Przykładowa lista płac

Lista płac

Oczywiście do rozliczenia listy płac pracownika możesz użyć odpowiedniego programu kadrowego, jednakże dobrze wiedzieć, jak skonstruowana jest lista płac (nawet elektroniczna lista płac), co na niej uwzględnić i jak naliczać. W poniższym przykładzie przedstawione zostało rozliczenie wynagrodzenia pracownika, wraz z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz wskazano sposób finansowania składek i ustalania wysokości tej zaliczki. Wyliczenia dokonano w oparciu o jeden składnik wynagrodzenia – zasadnicze.

Pozostałe składniki wynagrodzeń (premie, prowizje, nagrody itp.) uwzględniane są na liście w odpowiedniej pozycji, w zależności od tego, czy stanowią one podstawę do składek społecznych. Nie każdy bowiem przychód pracownika podlega oskładkowaniu albo opodatkowaniu. O składnikach wynagrodzeń pracownika możesz poczytać w teoretycznych aspektach prawa pracy w zakładce powyżej. Często zdarza się bowiem, iż pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje również inne składniki wynagrodzeń. Wówczas ustalić należy, które z nich będą również podstawą do składek społecznych, składki zdrowotnej i podatku.

Sposób finansowania składek przedstawia się następująco:

Sposób rozliczania składek ZUS

Sposób rozliczania składek ZUS

* – wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i uzależniona od konkretnego zakładu pracy

 1. Wynagrodzenie brutto: 2000 zł
 2. ZUS pracownika (składki, finansowane z wynagrodzenia pracownika) = 3+4+5 = 274,20
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z poz. 1 = 9,76 % z 2000 zł = 195,20 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z poz. 1 = 1,5 % z 2000 zł = 30 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z poz. 1 = 2,45 % z 2000 zł = 49 zł
 6. Podstawa do składki zdrowotnej i podatku: poz. 1 – 2 = 2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu:* 111,25 zł
 8. Kwota stanowiąca podstawę do wyliczenia zaliczki na podatek: poz. 6 – 7 = 1725,80 – 111,25 zł, po zaokrągleniu do pełnej złotówki = 1615 zł
 9. Podatek: 18 % z poz. 8 = 18 % z 1615 zł = 290,70 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: poz. 9 – 10 = 290,70 zł – 46,33 zł = 244,37 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne (w całości): 9 % z poz. 6 = 9 % z 1725,80 zł = 155,33 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne (w części odliczanej od podatku): 7,75 % z poz. 6 = 7.75 % z 1725,80 zł = 133,75 zł
 14. Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego: poz. 11 – 13 = 244,37 zł – 133,75 zł = 110,62 zł – po zaokrągleniu = 111 zł
 15. Ewentualne potrącenia: —— (kwoty, potrącane z pensji netto pracownika, np. egzekucja komornicza, pożyczki z funduszu socjalnego itp.)
 16. Do wypłaty netto: poz. 1 – 2 – 12 – 14 – 15 = 2000 zł – 274,20 zł – 155,33 zł – 111 zł – 0 = 1459,47 zł
 17. ZUS pracodawcy (składki za pracownika, finansowane ze środków pracodawcy): poz. 18+19+20+21+22 = 195,20 zł + 130 zł + 38,60 zł + 49 zł + 2 zł = 414,80 zł
 18. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z poz. 1 = 9,76 % z 2000 zł = 195,20 zł
 19. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z poz. 1 = 6,5 % z 2000 zł = 130 zł
 20. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,93 % z poz. 1 = 1,93 % z 2000 zł = 38,60 zł
 21. Fundusz Pracy: 2,45 % z poz. 1 = 2,45 % z 2000 zł = 49 zł
 22. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z poz. 1 = 2 zł

Jak widać na powyższym przykładzie, z pensji brutto w wysokości 2000 zł pracownik otrzyma “na rękę” kwotę 1459,47 zł, natomiast dla pracodawcy całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika to kwota 2414,80 zł.

Zaznaczyć należy, iż na liście płac uwzględnia się czasem inne koszty uzyskania przychodu w poz. 7 (w wysokości 139,06 zł dla pracowników, którzy do miejsca pracy dojeżdżają z innej miejscowości), jak również nie zawsze na liście płac pojawia się pozycja 10 – ulga podatkowa (to z kolei uzależnione jest np. od tego, czy pracownik pozostaje już na etacie u innego pracodawcy i ten pracodawca uwzględnia taką ulgę przy rozliczaniu wynagrodzenia pracownika.

Jeśli używasz programu do rozliczania wynagrodzeń, spróbuj sprawdzić swoje wyliczenia ręczne z tymi z programu i porównaj je z naszymi obliczeniami.

Podziel się

1 Comment on "Przykładowa lista płac"

 1. Jak obliczyć wynagrodzenie miesięczne ze stawką 10 zł/h (5dni choroby,5dni urlopu,10dni pracy)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*