Przykład wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny krok po kroku. Jak rozliczyć nadgodziny, jeśli pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia – premie, prowizje, dodatki

W naszym poprzednim artykule pisaliśmy, co się należy za pracę w nadgodzinach – jak rozliczać wynagrodzenie za nadgodziny z dodatkami z tytułu nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz jak oddawać czas wolny za nadgodziny. W tym artykule pokażemy szczegółowo na konkretnym przykładzie, z konkretnymi kwotami, jak się liczy wynagrodzenie za nadgodziny w przypadku, gdy pracownik oprócz pensji zasadniczej ma również inne składniki wynagrodzeń. Takie sytuacje zdarzają się często, oprócz bowiem wynagrodzenia zasadniczego pracownik może mieć dodatki z tytułu pełnionej funkcji, dodatki za staż pracy, premie, prowizje, nagrody i inne składniki wynagrodzeń. Spora grupa osób, rozliczających wynagrodzenie za nadgodziny zastanawia się, czy te składniki w wynagrodzeniu za nadgodziny uwzględniać, czy nie.

Jak się liczy wynagrodzenie za nadgodziny – dodatki za nadgodziny

Za pracę w nadgodzinach pracownikowi należy się albo czas wolny albo wynagrodzenie wraz ze stosownymi dodatkami. Kwestię wysokości tych dodatków reguluje art. 151(1) §1 kodeksu pracy. Zgodnie z powołanym przepisem za nadgodziny dobowe należy się dodatek 50% wynagrodzenia, z kolei za nadgodziny przypadające na porę nocną, niedziele, święta, dni oddawane jako dni wolne oraz z tytułu nadgodzin średniotygodniowych należy się dodatek 100% wynagrodzenia (co to są te nadgodziny dobowe i tygodniowe – szczegółowo wyjaśnialiśmy w poprzednim artykule, zapoznaj się z nim, będzie Ci łatwiej zrozumieć poniższe przykłady). Oczywiście za pracę w nadgodzinach pracodawca może oddać pracownikowi czas wolny, natomiast jeśli tego czasu wolnego za nadgodziny nie oddaje, musi wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny wraz ze stosownymi dodatkami.

Wynagrodzenie za nadgodziny, gdy pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia – premie, prowizje, dodatki

Samo wynagrodzenie za nadgodziny obejmuje normalne wynagrodzenie za pracę w dodatkowych godzinach PLUS dodatki za nadgodziny. A ponieważ te dodatki wynoszą odpowiednio 50% i 100%, to de facto wartość jednej godziny pracy w nadgodzinach (zakładając, że pracodawca nie oddaje czasu wolnego za nadgodziny i nie „pozbywa” się tym samym dodatków) wyniosą odpowiedni 150% i 200% wartości jednej godziny pracy. Z kolei to normalne wynagrodzenie za pracę należy rozumieć jako wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje systematycznie, które jest wypłacane w normalnych, ustalonych terminach wypłat. Na to normalne wynagrodzenie składa się zatem wynagrodzenie zasadnicze oraz te dodatki, które pracownik ma przyznane np. na mocy umowy o pracę, regulaminu wynagradzania itp. Normalnym wynagrodzeniem za pracę będzie zatem przykładowo wynagrodzenie, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego, dodatku za warunki szkodliwe, premii (jeśli ma ona charakter stały, a jej wysokość nie zależy od ilości przepracowanych godzin czy efektów pracy) itp. Może oczywiście być tak, że normalne wynagrodzenie za pracę będzie jedynie wynagrodzeniem zasadniczym, jeśli pracownikowi nie przyznano żadnych innych dodatkowych składników wynagrodzenia. Z kolei dodatki za nadgodziny to jeszcze coś więcej, co się należy pracownikowi za fakt pracy w nadgodzinach oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę.

Co istotne – do tego omówionego powyżej normalnego wynagrodzenia za pracę nie zalicza się tych składników, których wysokość uzależniona jest od ilości i nakładów pracy, np. prowizji. Wynika to z faktu, że część tej prowizji wypracowana zostaje już samą pracą w nadgodzinach (w dużym uproszczeniu – jeśli pracownik pracuje normalnie, to wypracowuje np. 300 zł prowizji, ale pracując dodatkowo w nadgodzinach wypracuje tej prowizji 350 zł). Sama prowizja przysługuje pracownikowi niejako zarówno za pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem, jak i pracę w nadgodzinach.

Jak wspomnieliśmy, dodatki za nadgodziny wynoszą odpowiednio 50% i 100% wynagrodzenia. Te dodatki 50% przysługują w przypadku pojawienia się tzw. nadgodzin dobowych, przy czym należy tu zwrócić szczególną uwagę, czy nie przypadają one (wszystkie albo tyko niektóre) już na porę nocną. Wówczas pomimo faktu, że są one nadgodzinami dobowymi, należy się za nie dodatek 100% wynagrodzenia.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • jak wyliczyć nadgodziny dla pracownika
  • jak wyliczyć ilość nadgodzin przykłady
Please wait...

Skomentuj jako pierwszy w "Przykład wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny krok po kroku. Jak rozliczyć nadgodziny, jeśli pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia – premie, prowizje, dodatki"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*