,12 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z 1200 zł = 18 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z 1200 zł = 29,40 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 1200 zł – 164,52 zł + 552,24 zł = 1587,72 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 6 – 7 = po zaokrągleniu 1476 zł
 9. Podatek: 18 % z 1476 = 265,68 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 265,68 zł – 46,33 zł = 219,35 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 1587,72 zł = 142,89 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75 % z 1587,72 zł = 123,04 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego = 219,35 zł – 123,04 zł = po zaokrągleniu 96 zł
 15. Do wypłaty: 1200 zł + 552,24 zł – 164,52 zł – 142,89 zł – 96 zł = 1348,83 zł
 16. ZUS należny od pracodawcy: poz. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 245,76 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 1200 zł = 117,12 zł
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z 1200 zł = 78 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67 % z 1200 zł = 20,04 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 1200 = 29,40 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z 1200 zł = 1,20 zł

Pamiętaj, aby w tym wypadku naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż pensja z umowy pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne

A co w wypadku, gdy oprócz wynagrodzenia chorobowego pracodawca nalicza jeszcze zasiłek chorobowy? Zobacz na kolejnym przykładzie

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Pracownik został zatrudniony w dniu 10 stycznia 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. W marcu 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 5 do 16 marca (łącznie 12 dni), za które pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe. W kwietniu natomiast pracownik chorował w okresie od dnia 1 kwietnia do 25 kwietnia.

Czytaj także: Kto płaci za L4?

W miesiącu kwietniu pracownik będzie miał zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od dnia 1 do 21 kwietnia (mija już łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe), zasiłku chorobowego za okres od dnia 22 do 25 kwietnia oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca za okres od dnia 26 do 30 kwietnia.

Sprawdź także: Dodatek stażowy w budżetówce a zasiłek chorobowy

Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku będzie kwota 2000 zł. Mając ustaloną podstawę możemy ustalić jego wynagrodzenie chorobowe:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30 * 80 % * 21 (dni choroby) = 966,33 zł

 Następnie ustalamy wysokość zasiłku:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Zasiłek chorobowy: 1725,80/30 * 80 % * 4 (dni choroby) = 184,08 zł

 Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 2000 – 2000/30 * 25 (łącznie dni choroby) = 333,33 zł

Możemy teraz przystąpić do sporządzania listy płac. Podstawą do składek społecznych pracownika jest wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a od zasiłku tylko podatek dochodowy:

 1. Podstawa składek społecznych: 333,33 zł
 2. ZUS należny od pracownika: poz. 3 + 4 + 5 = 32,53 zł + 5 zł + 8,16 zł =  45,69zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 333,33 zł = 32,53 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z 333,33 zł = 5 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z 333,33 zł = 8,16 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 333,33 zł – 45,69 zł + 966,33 zł = 1253,97 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 1253,97 – 111,25 + 184,08 zł = po zaokrągleniu 1327 zł
 9. Podatek: 18 % z 1327 zł = 238,86 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 238,86 zł – 46,33 zł = 192,53 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 1253,97 zł = 112,85 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75 % z 1253,97 zł = 97,18 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego = 192,53 zł – 97,18 zł = po zaokrągleniu 95 zł
 15. Do wypłaty: 333,33 zł + 966,33 zł + 184,08 zł – 45,69 zł – 112,85 zł – 95 zł = 1230,20 zł
 16. ZUS należny od pracodawcy: poz. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 69,12 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 333,33 zł = 32,53 zł
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z 333,33 zł = 21,66 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,93 % z 333,33 zł = 6,43 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 333,33 = 8,16 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z 333,33 zł = 0,34 zł

Pamiętaj, aby w tym wypadku naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż pensja z umowy pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne.

Pamiętaj również, iż w Twoim zakładzie pracy składka na ubezpieczenie wypadkowe może się różnić wartością procentową, jak również pracownicy mogą mieć prawo do podwyższonego kosztu uzyskania przychodu (139,06 zł).

Podobne wpisy

86 komentarzy

 1. wynagrodzenie chorobowe 407,40
  zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca 1697,50
  kup 300,00
  0 dni pracy
  ile wyniesie zdrowotne i podatek?
  proszę o pomoc

  1. Dzień dobry

   1. Podstawa składek społecznych: 0 zł
   2. Składki społeczne: 0 zł
   3. Podstawa zdrowotnej: 407,40
   4. KUP: 300 zł
   5. Podstawa podatku: 407,40 – 300 + 1697,50 = 1804,90
   6. Zaliczka : 17% z 1805 – 43,76 (zakładam, że ma ulgę) = 263,09
   7. Zdrowotne 9% z 407,40 = 36,67 ALE WYNIESIE 0, bo podatek liczony od wynagrodzenia chorobowego jest zerowy ze względu na niską kwotę, więc składkę zdrowotną ograniczamy do wysokości zaliczki od wynagrodzenia chorobowego
   8. Zdrowotne odliczalne: 7,75% z 407,40 = ALE WYNIESIE 0, bo podatek liczony od wynagrodzenia chorobowego jest zerowy ze względu na niską kwotę, więc składkę zdrowotną ograniczamy do wysokości zaliczki od wynagrodzenia chorobowego
   9. Podatek do skarbowego: 263,09 – 0 = po zaokrągleniu 263
   10. Netto: 407,40 + 1697,50 – 0 – 263 = 1841,90

 2. Bardzo proszę o naliczenie listy płac dla poniższej sytuacji:
  Pracownica na umowie o pracę o wynagrodzeniu od stycznia 2020 w kwocie 4.100 zł brutto + 100 zł dodatku stażowego przez cały marzec 2020 jest na zwolnieniu lekarskim. Choroba w ciąży, kod choroby B, płatne 100%.
  Pracodawca jest płatnikiem zasiłków.
  Dni od 1 do 4 marca to wynagrodzenie chorobowe, od 5 do 31 marca wypłacamy już zasiłek chorobowy (podstawa za dzień chorobowego to 102,21 zł)
  Wynagrodzenie chorobowe brutto wynosi 408,84 zł ,
  zasiłek chorobowy brutto wynosi 2.759,67 zł
  Dodatkowo przysługuje 100 zł brutto dodatku stażowego, wypłacanego w całości niezależnie od choroby pracownika (nie wchodzi do podstawy chorobowego)
  Koszty uzyskania przychodu 250zł,
  ulga podatkowa 43,76zł

  1. Dzień dobry

   Rozumiem, że ta pracownica nie korzysta z zerowego PIT dla pracownika do 26 roku życia? Ona za okres od 1 do 4 marca ma wynagrodzenie chorobowe, a za okres od 5 do 31 marca zasiłek. Ponieważ ona przez cały miesiąc była na zwolnieniu lekarskim, to ten dodatek stażowy 100 zł jest w całości zwolniony ze składek ZUS, a jedynie opodatkowany.

   Wynagrodzenie chorobowe: 408,84 zł
   Zasiłek chorobowy: 2759,67 zł

   1. Podstawa składek społecznych: 0 zł
   2. Składki społeczne: 0 zł
   3. Podstawa składki zdrowotnej: 408,84 zł
   4. KUP: 250 zł
   5. Podstawa podatku: 408,84 – 250 + 2759,67 + 100 = po zaokrągleniu 3019 zł
   6. Podatek: 17% z 3019 zł = 513,23 zł
   7. Ulga podatkowa: 43,76 zł
   8. Zaliczka na podatek: 513,23 – 43,76 zł = 469,47 zł
   9. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 408,84 zł = 36,80 zł
   10. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 408,84 = 31,69 zł
   11. Podatek do US: 469,47 – 31,69 = po zaokrągleniu: 438 zł
   12. Netto do wypłaty: 408,84 + 2759,67 + 100 – 36,80 – 438 = 2793,71 zł

   1. Serdecznie Panu dziękuję za odpowiedź 🙂
    Mam z tą wypłatą duży problem, ponieważ program kadrowy SAGE Kadry i Płace, na jakim pracuję liczy tą wypłatę inaczej, licząc odrębnie podatek do US od wynagrodzenia finansowanego przez zakład (wynagrodzenie chorobowe+ stażowe) i odrębnie od zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS. Być może wiąże się to z tym, żeby wynagrodzenie pracownika było naliczone talk samo dla zakładów będących i nie będących płatnikami zasiłków.

    Wynagrodzenie chorobowe: 408,84 zł
    Stażowe: 100 zł
    Zasiłek chorobowy: 2759,67 zł

    1. Podstawa składek społecznych: 0 zł
    2. Składki społeczne: 0 zł
    3. Podstawa składki zdrowotnej: 408,84 zł
    4. KUP: 250 zł
    5. Podstawa podatku:od wypłaty finansowanej przez Pracodawcę: 100+408,84=508,84
    508,84-250,00=258,84= po zaokrągleniu 259 zł
    6. Podatek: 17% z 259 zł=44,03 zł
    7. Ulga podatkowa: 43,76 zł
    8. Zaliczka na podatek: 44,03-43,76= 0,27 zł
    9. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 408,84 zł = 36,80 zł, ale tu do wysokości zaliczki czyli 0,27 zł
    10. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 408,84 = 31,69 zł, ale tu do wysokości zaliczki czyli 0,27 zł
    11. Podstawa podatku od wypłaty zasiłku finansowanej przez ZUS:
    2.759,67 zł = po zaokrągleniu 2.760 zł
    12. Zaliczka na podatek: 17% z 2.760 zł=469,20 zł
    13. Podatek do US: 0,27+469,20=469,47= po zaokrągleniu: 469 zł
    14. Netto do wypłaty: 100+408,84+2.759,67-469-0,27=2.799,27 zł

    Czyli w tej „wersji” wypłaty mamy ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 0,27 zł, większy podatek do US i wyższą o parę złotych wypłatę netto dla pracownika. Ale tak by ta wypłata wyglądała gdyby płatnikiem zasiłku był ZUS a nie zakład pracy i może dlatego program tak liczy.
    Co Pan o tym sądzi ? Spotkał się Pan z takim sposobem naliczania?
    Bedę wdzięczna za odpowiedź.
    Pozdrawiam

    1. Dobry wieczór

     Czyto pytanie jeszcze aktualne? Mam od jutra dostęp do Sage, modułu kadrowo-płacowego, to sprawdzę jeszcze, czy to kwestia ustawienia parametrów itp. Spotkałem się z takim sposobem liczenia – tutaj składka zdrowotna 9% i 7,75% są ograniczane do wysokości zaliczki, bo przy niskiej kwocie wynagrodzenia chorobowego, jeśli nie liczy się go jedną listą z zasiłkiem, to zaliczka wychodzi mniejsza niż zdrowotne, a więc się je ogranicza i stąd różnice. Natomiast gdyby pracownik otrzymał wyższe wynagrodzenie chorobowe, ale niższy zasiłek, a nadal rozliczalibyśmy to jedną listą, to już nie będzie ograniczania zdrowotnej do wysokości zaliczki.

 3. Proszę o wyliczenie kwoty netto. Wynagrodzenie chorobowe brutto wynosi 845,46zł , koszty uzyskania przychodu po nowemu 300zł, ulga 43,76zł

  1. 1. Podstawa składek społecznych: 0 zł
   2. Składki społeczne: 0 zł
   3. Podstawa składki zdrowotnej: 845,46 zł
   4. Składka zdrowotna: 9% z 845,46 = 76,09 zł
   5. Składka zdrowotna odliczana: 7,75% z 845,46 zł = 65,52 zł
   6. Koszt uzyskania przychodu: 300 zł
   7. Podstawa podatku: 845,46 – 300 zł = po zaokrągleniu 545 zł
   8. Zaliczka na podatek: 17% z 545 zł – 43,76 zł= 48,89 zł
   9. Składka zdrowotna 9% ograniczona do wysokości zaliczki: 48,89 zł
   10. Składka zdrowotna faktycznie odliczona od zaliczki: 48,89 zł
   11. Podatek do urzędu skarbowego: 0 zł
   12. Netto do wypłaty: 845,46 zł – 48,89 zł = 796,57 zł

 4. Dzień dobry.
  Proszę o wyliczenie kwoty netto wynagrodzenia za lipiec, które powinien wypłacić pracodawca przy umowie o pracę – praca od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu.
  Wynagrodzenie stałe: 2100 zł brutto (przez ostatnie 6 miesięcy 2100 zł brutto, przez poprzednie 6 miesięcy 2000 zł brutto). Przy pensji brutto 2100 zł pracodawca normalnie płaci pracownikowi (po odliczeniu wszystkich składek) 1530 zł netto.
  W okresie 16-20 lipca pracownik miał zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny (5 dni – zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS).
  Ile w takiej sytuacji powinien wypłacić pracodawca?
  Czy pracodawca – ustalając kwotę dzienną – powinien podzielić kwotę miesięczną przez 30 (tak jak robi to ZUS wyliczając zasiłek), czy przez 22 (czyli rzeczywistą liczbę dni roboczych)?

  1. Dzień dobry

   Policzę to Pani do kwoty netto, proszę tylko o informację, jakie mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu (111,25 zł czy 139,06 zł) i czy przysługuje ulga podatkowa 46,33 zł.

 5. Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu listy płac. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 3300zł + premie w poszczególnych m-cach. Zwolnienie lekarskie (80%)wystawione na okres 21.05-25.05.2018 (5 dni). Wynagrodzenie chorobowe za 5dni z uwzględnieniem premii wyliczyłam wg wzoru powyżej i wynosi 396,19zł. Proszę o pomoc w wyliczeniu podstawy za przepracowaną resztę miesiąca, bo według Sage kadry i płace 2018 wynagrodzenie chorobowe dolicza mi do wynagrodzenie brutto wg umowy o pracę i do wypłaty wychodzi mi więcej niż za miesiąc bez zwolnienia lekarskiego…. Będę wdzięczna za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   W miesiącu maju 2018 pracownik ma wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca liczone od 3300 zł, a więc będzie to:

   3300 – 3300/30*5 = 2750 zł

   Przy założeniu oczywiście, że cały maj pracownik pozostawał w stosunku pracy. Natomiast jeśli chodzi o Sage, to być może jakieś parametry są źle poustawiane, bo nie ma możliwości, aby za okres choroby pracownik otrzymał i wynagrodzenie „normalne” i wynagrodzenie chorobowe.

 6. Witam prosze o pomoc w wyliczeniu pensji (netto) na zwolnieniu lekarskim w ciąży. Na zwolnieniu byłam od 1.02.2018 r (całe 28 dni). Moje brutto wg umowy przedstawia się następująco;
  za luty 2017 3062
  za marzec 2017 3062
  za kwiecień 2017 3062
  za maj 2017 3062
  za czerwiec 2017 3062
  za lipiec 2017 3062
  za sierpień 2017 3062
  za wrzesień 2017 3350
  za październik 2017 3350
  za listopad 2017 3350
  za grudzień 2017 3350
  za styczeń 2018 3350
  Z góry dziękuję za pomoc 🙂

  1. Dzień dobry

   A czy w styczniu była Pani również na zwolnieniu lekarskim? Bo to ma wpływ na to, co się Pani będzie należeć za luty – czy wynagrodzenie chorobowe, czy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek, a różnica w kwocie netto może być.

 7. Witam.terz mam problem z wyliczeniem należnego chorobowego.mógłby ktoś fachowo wyliczyc.
  A więc umowę o pracę miałem do 22 grudnia.
  Dzieñ przed poszedłem na L4.
  L4 MAM DO KONCA STYCZNIA.
  Moja średnie wynagrodzenie brutto z ostatnich 12u miesięcy to 5400zł brutto.

  Jaká kwotę netto dostanę zo owy okres niezdolności do pracy
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   A jaki miesiąc Pana interesuje? Bo za grudzień otrzyma Pan wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie chorobowe za 2 dni plus zasiłek chorobowy za 9 dni, natomiast za cały styczeń otrzyma Pan zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS (ZUS nie ma sztywnego terminu na wypłatę, a pracodawca może wypłacić w terminie wypłaty, ustalonym w zakładzie pracy, a ponadto każdy miesiąc należy rozliczyć osobno).

 8. Witam,

  czy w ten sam sposób, co w przykładzie drugim, możemy obliczyć pełen miesiąc, gdzie pracownik nie przepracował ani jednego dnia, przebywa cały miesiąc na zwolnieniu, w którego takie przekroczy 33 dni zwolnienia w roku, tj. od 18 dnia miesiąca będzie miał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS?

  Wtedy, analogicznie, skoro kwota za przepracowane dni wyniesie 0, to i ZUSy wyniosą 0 zł.

  ale może od początku.

  Pracownica w ciąży, na zwolnieniu z kodem B (100%) od dnia 24 października 2017 r.
  Poprzednie okresy zwolnienia w roku 2017: 5 dni w styczniu, 3 dni w lutym.
  Umowa od lutego 2016 na kwotę brutto 4100 zł, podniesiona aneksem na 4600 od września 2017 r.

  Chcę obliczyć wynagrodzenie chorobowe w listopadzie – jak mam wziąć pod uwagę wynagrodzenie styczniowe i lutowe? Przyjąć te 4100 brutto? Jeśli tak, proszę o sprawdzenie poniższych obliczeń:

  1. Średnie wynagrodzenie brutto (11*4100+4600)/12 = 4141,67 zł
  2. minus 13,71% = 3573,84 zł
  3. wch (wynagrodzenie chorobowe) 3573,84/30 x 17 = 2025,18 zł (rozumiem, że wynagrodzenie nie jest tożsame z kwotą do wypłaty i należy dokonać dalszych obliczeń?)
  4. zch (zasiłek chorobowy) 3573,84/30 x 13 = 1548,66 zł

  LISTA PŁAC

  1, 2, 3, 4, 5 kwota 0 zł
  6. podstawa skł. zdrowotnej i podatku 2025,18 zł
  7. KUP 139,06
  8. 2025,18 – 139,06 + 1548,66 = 3526,09 w przybliżeniu 3526
  9. 18% x 3526 = 634,68 zł
  10. ulga podatkowa 46,33 zł
  11. 634,68 – 46,33 = 588,35 zł
  12. ub. zdr. 9% x 2025,18 = 182,27 zł
  13. ub. zdr. 7,75 % x 2025,18 = 151,89 zł
  14. podatek do US 588,35 – 151,89 = 436,46 ~ 437 zł
  15. 0 + 2025,18 – 0 – 182,27 – 437 = 1405,91 ?
  w ostatnim punkcie nie dodaję zch – pracodawca zatrudnia łącznie 3 osoby, zch zapłaci ZUS.

 9. Witam.Jestem zatrudniona od 1.09.2017 roku na umowę o pracę ,podstawa 2000 brutto ,mam 40 lat .W październiku byłam 9 dni na chorobowym ,a w listopadzie 6 dni.Jaki będzie cały wymiar wszystkich składek ,oraz wypłata brutto i netto za miesiąc listopad 2017.We wcześniejszej w pracy 2017 roku nie chorowałam.Z góry dziękuję i pozdrawiam.Fajna strona

  1. Dobry wieczór

   A czy w ciągu 12 miesięcy, poprzedzających Pani zwolnienie lekarskie otrzymała Pani jakieś jednorazowe składniki wynagrodzenia – premie, prowizje, dodatki za pracę w porze nocnej, nadgodziny itp.? Od nich naliczana jest składka chorobowa, a więc co do zasady będą wliczone do podstawy chorobowego. Ja to Pani policzę, proszę tylko o powyższe informacje.

 10. Witam będę chorował cały wrzesień, średnia brutto z ostatnich 12 miesięcy to ok 3400 brutto wg. moich wyliczeń (3400-13,71%×O,8) to ok 2340 powinienem wziąźć na rękę…czy się może mylę ? Czy jeszcze od tego jakiś podatek??

  1. Dzień dobry

   Jeśli średnia brutto z 12 miesięcy to 3400, to podstawa netto to 3400 – 13,71% z 3400 = 2933,86 zł. Nie napisał Pan, czy wcześniej już w tym roku chorował, więc zakładam, że za cały wrzesień należy się Panu wynagrodzenie chorobowe, a nie zasiłek chorobowy. Jeśli to wynagrodzenie chorobowe, to wyniesie ono:

   2933,86 : 30 * 80% * 30 = około 2347 zł brutto. Od tego zostanie naliczona składka zdrowotna oraz podatek. Natomiast jeśli jest to już zasiłek chorobowy, to od niego będzie liczony sam podatek. Na rękę wyjdzie zatem nieznacznie mniej.

 11. Dzień dobry,

  Niedawno zaczęłam swoją pierwsza pracę – umowa o pracę. Nie przepracowałam pierwszego miesiąca – musiałam iść na L4. Na zwolnieniu przebywałam 5 dni. Moja podstawa brutto wynosi 2600. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu należnej mi pensji, próbowałam sama to zrobić, aczkolwiek mój wynik nie zgadza sie z wynagrodzeniem, które otrzymałąm

  1. Witam

   Ja to Pani policzę, tylko muszę mieć więcej informacji – jaki wymiar etatu, kiedy została Pani zatrudniona, w jakim okresie była Pani na zwolnieniu lekarskim i o jaki miesiąc chodzi.

 12. Jak wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie chorobowe, urlop bezpłatny i wynagrodzenie netto mając następujace dane:
  wynagrodzenie 2700
  dodatek stażowy 300
  koszty uzyskania 111,25
  zwolnienie lekarskie 7 dni
  urlop bezpłatny 3 dni
  kwota pomniejszajaca podatek 46,33
  liczba godzin do przepracowania 152

  1. Dzień dobry

   A jak został określony ten dodatek stażowy? On jest stały, niezależnie od przepracowanego czasu (ilości godzin, ewentualnych urlopów, chorobowych itp.)? Czy jest on pomniejszany za czas nieobecności w pracy? I o jaki miesiąc chodzi? To ważne, bo miesiące mają różną ilość dni, a do precyzyjnego wyliczenia potrzebne mi są powyższe dane.

  2. Dzień dobry,

   Bardzo prosze o pomoc wyliczenia należnej mi pensji. Nie przepracowawszy całego miesiąca poszłam na zwolnienie L4, które trwało 5 dni, bez weekendu. Jest to mój pierwszy miesiąc pracy, wcześniej nie pracowałam na umowe o pracę. Moja podstawą brutto to 2600 zł. Próbowałam sama obliczyc, jednak nie zgadza mi sie z kwotą, którą otrzymałam od pracodawcy.

 13. A ja mam pracownika, zatrudnionego od 20.06.2016 r. Od sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim z przerwami. W miesiącu październiku mija mu 33 dzień zwolnienia lekarskiego, więc mam do naliczenia ostatni dzień od pracodawcy i 20 dni zasiłku chorobowego z ZUS. Umowa o pracę tj 11.500,00. Zwolnienie jest 01-21.10.2016, więc jeszcze ma 9 dni pracujące. Wyliczyłam wynagrodzenie zasadnicze za 9 dni i wyszło mi 3450,00 brutto. Nie podobają mi sie wyliczenia na mojej liście płac stąd prośba o przeanalizowanie tematu.

  1. Rozumiem, że pracownik ma tylko tę pensję zasadniczą, tak? Bo jeśli tak, to wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (22-31.10) liczy Pani tak:

   11500 – 11500/30*21 (dni choroby łącznie) = 3450 zł

   A co konkretnie się Pani nie podoba? To wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca czy też chorobowe za ten 1 dzień oraz zasiłek za 20 dni?

 14. witam,
  czy może ktoś mi pomóc i przeliczyć (bo chyba mnie wyrolowano).
  w lutym byłem na ZWL od 1 do 6.02.2016
  wynagrodzenie 3400 brutto, dodatkowo 18% premii uznaniowej, oraz 227 zł premii produkcyjnej.
  Nie wiem ile powinienem dostać wynagrodzenia za miesiąc luty 🙁

 15. Bardzo proszę o wyliczenie wynagrodzenia:
  Pracownica 54 lata. Za 14 dni choroby my wypłacamy wynagrodzenie chorobowe, a od 15 dnia choroby ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Mamy poniżej 20 pracowników zgłoszonych do chorobowego.
  Składniki wynagrodzenia:
  – podstawa zasadnicza 2460,00
  – dodatek funkcyjny 270,60
  – dodatek za staż pracy od chorobowego 492,00
  Kup 112,25.
  Podstawa do chorobowego z ostatnich 12 m-cy wynosi 2590,07 zł.
  Pracownica przedstawiła zwolnienie od 08-02-2016 do 23-02-2016, czyli 16 dni z czego za 14 dni my wypłacamy chorobowe , a 2 pozostałe wypłaca już ZUS.
  Jak wy to liczycie? Bo mnie wychodzą bzdury. Może dlatego że w jednym miesiącu jest zarówno wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy? Do tego dodatek stażowy …uffff ręce mi już opadają. Pomóżcie !!!!!

 16. Witam!
  Mam pracownika, który był na chorobowym od 05 września do 24 października. Również z tą datą zakończył pracę w firmie. Jak obliczyć listę płac za październik, przy czym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 273,84 zł.
  Proszę o odpowiedź.

 17. Witam, jak wykazać na liście płac pracownika- kwotę , zwolnienie przekazane do ZUS, zasiłek opiekuńczy na dziecko.Jaka kwota ma widnieć na liście płac brutto skoro zarabia 2000 brutto , zwolnienie od 13- 20.10? Proszę o pomoc

 18. Dzień dobry,
  bardzo proszę o pomoc w takiej sprawie: pracownik ma wypłaconą w miesiącu niewielką kwotę wynagrodzenia chorobowego i za resztę miesiąca zasiłek chorobowy.Od wynagrodzenia chorobowego nie wychodzi podatek bo kwota jest za mała. Czy mam prawo wyliczyć składkę zdrowotną i pobrać ją z podatku od zasiłku, od którego składki zdrowotnej się nie nalicza?

 19. Dzień dobry,

  Proszę o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego dla pracownicy, która ma 30 lat, jest w ciąży i od 1.09 jest na zwolnieniu lekarskim do 31.10.14r. Dodam, że firm zatrudnia ponad 20 pracowników. Jak powinno wyglądać rozliczenie na liście płac?

  Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

  Pozdrawiam

 20. Witam 🙂 Jestem świeżo upieczoną kadrowa i mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia chorobowego.
  Pracuje u mnie pani już od 13 lat. Jej wynagrodzenie to: płaca zasadnicza 1900zł + 247 zł stażowe + 190 zł premia regulaminowa. Była na zwolnieniu lekarskim od 22.09 do 23.09. W jaki sposób mam obliczyć jej wynagrodzenie?? Czy ma jakieś znaczenie to że kilka miesięcy wcześniej tez była kilka dni na zwolnieniu lekarskim?

 21. Witam

  Proszę o pomoc wustaleniu wynagrodzenia chorobowego dla osoby przbywajacej na zwolnieniu 100% płatnym typ B w systemie wynagrodzenie zasadnicze + premia.

  Zwolnienie lekarskie od 6.08.-02.09.2014,
  wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł brutto
  wynagrodzenie średnia z 12 miesięcy liczona od sierpnia 2013 do lipca 2014 7971,93 zł brutto podstawa+premia
  premia wypracowana w sierpniu 2607,24 zł brutto.

 22. Witam, Proszę o pomoc jakie muszę odliczyć składki żeby zamienic brutto na netto?

  Kobieta 60 lat > 14 lat pracy (umowa o pracę na czas nieokreślony)
  Wynagrodzenie: 3153,20 zł brutto (1/1 etat)

  Choroba
  05.06.2014 r. -> 08.07.2014 r.

  Wynagrodzenie za czerwiec

  Wynagrodzenie za część miesiąca przepracowaną ;
  3153,20 zł -(3153,20 zł :30 dni x 26 dni)= 420,43 zł
   
  Wynagrodzenie chorobowe
  3153,20 zł – 13,71% x 80% = 2176,71 zł za 30 dni to za jeden dzień 72,56 zł brutto
  14 dni x 72,56 zł = 1015,84 zł. brutto  za 14 dni wynagrodzenia chorobowego (ponieważ po 50 roku życia jest 14 dni, a nie 33 dni)
  Zasiłek chorobowy za 12 dni wypłaca ZUS
  (Jeżeli zakład jest upoważniony do wypłaty zasiłku chorobowego to 12 dni x 72,56 zł = 870,72 zł.)

  Wynagrodzenie brutto wypłacane przez pracodawcę :
  420,43 + 1015,84 = 1436,27 zł

  Wynagrodzenie za lipiec

  Zasiłek chorobowy za 8 dni wypłaca ZUS
  (Jeżeli zakład jest upoważniony do wypłaty zasiłku chorobowego to 8 dni x 72,56 zł = 580,48 zł)
   
  Wynagrodzenie za czas pracy
   3153,20 zł -(3153,20 zł :30 dni x 8 dni) = 2312,35 zł brutto

 23. Witam, Mam pytanie jak zamienić te kwoty brutto na netto, jakie składki tu odliczyć:

  Kobieta 60 lat > 14 lat pracy (umowa o pracę na czas nieokreślony)
  Wynagrodzenie: 3153,20 zł brutto (1/1 etat)

  Choroba:
  05.06.2014 r. -> 08.07.2014 r.

  Wynagrodzenie za czerwiec

  Wynagrodzenie za część miesiąca przepracowaną ;
  3153,20 zł -(3153,20 zł :30 dni x 26 dni)= 420,43 zł
   
  Wynagrodzenie chorobowe
  3153,20 zł – 13,71% x 80% = 2176,71 zł za 30 dni to za jeden dzień 72,56 zł brutto
  14 dni x 72,56 zł = 1015,84 zł. brutto  za 14 dni wynagrodzenia chorobowego (ponieważ po 50 roku życia jest 14 dni, a nie 33 dni)
  Zasiłek chorobowy za 12 dni wypłaca ZUS
  (Jeżeli zakład jest upoważniony do wypłaty zasiłku chorobowego to 12 dni x 72,56 zł = 870,72 zł.)

  Wynagrodzenie brutto wypłacane przez pracodawcę :
  420,43 + 1015,84 = 1436,27 zł

   
  Wynagrodzenie za lipiec

  Zasiłek chorobowy za 8 dni wypłaca ZUS
  (Jeżeli zakład jest upoważniony do wypłaty zasiłku chorobowego to 8 dni x 72,56 zł = 580,48 zł)
   
  Wynagrodzenie za czas pracy
   3153,20 zł -(3153,20 zł :30 dni x 8 dni) = 2312,35 zł brutto

 24. Witam,
  ja z kolei mam przypadek, gdzie pracownik co miesiąc otrzymuje inne wynagrodzenie, nie ma premii, ani nagród, jedynie dopłaty za noce i godz. nadliczbowe, zwolnienie lekarskie ma od 24.03.2014 do nadal. Potrzebuję wyliczyć zasiłek chorobowy na liście płac za miesiąc 05.2014, najlepiej krok po kroku kwoty brutto i netto 😉 firma zatrudnia powyżej 20 pracowników.
  04.2014 – 1004,00 brutto
  03.2014 – 1423,29 brutto
  02.2014 – 1814,40 brutto
  01.2014 – 1786,67 brutto
  12.2013 – 1744,00 brutto
  11.2013 – 1650,53 brutto
  10.2013 – 1753,04 brutto
  09.2013 – 1643,63 brutto
  08.2013 – 1721,90 brutto
  07.2013 – 1711,30 brutto
  06.2013 – 1748,00 brutto
  05.2013 – 1964,00 brutto
  04.2013 – 1792,46 brutto
  03.2013 – 1737,14 brutto
  Z góry bardo dziękuję, pozdrawiam.

 25. Witam, mam pytanie : mam pracownika , który jest po 50 roku i przekazałam go po 14 dniach do ZUS, Nie umiem policzyć wynagrodzenia zasadniczego .Płaca podstawowa 3000 zł – zwolnienie lekarskie od 05.02.-28.02.2014 r.Proszę serdecznie o pomoc.Pozdrawiam

 26. Pracowałem w firmie transportowej jako kierowca międzynarodowy przezrok. Przez okres tego roku nie otrzymywałem z podstawy 1500 a od nowego roku 1600 zł od pracodawcy pieniędzy. Nie płacił mi też delegacji które wypełniałem i oddawałem po każdym kursie.Proszę mi wyjaśnić, czy te świadczenia mi się należą i w jakiej wysokości. Serdecznie dziękuję za pomoc. Dodam jeszcze, że miałem płacone ok 11%od frachtu (oczywiście pod stołem)

 27. Witam
  Jak obliczyć wynag.chorobowe dla pracownika który w m-cach I-III 2013 miał wynagrodzenie 1600
  a od marca 2013 wynagr. 800zł od 6-05 jest na chorobowym.
  Proszę o pomoc bo nie wiem jaką podstawę liczyć czy 800 zł
  Dodam że w 2012 roku był chry przez ponad pół roku

 28. Witam.Prosze o pomoc w wyliczeniu zasilku chorobowego od pracodawcy,gdyz jestem od 5 marca 2013-19 kwietnia 2013 na zwolnieniu chorobowym i zaznaczam ze tylko otrzymalam 300zl od pracodawcy.Chciala bym wiedziec ile powinnien mi zaplacic?Bede wdzieczna.Pozdrawiam

 29. Witam
  Czy przesyła się Z-3 i L-4 do ZUS po 33 dniach wynagrodzenia chorobowego, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 30. Witam
  Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia;
  Pracownica w ciąży przebywa na zwolnieniu lek. od 18.02.2013-22.04 2013
  Mam problem z obliczeniem wynagrodzenia za m-c II/13, III/13
  Pracownica ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz ulgi-46,33
  Płaca zasadnicza-1600,oo,zasiłek płaci ZUS.

 31. Witam! Mam pracownika przebywającego w marcu cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ma prawo do 31 dni zasiłku chorobowego w kwocie 1.750,57 zł. Oprócz zasiłku chorobowego ma prawo do dodatku za wysługe lat w kwocie 344,80 zł, która przysługuje pracownikowi za cały miesiąc w całości. ale nie jest oskładkowana. Wysługa wchodzi jednak do podstawy opadkowania. Nie wiem natomiast jak mam zastosowac koszty uzyskania przychodu. Pracownik ma te podwyższone 139,06 zł. Proszę o wyliczenie należnego podatku. Pracownikowi przysługuje ulga podatkowa 46,33 zł.

 32. Witam,
  Mam pracownika u którego wynagrodzenie brutto to 5000 pln. W m-cu kwietniu będzie za 5 dni wypłacone mu wynagrodzenie chorobowe czyli 575,27 pln( 5000-13,7%/30*80%*5 dni) i za resztę m-ca będzie zasiłek, który w naszej firmie wypłaca ZUS. Kwota zasiłku to 2876,33 pln. Jeśli zasiłek wypłaca zus to jak wyglądać będzie lista płac? Czy podstawą do podatku będzie kwota wynagrodzenia chorobowego, czy suma wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego? Które składki muszę nanieśc na listę płac?Proszę o pomoc.

  1. Witam

   Rozumiem, że w kwietniu pracownik będzie miał tylko wynagrodzenie chorobowe i zasiek chorobowy. W takiej sytuacji Pani (jako, że nie płaci zasiłku chorobowego) sporządza listę płac z wynagrodzenia chorobowego. Wówczas Nie nalicza Pani w ogóle składek społecznych, a kwotę wynagrodzenia chorobowego uwzględnia Pani na pozycji: Podstawa składki zdrowotnej i podatku (od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się składkę zdrowotną) i dalej liczy już normalnie.

    1. Witam.
     Proszę o podanie, czy pracownik ma prawo do podstawowych czy podwyższonych kosztów uzyskania przychodu oraz czy ma prawo do ulgi podatkowej. Wszystkie wyliczenia otrzyma Pani dziś wieczorem.

     1. Witam:) Koszty uzyskania przychodu podwyższone, ma również prawo do ulgi podatkowej. Dziękuje

     2. Witam:) Koszty uzyskania przychodu podwyższone, ma również prawo do ulgi podatkowej. Dziękuje

 33. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia. Zatrudniam 1 pracownika na umowę o pracę od 01.09.2012, podstawa wynagrodzenia to 1800zł brutto.
  Przebywał na urlopie wypoczynkowym od 04.02.2013 do 19.02.2013 (12 dni) i na zwolnieniu lekarskim od 20.02.2013 do 05.03.2013. Pracownik urodzony w styczniu 1963 roku (50 lat)
  Mam problem z wyliczeniem składek i wynagrodzenia wynagrodzenia za miesiące luty. Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.

  1. Pracownik ukończył 50 lat w styczniu tego roku, a zatem 14 dni wynagrodzenia chorobowego pracodawca nalicza dopiero od przyszłego roku. W tym roku normalnie jeszcze za cały rok kalendarzowy przysługuje pracownikowi 33 dni wynagrodzenia chorobowego (ewentualnie oczywiście, gdyby chorował jeszcze w tym roku).
   W lutym pracownik będzie miał trzy składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie za czas przepracowany, wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie urlopowe.

   1. Wynagrodzenie urlopowe:
   Ponieważ pracownik ma stały składnik wynagrodzenia, bez żadnych zmiennych, to podstawą wynagrodzenia urlopowego jest wynagrodzenie z miesiąca korzystania z urlopu, czyli lutego. Obliczenia są następujące:
   1800/160 (godzin do przepracowania w lutym) * 96 (godzin urlopu) = 1080 zł brutto
   2. Wynagrodzenie chorobowe:
   Podstawa brutto: 1800
   Podstawa netto: 1800 – 13,71 % z 1800 = 1553,22
   1553,22/30*80%*9 (dni choroby) = 372,77 zł brutto
   3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
   1800 – 1800/30*9 (choroba) – 1800/160*96 (urlop) = 180 zł brutto

   Lista płac:
   1. Podstawa składek społecznych: 1080 (urlopowe) + 180 (praca) = 1260
   2. ZUS pracownika: 122,98 + 18,90 + 30,87 = 172,75
   3. Emerytalna 9,76 % z 1260 = 122,98 zł
   4. Rentowa 1,5 % z 1260 = 18,90 zł
   5. Chorobowa 2,45 % z 1260 = 30,87 zł
   6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 1260 – 172,75 + 372,77 = 1460,52
   7. Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł (jeśli podwyższone to 139,06 zł)
   8. Podstawa podatku: 1460,52 – 111,25 = 1349 (to się zaokrągla do pełnej złotówki)
   9. Podatek: 18 % z 1349 = 242,82 zł
   10. Ulga podatkowa (jeśli pracownik ma) 46,33 zł (stała wartość)
   11. Zaliczka na podatek: 242,82 – 46,33 = 196,49
   12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9 % z 1460,52 = 131,44 zł
   13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75 % z 1460,52 = 113,19 zł
   14. Podatek do urzędu skarbowego: 196,49 – 113,19 = po zaokrągleniu 83 zł
   15. Netto: 1080 + 180 + 372,77 – 172,75 – 131,44 – 83 = 1245,58 zł
   16. ZUS pracodawcy
   17. emerytalna: 9,76 % z 1260 = 122,98
   18. rentowa: 6,5 % z 1260 = 81,90
   19. wypadkowa 1,93 % z 1260 = 24,32
   20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 1260 = 30,87
   21. FGŚP: 0,10 % z 1260 = 1,26

   Proszę sprawdzić, uwzględniając faktyczne koszty uzyskania przychodów, jakie ma pracownik.

   Więcej może Pani poczytać tutaj: choroba i urlop w jednym miesiącu a wynagrodzenie

   1. Najmocniej dziękuję za pomoc. Mam jeszcze pytanie odnośnie formularzy składanych do ZUS. Jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim to oprócz ZUS DRA i RCA składam również ZUS RSA czy coś jeszcze? czy i kiedy mam wysłać zwolnienie do ZUS, gdy wystawione jest na okres 20.02.-06.03. 2013? czy dopiero wysyłam, gdy przekroczy łącznie 33 dni zwolnienia?

    1. Oprócz deklaracji RCA i RSA za pracownika oraz DRA za zakład pracy nie musi Pani wypełniać dodatkowych dokumentów. Potem ewentualnie, gdy pracownik wpadnie w zasiłek chorobowy (będzie chorował więcej niż 33 dni w roku) to składa Pani formularz ZUS Z-3.
     Co do terminu wysyłania zwolnienia lekarskiego do ZUS to ponieważ pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, finansowane przez Panią, a nie zasiłek, to nie musi Pani wysyłać zwolnienia lekarskiego do ZUS. Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, na podstawie którego wypłaca Pani wynagrodzenie chorobowe, dopiero potem, jak ZUS będzie płacił zasiłek chorobowy, to musi Pani niezwłocznie przekazać zwolnienie lekarskie pracownika do ZUS wraz z formularzem Z-3.

     1. Witam bardzo serdecznie,
      mój pracownik, o którym pisałam w poprzednich pytaniach, (gdy prosiłam o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia za luty) jest na zwolnieniu lekarskim do 11 kwietnia – ma ciągłość i do 24 marca tylko przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli mogę jeszcze poprosić o pomoc w wyliczeniu składek za marzec będę raz jeszcze niezmiernie wdzięczna.
      Pozdrawiam
      Monika

 34. Witam, ja mam pytanie.
  Pracownik w miesiącu lutym przebywał cały czas na zwolnieniu lekarskim. Jeden dzień przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, w pozostałe (27) dni zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS. Wyliczenie na liście płac dokonałem wg. przedstawionych przez Pana wzorów, jednak zastanawia mnie, czy w ostatniej rubryce (do zapłaty), powinniśmy wpisać kwotę wraz z zasiłkiem, czy raczej tylko wysokość ewentualnego wynagrodzenia, jakie powinien zapłacić pracownikowi pracodawca.
  Chodzi mi o to, że wg. wyliczeń do zapłaty wyszło ponad 1900 złotych, choć rzeczywiście pracodawca powinien zapłacić z własnej kieszeni jedynie 60-kilka. Nie chcę, żeby pracownik podpisujący listę płac zarzucał mi później, że został oszukany lub że nie wypłacono mu gotówki. Czy kwotę podawaną w rubryce „Do zapłaty” powinienem wcześniej pomniejszyć o wartość zasiłku, jaki powinien wypłacić pracownikowi ZUS, czy raczej uzasadnić, że właściwą należność wypłaci instytucja państwowa?
  I czy podatek dochodowy z listy płac, pomimo że większą część teoretycznie odprowadza ZUS, rozliczamy później w całości na koniec roku, czy powinniśmy go pomniejszyć o wartość poniesioną przez Zakład Ubezpieczeń?

  1. Witam
   A kto jest płatnikiem zasiłku – zakład pracy czy ZUS? Bo jeśli ZUS, to oczywiście na liście płac zasiłku Pan w ogóle nie uwzględnia, pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień. Zastanawia mnie tylko kwestia, dlaczego tylko za jeden dzień przysługuje wynagrodzenie chorobowe? To ze względu na wiek pracownika (ponad 50 lat), który w styczniu przechorował już 13 dni?

   Jeśli ZUS płaci zasiłek, to listę płac nalicza Pan tylko od wynagrodzenia chorobowego. Z kolei zasiłek chorobowy nie jest traktowany jako przychód ze stosunku pracy, więc kwestia podatku dochodowego z zasiłku w ogóle Pana nie interesuje i nie rozliczacie go, bo to nie wy jako zakład pracy naliczacie ten podatek i odprowadzacie do US, tylko ZUS.

 35. Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w wieku 50 lat.Zwolnienie lekarskie od 11.01.2013 do 25.01.2013.Rok ubiegly 2012 przepracował 11 mies. przy wynagrodzeniu 1500 zł.Gubię się w obliczeniach, proszę o czytelne wyliczenie.

  1. Witam
   Proszę jeszcze o informację, czy miała Pani wypłacone jakiekolwiek nagrody, premie itp., jak również do jakich kosztów uzyskania przychodu miała Pani prawo (podstawowych czy podwyższonych) oraz czy przysługuje Pani ulga podatkowa.

   1. Witam, ne mialam wypłaconych premii ani nagród, koszty przychodu podstawowe.Nic nie wiem o uldze podatkoej

    1. Za okres od 11 do 24 stycznia ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za 25 stycznia prawo do zasiłku chorobowego. Podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę po potrąceniu 13,71 %.
     Podstawa brutto: 1600
     Podstawa netto: 1600 – 13,71 % z 1600 = 1380,64 zł
     Wynagrodzenie chorobowe brutto: 1380,64 : 30 * 80% * 14 = 515,44 zł
     Zasiłek chorobowy brutto: 1380,64 : 30 * 80% * 1 = 36,82 zł.
     Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca brutto: 1600 – 1600 : 30 * 15 (dni choroby) = 800 zł.

     Netto, przy założeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej da to kwotę 1070,06 zł. Proszę dać znać, jeśli życzy sobie Pani rozliczenia krok po kroku od brutto do netto.

 36. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia:
  pracownik zatrudniony od 08.11.2012 do 05.02.2013.
  Podstawa wynagrodzenia to 1500zł brutto.
  Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 12.12.2012 do 25.12.2012 i od 27.12.2012 do 05.02.2013.
  Mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia za miesiące grudzień i styczeń.

  1. Witam
   W grudniu pracownik chorował łącznie 19 dni. Należy mu się zatem wynagrodzenie za pracę za okres 1 – 11 grudnia i 26 grudnia. Za pozostałe dni otrzyma wynagrodzenie chorobowe.

   Wynagrodzenie za pracę: 1500 – 1500:30*19 = 550 zł

   Obliczenie wynagrodzenia chorobowego:
   1. Podstawa brutto: 1500 zł
   2. Podstawa netto: 1500 – 13,71% z 1500 = 1294,35 zł
   3. Wynagrodzenie chorobowe: 1294,35:30*80%*19=655,80 zł

   Z kolei za styczeń pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za cały miesiąc. Dodatkowo od stycznia 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 z, a podstawa do wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa. Obliczenia są więc następujące:

   Wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 31 stycznia:
   1. Podstawa brutto: 1600 zł
   2. Podstawa netto: 1600 – 13,71 % z 1600 = 1380,64
   3. Wynagrodzenie chorobowe: 1380,64:30*80%*31 = 1141,33 zł.

   Podane kwoty są kwotami brutto. Aby wyliczyć kwotę netto musi Pani podstawić odpowiednie kwoty do wzoru wyliczenia, opisanego w artykule. Gdyby miała Pani jakieś problemy z tym, proszę dać znać.

 37. Witam.Bardzo byłabym wdzięczna za przykład na liście płac związany tylko z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem chorobowym w miesiącu. Wynagrodzenie chorobowe 2 dni (w poprzednim miesiącu wykorzystano 31 dni) i 26 dni zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS. Bardzo proszę.

    1. Witam
     1 – 2 lutego wynagrodzenie chorobowe, 3 – 28 lutego zasiłek chorobowy.

     Stosownie do treści art. 45. 1. ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % tego wynagrodzenia. Przy obliczeniach zakładam zatem, iż podstawa brutto wynosić będzie 1600 zł, pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł oraz ulgi podatkowej 46,33 zł.

     1. Podstawa brutto: 1600 zł
     2. Podstawa netto: 1600 zł – 13,71 % (ZUS pracownika) z 1600 zł = 1380,64 zł
     3. Wynagrodzenie chorobowe brutto: 1380,64:30*80%*2=73,63 zł
     4. Zasiłek chorobowy brutto: 1380,64:30*80%*26=957,24 zł

     Lista płac:
     1. Podstawa składek społecznych: 0
     2. Składki społeczne: 0
     3. Ubezpieczenie emerytalne: 0
     4. Ubezpieczenie rentowe: 0
     5. Ubezpieczenie chorobowe: 0
     6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 73,63 zł (tylko wynagrodzenie chorobowe)
     7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
     8. Podstawa podatku: 73,63-111,25+957,24 po zaokrągleniu = 920 zł
     9. Podatek: 18% z 920 = 165,60 zł
     10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
     11. Zaliczka na podatek: 165,60 – 46,33 = 119,27 zł
     12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 73,63 = 6,63 zł
     13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75 % z 73,63 zł = 5,71 zł
     14. Podatek do Urzędu Skarbowego: 119,27 zł – 5,71 zł po zaokrągleniu 114 zł
     15. Netto: 73,63 zł + 957,24 zł – 6,63 zł – 114 zł = 910,25 zł

     1. Witam.
      Chciałam zapytac kto płaci podatek dochodowy jeśli zasiłek wypłacany jest przez ZUS. Mam dokładnie taką samą sytuację jak opisana wyżej. Pracownica w ciązy – dwa dni w lutym jest wynagrodzenie za chorobę ze środków pracodawcy a od trzeciego lutego zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Kto płaci podatek do US?
      Pozdrawiam

     2. Czyli 1 – 2 luty pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a od 3 do 28 lutego zasiłek. Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, to podatek od tego zasiłku również odprowadzi ZUS. Pani ma obowiązek ustalić zaliczkę na podatek od wynagrodzenia chorobowego za te dwa dni i wpłacić ją do US (przy czym może się okazać, że tej zaliczki w ogóle nie będzie, bo pewnie wynagrodzenie chorobowe za te dwa dni nie będzie wysokie i zaliczkę „zjedzą” koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa).

     3. Witam
      1 – 2 lutego wynagrodzenie chorobowe, 3 – 28 lutego zasiłek chorobowy płaci zus .Kwota za 1 dzien wynagrodzenia chorobowego 66,45 (od 01-31.01. wynagrodzenie chorobowe

      Lista płac:
      1. Podstawa składek społecznych: 0
      2. Składki społeczne: 0
      3. Ubezpieczenie emerytalne: 0
      4. Ubezpieczenie rentowe: 0
      5. Ubezpieczenie chorobowe: 0
      6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 132,90 zł zdrowotna(tylko wynagrodzenie chorobowe)
      podstawa podatku 132,90-111,25=21,65 w zaokragleniu 22

      7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
      8. Podstawa podatku: 22ł
      9. Podatek: 18% 22*18%-46,33=-42,37
      10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
      11. Zaliczka na podatek: -42,37-10,,30=-52,67
      12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % 11,96
      13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75 % -10,30
      14. Podatek do Urzędu Skarbowego: -53
      15. Netto: 173,94 prosze o sprawdzenie czy wyliczenie na liście płac bedzie tak wygladało

     4. Witam
      W takiej sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez Panią jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (zaliczka nie może być ujemna, podobnie jak podatek, więc zamiast -52,67 zł powinno być 0, podobnie w pozycji 13 i 14), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (Artykuł 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej), a skoro zaliczka na podatek równa jest 0, to nie ma również ubezpieczenia zdrowotnego. W opisanym przez Panią przypadku od wynagrodzenia chorobowego nie odprowadza się zatem ani składek społecznych i zdrowotnej, ani podatku dochodowego. Kwota brutto jest jednocześnie kwotą netto.

 38. Witam,

  proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w wieku 52 lata.
  Okres przebywania na zwolnieniu trwa od 27.12.2012 i będzie trwał do końca stycznia 2013. Wynagrodzenie 01-12/2012 – 1500,00 brutto. 01/2013 – 1600,00 brutto. Za okres 14 dni stycznia dni wyszło mi wynagrodzenie chorobowe 515,44 brutto 489,04 netto. Za podstawę wzięłam 1600,00 zł. Wynagrodzenia zasadniczego brak. Czy w takim przypadku prawidłowo uwzględniłam w wyliczeniu netto koszty uzyskania przychodu 111,25 i ulgę podatkową 46,34?

  Będę wdzięczna za weryfikację

  1. Witam. A czemu nie liczy Pani już zasiłku chorobowego za styczeń? Za pierwsze 14 dni pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe, a za okres 15 – 31 przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy. Kwotę brutto wynagrodzenia chorobowego wyliczyła Pani poprawnie. Jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc, to nie będzie miał wynagrodzenia zasadniczego, ale po 14 dniach zwolnienia lekarskiego powinien dostać zasiłek. Proszę o informację, co z tymi pozostałymi dniami stycznia, to udzielę Pani więcej informacji.
   Co do kosztów uzyskania przychodu to 111,25 zł to są koszty podstawowe. Jeśli pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu 139,06 zł. Z kolei ulga podatkowa faktycznie wynosi 46,34 zł, ale to, kiedy ona przysługuje, również zależy od kilku czynników (np. czy pracownik ma jeszcze inną umowę o pracę, własną działalność gospodarczą, rentę itp.).

   1. Witam,

    zasiłku chorobowego nie liczę, gdyż wypłaca go ZUS, ponieważ mam tylko jednego pracownika.

    Dziękuję bardzo za weryfikację.

 39. Bardzo dobrze i jasno rozpisany przykład. Marzy mi się jeszcze przykład z listą płac i z urlopem wypoczynkowym ze zmiennymi składnikami czy też kilka dni NN. Niemniej jednak bardzo fajne opracowanie.

  1. O ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (także ze zmiennych składników) może Pani poczytać w naszym serwisie – pisaliśmy już o tym, także z konkretnymi przykładami. A co do listy płac z wynagrodzenia zasadniczego, urlopowego i NN łącznie w jednym miesiącu – na liście płac wynagrodzenie urlopowe jest podstawą do składek na ubezpieczenia społeczne, należy je zatem doliczyć do pozycji 1 w przykładach. Z kolei NN obniża wynagrodzenie brutto pracownika, nie wpływa również na modyfikację sposobu naliczania listy płac (obniża również pozycję 1). Zgodnie z Pani życzeniem przykład konkretnych wyliczeń pojawi się niebawem na naszej stronie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *