Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykłady

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Matematycznie nie stanowi to większego problemu, ustala się tzw. podstawę, następnie ustala wysokość wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień zwolnienia lekarskiego, mnoży przez liczbę dni, za które to wynagrodzenie chorobowe przysługuje, a następnie mnoży przez 80% (chyba, że wynagrodzenie chorobowe należy się w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo w okresie zwolnienia lekarskiego w ciąży – pisaliśmy m.in. ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży).

W tym artykule pokażemy, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – pojawią się przykłady i szczegółowe omówienie. Nie zawsze bowiem jest tak, że wynagrodzenie chorobowe należy się już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Czasem, aby dostać wynagrodzenie chorobowe, pracownik musi poczekać – nawet 30 dni.

Jedna uwaga od razu – wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem pracowniczym, nie należy się ono zatem zleceniobiorcom. Jeśli zleceniobiorca podlega dobrowolnej składce chorobowej i idzie na zwolnienie lekarskie (pisaliśmy m.in. Skrócenie zwolnienia lekarskiego), to jeśli nie obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania (o którym za chwilę), to ma prawo do zasiłku chorobowego, a nie wynagrodzenia chorobowego (pisaliśmy m.in. ile się należy za dzień chorobowego).

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Nie ma natomiast znaczenia wymiar etatu zatrudnienia pracownika – wynagrodzenie chorobowe liczy się na tych samych zasadach dla pracowników pełno i niepełnoetatowych.

Pracownicy na niepełnych etatach nie są tu poszkodowania (może jedynie w zakresie kwoty – pracując na niepełnym etacie zarabiają odpowiednio mniej, a więc i niższa będzie ich dniówka wynagrodzenia chorobowego. Pisaliśmy m.in. co traci pracownik na pół etatu)

Sprawdź także: Obliczanie wynagrodzenia krok po kroku

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykład 1

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia zasad naliczania i wypłacania wynagrodzenia chorobowego, zaczniemy od przykładu – dla niecierpliwych. Pokażmy, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe na konkretnym przykładzie.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia chorobowego

Załóżmy, że pracownik w wieku ponad 26 lat został zatrudniony w dniu 1 lutego, z wynagrodzeniem w kwocie 3600 zł brutto. Pracuje na pełnym etacie. W tym roku jeszcze nie chorował. Po raz pierwszy poszedł na zwolnienie lekarskie 9 września i chorował do końca miesiąca. Nie było to zwolnienie lekarskie spowodowane wypadkiem w drodze do pracy czy z pracy ani nie przypadało w okresie ciąży.

Pisaliśmy niedawno również: Zwolnienie lekarskie a dni wolne w grafiku

Za czas zwolnienia lekarskiego należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Podstawa do tego wynagrodzenia chorobowego – to średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia, a jeśli pracownik pracuje krócej, to średnia z pełnych miesięcy (od tego są pewne wyjątki, powiemy o nich za chwilę).

No więc u nas podstawa wynagrodzenia chorobowego wyniesie 3600 zł, a pomniejszona o 13,71% (stała wartość, to jest suma składek ZUS społecznych, finansowanych z wynagrodzenia pracownika) wyniesie 3600 zł – 13,71% z 3600 zł = 3106,44 zł

Pisaliśmy niedawno: Minimalna pensja 2023 od brutto do netto

I teraz jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Bardzo prosto. Otrzymaną podstawę wynagrodzenia chorobowego dzielimy przez 30. Zawsze przez 30, bez względu na to, ile miesiąc ma dni. Mamy więc:

3106,44 / 30 = 103,55 zł i od tego liczymy jeszcze 80%, a więc dniówka wynagrodzenia chorobowego wyniesie 82,84 zł brutto. No i teraz jako obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Przemnożyć wartość dniówki wynagrodzenia chorobowego przez liczbę dni, za które to wynagrodzenie chorobowe się należy. Otrzymujemy zatem:

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

82,84 zł * 22 (dni choroby we wrześniu) = 1822,44 zł

Teraz już wiesz, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe w kwocie brutto. A ponieważ za okres od 1 do 8 września pracownik normalnie pracował, za ten czas należy mu się wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Pisaliśmy o nim szczegółowo tutaj: jak wyliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, a teraz policzmy tylko:

3600 zł – 3600 zł / 30 * 22 (dni choroby) = 960 zł

Za wrzesień pracownik otrzyma zatem 960 zł tytułem wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, a za okres zwolnienia lekarskiego wynagrodzenie chorobowe w kwocie 1822,44 zł. Podane kwoty są kwotami brutto. Teraz należy policzyć od nich kwotę wynagrodzenia netto. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe od brutto do netto pisaliśmy m.in. wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac, teraz pokażmy, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe do kwoty netto w naszym przypadku.

Wynagrodzenie chorobowe – lista płac

Pokażemy teraz, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe od kwoty brutto do netto. Oczywiście, mamy tu przypadek, gdzie wynagrodzenie chorobowe należy się jedynie za część miesiąca, a nie za cały miesiąc, a więc lista płac wygląda nieco inaczej – od wynagrodzenia chorobowego nie nalicza się składek społecznych, a jedynie składkę zdrowotną.

Sprawdź także: Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie

Stąd na naszej liście płac podstawą do składek społecznych będzie jedynie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, a wynagrodzenie chorobowe zostanie doliczone do podstawy składki zdrowotnej.

 1. Podstawa do składek społecznych: 960 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 960 zł = 93,70 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 960 zł = 14,40 zł
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 960 zł = 23,52 zł
 5. Łącznie ZUS pracownika: 93,70 + 14,40 + 23,52 = 131,62
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 960 – 131,62 + 1822,44 zł = 2650,82 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu (zakładamy podstawowy): 250 zł
 8. Podstawa podatku: 2650,82 – 250 zł = po zaokrągleniu 2401 zł
 9. Zaliczka na podatek: 17% z 2401 – 43,76 zł = 364,41 zł
 10. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2650,82 = 238,57 zł
 11. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2650,82 = 205,44 zł
 12. Podatek do skarbowego: 364,41 – 205,44 = po zaokrągleniu 159 zł
 13. Netto do wypłaty: 960 + 1822,44 – 131,62 – 238,57 – 159 = 2253,25 zł

Tyle dostanie pracownik na rękę. Gdyby nie chorował, otrzymałby netto liczone od kwoty brutto 3600 w wysokości 2625,86 zł

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Teraz druga rzecz – jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe netto dla pracownika do 26 roku życia i korzystającego ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych? Dokładnie tak samo, tyle, że na powyższej liście pozycje związane z podatkiem są zerowe (tu więcej o wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach na liście płac – Lista płac z zasiłkiem chorobowym i zerowym PIT dla młodych). Wygląda to następująco:

 1. Podstawa do składek społecznych: 960 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 960 zł = 93,70 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 960 zł = 14,40 zł
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 960 zł = 23,52 zł
 5. Łącznie ZUS pracownika: 93,70 + 14,40 + 23,52 = 131,62
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 960 – 131,62 + 1822,44 zł = 2650,82 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu (zakładamy podstawowy): 0
 8. Podstawa podatku: 2650,82 – 250 zł = po zaokrągleniu 0
 9. Zaliczka na podatek: 0
 10. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2650,82 = 238,57 zł
 11. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 0 zł
 12. Podatek do skarbowego: 0 zł
 13. Netto do wypłaty: 960 + 1822,44 – 131,62 – 238,57 = 2412,25 zł

Dobrze. Wiesz już mniej więcej jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Czas teraz na trochę zagadnień teoretycznych. W praktyce, zanim zadamy pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, należy najpierw zadać pytanie, czy za czas zwolnienia lekarskiego w ogóle pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy (bo być może pracownik jest w okresie wyczekiwania), a potem czy naliczać wynagrodzenie chorobowe, czy właśnie zasiłek chorobowy, bo pracownik już „wpadł” w zasiłek.

Sprawdź także: kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego – okres wyczekiwania.

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Stąd też na mocy art. 4 ustawy zasiłkowej – ustawy z dnia z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Co do zasady zatem – jeśli zatrudniamy pracownika i rozchoruje się on już w pierwszym miesiącu zatrudnienia (tu o tym: L4 w pierwszym miesiącu pracy), to nie zawsze musimy zastanawiać się, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – być może ono w ogóle się pracownikowi nie należy, bo nie minęły jeszcze 30 dni od dnia objęcia pracownika ubezpieczeniem chorobowym (od zatrudnienia go).

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Od tego okresu wyczekiwania są pewne wyjątki – od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego należy się wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek, jeśli pracownik został zatrudniony w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, jeśli ma za sobą co najmniej 10 lat stażu pracy na etacie, czy też jeśli ukończył studia w ciągu 90 dni poprzedzających zatrudnienie.

I tu jedna uwaga, ważna z punktu widzenia tego, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Może się okazać, że np. pracownik ukończył studia w czerwcu, podjął pierwszą pracę w życiu w listopadzie (tu więcej o pierwszym zatrudnieniu w życiu: urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy) i przepracował np. tylko 10 dni, a następnie rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Następnie od 1 grudnia zatrudnił się w kolejnej firmie.

W tej kolejnej firmie on nie ma okresu wyczekiwania 30 dni – do tych 30 dni należy mu zaliczyć 10 dni z poprzedniego zakładu pracy. A więc gdyby rozchorował się jeszcze w grudniu, to już niekoniecznie będzie go ten okres wyczekiwania obowiązywać.

Wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

To kolejna rzecz, którą musimy ustalić, zastanawiając się, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. A tę kwestię reguluje art. 92 kodeksu pracy. Stosownie do powołanego przepisu:

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

No więc co do zasady wynagrodzenie chorobowe należy się za pierwsze 33 (albo 14) dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku. To oczywiście nie musi być ciągłość – może być tak, że w styczniu pracownik w wieku do 50 lat będzie na zwolnieniu lekarskim 10 dni, w lutym 12 dni, w marcu 20 dni i wówczas za całe zwolnienie lekarskie w styczniu należy mu się wynagrodzenie chorobowe, w lutym również wynagrodzenie chorobowe, a w marcu za pierwsze 11 dni zwolnienia wynagrodzenie chorobowe, a za pozostałe 9 już zasiłek chorobowy, bo pracownik wyczerpał już 33 dni z wynagrodzeniem chorobowym w tym roku i „wpadł” w zasiłek chorobowy.

Jeśli na dzień 31 grudnia pracownik jest na zwolnieniu lekarskim z prawem do wynagrodzenia chorobowego, to od 1 stycznia kolejnego roku liczymy od nowa te 33 (14) dni wynagrodzenia chorobowego. Jeśli natomiast on na przełomie roku jest na zwolnieniu lekarskim i na dzień 31 grudnia ma już prawo do zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia kontynuuje zasiłek chorobowy, a dopiero przerwa w zwolnieniu lekarskim spowoduje, że kolejne zwolnienie będzie już z prawem do wynagrodzenia chorobowego.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Omówienie

Zgodnie z art. 92 §2 kodeksu pracy Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Z kolei zasady naliczania zasiłku chorobowego reguluje wspomniana już ustawa zasiłkowa. Przede wszystkim zgodnie z art. 11 ust. 4 wynagrodzenie chorobowe należy się za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, w tym za dni wolne, jeśli zwolnienie lekarskie je obejmuje (pisaliśmy m.in. zwolnienie lekarskie w weekend).

Druga rzecz – jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Najpierw ustalić podstawę. Podstawę wynagrodzenia chorobowego ustala się zgodnie z art. 36 i następnymi ustawy zasiłkowej. Stosownie do powołanego przepisu podstawą wynagrodzenia chorobowego jest średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na to zwolnienie lekarskie.

Jeśli pracownik pracuje krócej niż 12 miesięcy, podstawę wynagrodzenia chorobowego ustala się z pełnych miesięcy zatrudnienia. Z tych pełnych miesięcy zatrudnienia wyłącza się te miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Po prostu ustalamy, ile godzin jest w danym miesiącu do przepracowania i jeśli pracownik przepracował mniej niż połowę tych godzin, bo był w tym miesiącu nieobecny (ale nie z powodu urlopu), to taki miesiąc pomijamy.

Z kolei jeśli w danym miesiącu wśród tych 12 w średniej pracownik przepracował więcej niż połowę godzin do przepracowania, taki miesiąc uwzględniamy w naszej średniej, po dopełnieniu – przyjmując za ten miesiąc to, co pracownik zarobiłby gdyby przepracował pełny miesiąc.

Może się okazać, że pracownik rozchorował się już w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Wówczas jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Od jakiej podstawy? Jeśli nie obowiązuje go okres wyczekiwania, to podstawą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej:

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Teraz ważna rzecz. Pracownik może mieć różne składniki wynagrodzenia – oprócz pensji zasadniczej również premie, prowizje, ryczałty, dodatki itp. (pisaliśmy tutaj: wynagrodzenie za pracę w umowie o pracę oraz m.in. tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa różnice). Jeśli składniki te nie są pomniejszane za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie uwzględnia się ich w podstawie. Za chwilę pokażemy to na przykładzie.

Kolejna rzecz. W podstawie chorobowego nie uwzględniamy tych składników wynagrodzenia, od których nie nalicza się składki chorobowej. Takim składnikiem jest np. nagroda jubileuszowa (pisaliśmy m.in. nagroda jubileuszowa kiedy i komu się należy).

O tym, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe nie decyduje stawka wynagrodzenia – czy jest ona miesięczna, czy godzinowa. Sama zasada i sposób wyliczenia wynagrodzenia chorobowego są takie same, zmienia się jedynie sposób liczenia podstawy. Przy stawce godzinowej wynagrodzenia musimy po prostu najpierw ustalić łączne wynagrodzenie za dany miesiąc, a potem dopiero średnią.

Jeszcze jedna ważna rzecz. Pracownik może mieć różne zmienne składniki wynagrodzeń, m.in. wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny (pisaliśmy m.in. tutaj: ile się należy za nadgodziny). No i te dodatki są wliczane do średniej. Natomiast podstawy nie ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami tego samego czy innego rodzaju nie było przerwy lub była ona krótsza niż 3 miesiące. Wynika to wprost z przepisu art. 43 ustawy zasiłkowej.

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe przy składnikach kwartalnych i rocznych?

A jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jeśli pracownik ma np. premie kwartalne czy roczne? Jak je uwzględnić w podstawie? Na to wskazuje przepis art. 42 ustawy zasiłkowej:

2. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

3. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

A jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po zmianie etatu?

Tu też się nic nie zmienia – nadal ustalamy podstawę do wynagrodzenia chorobowego, a następnie liczymy wynagrodzenie chorobowe w kwocie brutto. Tyle tylko, że zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej podstawę ustala się z miesięcy po zmianie etatu.

Przykładowo pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego na pełnym etacie, a od 1 maja pracuje na 3/4 etatu. W lipcu rozchorował się i poszedł na zwolnienie lekarskie, za czas którego należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Podstawę ustalamy z miesięcy od 1 maja, czyli średnia z maja i czerwca. A potem już tradycyjnie.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykład

Pracownik pracuje na pełnym etacie. Ma więcej niż 26 lat, otrzymuje pensję zasadniczą w kwocie 4000 zł brutto oraz dodatek stażowy 10% od pensji zasadniczej, który nie jest pomniejszany za czas choroby. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 10 do 20 lipca. Za czas tego zwolnienia lekarskiego należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe i pozostałe składniki?

Za miesiąc lipiec pracownik otrzyma:

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 4000 zł – 4000 zł / 30 * 11 dni choroby = 2533,33 zł

Wynagrodzenie chorobowe, obliczone następująco:

Podstawa: 4000 zł. Dodatek stażowy nie wchodzi do podstawy, bo pracownik otrzymuje go również za okres zwolnienia lekarskiego i dodatek ten nie jest pomniejszany za czas choroby.

4000 zł – 13,71% z 4000 zł = 3451,60 zł

3451,60 zł / 30 * 80% * 11 dni choroby = 1012,47 zł

Dodatek stażowy za część miesiąca przepracowaną (ten dodatek jest ozusowany w tej części): 400 zł / 31 * 20 (dni bez chorobowego) = 258,06 zł

Dodatek stażowy za część miesiąca na chorobowym (ten dodatek jest zwolniony ze składek ZUS): 400 zł / 31 * 11 (dni choroby) = 141,94 zł

Mamy już wszystkie składniki w kwotach brutto. Możemy policzyć listę płac (pisaliśmy m.in. tutaj: przykładowa lista płac):

 1. Podstawa składek społecznych: 2533,33 zł + 258,06 zł = 2791,40 zł
 2. ZUS pracownika: 13,71% z 2791,40 zł = 382,70 zł
 3. Podstawa składki zdrowotnej: 2791,40 – 382,70 + 1012,47 = 3421,17 zł
 4. Koszt uzyskania przychodu: 250 zł
 5. Podstawa podatku: 3421,17 – 250 + 141,94 zł = po zaokrągleniu 3313 zł
 6. Zaliczka na podatek: 17% z 3313 – 43,76 = 519,45 zł
 7. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3421,17 = 307,91 zł
 8. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 3421,17 = 265,14 zł
 9. Podatek do skarbowego: 519,45 – 265,14 = po zaokrągleniu 254 zł
 10. Netto do wypłaty: 2533,33 + 400 + 1012,47 – 382,70 – 265,14 – 254 = 3043,66 zł

Już wiesz, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Jeśli masz jakieś pytania, podziel się w komentarzach.

Podobne wpisy

6 komentarzy

 1. zwolnienie lekarskie 3 dni w styczniu 2022r.podstawa 4200 caly rok 2021 plus 500 zl w maju nagroda i 800 w listopadzie nagroda.choroby w 2021 maj 5 dni lipiec 25 dni.wynagrodzenie roczne 5140 za 2020r.jak wyliczyc wynagrodzenie chorobowe

 2. A co gdy pracownik przez cały poprzedni rok nie świadczył pracy (choroba, macierzynski i rodzicielski) więc „0” rocznego wynagrodzenia. Teraz zachorował więc co z tym rocznym wynagrodzeniem? Nie liczyć bo miał „0” czy wziąć za poprzedni rok?

 3. Witam. Mam pytanie odnośnie obliczania wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego. Zgodnie z tym co zostało powiedziane:
  „podstawa do tego wynagrodzenia chorobowego – to średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia”.
  Moje pytanie dotyczy tego czy każdy miesiąc z tych wspomnianych dwunastu jest brany pod uwagę jesli w niektórych z nich był na L4?
  Dla uproszczenia przedstawie to na przykładzie:
  Mamy lipiec 2021r. Pracownik pracuje na czas nieokreślony od ok. 10 lat. W ciągu ostatnich 12 miesiecy kilkakrotnie chorował:
  14 dni L4 w sierpniu 2020r
  1 dzien L4 w styczniu 2021
  4 dni L4 w marcu 2021
  Od ostatniego L4 jak widac mineły 3 miesiące.
  Czy zarobki w te miesiące w których był na L4 będą brane pod uwagę
  do obliczenia wynagrodzenia chorobowego na który pójdzie w lipcu 2021r?

  1. Dzień dobry

   Tę kwestię reguluje poniższy przepis ustawy zasiłkowej:

   Art. 38. 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

   2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
   1) wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;
   2) przyjmuje się, po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2, wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

   A więc sprawdza Pani, ile w danym miesiącu jest godzin do przepracowania i ile z nich przepracował pracownik – jeśli przepracował co najmniej połowę, to taki miesiąc uwzględniamy w podstawie po dopełnieniu. Jeśli natomiast przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, pomija Pani taki miesiąc, ale już nie cofa się miesiąc wstecz, tylko liczy średnią np. z 11 miesięcy.

 4. czy prawdą jest, że w przypadku gdy pracownik, który zatrudniony jest u nas od 16 kwietnia to jako podstawę do ustalenia wynagrodzenia chorobowego w miesiącu maju biorę kwotę z umowy pomniejszoną o 13,71%?

  1. Tak. Co do zasady podstawa do chorobowego to średnia z 12 miesięcy sprzed miesiąca L4. Jeśli nie ma pełnych 12, bierzemy średnią z pełnych kilku. A tu nie mamy nawet jednego pełnego, bo nawet kwiecień jest niepełny, a więc wchodzi w grę ta regulacja z ustawy zasiłkowej:

   Art. 37. 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

   A jednocześnie podstawa chorobowego to średnia pomniejszona o 13,71%. A u Pana nie średnia, ale to, co by zarobił za pełny miesiąc.

   Przykładowo ma pensję 4000 brutto. Podstawa do chorobowego wyniesie: 4000 – 13,71% z 4000 = 3451,60

   Dniówka chorobowego: 3451,60 / 30 * 80% (albo 100%, jeśli ciąża, wypadek itp.) = 92,04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *