Rachunek do umowy zlecenia – wzór rozliczenia

Na prośbę naszych czytelników publikujemy wzór rachunku do umowy zlecenia oraz jego rozliczenia. Rachunek możesz pobrać TUTAJ, zapoznaj się jednak wcześniej z treścią niniejszego artykułu.

Przede wszystkim zwracam uwagę na fakt, iż w zależności od tego, kto jest zleceniobiorcą, możliwe są różne jego konfiguracje. Przykładowo umowa zlecenia ze studentem (o ile nie posiada on jednocześnie zawartej ze zleceniodawcą umowy o pracę, jak również o ile nie ukończył on 26 roku życia) jest zwolniona ze składek ZUS. W takim wypadku korzystając z naszego formularza należy wybrać odpowiedni skoroszyt (są one oznaczone odpowiednio):

 • Wszystkie składki ZUS – ten arkusz służy do wystawienia rachunku przez zleceniobiorcę, za którego należy odprowadzić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, np. w wypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem, ewentualnie w wypadku, gdy osoba, za którą należy opłacić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe złoży również wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
 • Bez składki chorobowej – z tego arkusza korzystamy w wypadku, gdy zleceniobiorca nie złożył wniosku o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ubezpieczenie chorobowe niezbędne jest zleceniobiorcy, jeśli chce korzystać z ewentualnych świadczeń typu zasiłki chorobowe z ubezpieczenia chorobowego itp., więcej o tym poczytasz w TYM artykule)
 • Bez składek społecznych – arkusz, uwzględniający tylko ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy. Arkusz ten wykorzystywany jest np. w wypadku, gdy zleceniobiorca posiada już umowę o pracę, z tytułu której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości wyższej niż minimalne, będące podstawą do składek społecznych, a z innym podmiotem (nie ze swoim pracodawcą) zawiera umowę zlecenia
 • Bez składek ZUS – z tego arkusza należy skorzystać w wypadku zawierania umowy zlecenia ze studentem lub uczniem (ale nie ze studentem lub uczniem, z którymi jednocześnie łączy zleceniodawcę umowa o pracę), który nie ukończył 26 roku życia.

Czego dopilnować, zawierając umowę zlecenia i wystawiając rachunek do umowy zlecenia.

Przed każdym zawarciem umowy zlecenia strony powinny dokładnie określić zakres ubezpieczeń, jakim będzie podlegał zleceniobiorca. Ma to wpływ nie tylko na wysokość ewentualnych składek i wynagrodzenia netto, ale również całkowity koszt umowy dla zleceniodawcy (części składek pokrywane są bowiem z jego środków).

Korzystając z odpowiedniego arkusza należy w miejscu, w którym wpisana jest kwota brutto wstawić swoją kwotę. Arkusz sam przeliczy poszczególne składniki rachunku. Wystarczy go potem wydrukować, zaznaczyć właściwe oświadczenia zleceniobiorcy, podpisać i przedłożyć zleceniodawcy.

Należy zwrócić uwagę, iż niektóre pozycje na rachunku do umowy zlecenia (jak np. podstawa podatku albo podatek do Urzędu Skarbowego) są zaokrąglane do pełnego złotego. Stąd różnice w wyniku, uzyskanym za pomocą tego arkusza a wyniku otrzymanym np. poprzez ręczne obliczenia, może pojawić się różnica właśnie w wysokości jednego złotego.

Rachunek do umowy zlecenia wzór

Rachunek do umowy zlecenia wzór

Zapraszamy do podzielenia się swoimi ewentualnymi uwagami na temat przydatności i poprawności rachunku.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • rachunek do umowy zlecenia
 • rachunek do umowy zlecenia wzór
 • rachunek umowa zlecenie
 • rachunek do umowy zlecenie
 • umowa zlecenie rachunek
 • wzor rachunku do umowy zlecenia
 • rachunek do umowy zlecenia druk
 • rachunek do umowy zlecenie wzór
 • rachunek wzr
 • umowa zlecenie rachunek wzór

40 komentarzy

 1. Karolina
 2. Tadeo
 3. Sebastian
 4. Aga
 5. Łukasz
 6. Krystyna
   • Krystyna
 7. Marcin
 8. anna
 9. kamil
  • kk
 10. Dorota
   • Dorota
 11. Ewa
 12. Paweł
   • Paweł
 13. Zyta
   • Zyta
 14. Doris
   • Anonim
   • Anonim
    • doris
     • Doris
 15. mirek
 16. Anonim
   • Anonim

Zostaw komentarz