Urlop zaległy 2019 – czy pracodawca musi go udzielić do końca marca, do końca września czy do końca następnego roku?

Urlop na żądanie a urlop zaległy 2019

Stosownie do art. 168 kodeksu pracy urlopu zaległego udziela się pracownikowi do 30 września roku następnego, jednakże nie dotyczy to urlopu udzielanego w trybie art. 167(2) kodeksu pracy, czyli urlopu na żądanie. W praktyce zatem do 30 września roku następnego należy udzielić pracownikowi urlopu zaległego, ale z zastrzeżeniem, że tej części urlopu, która w roku poprzednim mogła być urlopem na żądanie, udziela się nie do 30 września, ale do 31 grudnia następnego roku. O co tu chodzi? Najlepiej omówić to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że w 2019 roku pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Z tej puli wykorzystał 18 dni, w tym 1 dzień urlopu na żądanie. Na następny rok jako urlop zaległy 2019 „przechodzi” zatem 8 dni urlopu, w tym 3 dni, które w 2019 roku mogły być udzielone jako urlop na żądanie. Sam urlop na żądanie to 4 dni w roku, przy czym są one udzielane z puli urlopu wypoczynkowego i nie przechodzą na kolejny rok jako urlop na żądanie – jeśli w danym roku pracownik tych 4 dni urlopu na żądanie nie wykorzysta, to od 1 stycznia kolejnego roku i tak ma nadal prawo do 4 dni urlopu na żądanie.

Wracając do naszego pracownika – przenosi on z roku 2019 na rok kolejny 8 dni urlopu zaległego. Z tych 8 dni pracodawca musi mu – do 30 września 2020 roku – udzielić 5 dni urlopu zaległego. Pozostałe 3 dni, które w 2019 roku mogły być urlopem na żądanie, udzielane są do 31 grudnia 2020 roku. Podobnie, gdyby pracownik w 2019 roku wykorzystał 2 dni urlopu na żądanie, to przenosząc na rok olejny 8 dni urlopu pracodawca musiałby mu udzielić 6 dni do 30 września, a pozostałych 2 (które w poprzednim roku mogły być urlopem na żądanie) pracodawca udziela do końca roku.

Czy można pracownika zmusić, aby wykorzystał urlop zaległy 2019 w ustawowym terminie?

Urlop zaległy 2019 i konieczność jego wykorzystania w 2020 roku na zasadach, określonych w niniejszym artykule to jedna z dwóch okoliczności, w których pracodawca może – poleceniem służbowym – niejako zmusić pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Co do zasady z urlopu wypoczynkowego pracownik korzysta w terminie, uzgodnionym z pracodawcą, jednakże jeśli pracownik posiada jakiś urlop zaległy, a nie planuje z niego korzystać, pracodawca może pracownika do tego zmusić. Drugą taką sytuacją, w której pracodawca może pracownika zmusić do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, jest urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia.

Należy pamiętać, iż prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po 3 latach. Jeśli urlop zaległy 2019 nie został wykorzystany (na zasadach opisanych powyżej) w roku 2020, to po 3 latach, licząc od końca 2020 roku, prawo do tego urlopu przedawni się. Oznacza to, że pracodawca może tego zaległego urlopu udzielić, ale nie ma już takiego obowiązku. W praktyce dobrze jest zatem pilnować, aby urlop wypoczynkowy pracownik wykorzystywał na bieżąco, aby nie dopuścić do sytuacji, w której w razie rozwiązania stosunku pracy pracodawca będzie musiał pracownikowi wypłacić wysoki ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2019 czy też po prostu prawo do tego urlopu zaległego przedawni się.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • co jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września 2019
  • urlop zaległy 2019
  • urlop zaległy do kiedy wykorzystać 2019
  • do kiedy wykorzystać urlop 2019
  • pracodawca roku
  • do kiedy urlop zaległy 2019
  • urlopy zaległe 2019 kiedy wykorzystać
  • kiedy przypadają urlop zalegly 2019
  • urlop z poprzedniego roku 2019
  • urlop zaległy do konca

Skomentuj jako pierwszy w "Urlop zaległy 2019 – czy pracodawca musi go udzielić do końca marca, do końca września czy do końca następnego roku?"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*