Wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu

Wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu liczy się dokładnie tak samo, jak wynagrodzenie chorobowe na pełnym etacie – najpierw ustala, czy pracownikowi w ogóle to wynagrodzenie chorobowe się należy, czy przypadkiem nie obowiązuje go okres wyczekiwania, następnie ustala się liczbę dni, za które to wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu się należy, następnie ustala podstawę do niego i nalicza.

Wszystko to nie jest specjalnie skomplikowane i za chwilę pokażemy, jak się to wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu liczy. Pokażemy konkretne wyliczenie, a potem szczegółowe omówienie sposobu liczenia wynagrodzenia chorobowego, w tym wynagrodzenie chorobowe na liście płac (pisaliśmy m.in. wynagrodzenie chorobowe na liście płac)

Wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu – zasady nabywania prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe należy się pracownikowi w przypadkach wskazanych w art. 92 §1 kodeksu pracy. Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (80% podstawy – więcej o tym za chwilę).

Jeśli to zwolnienie lekarskie pracownika zostało spowodowane wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, podobnie, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby przypada w okresie ciąży.

Podobnie wynagrodzenie chorobowe 100% podstawy należy się pracownikowi, który poddał się niezbędnym badaniom lekarskim jako dawca komórek czy narządów. Jednocześnie zgodnie z art. 92 §2 kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad przewidzianych dla zasiłku chorobowego, czyli na podstawie przepisów tzw. ustawy zasiłkowej – ustawy z dnia dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu 5
wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu. L4 na pół etatu. Ile wynosi chorobowe na pół etatu

Za chwilę powiemy więcej, jak się to wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu liczy, w każdym razie, jeśli wynagrodzenie minimalne 2021 wynosi 2800 zł brutto, wynagrodzenie minimalne 2021 na pół etatu to 1400 zł brutto (pisaliśmy m.in. wynagrodzenie minimalne na pół etatu od brutto do netto), a pracownik ma otrzymać pomniejszone do 80% podstawy to jak widzisz, jeśli np. pracownik jest na zwolnieniu większość miesiąca, to finansowo dodatkowo sporo straci – chyba, że to L4 w ciąży (pisaliśmy m.in. co traci pracownik zatrudniony na pół etatu).

Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie obowiązuje również w dni wolne od pracy. Przykładowo – te 1400 zł pensji minimalnej na pół etatu pracownik ma za cały miesiąc. W tym miesiącu był na zwolnieniu lekarskim przez 2 tygodnie, w tym 2 weekendy, to wynagrodzenie obejmujące te weekendy również zostanie pomniejszone do tych 80% (pisaliśmy więcej o zwolnieniu lekarskim w weekend tutaj: https://spd2.pl/zwolnienie-lekarskie-w-weekend-i-dni-wolne/).

Pisaliśmy: Minimalne wynagrodzenie 2023 brutto netto

Aby zobrazować Ci, jak to wygląda, rozliczymy na szybko wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu na konkretnym przykładzie, a potem szczegółowe omówienie. Załóżmy, że pracownika nie wiąże okres wyczekiwania, wynagrodzenie chorobowe należy mu się od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, a pracownik nie choruje jeszcze na tyle długo, aby „wpaść w zasiłek chorobowy” (pisaliśmy m.in. jak się liczy zasiłek chorobowy).

Wynagrodzenie chorobowe należy się pracownikowi za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku, a jeśli ukończył już 50 rok życia, za pierwsze 14 dni. To nie musi być ciągłość – po prostu sumujemy zwolnienia lekarskie w roku i po przekroczeniu 33 albo 14 dni pracownik „wpada” w zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu – przykład wyliczenia

Załóżmy, że pracownik zarabia minimalną na pół etatu, czyli w 2021 roku 1400 zł brutto. Pracownik ma ukończone 26 lat (to ważne, bo osoba do 26 roku życia korzysta domyślnie ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych – przykładową listę płac dla takiego pracownika do 26 roku życia rozliczaliśmy tutaj: lista płac z zasiłkiem chorobowym i zerowym PIT dla młodych).

wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu 4
wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu. Chorobowe na pół etatu

Pracownik ten był na zwolnieniu lekarskim od 5 do 23 lipca (19 dni). Zakładamy, że nie ma on innych składników wynagrodzeń typu prowizje czy premie (pisaliśmy m.in. premia uznaniowa i regulaminowa – różnice), nie należy mu się jakieś wynagrodzenie za nadgodziny (pisaliśmy min. Jak się liczy wynagrodzenie za nadgodziny) – po prostu ma wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu za te 19 dni.

Liczymy najpierw wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

1400 zł – 1400 zł / 30 * 19 (dni choroby) = 513,33 zł

Tyle pracownik otrzyma za czas poza zwolnieniem lekarskim. Dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile miesiąc ma dni. Wynika to wprost z przepisu §11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy:

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Teraz wynagrodzenie chorobowe. Podstawa do wynagrodzenia chorobowego to średnie wynagrodzenie pracownika z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Jednocześnie zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej:

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Dlaczego to takie ważne? Otóż nasz pracownik zarabia pensję minimalną. W zeszłym roku minimalne wynagrodzenie było niższe niż w tym. A skoro tak, to gdybyśmy policzyli średnią z 12 miesięcy wstecz, to otrzymamy mniej niż 1400 zł, a zgodnie z powołanym powyżej przepisem podstawa chorobowego nie może być niższa niż minimalne (proporcjonalne do etatu).

Czytaj także: Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

A zatem nasze wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu liczymy od kwoty 1400 zł. Wyniesie ono:

 • 1400 – 13,71% z 1400 = 1208,06 zł
 • 1208,06 zł /30 * 80% * 19 (dni choroby) = 612,08 zł

Tyle wyniesie wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu za te 19 dni. Jeśli pracujesz na pół etatu, zarabiasz pensję minimalną i idziesz na chorobowe, możesz wyliczyć za pomocą tego wzoru, ile dostaniesz chorobowego brutto.

wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu 3
wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu

Teraz czas na listę płac – wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu od brutto do netto.

 1. Wynagrodzenie zasadnicze (za przepracowaną część miesiąca): 513,33 zł
 2. Podstawa składek społecznych: 513,33 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 513,33 zł = 50,10 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 513,33 zł = 7,70 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 513,33 zł = 12,58 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 513,33 – 50,10 – 7,70 – 12,58 + 612,08 zł = 1055,04 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu (zakładamy podstawowy): 250 zł
 8. Podstawa podatku: 1055,04 – 250 zł = po zaokrągleniu 805 zł
 9. Zaliczka na podatek: 17% z 805 zł – 43,76 zł (zakładamy, że pracownik ma prawo do ulgi podatkowej) = 93,09 zł
 10. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1055,04 = 94,95 zł (ale ponieważ wychodzi wyższe niż wyliczona zaliczka na podatek, ograniczamy je do wysokości zaliczki), czyli wyniesie 93,09 zł
 11. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane: 7,75% z 1055,04 = 81,77 zł
 12. Podatek do urzędu skarbowego: 93,09 – 81,77 = po zaokrągleniu 11 zł
 13. Netto do wypłaty: 513,33 zł + 612,08 zł – 50,10 zł – 7,70 zł – 12,58 zł – 93,09 zł – 11 zł = 950,94 zł

Jak widzisz, z 1400 zł brutto należnego za cały miesiąc pracownik na rękę dostanie nieco ponad 950 zł. Wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu to relatywnie niewielka kwota.

Pisaliśmy niedawno również: Umowa o pracę na pół etatu

A teraz ten sam przykład – wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu od brutto do netto dla pracownika do 26 roku życia. Zwróć uwagę, ile pracownik zaoszczędzi na tym, że nie płaci podatku dochodowego:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze (za przepracowaną część miesiąca): 513,33 zł
 2. Podstawa składek społecznych: 513,33 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 513,33 zł = 50,10 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 513,33 zł = 7,70 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 513,33 zł = 12,58 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 513,33 – 50,10 – 7,70 – 12,58 + 612,08 zł = 1055,04 zł
 7. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1055,04 = 94,95 zł (ale ponieważ wychodzi wyższe niż wyliczona hipotetyczna zaliczka na podatek, ograniczamy je do wysokości hipotetycznej zaliczki), czyli wyniesie 93,09 zł
 8. Netto do wypłaty: 513,33 zł + 612,08 zł – 50,10 zł – 7,70 zł – 12,58 zł – 93,09 zł = 961,94 zł

Różnica niewielka – 11 zł – wynikająca z braku podatku. Tu również, po wyliczeniu netto wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu daje relatywnie niewielką kwotę, bo i samo wynagrodzenie zasadnicze jest niskie.

Sprawdź także: Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie

Jak się liczy wynagrodzenie chorobowe. L4 na pół etatu

A teraz trochę teorii. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że pracownika może obowiązywać tzw. okres wyczekiwania. Okres wyczekiwania, zdefiniowany w art. 4 ustawy zasiłkowej, to w przypadku pracownika 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Sprawdź także: Zwolnienie lekarskie od psychiatry płatne 100

Krócej mówiąc – jeśli pracownik zostaje zatrudniony np. 1 marca, pracuje na pół etatu i zarabia pensję minimalną proporcjonalną do pół etatu, był na zwolnieniu lekarskim w okresie od 10 do 22 marca, to wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu nie należy się – nie minęło jeszcze 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Pisaliśmy niedawno również: Zwolnienie lekarskie w dniu wolnym od pracy

Gdyby ten pracownik chorował np. od 10 marca do 15 kwietnia, to już za dzień 31 marca to wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu należałoby mu się. Miałby już wówczas za sobą okres wyczekiwania.

Kiedy okres wyczekiwania nie obowiązuje

Od tego okresu wyczekiwania są pewne odstępstwa. Przede wszystkim jeśli pracownik pracuje w firmie X, umowa zostaje rozwiązana, ale w ciągu 30 dni pracownik podejmuje kolejne zatrudnienie, do okresu tych 30 dni wyczekiwania wlicza się okres poprzedniego ubezpieczenia, w poprzednim zatrudnieniu.

wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu 2
wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu

Podobnie okres wyczekiwania nie wiąże pracownika, jeśli ma on za sobą staż pracy co najmniej 10 lat na etacie, czy też jest absolwentem studiów i podejmuje zatrudnienie w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów.

Sprawdź także: 3/4 etatu ile urlopu

Druga ważna rzecz – jeśli zwolnienie lekarskie zostało spowodowane wypadkiem przy pracy, od pierwszego dnia należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a nie wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu. Nawet, jeśli nie upłynęły jeszcze te 33 dni zwolnienia lekarskiego.

Wypadek przy pracy – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego liczony od minimalnej na pół etatu od pierwszego dnia. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu liczone 100% podstawy.

Kolejna rzecz – wynagrodzenie chorobowe nalicza się od podstawy. Ta podstawa to nic innego, jak średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Jeśli pracownik pracuje krócej, liczymy średnią z pełnych miesięcy zatrudnienia. W tej średniej pomijamy miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż obowiązujący go wymiar czasu pracy w tym miesiącu.

Gdyby okazało się, że pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie już w pierwszym miesiącu pracy, a nie wiąże go okres wyczekiwania, to nie ma z czego liczyć średniej – wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu liczymy po prostu od wynagrodzenia, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc.

Kto płaci wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest ze środków pracodawcy. To jest jeszcze koszt pracodawcy (m.in. tutaj: ile pracownik kosztuje pracodawcę). Z kolei zasiłek chorobowy wypłacany jest albo przez pracodawcę, albo bezpośrednio przez ZUS. Wszystko tu zależy od tego, ile osób na dzień 30 listopada roku poprzedniego pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zgłasza co najmniej 20 ubezpieczonych, wypłaca zasiłki (nie tylko chorobowe, ale również zasiłek opiekuńczy, macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego czy świadczenie rehabilitacyjne).

W tym artykule pisaliśmy m.in. ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży i tutaj ile ZUS płaci za L4 w ciąży Ile ZUS płaci za L4 w ciąży spd czysty link Wynagrodzenie chorobowe od minimalnej na pół etatu – jak widzisz – to nie jest wysoka kwota. Niemniej nawet, jeśli pracownik nie choruje, to będąc zatrudnionym na pół etatu i zarabiając pensję minimalną nie otrzymuje na rękę specjalnie dużo. Jeśli masz jakieś uwagi czy pytania, podziel się w komentarzach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *