Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy? Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika, który ma stałą pensję zasadniczą i zmienne inne składniki wynagrodzeń?

Co do zasady za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi należy się takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie normalnie pracował. Wynika to z art. 152 §1 kodeksu pracy – pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem. Problem jednak polega na tym, że spora grupa pracowników oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia – prowizje, premie, nagrody, których wysokość jest uzależniona od ilości i nakładów pracy. A skoro pracownik idzie na urlop wypoczynkowy, to pracuje mniej. A czy to oznacza zatem, że jego prowizja czy premia będzie niższa? Nie powinna być – należy tak naliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, aby na tej nieobecności pracownik nie stracił na wynagrodzeniu. Skoro prowizja czy premia za dany miesiąc zostaje obniżona, to wynagrodzenie urlopowe 2019 musi być odpowiednio wyższe, aby ten niedobór premii czy innego składnika zrekompensować. W tym artykule omówimy szczegółowo i pokażemy przykłady na konkretnych kwotach, jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy krok po kroku, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie zmiennych składników wynagrodzeń. Najpierw omówimy zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego, a potem pokażemy na kilku przykładach, jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (w praktyce kadrowej funkcjonuje również pojęcie wynagrodzenie urlopowe) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (rozporządzenie urlopowe). Nie wdając się teraz w analizę przepisów tego rozporządzenia należy zwrócić uwagę na dwie kwestie – przede wszystkim sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego 2019 zależy od tego, czy pracownik ma jedynie stałe (zasadnicze, dodatek stażowy itp.), czy stałe i zmienne składniki wynagrodzeń (zasadnicze, dodatek stażowy, funkcyjny, premie, prowizje itp.). Druga kwestia – nie wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika są uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

Jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia, to w praktyce za cały miesiąc zarobi on dokładnie tyle, ile by zarobił, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Przykładowo, jeśli pracownik ma pensję zasadniczą 3000 zł miesięcznie oraz dodatek funkcyjny stały 500 zł (stały, czyli niezależny od ilości przepracowanych godzin, niepomniejszany za czas nieobecności i niepowiększany za nadgodziny), a przez kilka czy kilkanaście dni w danym miesiącu przebywał na urlopie, to za ten miesiąc otrzyma de facto dwa składniki wynagrodzenia – wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie urlopowe 2019, przy czym suma tych składników da dokładnie 3500 zł, a więc tyle, ile pracownik zarobiłby, gdyby z urlopu wypoczynkowego nie korzystał. W praktyce zatem, jeśli pracownik nie ma zmiennych składników wynagrodzenia, to nie wyodrębnia się wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenia urlopowego – aczkolwiek można to zrobić. Gdyby osoba naliczająca wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 chciała to zrobić, to wyliczenia byłyby takie, jak pokazano to na przykładzie:

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – przykład wyliczenia, jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia

Pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 4000 zł oraz dodatkiem stażowym 12% (za 12 lat pracy u pracodawcy). Ten dodatek stażowy liczy się od wynagrodzenia zasadniczego, wyniesie on zatem 12% z 4000 zł = 480 zł. W lipcu 2019 roku był na urlopie wypoczynkowym, w okresie od 8 do 19 lipca był na urlopie wypoczynkowym (10 dni, czyli 80 godzin). Jego wynagrodzenie za ten miesiąc, gdyby je podzielić na część przypadającą na okres pracy i część na okres urlopu, kształtowałoby się następująco:

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

4000 zł – 4000 zł / 184 (godziny do przepracowania w lipcu) * 80 (godzin urlopu) = 2260,87 zł

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w lipcu 2019:

4000 zł / 184 * 80 = 1739,13 zł

A do tego dochodzi dodatek stażowy. Łącznie zatem pracownik za lipiec 2019 otrzyma i tak 4480 zł. Kwota ta jest oczywiście kwotą brutto – jak z tego robić kwotę netto pisaliśmy w artykule: przykładowa lista płac 2019.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • wynagrodzenie ze stałej za urlop 2019

Skomentuj jako pierwszy w "Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy? Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika, który ma stałą pensję zasadniczą i zmienne inne składniki wynagrodzeń?"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*