Zasiłek chorobowy za część dnia – zasady

Zasiłek chorobowy za część dnia

Nierzadko zdarza się w praktyce, iż pracownik, który przyjdzie do pracy i w ciągu dnia poczuje się źle, za zgodą pracodawcy opuszcza zakład pracy przed godziną zakończenia pracy i udaje się do lekarza. W takim wypadku, jeśli pracownik przepracował jedynie część dnia, a następnie na ten sam dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, z punktu widzenia pracodawcy powstaje problem ustalenia, jakie wynagrodzenie należy się za pracownikowi za ten dzień. Pracodawcy mają wątpliwości, czy wypłacać za ten dzień wynagrodzenie za wykonaną pracę, czy też wynagrodzenie chorobowe (albo zasiłek chorobowy, jeśli pracownik wyczerpał już limit dni nieobecności z powodu choroby, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe).

Opisana powyżej kwestia nie została uregulowana ani w kodeksie pracy, ani w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak zatem postępować, jeśli taki przypadek pojawi się w zakładzie pracy?

Zasiłek chorobowy za część dnia. Wynagrodzenie zwykłe czy chorobowe?

Stosownie do przepisu art. 11 pkt 4 ustawy i świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, przy czym stosownie do treści art. 36 pkt 3 powołanej ustawy, podstawę wymiaru tego zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta (1/30) część wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

https://spd2.pl/course/specjalista-do-spraw-kadr-i-plac-szkolenie-online-z-certyfikatem-men/

Wynagrodzenie chorobowe traktowane jest w tym wypadku tak samo, jak zasiłek. Niemożliwe jest zatem wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku za część dnia, czyli w wysokości mniejszej niż jedna trzydziesta (1/30) podstawy wymiaru.

Skutkiem powyższego nie ma możliwości, aby pracodawca wypłacił wynagrodzenie za pracę np. za 4 godziny pracy, które pracownik zdążył w danym dniu przepracować, a za pozostałą część dnia wypłacił wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek. Jeśli w danym dniu pracownik część dnia przepracował, a następnie udał się do lekarza i na ten sam dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, w takim wypadku pracodawca winien naliczyć i wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy – pisaliśmy m.in. Czy zasiłek chorobowy jest opodatkowany (albo wynagrodzenie chorobowe, jeśli nie upłynął limit 33 albo 14 dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, za które pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe).

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenia

Jeżeli pracownik przepracował jedynie część dnia, a pracodawca mimo wszystko wypłaci mu wynagrodzenie przysługujące za cały dzień, to w takim wypadku pracownikowi nie przysługuje już za ten dzień zasiłek chorobowy za część dnia (albo wynagrodzenie chorobowe), a taki dzień nie jest uznawany za dzień nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby. Skutkiem powyższego takiego dnia nie wlicza się pracownikowi do okresu zasiłkowego, czyli okresu, przez który pracownikowi (ubezpieczonemu) może przysługiwać zasiłek chorobowy, jak również nie wlicza się go do 33 albo 14 dni nieobecności z powodu choroby, za które pracodawca, stosownie do treści art. 92 kp, wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe.

Pisaliśmy m.in. tutaj: choroba w dniu wolnym od pracy

Na zakończenie podkreślić należy, iż stosownie do treści art. 92 §3 pkt 2 kp pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe  za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, jeśli pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Brak takiego prawa wynika z kolei z treści art. 12 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

1. zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (pisaliśmy również: Chorobowe po wypowiedzeniu). Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

Zasiłek chorobowy za część dnia
Zasiłek chorobowy za część dnia

2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

1) urlopu bezpłatnego;
2) urlopu wychowawczego;
3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

3. Okresów niezdolności do pracy, o których mowa w ust. 2, w których zasiłek nie przysługuje, nie wlicza się do okresu zasiłkowego.

W tym artykule: obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – przykłady a tu z kolei zasiłek chorobowy ile płatny. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową:

https://spdszkolenia.pl/course/specjalista-ds-kadr-kurs-certyfikowany/

https://spdszkolenia.pl/course/w-przygotowaniu-specjalista-do-spraw-plac/

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *