Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę – komu i do kiedy się należy?

Może się zdarzyć sytuacja, w której umowa o pracę rozwiąże się w czasie, gdy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim (np. była ona zawarta na czas określony do konkretnego dnia, który przypada w czasie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego czy też została wypowiedziana przez pracownicę i rozwiązała się po upływie okresu wypowiedzenia albo została rozwiązania za porozumieniem stron). W takim przypadku powstaje pytanie, czy pracownicy (byłej pracownicy) należy się zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę. Skoro bowiem po rozwiązaniu się umowy o pracę pracownica nie ma już prawa do urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego (to są uprawnienia pracownicze, a więc należne osobom w stosunku pracy, ale już nie po jego rozwiązaniu), to czy ten zasiłek macierzyński należy się nadal, pomimo rozwiązania umowy o pracę, do czasu, do jakiego trwałby urlop macierzyński czy rodzicielski, gdyby umowa o pracę nie została rozwiązana? W tym artykule omówimy zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę – zagadnienie jest ważne dla sporej grupy kobiet, choćby w przypadku, w którym ich umowa o pracę, zawarta na okres próbny czy czas określony została przedłużona do dnia porodu i z dniem porodu rozwiązała się (o samym przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu pisaliśmy więcej tutaj: przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu).

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę – kiedy była pracownica ma do niego prawo?

Zgodnie z art. 184 kodeksu pracy za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej potocznie ustawą zasiłkową). Z samego urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego pracownica może korzystać jedynie do dnia rozwiązania się stosunku pracy. Po rozwiązaniu się stosunku pracy nie ma już mowy o urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Nie oznacza to jednak, że pracownica niejako automatycznie traci prawo do zasiłku macierzyńskiego, z którego korzystała do dnia rozwiązania się umowy – ten zasiłek będzie należał się nadal, do dnia, do którego normalnie trwałby urlop macierzyński czy rodzicielski. Zgodnie z art. 29a ustawy zasiłkowej zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Powyższe oznacza w praktyce, że zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał nadal. Płatnikiem tego zasiłku będzie ZUS (choćby wcześniej pracownicy wypłacał go zakład pracy). Przykładowo, jeśli pracownica z dniem 12 lutego urodziła dziecko, to od tego dnia ma ona prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (jedno dziecko przy jednym porodzie) oraz 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Następnie w dniu 13 listopada, będąc już na urlopie rodzicielskim, rozwiązano z nią stosunek pracy z powodu likwidacji zakładu pracy. Nie ma to wpływu na otrzymywanie przez nią zasiłku. Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę będzie jej się należał do końca okresu, do jakiego normalnie przysługiwałby jej urlop rodzicielski. Z samego urlopu rodzicielskiego ona już nie korzysta, gdyż umowa o pracę została rozwiązana, ale sam zasiłek macierzyński wypłacany jest nadal.

Należy o tym pamiętać – ustanie tytułu do ubezpieczenia (rozwiązanie stosunku pracy) po urodzeniu dziecka nie ma wpływu na prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten wypłacany jest do końca okresu, do jakiego normalnie by się należał, gdyby stosunek pracy nadal trwał. Co bardzo ważne – nawet podjęcie przez matkę pracy nie pozbawi jej prawa do zasiłku macierzyńskiego, do którego nabyła ona prawo jeszcze w czasie poprzedniego zatrudnienia. ZUS będzie nadal wypłacał zasiłek macierzyński do końca okresu, za jaki trwałby urlop macierzyński czy rodzicielski, bez względu na to, że matka dziecka podjęła nowe zatrudnienie, w nowym stosunku pracy.

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę – w jakiej wysokości

Skoro zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał, zgodnie z tym, co przedstawiliśmy powyżej, to powstaje pytanie, w jakiej wysokości. Wszystko tu oczywiście zależy od wynagrodzenia, jakie matka dziecka otrzymywała jeszcze w czasie trwania stosunku pracy. Z reguły przed planowaną datą porodu matka dziecka przebywa już pewien czas na zwolnieniu lekarskim, najpierw z prawem do wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego (więcej o tym pisaliśmy w artykule: ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży). W większości przypadków podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku przed porodem będzie również podstawą do zasiłku macierzyńskiego po porodzie, w tym również zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy o pracę. Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, postawę wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, postawą zasiłku macierzyńskiego będzie średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy, jakie matka dziecka otrzymywała, zanim poszła na zwolnienie lekarskie w ciąży. Jeśli w zatrudnieniu pozostawała ona krócej, podstawą będzie średnie wynagrodzenie z pełnych miesięcy zatrudnienia (z wyjątkami, wskazanymi w ustawie zasiłkowej – np. do podstawy zasiłku nie zostaną wliczone składniki wynagrodzenia, do których matka zachowywała prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku).

Ciąg dalszy na kolejnej stronie.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • macierzyński zasiłek po rozwiązaniu umowy
  • macierzyński po rozwiązaniu stosunku pracy
  • kiedy przysługuje macierzyński po pracy
  • zasiłek macieryzński czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron się nalezy bezpośrednio przez ZUS
  • KIEDY NALEZY PODWYZSZYĆ ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
  • okres pobierania zaiłku macierzyńskiego a staż pracy
Podziel się

Skomentuj jako pierwszy w "Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę – komu i do kiedy się należy?"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*