Przerwy w pracy na karmienie dziecka

Kobieta, która realizuje swoje obowiązki służbowe minimum 6 godzin dziennie ma prawo do przerw w pracy, przeznaczonych na karmienie dziecka. W praktyce, ze względu na trudności z zapewnieniem w zakładzie pracy odpowiednich warunków do karmienia, jak również ze względu na konieczność dostarczenia dziecka do miejsca pracy kobiety (rzadko bowiem kobieta ma możliwość w ciągu krótkiej przecież przerwy udać się do domu i tam nakarmić dziecko), kobiety wykorzystują przerwy na karmienie w ten sposób, że kumulują je na koniec dnia i o łączny czas przerw skracają swoją dniówkę pracowniczą. Czy takie zachowanie jest dopuszczalne?

Jak udzielać przerw na karmienie

Pracownica, która karmi dziecko, ma zgodnie z treścią art. 187 kp prawo do dwóch półgodzinnych przerw, które są wliczane do czasu pracy. Jeśli natomiast karmi dwójkę lub więcej dzieci, przysługują jej dwie przerwy w wymiarze po 45 minut każda. Przerwy takie w ciągu dnia pracy kobieta może sobie połączyć i wykorzystać je jednorazowo. Warunkiem uzyskania prawa do dwóch przerw na karmienie jest, aby kobieta pracowała w ciągu dnia dłużej niż 6 godzin. Jeśli kobieta pracuje co najmniej 4 godziny, ale mniej niż 6, przysługuje jej prawo do jednej przerwy, trwającej 30 albo 45 minut (w zależności od ilości dzieci, które karmi).

Zaznaczyć należy, iż warunkiem uzyskania przerwy jest praca co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z grafikiem na dany dzień, a nie z ustaloną w zakładzie pracy normą dobową w przyjętym systemie czasu pracy. Jeśli zatem kobieta pracuje np. w równoważnym systemie czasu pracy i w niektóre dni ma zgodnie z grafikiem do przepracowania tylko 3 godziny, nie ma prawa do przerwy na karmienie, pomimo faktu, iż w inne dni pracuje dłużej. Warto przy tym zaznaczyć, iż nie ma formalnego zakazu zatrudniania kobiet karmiących w równoważnym systemie czasu pracy. Za zgodą kobiety można ją w takim systemie pracy zatrudniać.

Oprócz przerw na karmienie do przerw wliczanych do czasu pracy, przysługujących kobiecie karmiącej (jak i innym pracownikom zaliczyć można w szczególności:

 • przerwę śniadaniową, trwającą maksymalnie 15 minut, wliczaną do czasu pracy (przerwa taka przysługuje wszystkim pracownikom, pracującym co najmniej 6 godzin dziennie)
 • przerwę z tytułu pracy przy komputerze, 5 minut po każdej godzinie pracy, wliczaną do czasu pracy (przerwa taka przysługuje wszystkim pracownikom, którzy pracują minimum 4 godziny dziennie przy komputerze, przy czym przerwy takiej nie ma obowiązku udzielania pracownikom, jeśli pracodawca tak zorganizuje pracę, że praca przy komputerze będzie przemiennie łączona z pracami innego rodzaju, która to praca nie obciąża wzroku i odbywa się w innej pozycji ciała niż ta, która ma miejsce w trakcie pracy przy komputerze
 • przerwę wynikającą z warunków pracy (szczególnie uciążliwych lub monotonnych), przerwa taka jest wliczana do czasu pracy (przepisy kodeksu pracy nie precyzują, ile taka przerwa powinna trwać ani jak często powinna być udzielana, o ilości takich przerw i czasie ich trwania decydują faktyczne warunki w zakładzie pracy
 • przerwę dla osób niepełnosprawnych, trwającą 15 minut, przeznaczonej na gimnastykę lub wypoczynek, wliczaną do czasu pracy.

Łączenie przerw na karmienie i innych przerw

Poza przerwami, udzielanymi pracownicy w celu karmienia dziecka, ma ona prawo do innych wliczanych do czasu pracy przerw, w tym przerwy 15 – minutowej (na śniadanie bądź regenerację), którą to przerwę pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie art. 134 kp. O ile jednak przerwy na karmienie kobieta może połączyć i wykorzystać w jednym ciągu, tak niedopuszczalne jest już łączenie wszystkich przysługujących w danym dniu przerw (a więc tych na karmienie, przerwy śniadaniowej itp.). Wynika to z faktu, iż wszystkie przerwy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Nie można zatem zsumować np. 5 minutowych przerw od pracy przy komputerze, przerwy śniadaniowej i przerw na karmienie i wyjść z pracy np. dwie godziny wcześniej. Podobnie niedopuszczalne jest łączenie przerw na karmienie z kilku dni, przerwy te należy bowiem wykorzystać w dniu, w którym przysługują, a skrócenie czasu pracy pracownicy może nastąpić tylko w obrębie jednej dniówki.

Wniosek o udzielenie przerw na karmienie

Przerwy na karmienie dziecka przysługują jedynie na wniosek, który kobieta karmiąca musi złożyć pracodawcy. Pracodawca ma zatem możliwość domagania się potwierdzenia, że kobieta faktycznie naturalnie karmi dziecko. Aby ten fakt udowodnić, kobiecie wystarczy zaświadczenie lekarskie, wystawione przez internistę, ginekologa czy lekarza medycyny pracy, ale też i np. neurologa czy kardiologa. Oczywiście zaświadczenie lekarskie wymagane jest jedynie, gdy pracodawca zażyczy sobie udowodnienia faktu karmienia. Nie ma przeszkód, aby pracodawca udzielił takich przerw na wniosek, który nie został poparty stosownym zaświadczeniem lekarskim. Jeśli natomiast kobieta karmiąca dostarczy zaświadczenie, pracodawca nie ma wyboru i musi przerw na karmienie udzielić.

Do kiedy przysługują przerwy na karmienie

Przepisy kodeksu pracy nie wyznaczają górnej granicy wieku dziecka, do osiągnięcia którego kobieta karmiąca to dziecko ma prawo do przerw. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek unormowania w tym zakresie np. w regulaminach pracy.

Przerwa na karmienie dziecka

Przerwa na karmienie dziecka

Może się zatem okazać, że pracownica dostarczy zaświadczenie lekarskie, że karmi dziecko, które ma np. 4 lata. Pracodawca nie ma możliwości odmowy udzielenia przerwy.

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • wniosek o przerwę na karmienie
 • przerwa na karmienie wniosek wzór
 • wniosek o skrócenie czasu pracy na karmienie wzór
 • wniosek o przerwę na karmienie wzór
 • wniosek o skrócony czas pracy na karmienie
 • przerwa na karmienie wniosek
 • podanie o skrócenie czasu pracy na karmienie
 • wniosek matki karmiącej wzór
 • podanie o skrócenie czasu pracy na karmienie wzór
 • podanie o przerwę na karmienie

7 Comments on "Przerwy w pracy na karmienie dziecka"

 1. Karmiąca MAMA | 13 marca 2016 at 14:20 | Odpowiedz

  Witam
  Już niedługo kończy mi się urlop macierzyński i zaraz po pierwszych urodzinach synka będę musiała wrócić do pracy. Chciałam skorzystać z przysługującego mi prawa do przerwy na karmienie jednakże w kadrach mojego zakładu pracy moja bezpośrednia przełożona uzyskała informację, że taka przerwa mi się nie należy ze względu na jakieś WEWNĘTRZNE zarządzenia wydane przez dyrektora. Podobno w naszym szpitalu przerwa taka przysługuje jedynie do ukończenia przez dziecko roku. I tutaj pojawia się moje pytanie Czy jest to zgodne z prawem? I czy dyrektor może odmówić mi udzielenia takiej przerwy? Dodam, że jestem pielęgniarką i pracuję w systemie 12-godzinnym.
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 2. Karmiąca MAMA | 13 marca 2016 at 13:44 | Odpowiedz

  Witam,
  Niedługo kończy mi się pełny wymiar urlopu macierzyńskiego i zaraz po pierwszych urodzinach synka będę musiała wrócić do pracy i chciałabym skorzystać z przerwy na karmienie. Pracuję w systemie 12-godzinnym jako pielęgniarka wiec liczyłam na możliwość skorzystania z połączenia 2 przerw w jedną i chciałam rano godzinę później przyjeżdżać do pracy. Niestety w kadrach uzyskałam informację, że takie przerwy udzielane są jedynie do czasu kiedy dziecko nie ukończyło roku i są to WEWNĘTRZNE zarządzenia pana dyrektora
  I tu powstaje moje pytanie Czy dyrektor ma do tego prawo? Czy może odmówić mi udzielenia takiej przerwy?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 3. Witam, czy pracując w warunkach szkodliwych (blok operacyjny) mogę korzystać z przerw na karmienie? Czy można karmić naturalnie w przypadku pracy w warunkach szkodliwych czy pracodawca ma prawo odmówić mi udzielenia takich przerw mówiąc, że nie mogę wrócić do pracy jeśli karmię piersią. Dziękuję za odpowiedź.

  • Witam
   Proszę doprecyzować – rozumiem, że Pani póki co nie wróciła jeszcze do pracy, ale chciałaby wrócić i zastanawia się nad przerwami, tak? Pytam, bo pracodawca co do zasady nie może Pani odmówić udzielenia takich przerw, ale powstaje pytanie, czy pani jako kobieta karmiąca może w ogóle wykonywać pracę w warunkach szczególnych. Ustalimy to, proszę tylko o odpowiedź na moje pytanie.

   • Tak, nie wróciłam jeszcze do pracy. Jestem już po urlopie macierzyńskim, teraz jestem w trakcie urlopu wypoczynkowego i po urlopie chcę wrócić do pracy. Jak byłam w pracy ustalić urlop i powiedziałam, że po urlopie wracam i będę chciała korzystać z przerw na karmienie to pani kadrowa powiedziała mi, że jnie mogę karmić pracując na bloku operacyjnym.

    • Musi Pani wyjaśnić ze swoją kadrową, bo z punktu widzenia przepisów prawa jedyna możliwość jest taka, że kobieta karmiąca w ogóle nie może pracować na bloku operacyjnym. Jeśli pracodawca zgodził się na Pani powrót na to samo stanowisko, to tym samym uznał, że Pani jako kobieta karmiąca może pracować w warunkach szczególnych na bloku operacyjnym. Zakaz karmienia w tym miejscu może wynikać z jakiś przepisów wewnętrznych w Państwa zakładzie pracy. Jednakże rozumiem, że jak to bywa w większości przypadków, Pani nie korzystałaby z przerw, tylko np. wychodziła godzinę wcześniej do domu. Jeśli tak, to nawet, jeśli z przepisów wewnętrznych obowiązuje zakaz karmienia na bloku operacyjnym, to Pani przecież by nie karmiła, tylko o godzinę wcześniej opuszczała zakład pracy.
     Proszę porozmawiać z kadrową, bo możliwe, że Pani nie zrozumiała i stąd taka jej odpowiedź.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*