Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu i pracodawcy – przykład

Wymiar urlopu wypoczynkowego i Urlop wypoczynkowy po zmianie etatu i pracodawcy. Przykład.

Pracownik, ze względu na dotychczasowy staż pracy i wykształcenie wyższe, ma prawo do 26 dni urlopu w roku. Do dnia 30 kwietnia 2011 roku pracował u swojego poprzedniego pracodawcy, w wymiarze 1/2 etatu. Od dnia 1 maja podjął zatrudnienie w nowej firmie w wymiarze pełnego etatu. W trakcie pracy u swojego poprzedniego pracodawcy wykorzystał łącznie 13 dni urlopu (a zatem całość urlopu za 2011 rok, który by mu się należał, gdyby zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu u poprzedniego pracodawcy trwało do końca 2011 roku). Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu u nowego pracodawcy, zakładając, iż w nowej pracy pracownik pracuje w wymiarze pełnego etatu?

Wymiar urlopu wypoczynkowego. Rozwiązanie:

W sytuacji, gdy kadrowa ustala wymiar urlopu, jaki przysługuje osobie, zatrudnianej w trakcie trwania roku kalendarzowego, a poprzednio, w tym samym roku, pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy, kadrowa ta powinna stosować zasadę, określoną w treści art. 1541§2 kp. Stosownie do treści powołanego przepisu, w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Zatem wymiar urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi u nowego pracodawcy, oblicza się następująco:

  • za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 30 kwietnia 2011 pracownikowi przysługiwał urlop w wymiarze 4/12 z 13 dni (4,33 dnia), co po zaokrągleniu daje 5 dni urlopu
  • Za okres od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku pracownikowi przysługiwał urlop w wymiarze 8/12 z 26 dni (17,33 dnia), co po zaokrągleniu daje 18 dni urlopu
  • Łącznie pracownik miał prawo do 23 dni urlopu, a ze względu na fakt, iż u swojego poprzedniego pracodawcy wykorzystał już 13 dni tego urlopu, u nowego pracodawcy przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (23 dniurlopu, do których nabył prawo – 13 dni urlopu, które wykorzystał.

Wiele kadrowych wychodzi z błędnego założenia, iż pracownik wykorzystał już w pełni przysługujący mu urlop (wykorzystał bowiem 13 dni urlopu, czyli pełny wymiar, jaki mu przysługiwał na 1/2 etatu u poprzedniego pracodawcy), skutkiem czego u nowego pracodawcy pracownik nie ma już prawa do urlopu. Pogląd taki jest niezgodny z zasadą, iż wymiar urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi za dany rok kalendarzowy, należy rozpatrywać z punktu widzenia okresów pracy u wszystkich pracodawców w danym roku.

A tu pisaliśmy dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego, tu z kolei o urlop wypoczynkowy na niepełnym etacie – jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do lektury

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *