Zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego – czy to zgodne z przepisami i jak wyliczyć wynagrodzenie za ten dzień?

Może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik przyjdzie do pracy na wyznaczoną godzinę, rozpocznie swoją dniówkę pracowniczą, a następnie uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego. Może się też zdarzyć, że pracownik, który np. źle się poczuł, uda się do lekarza już po zakończeniu swojej dniówki pracowniczej, a następnie otrzyma zwolnienie lekarskie. Pojawia się wówczas problem – pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego (pisaliśmy m.in. Koniec umowy zlecenia a zwolnienie lekarskie) pokrywa się z dniem roboczym, w którym pracownik jednak wykonywał pracę. Pytanie, czy jeśli pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego to czy należy mu się za ten dzień wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek, a może jedno i drugie? Jak to w ogóle uwzględnić w ewidencji czasu pracy i na liście płac?

Zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego – dniówka przepracowana

Jeśli pracownik otrzyma dokument, potwierdzający niezdolność do pracy już po zakończeniu pracy w danym dniu, czyli najpierw przepracował swoją dniówkę, wyszedł z pracy o godzinie 16.00, a następnie udał się do lekarza i o godzinie 17.00 otrzymał zwolnienie lekarskie od tego samego dnia, to należy pamiętać, że ten dzień jednak pracownik przepracował, a więc należy mu się za to normalne wynagrodzenie za pracę. Za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie, a jednocześnie pracownikowi za czas niezdolności do pracy nie należy się ani wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy, jeśli za czas tego zwolnienia zachowuje on prawo do wynagrodzenia za pracę. Za ten pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego, pokrywający się jednocześnie z dniem pracy, a dopiero za kolejne dni tego zwolnienia pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy (w zależności od tego, ile dni w danym roku kalendarzowym już „przechorował”).

Przykładowo: w dniu 15 maja pracownik przyszedł do pracy na godzinę 8.00 i przepracował do godziny 16.00. Następnie, będąc już w domu, źle się poczuł i udał się do lekarza. Lekarz wystawił pracownikowi zwolnienie lekarskie, które poświadcza niezdolność do pracy od dnia 15 maja. Za ten dzień 15 maja pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę, a okres z wynagrodzeniem chorobowym albo zasiłkiem liczony będzie dopiero od dnia 16 maja.

Zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego – przed zakończeniem dniówki

Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego nie pozwala pracownikowi na dopracowanie pełnej dniówki. Przykładowo pracownik przyszedł do pracy, po kilku godzinach źle się poczuł, o czym poinformował pracodawcę, a następnie udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie, w którym wskazano, iż pierwszym dniem niezdolności do pracy jest ten właśnie dzień. Należy pamiętać, iż lekarz, po przebadaniu pracownika, wystawia mu zwolnienie lekarskie na określone dni, a nie na określone godziny. Nie ma możliwości, aby lekarz stwierdził, że pracownik był niezdolny do pracy przez kilka godzin w danym dniu, a od dnia następnego jeszcze przez kilka kolejnych dni.

Dla wielu pracodawców powyższa sytuacja jest o tyle problematyczna, że nie wiedzą, oni, co się za taki dzień pracownikowi należy. A możliwości są dwie – wszystko zależy od tego, czy mimo wyjścia w trakcie dnia roboczego i niedopracowania pełnej dniówki pracownik otrzymał normalne wynagrodzenie za cały dzień pracy (pisaliśmy również: Jak wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc), czy też jedynie za te kilka przepracowanych godzin.

Jeśli zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego nie pomniejszyło wynagrodzenia pracownika za ten dzień (pisaliśmy m.in. L4 a dni wolne w grafiku), a więc otrzyma on za niepełną przepracowaną dniówkę normalne wynagrodzenie za cały dzień pracy, to za ten dzień nie przysługuje mu już ani wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłek chorobowy – te bowiem należą się co do zasady wówczas, jeśli za okres niezdolności do pracy pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia „normalnego”. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego pomniejsza wynagrodzenie pracownika za ten dzień, a więc otrzyma on jedynie wynagrodzenie za przepracowane godziny. W takim wypadku za ten jeden dzień, częściowo przepracowany i pokrywający się ze wskazanym na zwolnieniu lekarskim okresem niezdolności do pracy, pracownik otrzyma wynagrodzenie za godziny przepracowane oraz wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Co istotne – to wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi za cały dzień – jak już wspomniano powyżej, lekarz nie wystawia bowiem zwolnienia lekarskiego od konkretnej godziny, ale od konkretnego dnia.

Przykładowo, jeśli w dniu 10 czerwca pracownik przyszedł do pracy na godzinę 8.00, a o godzinie 12.00 udał się do

lekarza, który wystawił pracownikowi zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego, które potwierdza niezdolność do pracy od tego właśnie dnia, to za 10 czerwca pracownik otrzyma wynagrodzenie za 4 godziny pracy oraz wynagrodzenie chorobowe i zasiłek (jak się liczy wynagrodzenia chorobowe i zasiłki pisaliśmy w tym artykule: jak się liczy wynagrodzenie chorobowe).

Pisaliśmy również m.in. tutaj: zasiłek chorobowy na umowie zlecenia

Podobne wpisy

6 komentarzy

 1. Tzn., ze pracodawca sam ma sobie wybrać jak woli rozliczyć pracownika? Wszędzie jest napisane, ze jeżeli pracodawca wypłacił wynagrodzenie za cały dzień to się nie należy, a jeżeli wypłacił za przepracowane godziny to się należy wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za ten dzień. Ale przecież wynagrodzenie naliczamy po przepracowanym miesiącu, więc wiemy już o zaistniałej sytuacji i jak teraz prawidłowo naliczyć? Jeżeli pracodawca sam wybierze którąś opcje to będzie to poprawne?

  1. Dobry wieczór

   Tu jest pewna nieścisłość w stosowaniu różnych przepisów, bo nie ma jednego, który by tę sytuację rozwiązywał. Jeśli pracownik przychodzi do pracy, przepracuje kilka godzin, następnie zwalnia się i idzie do lekarza, to z jednej strony wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a więc za te kilka godzin przepracowanych, a z drugiej za niedopracowane godziny należy się wynagrodzenie, ale liczone za cały dzień, bo przepisy dotyczące świadczeń chorobowych posługują się terminem dzień, a nie godzina. Nie da się chorobowego naliczyć za godzinę, a więc należy je liczyć za dzień. Oczywiście ma Pani rację, że na dzień naliczania wynagrodzenia wiemy o tym, że pracownik po kilku godzinach się zwolnił, ale mimo wszystko on te kilka godzin przepracował, nie można mu za nie nie zapłacić.

 2. A jeżeli wypłacę wynagrodzenie za cały dzień, to czy te niedopracowane 5 godzin, mogę pracownikowi nakazać odpracować w przyjętym okresie rozliczeniowym?

  1. Dobry wieczór

   Nie można nakazać mu tego odpracować. Zwolnienie lekarskie jako usprawiedliwiona nieobecność pomniejsza wymiar do przepracowania, więc ono nie może być traktowane jak np. wyjście prywatne w godzinach pracy. Jeśli wypłaci Pan wynagrodzenie za cały dzień, to wówczas nie nalicza się już wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, bo one przysługują, jeśli pracownik nie zachowuje prawa do normalnego wynagrodzenia za pracę.

 3. „Jeśli zwolnienie lekarskie w trakcie dnia roboczego nie pomniejszyło wynagrodzenia pracownika za ten dzień, a więc otrzyma on za niepełną przepracowaną dniówkę normalne wynagrodzenie za cały dzień pracy, to za ten dzień nie przysługuje mu już ani wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłek chorobowy”
  Proszę to przetłumaczyć na polski bo nie rozumiem tego zdania- może jakieś przecinki nadałyby sens…

  1. Spróbujemy inaczej :). Załóżmy, że pracownik pracuje od 8.00 do 16.00. Przyszedł do pracy na godzinę 8.00, ale o 11.00 źle się poczuł i udał do lekarza. Lekarz wystawił zwolnienie lekarskie od tego dnia. To zwolnienie obejmuje cały dzień, a nie tylko czas od 11.00 do końca dniówki. No i teraz – jeśli pracodawca mimo wszystko wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za cały dzień (bez względu na to, że pracownik całego dnia nie przepracował), to wówczas za ten dzień nie nalicza się wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku, bo te ostatnie należą się jeśli pracownik nie zachowuje prawa do normalnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *