Długie weekendy 2020, święta, dni wolne od pracy i – jak zaplanować urlop wypoczynkowy, aby mieć najwięcej wolnego?

Długie weekendy w 2020 roku – rozkład świąt i dni ustawowo wolnych od pracy nie przedstawia się dla pracowników zbyt korzystnie. Poza początkiem roku nie ma co liczyć na całe tygodnie wolne przy wykorzystaniu dwóch – trzech dni urlopu wypoczynkowego. Do tego dwa święta ustawowo wolne od pracy wypadają w soboty, za które co prawda pracodawca musi oddać pracownikowi inny dzień wolny, ale może to zrobić w ustalonym, z góry narzuconym przez siebie terminie. W praktyce długie weekendy 2020 to weekendy co najwyżej trzydniowe – chyba, że pracownik przedłuży je sobie korzystając dodatkowo z urlopów wypoczynkowych. Co więcej, niektóre święta, jak np. 11 listopada (dzień ustawowo wolny od pracy) wypada w środę, a potencjalnie na najdłuższy długi weekend 2020 pracownicy mają szansę w grudniu, jeśli pracodawca odda im np. w czwartek 24 grudnia wolne za święto 26 grudnia, które wypada w sobotę.

Wówczas pracownicy mogą liczyć na 4 dni wolnego pod rząd, bez korzystania z urlopów wypoczynkowych, o ile oczywiście pracodawca to sobotnie święto odda 24 grudnia. W tym artykule pokażemy rozkład, jak wypadają święta i dni wolne od pracy oraz długie weekendy (pisaliśmy również: Nadgodziny w sobotę) 2020.

Długie weekendy 2020 – jak wypadają święta i dni wolne od pracy?

Jak się rozkładają długie weekendy? Na pierwszy długi weekend 2020 pracownicy mogą liczyć już w styczniu. Nowy Rok – 1 stycznia 2010 – wypada w środę, z kolei Święto Trzech Króli (dzień ustawowo wolny od pracy) w 2020 roku wypada w poniedziałek. Wystarczy zatem skorzystać z dwóch dni urlopu wypoczynkowego (2 i 3 stycznia) aby mieć łącznie 6 dni wolnego (oczywiście przy założeniu, że pracuje się od poniedziałku do piątku, a dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota).

Pisaliśmy m.in. tutaj: czy można zmuszać do pracy w sobotę?

Kolejny długi weekend 2020 czeka na pracowników dopiero w kwietniu. Poniedziałek Wielkanocny w roku 2020 przypada w dniu 13 kwietnia. W tym przypadku bez korzystania z urlopu wypoczynkowego pracownicy mają 3 dni wolnego pod rząd. Następne długie weekendy 2020 to maj i czerwiec. 1 Maja 2020 – Święto Pracy wypada w piątek, z kolei 3 maja 2020 – Święto Konstytucji 3 Maja przypada w niedzielę. Niestety na tym święcie 3 maja pracownicy nie zyskają – wypada ono w niedzielę, a nie w sobotę, a więc pracodawca nie ma obowiązku oddawania innego dnia wolnego (zgodnie z art. 130 §2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin). Niestety również Zielone Świątki 2020 wypadają w niedzielę 31 maja, a więc tu znów pracownicy nie mają co liczyć na dodatkowe wolne.

Oddawanie dnia wolnego za święto w sobotę 2020

Dopiero w czerwcu czeka na pracowników potencjalnie kolejny długi weekend 2020. Boże Ciało 2020 wypada w dniu 11 czerwca (czwartek), wystarczy zatem zaplanowany na piątek urlop wypoczynkowy (pisaliśmy m.in. Praca za granicą a urlop w Polsce), aby skorzystać z 4 dni wolnego z rzędu. Kolejne święto ustawowo wolne od pracy – 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada w sobotę. Oznacza to, że pracodawca musi pracownikom oddać za tę sobotę (pisaliśmy m.in. Praca w sobotę jak rozliczyć) inny dzień wolny od pracy. To oddawanie dnia wolnego za święto w sobotę może odbyć się albo na wniosek pracownika (który wskazuje dzień, w jakim chce to święto odebrać) albo z inicjatywy pracodawcy, który może wskazać konkretny dzień (albo konkretne dni, z których pracownik ma wybrać jeden), w jakim odda to sobotnie święto.

Kolejny długi weekend czeka na pracowników dopiero w listopadzie. Niestety dla pracowników 1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych) znów wypada w niedzielę, więc za ten dzień pracodawca nie oddaje dnia wolnego. Z kolei 11 listopada 2020 (Narodowe Święto Niepodległości) wypada w środę, a więc pracownik i tak musi te dwa dni urlopu wypoczynkowego wykorzystać, aby mieć długi weekend i pięć dni wolnego od pracy pod rząd.

Z kolei okres świąteczny w grudniu 2020 kształtuje się tak, że Wigilia przypada na czwartek, 25 grudnia 2020 (Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia) wypada w piątek, a 26 grudnia (Drugi Dzień Bożego Narodzenia) wypada w sobotę. Znów zatem pracodawca będzie musiał pracownikom oddać czas wolny za święto, przypadające na sobotę. Zakładając, że pracodawca odda ten dzień wolny pracownikom w Wigilię (chociaż równie dobrze może to być inny dzień), to pracowników czeka ostatni długi weekend 2020 – cztery dni wolnego pod rząd (a w zasadzie przedostatni – 1 stycznia – Nowy Rok 2021 wypada w piątek, a więc rok 2012 rozpocznie się dla pracowników do razu długim weekendem).

Należy pamiętać, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a pracownicy nie muszą pracować od poniedziałku do piątku. Równie dobrze mogą oni pracować np. od wtorku do soboty, a ich weekend będzie obejmował niedzielę i poniedziałek. Kwestię dni ustawowo wolnych od pracy reguluje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z §1 powołanej ustawy dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

 1. a) 1 stycznia – Nowy Rok,
 2. b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 3. c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 4. d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
 5. e) 1 maja – Święto Państwowe,
 6. f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 7. g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 8. h) dzień Bożego Ciała,
 9. i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 10. j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 11. k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 12. l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 13. m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) niedziele.

Długie weekendy. Polskie święta kościelne a wolne dla pracowników – cudzoziemców

Niektóre z tych dni są świętami kościelnymi. Należy tu mieć na względzie fakt, iż jako takie – dni ustawowo wolne od pracy – są dniami wolnymi od pracy co do zasady dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich wyznania. Przepisy nie mówią, że wskazane powyżej święta kościelne są dniami wolnymi od pracy dla katolików. Z drugiej strony należy pamiętać, iż w przypadku pracownika innego wyznania, jeśli chce on mieć dzień wolny na celebrowanie święta swojej wiary, to pracodawca co do zasady powinien to pracownikowi umożliwić. Tyle, że pracownik musi taki dzień wolny odpracować. Przykładowo – zatrudniony w Polsce Ukrainiec ma wolne 25 i 26 grudnia, które są świętami kościelnymi ustawowo wolnymi od pracy. Następnie może on mieć wolne w styczniu, kiedy prawosławni mają swoją wigilię. Pracodawca powinien pracownikowi to wolne w styczniu zapewnić, aby mógł on wziąć udział w uroczystościach charakterystycznych dla swojej wiary (dotyczy t oczywiście również innych wyznań.

Długie weekendy
Długie weekendy

Powyższe wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przepis art. 42 powołanej ustawy wskazuje, iż osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Wniosek o udzielenie dni wolnych na święta religijne innego wyznania pracownik powinien złożyć w terminie 7 dni przed dniem udzielenia zwolnienia (§1 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy).

Należy jednak pamiętać, iż ten dzień nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy o dniach wolnych od pracy, a obowiązek jego udzielenia wynika z przepisów szczególnych, gwarantujących ochronę przed dyskryminacją i wolność wyznania, a więc pracownik ma obowiązek tak udzielony dzień wolny odpracować.

Na zakończenie należy wspomnieć, iż niektóre długie weekendy są możliwe pod warunkiem, że pracodawca udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego (przykładowo w dniu 12 czerwca – skoro święto wolne od pracy wypada w czwartek, to pracownik chciałby pewnie w piątek wziąć urlop, aby mieć długi weekend 2020 i cztery dni wolnego) (pisaliśmy również: Kiedy pracodawca może wysłać na urlop). Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu w tym dniu. W szczególności problemem może być wskazanie pracowników, którzy jednak tego dnia powinni być w pracy, aby zapewnić normalny tok funkcjonowania zakładu pracy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *