Minimalne wynagrodzenie 2019 od brutto do netto dla umowy o pracę i umowy zlecenia

Od 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł brutto, a stawka godzinowa na umowie zlecenia wyniesie 14,70 zł brutto. Oznacza to odpowiednio podwyżkę o 150 zł dla stosunku pracy i o 1 zł za godzinę pracy na zleceniu. W tym artykule omówimy, co zmiana oznacza dla pracodawców, jak przekłada się na inne składniki wynagrodzenia (np. dodatek za pracę w porze nocnej) oraz jak wygląda naliczenie listy płac – minimalne wynagrodzenie 2019 od brutto do netto. Konkretne przykłady wyliczenia pokażemy dla umowy o pracę, a niebawem w kolejnym artykule dla umowy zlecenia. Zacznijmy od omówienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. UWAGA – W ROKU 2020 MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA – nowe rozliczenia w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2020 netto, z kolei tutaj: minimalne wynagrodzenie 2021 brutto i netto

Minimalne wynagrodzenie 2019

Aktem prawnym, regulującym kwestię minimalnego wynagrodzenia za pracę jest ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie wskazuje ona kwoty minimalnego wynagrodzenia – ta bowiem się zmienia z roku na rok (przykładowo w roku 2018 minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota 2100 zł, podczas gdy minimalne wynagrodzenie za pracę 2019 to już 2250 zł). Sama kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok następny ogłaszana jest do 15 września danego roku kalendarzowego – ogłasza się minimalne wynagrodzenie zarówno dla stosunku pracy, jak i dla umowy zlecenia.

Należy pamiętać, iż pensja minimalna 2019 w kwocie 2250 zł to minimalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik, zatrudniony na pełnym etacie w stosunku pracy, ale z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia. Oznacza to, że niekoniecznie wynagrodzenie zasadnicze musi być równe minimalnemu – równie dobrze może być ono niższe niż 2250 zł, byle łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia dawało pracownikowi nie mniej, niż właśnie minimalne wynagrodzenie 2019, czyli te 2250 zł brutto. Przykładowo pracownik, zatrudniony na pełnym etacie, otrzymuje w 2019 roku pensję zasadniczą w kwocie 2000 zł oraz dodatek funkcyjny stały w kwocie 300 zł – w sumie otrzymuje on zatem 2300 zł brutto, a więc nawet więcej, niż minimalne wynagrodzenie 2019.

Wielu pracodawców zastanawia się, czy w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 roku muszą aneksować zawarte z pracownikami umowy o pracę. Jeśli w umowie o pracę pracownika wskazano konkretną kwotę wynagrodzenia (czyli np. w roku 2018 wskazano 2100 zł), to taką umowę należy zmienić aneksem, o ile pracownik nie ma innych składników wynagrodzenia, jak to opisano powyżej. Natomiast jeśli pracownik w umowie o pracę ma zapis typu” wynagrodzenie za pracę jest równe minimalnemu wynagrodzeniu w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (albo coś w tym stylu), to umowy nie trzeba aneksować – ona zawsze jest aktualna, nie wskazuje bowiem konkretnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jedynie odesłanie do ustawy (z kolei sama ustawa zawiera odesłanie do aktów wykonawczych, w których co rok wskazuje się konkretną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Minimalne wynagrodzenie 2019 a dodatek za pracę w porze nocnej

Sama podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2019 ma znaczenie szczególnie dla pracowników, którzy właśnie pensję minimalną zarabiają, nie pozostaje jednak bez znaczenia również dla pracodawców. Przeliczenia będzie wymagać dodatek za pracę w porze nocnej – zgodnie z przepisem art. 151(8) §1 kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

W praktyce, jeśli pracodawca chce, to dodatki za pracę w porze nocnej może naliczać nie od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale od rzeczywistego wynagrodzenia pracownika, jeśli jest ono wyższe. W większości przypadków jednak dodatek za pracę w porze nocnej 2019 nalicza się od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykładowo, w lutym 2019 roku jest do przepracowania 20 dni roboczych, czyli (na pełnym etacie) 160 godzin. Dodatek za pracę w porze nocnej w lutym 2019 wyniesie zatem: 20% z 2250 zł / 160 godzin = 2,81 zł. W innych miesiącach może on być inny – wszystko tu zależy od ilości godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku ma wpływ nie tylko na wysokość dodatków za pracę w porze nocnej, ale i na wysokość zasiłków chorobowych i innych finansowanych przez ZUS. Stosownie do art. 45 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawy zasiłkowej) podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze zatrudnienia nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Te 13,71% to suma składek ZUS, finansowanych z wynagrodzenia pracownika. Jeśli zatem minimalne wynagrodzenie 2019 wyniesie 2250 zł, to dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie podstawa wynagrodzenia chorobowego czy zasiłków nie może być niższa niż 2250 zł – 13,71% z 2250 zł = 1941,53 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2019 netto – jak rozliczyć od kwoty brutto do netto

Zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019 w kwocie brutto, a zatem zmieni się również i w kwocie netto. Policzmy teraz na kompletnej liście płac, jaka będzie to kwota. Na potrzeby naszych obliczeń załóżmy, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł (dla pracowników, dojeżdżających do miejsca pracy z innej miejscowości będą to koszty podwyższone w kwocie 139,06 zł) oraz ma prawo do ulgi podatkowej 46,33 zł.

 1. Pensja minimalna brutto: 2250 zł
 2. ZUS pracownika: 219,60+33,75+55,13= 308,48 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2250 zł = 219,60 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2250 zł = 33,75 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2250 = 55,13 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 2250 – 308,48 = 1941,52 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku (po zaokrągleniu do złotówki): 1941,52-111,25 zł = 1830 zł
 9. Podatek: 18% z 1830 = 329,40 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 329,40 – 46,33 zł = 283,07 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9% z 1941,52 = 174,74 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75% z 1941,52 zł = 150,47 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 283,07 – 150,47 = 133 zł
 15. Netto do wypłaty: 2250-308,48-174,74-133= 1633,78 zł

A zatem pracownik, zatrudniony na pełnym etacie i zarabiający od stycznia minimalne wynagrodzenie 2019 w kwocie 2250 zł brutto otrzyma na rękę 1634,19 zł. Oczywiście to nie jest całkowity koszt zatrudnienia, do tego dochodzą składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę (liczone od pensji minimalnej 2250 zł).

Tytułem uzupełnienia jeszcze – wysokość pensji minimalnej 2019 ma wpływ na wysokość odpraw, które pracodawcy

minimalne-wynagrodzenie-2019
minimalne-wynagrodzenie-2019

wypłacają w ramach zwolnień grupowych. Taka odprawa nie może być wyższa niż piętnastokrotność pensji minimalnej.

W kolejnym artykule już niebawem rozliczymy rachunek do umowy zlecenia z nową stawką na zleceniu za 2019 rok. Przypomnijmy tylko – minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2019 wyniesie 14,70 zł brutto.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *