Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – kurs online z zaświadczeniem MEN

W dniu dzisiejszym w naszej ofercie szkoleniowej pojawiło się nowe szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – szkolenie certyfikowane z zaświadczeniem MEN. Szkolenie to uwzględnia aktualny stan prawy i obowiązujące w tym zakresie unormowania prawne. Szkolenie kompleksowo omawia tematykę zatrudniania cudzoziemców. Poruszamy w nim zagadnienia ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Polsce, zezwolenie na pracę w Polsce, kiedy zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce nie są wymagane.

Oczywiście lekcje kursu: Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – kurs online z zaświadczeniem MEN zawierają wszelkie niezbędne wzory pism, formularzy i oświadczeń, niezbędnych polskiemu pracodawcy do zatrudnienia cudzoziemca.

Na szkolenie można zapisać się TUTAJ: Kurs online „Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce

Dostęp do szkolenia aktywowany jest niezwłocznie po zapisaniu się na nie. Uczestnik o aktywacji szkolenia zostaje poinformowany stosowną wiadomością email i od tego czasu może swobodnie korzystać ze szkolenie. Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce dostępne jest od razu w całości – nie narzucamy tempa nauki ani jej harmonogramu, po prostu Uczestnik uczy się, kiedy ma czas czy potrzebę. W każdej chwili może również kontaktować się z nami, jeśli ma jakieś pytania czy uwagi. Staramy się odpowiadać na pytania niezwłocznie, przygotowując szczegółowe i wyczerpujące odpowiedzi.

Jeśli w swojej pracy zatrudniasz albo zamierzasz zatrudnić obywateli Ukrainy, Białorusi czy innych państw ze Wschodu, a także obywateli Unii Europejskiej czy w ogóle cudzoziemców, szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. W czasie szkolenia kładziemy nacisk głownie na praktykę, pokazując krok po kroku całą procedurę zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, omawiając i udostępniając do pobrania wszelkie niezbędne dokumenty, wyjaśniając zasady podlegania zatrudnionego w Polsce cudzoziemca ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, jak również omawiając szczegółowo zasady naliczania wynagrodzeń dla cudzoziemców, z uwzględnieniem składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – kurs online z zaświadczeniem MEN

Lekcje kursowe poparte są wieloma praktycznymi przykładami. Sam udział w szkoleniu jest bardzo prosty – wystarczy się na nie zapisać, a po udostępnieniu szkolenia przerabiać poszczególne lekcje we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie. Oczywiście w razie ewentualnych pytań, jakie nasuną Ci się w trakcie szkolenia, możesz śmiało kontaktować się z nami – odpowiadamy na wszystkie pytania, służymy poradą i pomocą w każdym aspekcie.

Kurs „Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce” to wszechstronne omówienie zagadnienia, obejmujące wszelkie zmiany w przepisach, regulujących tę materię. Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, którzy planują zatrudnienie pracowników – cudzoziemców, jednakże obawiają się skomplikowanej i długotrwałej procedury czy nie potrafią odnaleźć się w gąszczu przepisów. Szkolenie pokazuje rozliczenia umowy o pracę i umowy zlecenia z uwzględnieniem zasad naliczania składek ZUS i podatku dochodowego. Składki ZUS i podatek z wynagrodzenia cudzoziemca nie będą już dla Ciebie tajemnicą i problemem, podobnie jak odpowiedzi na pytania: czy Ukraińca należy zgłaszać do ZUS? Jaki rozliczyć podatek za cudzoziemca? Kiedy jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Szkolenie omawia kompleksowo takie zagadnienia, jak przyjazd cudzoziemca do Polski i legalny jego pobyt na terenie kraju, tytuły do legalnego pobytu w Polsce i procedurę ich uzyskania (jeśli są konieczne do podjęcia w Polsce pracy przez cudzoziemca). Omawiamy również podstawy prawne świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce. Szczegółowo omówiona została praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę różnych typów, a także szczegółowo kwestie takie, jak podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, umowę o pracę przy zbiorach i szereg innych.

W czasie szkolenia służymy oczywiście wszelką pomocą – jeśli uczestnik ma jakieś pytania, wątpliwości, daną materię trzeba wyjaśnić szerzej, to po prostu kontaktuje się z nami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz zaświadczenie na druku MEN. Jako placówka oświatowa, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 130267 posiadamy uprawnienia do wystawiania legalnych zaświadczeń na drukach MEN.

Dokumenty ukończenia szkolenia „Kurs online Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce” wysyłamy listem poleconym priorytetowym najpóźniej następnego dnia po ukończeniu szkolenia. Uczestnik otrzymuje je w ciągu 2 – 3 dni od dnia, w którym szkolenie ukończył.

Nasze szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce nastawione jest na praktykę – oczywiście omawiamy w nim wszelkie niezbędne regulacje prawne, ale omawiamy i zwracamy uwagę głównie na zagadnienia praktyczne – zasady podlegania ubezpieczeniom, podatki, wynagrodzenia itp. Wszystko poparte oczywiście stosownymi przykładami wyliczenia list płac, rachunków do umów zlecenia itp.

Kurs online Zatrudnianie cudzoziemców – wszelkie niezbędne dokumenty, wszechstronne informacje i porady praktyczne i wiele więcej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *