Umowa na okres próbny a urlop wypoczynkowy – czy na umowie o pracę na okres próbny pracownik ma prawo do urlopu?

Zgodnie z art. 25 §2 kodeksu pracy umowę o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę na czas określony jest jakimś gorszym rodzajem zatrudnienia – jest to pełnoprawna umowa o pracę.

A jeśli tak, to będąc zatrudnionym na czas określony pracownik ma te same prawa i obowiązki, co pracownicy zatrudnieni na innych rodzajach umów, w szczególności – co do zasady – prawo do urlopu wypoczynkowego.

Nie zawsze jednak może z tego urlopu wypoczynkowego skorzystać od razu po zatrudnieniu, a w niektórych (rzadkich) wypadkach w czasie zatrudnienia na okres próbny prawa do urlopu w ogóle nie nabędzie.

Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy umowa o pracę na okres próbny jest pierwszym w życiu zatrudnieniem pracownika (pisaliśmy także: Co jeśli pracodawca nie zatrudni po stażu), a została ona zawarta na krócej niż miesiąc (przepisy kodeksu pracy nie przewidują dolnej granicy czasu trwania umowy o pracę na okres próbny, a zgodnie z art. 153 §1 kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy).

Czytaj także: 3/4 etatu wady

urlop na okresie próbnym
urlop na okresie próbnym. czy można wziąć urlop na okresie próbnym

A skoro został zatrudniony na krócej niż miesiąc, to w czasie swojego zatrudnienia prawa do urlopu wypoczynkowego nie nabędzie.

Na szczęście dla niego ten czas trwania umowy na okres próbny krótszy niż miesiąc zostanie zaliczony do stażu w kolejnym zatrudnieniu, a więc przy tym kolejnym zatrudnieniu pracownik nie musi już przepracować pełnego miesiąca, aby to prawo do urlopu wypoczynkowego nabyć.

Umowa na okres próbny a urlop wypoczynkowy (pisaliśmy również: Urlop na godziny) – kompleksowe omówienie w niniejszym artykule.

Umowa na okres próbny a urlop wypoczynkowy pracownika – kiedy ten urlop się należy i w jakim wymiarze

Jeśli umowa o pracę na okres próbny została zawarta na co najmniej miesiąc, a jest to dla pracownika pierwsze zatrudnienie w życiu, to prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa on z upływem miesiąca pracy.

Jeśli chodzi z kolei o wymiar należnego mu urlopu, to niemal w każdym wypadku w praktyce ten urlop naliczany będzie z puli 20 dni, a zatem z upływem miesiąca pracy pracownik na umowie o pracę na okres próbny nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 z 20 dni, czyli do 1,67 dnia (w pierwszym roku pracy nie ma obowiązku zaokrąglania niepełnego dnia urlopu w górę, a więc w praktyce można pracownikowi udzielić np. 1 dnia urlopu, a te pozostałe 0,67 dnia „przechodzi” na dalsze okresy zatrudnienia).

urlop na okresie próbnym 3 miesięcznym
urlop na okresie próbnym 3 miesięcznym

Inaczej niż w powyższym przypadku będzie, gdy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny podejmuje pracownik, który już wcześniej pozostawał w zatrudnieniu w tym samym albo innym zakładzie pracy.

Wówczas to zatrudnienie na okres próbny nie jest już traktowane jako pierwsza praca, a więc urlop wypoczynkowy przysługuje temu pracownikowi niejako od razu, a nie dopiero z upływem miesiąca pracy.

Ile dni urlopu na umowie 3 miesięcznej

Z kolei wymiar tego urlopu uzależniony jest od stażu pracy – jeśli staż pracy (wraz z okresami zaliczalnymi) wynosi co najmniej 10 lat, pracownik ma prawo do 26 dni urlopu za rok, a za te np. 3 miesiące zatrudnienia w okresie próbnym nabędzie prawo do 3/12 z 26, czyli po zaokrągleniu w górę do 7 dni.

Te 7 dni może wykorzystać w czasie trwania umowy na okres próbny, a w razie kontynuowania zatrudnienia u tego pracodawcy bezpośrednio po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny, może te 7 dni urlopu wypoczynkowego (albo mniej, jeśli część już wykorzystał) wykorzystać w czasie nowego zatrudnienia (z zastrzeżeniem zasad wykorzystania urlopu zaległego).

Może się zdarzyć sytuacja, że dziesięcioletni okres staż urlopowego upłynie w trakcie trwania umowy o pracę na okres próbny – wówczas pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego (art. 158 kodeksu pracy).

Tyle, że nie będzie to zawsze dodatkowo 6 dni w całości – urlop wypoczynkowy (pisaliśmy także: Urlop wypoczynkowy na umowie na pół etatu) należy za okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny zostanie naliczony proporcjonalnie za czas tego zatrudnienia.

Ile dni urlopu przysługuje na umowie o pracę na okres próbny

O ile w trakcie trwania umowy o pracę na okres próbny pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, to z urlopu tego korzystać nie musi.

Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której w związku z zakończeniem trwania tego zatrudnienia na okres próbny pracodawca będzie musiał naliczyć i wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.

ile urlopu przysługuje na okresie próbnym
ile urlopu przysługuje na okresie próbnym

Nie ma bowiem możliwości, aby pracownika do wykorzystania tego urlopu zmusić. Zmuszenie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego poleceniem służbowym jest dopuszczalne jedynie w przypadku urlopu zaległego oraz jeśli pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia.

Pisaliśmy także: Umowa na czas określony ile razy pod rząd

Tymczasem umowa o pracę na okres próbny nie musiała zostać wypowiedziana – ona się po prostu rozwiązuje z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Ile dni urlopu na umowie 3 miesięcznej?

Podsumowując – umowa o pracę na okres próbny a urlop wypoczynkowy – na umowie na okres próbny urlop wypoczynkowy należy się pracownikowi, nie zawsze jednak już od dnia zatrudnienia.

Jeśli umowa o pracę na okres próbny jest pierwszym w życiu zatrudnieniem pracownika, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa on z upływem miesiąca pracy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *