Minimalne wynagrodzenie 2023 od brutto do netto

Minimalne wynagrodzenie 2023 to 3490 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 i 3600 brutto w okresie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023. Wskazane kwoty dotyczą oczywiście zatrudnienia w stosunku pracy, minimalna stawka na zleceniu 2023 to kwota 22,80 zł za godzinę w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 i 23,50 zł w okresie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023. To wzrost aż o 480 zł w pierwszym półroczu 2023 i o 590 zł w drugim półroczu 2023 roku.

Dla zlecenia wzrost minimalnej stawki godzinowej w stosunku do roku ubiegłego to odpowiednio wzrost o 3,10 zł w pierwszym półroczu 2023 roku i o 3,80 w drugim półroczu 2023 roku.

Dobrze. A ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2023 netto? To już zależy od kilku okoliczności – w szczególności od tego, czy pracownik ma prawo do ulgi podatkowej. Ta sama kwota minimalnego wynagrodzenia 2023 brutto może dać różne wyniki netto.

Pokażmy najpierw na kilku przykładach wyliczenie minimalnego netto w 2023 roku, a potem trochę komentarza na temat minimalnego wynagrodzenia i jego znaczenia dla spraw płacowych. Zaczniemy od wynagrodzenia minimalnego na etacie, a potem kilka wyliczeń dla minimalnego wynagrodzenia dla zlecenia w 2023 roku.

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023. płaca minimalna 2023 netto

Minimalne wynagrodzenie 2023 od brutto do netto – pełny etat, z ulgą podatkową

Rozpatrzymy pierwszy przypadek – minimalne wynagrodzenie 2023 dla pełnego etatu. Potem pokażemy oczywiście, jak wygląda wyliczenie netto dla minimalnego 2023 na pół etatu czy na 1/4 etatu.

Sprawdź także: Dodatek stażowy na zwolnieniu lekarskim

Zakładamy, że pracownik pracuje na pełnym etacie, ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu, przysługuje mu również ulga podatkowa – nie ma innych źródeł dochodu, a więc ulgę w całości wykorzystuje w ramach tego etatu. Wyliczenia są następujące.

Minimalne wynagrodzenie 2023: 3490 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 340,62 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 52,35 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 85,51 zł

Podstawa do składki zdrowotnej: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 = 3011,52 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3011,52 = 271,04 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 – 250 = po zaokrągleniu 2762

Podatek: 12% z 2762 = 331,44 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Zaliczka na podatek: 331,44 – 300 = po zaokrągleniu 31 zł

Netto do wypłaty: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 – 271,04 – 31 = 2709,48 zł

Tyle dostanie pracownik, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie 2023 w pierwszym półroczu, pracując na pełnym etacie, z prawem do ulgi podatkowej 300 zł i kosztami uzyskania przychodu 250 zł. Oczywiście to jeszcze nie koniec, ponieważ do powyższego dochodzi tzw. ZUS pracodawcy (pisaliśmy m.in. tu: Ile pracownik kosztuje pracodawcę). Nas jednak interesuje minimalne wynagrodzenie 2023 netto, a więc to co pracownik dostanie na rękę.

Pisaliśmy niedawno również: Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy

Jeśli pracownik korzysta ze zwolnienia podatkowego, np. Zerowy PIT dla młodych, to po prostu na potrzeby wyliczenia netto, na pozycji 11 na powyższej liście wstawiamy 0 zł. W takim wypadku minimalne wynagrodzenie 2023 netto – dla pełnego etatu i dla osoby korzystającej ze zwolnienia podatkowego (np. Zerowy PIT dla młodych) wyniesie 2740,38 zł.

Powyższy przykład nie dotyczy pracownika, który jest zapisany do PPK. Gdyby pracownik przystąpił do PPK, wyliczenia będą nieco inne. Pokażmy teraz – te same założenia, minimalne wynagrodzenie 2023 dla pracownika, zapisanego do PPK

Minimalne wynagrodzenie 2023: 3490 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 340,62 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 52,35 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 85,51 zł

Wpłata podstawowa pracownika na PPK: 2% z 3490 = 69,80 zł

Wpłata podstawowa pracodawcy na PPK: 1,5% z 3490 = 52,35 zł (wpłatę podstawową pracodawcy doliczamy do podstawy podatku)

Podstawa do składki zdrowotnej: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 = 3011,52 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3011,52 = 271,04 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 – 250 + 52,35 = po zaokrągleniu 2814

Podatek: 12% z 2762 = 337,68 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Zaliczka na podatek: 337,68 – 300 = po zaokrągleniu 38 zł

Netto do wypłaty: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 – 271,04 – 38 – 69,80 = 2632,68 zł

A teraz ten sam przypadek – minimalne wynagrodzenie 2023 (pierwsze półrocze) w przypadku pracownika, który nie ma prawa do ulgi podatkowej

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023. płaca minimalna

Minimalne wynagrodzenie 2023 – pierwsze półrocze, pełny etat, brak prawa do ulgi podatkowej

Minimalne wynagrodzenie 2023: 3490 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 340,62 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 52,35 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 85,51 zł

Podstawa do składki zdrowotnej: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 = 3011,52 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3011,52 = 271,04 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 – 250 = po zaokrągleniu 2762

Podatek: 12% z 2762 = 331,44 zł

Ulga podatkowa: 0 zł

Zaliczka na podatek: 331,44 – 0 = po zaokrągleniu 331 zł

Netto do wypłaty: 3490 – 340,62 – 52,35 – 85,51 – 271,04 – 331 = 2409,48 zł

Tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie 2023 netto dla pełnoetatowca, zakładając, że nie ma prawa do ulgi podatkowej (więcej o tym poniżej) oraz nie należy do PPK. Oczywiście jeśli został zapisany do PPK, wyliczenia będą analogiczne jak w przykładzie 2, tyle, że znów ulga podatkowa wynosi 0 zł, a więc jego minimalne wynagrodzenie 2023 netto wyniesie nie 2632,68, a 2332,68 (przy założeniu opłacania jedynie wpłat podstawowych przez pracownika i pracodawcę, bez wpłat dodatkowych).

Czytaj także: Praca na pół etatu – co traci pracownik?

Dla formalności policzymy jeszcze minimalne wynagrodzenie 2023 dla drugiego półrocza, czyli kwoty 3600 zł brutto.

Pensja minimalna 2023 w drugim półroczu od brutto do netto

Minimalne wynagrodzenie 2023 (drugie półrocze: 3600 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 351,36 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 54 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 88,20 zł

Podstawa do składki zdrowotnej: 3600 – 351,36 – 54 – 88,20 = 3106,44 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3106,44 = 279,58 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 3600 – 351,36 – 54 – 88,20 – 250 = po zaokrągleniu 2856

Podatek: 12% z 2762 = 342,72 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Zaliczka na podatek: 342,72 – 300 = po zaokrągleniu 43 zł

Netto do wypłaty: 3600 – 351,36 – 54 – 88,20 – 279,58 – 43 = 2783,86 zł

I taki sam sposób liczenia jak w powyższych przykładach w przypadku wynagrodzenia minimalnego 2023 dla osoby bez prawa do ulgi podatkowej, zapisanej do PPK itd.

Aha – oczywiście powyższe wyliczenia nie uwzględniają ewentualnych dopuszczalnych potrąceń, np. egzekucji komorniczej alimentów, potrąceń dobrowolnych na rzecz podmiotów trzecich itd. Powyższe uwzględnia również to, że pracownik przepracował pełny miesiąc. W przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca, np. w związku ze zwolnieniem lekarskim czy po prostu zatrudnieniem albo zwolnieniem w trakcie miesiąca to minimalne wynagrodzenie 2023 zostanie odpowiednio przeliczone (pisaliśmy m.in. Wynagrodzenie za część miesiąca oraz Niepełny miesiąc pracy a wynagrodzenie)

Teraz kolejna rzecz – minimalne wynagrodzenie 2023 od brutto do netto dla pół etatu

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023

Minimalne wynagrodzenie 2023 – pół etatu, pierwsze półrocze, prawo do ulgi podatkowej 300 zł

Załóżmy, że pracownik pracuje na pół etatu z minimalnym wynagrodzeniem 2023 przeliczonym w proporcji do etatu. Otrzymuje zatem połowę z 3490 zł, czyli 1745 zł brutto. Wyliczenie minimalnego od brutto do netto wygląda następująco (zakładamy podstawowe koszty uzyskania przychodu i prawo do ulgi podatkowej w pełnej wysokości w tym zakładzie pracy)

Minimalne wynagrodzenie 2023 na pół etatu (pierwsze półrocze): 1745 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 170,31 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 26,18 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 42,75 zł

Podstawa do składki zdrowotnej: 1745 – 170,31 – 26,18 – 42,75 = 1505,76 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1505,76 = 135,52 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 1745 – 170,31 – 26,18 – 42,75 = po zaokrągleniu 1256

Podatek: 12% z 2762 = 150,72 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Zaliczka na podatek: 150,72 – 300 = wynik ujemny, a więc przyjmujemy 0 zł

Netto do wypłaty: 1745 – 170,31 – 26,18 – 42,75 – 135,52 = 1370,24 zł

Tyle wyniesie pensja minimalna 2023 na pół etatu, w pierwszym półroczu.

Dla formalności jeszcze jedna rzecz. Przy niskich wynagrodzeniach musimy sprawdzać, czy nie ma konieczności obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, ale liczonej po „starych przepisach” – według stanu na dzień 31 grudnia 2021. Wynika to wprost z art. 83 ust. 2b ustawy zdrowotnej – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i art. 81 ustalanie wysokości składki innych kategorii uprawnionych, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

A więc liczymy tę zaliczkę wg przepisów na dzień 31 grudnia 2021:

Podstawa podatku: 1256 zł

Zaliczka: 17% z 1256 – 43,76 = 169,76 zł. A nasza składka zdrowotna to 135,52 zł, a więc niższa. Nic nie musimy obniżać.

Dla formalności jeszcze minimalne wynagrodzenie 2023 na pół etatu dla osoby bez prawa do ulgi podatkowej:

Minimalne wynagrodzenie 2023 – pół etatu, brak ulgi podatkowej, bez PPK

Minimalne wynagrodzenie 2023 na pół etatu (pierwsze półrocze): 1745 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 170,31 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 26,18 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 42,75 zł

Podstawa do składki zdrowotnej: 1745 – 170,31 – 26,18 – 42,75 = 1505,76 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1505,76 = 135,52 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 1745 – 170,31 – 26,18 – 42,75 -250 = po zaokrągleniu 1256

Podatek: 12% z 1256 = 150,72 zł

Ulga podatkowa: 0 zł

Zaliczka na podatek: 150,72 = po zaokrągleniu 151 zł

Netto do wypłaty: 1745 – 170,31 – 26,18 – 42,75 – 135,52 -151 = 1219,24 zł

I teraz jeszcze minimalne wynagrodzenie na 1/4 etatu – znów z założeniem prawa do pełnej ulgi podatkowej (Od stycznia 2023 roku ulga podatkowa może być dzielona – w zakładzie pracy pracownik może złożyć wniosek o stosowanie 1/12, 1/24 albo 1/36 kwoty obniżającej podatek.

Generalnie chodzi o to, że kwota wolna od podatku za cały rok to 30.000 zł. Tyle dochodu można mieć i nie płaci się podatku. 12% z tej kwoty (stawka podatku w pierwszym progu podatkowym) to 3600 zł, 1/12 z tej kwoty to 300 zł. Tyle właśnie wynosi ulga podatkowa. Można ją „rozbić” na maksymalnie 3 źródła dochodu. Do końca 2022 roku nie było to możliwe.

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023

Policzmy minimalne wynagrodzenie 2023 od brutto do netto dla 1/4 etatu – w pierwszym półroczu

1/4 z 3490 zł = 872,50

Minimalne wynagrodzenie 2023 na 1/4 etatu (pierwsze półrocze): 872,50 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3490 zł = 85,16 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3490 = 13,09 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3490 = 21,38 zł

Podstawa do składki zdrowotnej: 872,50 – 85,16 – 13,09 – 21,38 = 752,88 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1505,76 = 67,76 zł, ale sprawdzamy obniżenie wg stanu na dzień 31.12.2021: 17% z 503 – 43,76 = 41,75, a więc musimy zdrowotną obniżyć do 41,75 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 872,50 – 85,16 – 13,09 – 21,38 – 250 = po zaokrągleniu 503

Podatek: 12% z 503 = 60,36 zł

Ulga podatkowa: 300 zł

Zaliczka na podatek: 60,36 – 300 = wynik ujemny, a więc 0 zł

Netto do wypłaty: 872,50 – 85,16 – 13,09 – 21,38 – 41,75 = 711,12 zł

Przejdźmy teraz do kolejnego tematu: Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2023

Minimalne wynagrodzenie na zleceniu 2023

Jak wspomnieliśmy, w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 minimalna stawka godzinowa na zleceniu to 22,80 zł brutto, a od lipca 2023 do grudnia 2023 to 23,50 zł brutto. Dla uproszczenia omówimy wyliczenie wynagrodzenia od brutto do netto dla stawki obowiązującej w okresie styczeń 2023 – czerwiec 2023.

Jedna ważna rzecz – w praktyce nie rozlicza się „pojedynczej” stawki godzinowej od brutto do netto, ale najpierw ustala się wynagrodzenie za dany miesiąc na podstawie zestawienia przepracowanych godzin na zleceniu. Krócej mówiąc – liczy się netto nie dla pojedynczej godziny, ale dla wynagrodzenia ustalonego dla wszystkich przepracowanych godzin.

Jeśli umowa zlecenia jest zawarta na dłużej niż miesiąc, wypłata wynagrodzenia powinna odbywać się co najmniej raz w miesiącu. Wynika to wprost z przepisu art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Druga ważna rzecz – o ile w przypadku umowy o pracę pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz zdrowotnemu, tak w przypadku zlecenia wyróżnić można kilka przypadków.

Pierwszy przypadek: umowa zlecenia zawarta z uczniem albo studentem w wieku do 26 roku życia – nie ma ZUS.

Drugi przypadek: zleceniobiorca ma jakiś inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracuje gdzieś na pełnym etacie i zarabia co najmniej pensję minimalną (a więc składki społeczne ma liczone od kwoty co najmniej 3490 zł dla pierwszego półrocza albo 3600 dla drugiego półrocza 2023 roku) – z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Trzeci przypadek: zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, z którego miałby naliczane składki od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu – z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie chorobowemu.

Policzmy zatem minimalne wynagrodzenie 2023 na zleceniu – w powyższych konfiguracjach.

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023

Minimalna stawka godzinowa 2023 na zleceniu

Załóżmy, że zleceniobiorca przepracował na zleceniu w danym miesiącu 120 godzin. Oznacza to, iż w jego wynagrodzenie brutto wyniosło 120 * 22,80 = 2736 zł brutto dla miesiąca w pierwszym półroczu 2023 oraz 120 * 23,50 = 2820 zł dla miesiącu w drugim półroczu 2023.

W przypadku ucznia czy studenta do 26 roku życia sprawa jest prosta – minimalna stawka na zleceniu 2023 brutto jest równa minimalnej stawce 2023 netto. A więc zleceniobiorca – student, dla założeń z przykładu zarobi odpowiednio 2736 zł brutto, czyli 2736 zł netto (jako osoba do 26 roku życia korzysta również ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych) oraz odpowiednio dla drugiego półrocza 2023 2820 brutto, co w jego wypadku daje 2820 netto.

Teraz drugi przypadek. Zleceniobiorca podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Minimalne wynagrodzenie 2023 na zleceniu – składka zdrowotna, I półrocze

Wynagrodzenie brutto: 2736 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2736 = 246,24 zł

Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2736 = 547,20 zł

Podstawa podatku: 2736 – 547,20 = 2188,80

Zaliczka na podatek: 12% z 2189 = po zaokrągleniu 263 zł

Netto: 2736 – 246,24 – 263 = 2226,76 zł

Minimalne wynagrodzenie na zleceniu dla drugiego półrocza 2023:

Wynagrodzenie brutto: 2820 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2820 = 253,80 zł

Koszt uzyskania przychodu: 20% z 820 = 564 zł

Podstawa podatku: 2820 – 564 = 2256

Zaliczka na podatek: 12% z 2256 = po zaokrągleniu 271 zł

Netto: 2820 – 253,80 – 271 = 2295,20 zł

Teraz kolejny przypadek – zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Na swój wniosek został również objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Przyjmujemy założenia z przykładu

Wynagrodzenie brutto: 2736 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2736 = 267,03 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2736 = 41,04 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2736 = 67,03 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 2736 – 267,03 – 41,04 – 67,03 = 2360,89 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2360,89 = 212,48

Koszt uzyskania przychodu: 20% z (2736 – 267,03 – 41,04 – 67,03) = 472,18

Podstawa podatku: 2736 – 267,03 – 41,04 – 67,03 – 472,18 = 1888,72

Podatek do skarbowego: 12% z 1888,72 = 227 zł

Netto do wypłaty: 2736 – 267,03 – 41,04 – 67,03 – 212,48 – 227 = 1921,41 zł

Tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie 2023 dla stawki godzinowej z pierwszego półrocza 2023 roku, przy założeniach z przykładu. Zakładamy, że zleceniobiorca nie korzysta z ulgi podatkowej w przypadku zlecenia. Gdyby korzystał, wyliczony podatek do skarbowego obniżamy o kwotę ulgi (może się okazać, że będzie wówczas zerowy).

Dla formalności te same wyliczenia dla minimalnej stawki godzinowej na zleceniu dla II półrocza 2023 roku.

Wynagrodzenie brutto: 2820 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2820 = 275,23 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2820 = 42,30 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2820 = 69,09 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 2820 – 275,23 – 42,30 – 69,09 = 2433,38 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2433,38 = 219,

Koszt uzyskania przychodu: 20% z (2820 – 275,23 – 42,30 – 69,09) = 486,68

Podstawa podatku: 2820 – 275,23 – 42,30 – 69,09 – 486,68 = 1946,70

Podatek do skarbowego: 12% z 1888,72 = 234 zł

Netto do wypłaty: 2820 – 275,23 – 42,30 – 69,09 – 219 – 234 = 1980,37 zł

Powyższe przykłady to wyliczenie minimalnego wynagrodzenia na zleceniu 2023 bez PPK.

A teraz trochę o tym, dlaczego minimalne wynagrodzenie ma takie znaczenie.

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023

Minimalne wynagrodzenie 2023 w praktyce

Kwota minimalnego wynagrodzenia ma w praktyce płacowej istotne znaczenie. Służy ona jako pewien parametr do wyliczania pewnych składników wynagrodzenia, np. dodatków za pracę w nocy, służy jako ograniczenie przy potrąceniach z wynagrodzenia, stanowi dolną granicę w przypadku niektórych odszkodowań itd.

Przykładowo – zgodnie z art. 151(8) §1 kodeksu pracy Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

A zatem – jeśli np. w lutym 2023 roku mamy 20 dni roboczych, czyli 160 godzin do przepracowania, to dodatek za pracę w porze nocnej wyniesie 20% z 3490 (minimalne wynagrodzenie 2023 dla pierwszego półrocza) / 160 (godzin do przepracowania w lutym 2023) = 4,36 zł. Z kolei, jeśli np. w sierpniu 2023 roku mamy do przepracowania 22 dni robocze, czyli 176 godzin, to dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wyniesie 3600 zł (minimalne wynagrodzenie 2023 dla drugiego półrocza) / 176 (godzin do przepracowania w sierpniu 2023) = 4,09 zł.

Jak widzisz – teoretycznie minimalne wynagrodzenie w drugim półroczu wyższe, ale dodatek za pracę w nocy niższy. Dlatego, że w sierpniu jest więcej godzin do przepracowania.

Kolejna ważna rzecz – zgodnie z art. 87(1) §1 kodeksu pracy Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Podobnie, zgodnie z art. 91§2 ust. 1 kodeksu pracy minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota wolna od potrąceń dobrowolnych, dokonywanych z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą, z koeli 80% minimalnego wynagrodzenia to kwota wolna od potrąceń w przypadku potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia, dokonywanych na rzecz podmiotów trzecich.

Podobnych przypadków znaczenia minimalnego wynagrodzenia można by wymienić jeszcze kilka. Dla formalności wspomnijmy jeszcze o jednym. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

O wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach i sposobie ich liczenia w 2023 roku już w kolejnym wpisie za kilka dni. Tymczasem omówmy jeszcze nieco samą konstrukcję minimalnego wynagrodzenia.

minimalne wynagrodzenie 2023
minimalne wynagrodzenie 2023

Minimalne wynagrodzenie 2023 to kwota odpowiednio 3490 zł w pierwszym półroczu i 3600 zł w drugim półroczu. Nie oznacza to jednak, że tyle musi wynosić wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Na wynagrodzenie pracownika mogą składać się różne składniki – wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, może on dostać również dodatki za nadgodziny (pisaliśmy m.in. jak się liczy nadgodziny), dodatki za pracę w porze nocnej, dodatki stażowe, nagrody (np. nagrodę jubileuszową – pisaliśmy m.in. Komu się należy nagroda jubileuszowa).

3/4 etatu wynagrodzenie netto 2023

Minimalne wynagrodzenie brutto dla 3/4 etatu w pierwszej połowie roku wynosi 3/4 z 3490 = 2617,50 zł. Zakładając podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulgę 300 zł, wiek pracownika ponad 26 lat i brak PPK 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2023 wyniesie 2055,36 zł

1/4 etatu wynagrodzenie 2023 netto

Minimalne wynagrodzenie brutto dla 1/4 etatu w pierwszej połowie roku wynosi 1/4 z 3490 = 872,50 zł. Zakładając podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulgę 300 zł, wiek pracownika ponad 26 lat i brak PPK 1/4 etatu wynagrodzenie netto 2023 wyniesie 711,12 zł

1/2 etatu wynagrodzenie 2023 netto

Minimalne wynagrodzenie brutto dla 1/2 etatu w pierwszej połowie roku wynosi 1/2 z 3490 = 1745 zł. Zakładając podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulgę 300 zł, wiek pracownika ponad 26 lat i brak PPK 1/2 etatu wynagrodzenie netto 2023 wyniesie 1370,24 zł

O samym wynagrodzeniu pisaliśmy m.in. tutaj: Wynagrodzenie za pracę w umowie o pracę). W każdym razie chodzi o to, że jeśli pracownik ma różne składniki wynagrodzenia, to ich suma musi być równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Nie dotyczy to jednak niektórych składników – zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, dodatku za staż pracy.

1/2 etatu ile na rękę? Przy połowie etatu i pensji na poziomie 1745 zł miesięcznie brutto, wynagrodzenie minimalne netto wynosi o ok. 1 370,24 zł, a od lipca zwiększy się do 1 413,43 zł.

1370 brutto ile to netto? Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 370 PLN brutto otrzymają na rękę kwotę 1 076 PLN netto.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

  1. Nurtuje mnie jedna kwestia dotycząca obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek. W artykule, ale też w innych miejscach znajduję informację o tym, że mechanizm ten znajduje zastosowanie w przypadku niskich wynagrodzeń. Co to oznacza w praktyce? Np. w przypadku minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023 roku składka zdrowotna wynosić będzie 271,04 zł a zaliczka podatek 31 zł i w tej sytuacji nie obniżamy składki zdrowotnej do wysokości zaliczki. Czy zatem mechanizm ten ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy rozliczamy wynagrodzenie za część etatu albo niepełny miesiąc pracy osoby otrzymującej minimalne wynagrodzenie? Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *